Connect with us

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Op-ed comun. Apostolos Tzitzikostas, Emil Boc și Adrian Teban: Nu ne putem permite să pierdem lupta împotriva schimbărilor climatice. Este nevoie de un model economic și social durabil și favorabil incluziunii

Published

on

©️ Emil Boc - EPP Twitter, Tzitzikostas - EPP Twitter, Adrian Teban - Calea europeana

Intensificarea ambițiilor în materie de climă în timpul pandemiei de COVID-19
Sesiunea plenară a CoR din luna decembrie 2020

Proiect de articol de fond
al dlui Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii elene Macedonia Centrală,
al dlui Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca,
și al dlui Adrian Teban, primarul orașului Cugir

În aceste vremuri dificile, trebuie să desprindem învățămintele potrivite din criza provocată de pandemia de COVID-19, pentru a demara mai repede împreună procesul de redresare. Pandemia a demonstrat cât de vulnerabili și interconectați suntem cu toții. Trebuie să schimbăm direcția de acțiune, punând laolaltă toate eforturile noastre în Europa pentru a îndrepta către o societate cu adevărat durabilă, rezilientă și favorabilă incluziunii. Europa trebuie să accelereze tranziția verde, sprijinind fiecare regiune și oraș. Doar așa ne putem asigura că suntem în continuare în avangarda combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și că ne menținem poziția de lider în economia verde, creând locuri de muncă și sprijinind redresarea europeană.

Cele mai recente date arată că 2019 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Europa. Continentul nostru se încălzește mai repede decât media mondială. În timp ce, la nivel mondial, temperatura a crescut în medie cu 1,1°C față de perioada preindustrială, în Europa a crescut cu aproape 2,0°C. Cunoaștem cu toții consecințele: valuri mari de căldură, secete și stres hidric în aproape toate țările. Inundațiile, furtunile puternice și incendiile forestiere distrug peisajul nostru. Modelul nostru actual de viață are efecte devastatoare asupra climei, dar și implicații asupra sănătății noastre; poluarea atmosferică a cauzat decesul prematur al peste 400 000 de persoane anul trecut în UE.

A sosit momentul să accelerăm schimbarea în întreaga Europă, în fiecare regiune și oraș. Uniunea Europeană a ocupat și ocupă în continuare un loc de frunte la nivel mondial în ceea ce privește acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. În 2007, liderii UE au convenit asupra obiectivelor privind energia și clima 20-20-20 până în 2020. Cu un efort colectiv considerabil, UE și-a atins obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990. În ceea ce privește sursele regenerabile de energie, cele mai recente rapoarte confirmă că am depășit deja obiectivul de 20 %. Se preconizează că, anul acesta, energia din surse regenerabile va atinge între 22,8 % și 23,1 % din consumul final brut de energie în UE. Cu toate acestea, trebuie să asigurăm coerența cu Pactul verde european – noua strategie de creștere a UE care vizează realizarea unei UE neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, prin integrarea planurilor în sectoarele cele mai critice, cum ar fi energia, mediul, agricultura sau refacerea biodiversității. Trebuie eliminate subvențiile UE pentru combustibilii fosili și trebuie sprijinite toate regiunile carbonifere, pentru ca acestea să pună capăt dependenței de combustibilii fosili a locurilor de muncă și a economiilor locale.

Deși nu am reușit să atingem obiectivul de 20 % în materie de eficiență energetică, depunem toate eforturile necesare prin Inițiativa „Valul de renovări” – un nou pachet de politici al UE care sprijină renovarea aprofundată a parcului nostru imobiliar, crearea de locuri de muncă, revitalizarea comunităților locale, dar și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, realizarea de economii de energie și eradicarea sărăciei energetice. Mai presus de toate, am demonstrat în ultimele trei decenii că UE poate reconcilia creșterea economică cu reducerea substanțială a emisiilor de dioxid de carbon. Azi putem privi înapoi mulțumiți: am avut o creștere mai puternică, mai bună și mai puțin poluantă.

Summitul ONU privind schimbările climatice din 2020 de la Glasgow ar fi fost ocazia de a stabili obiective mai ambițioase în materie de climă. Ca reprezentantă a Președinției Consiliului Uniunii Europene și reprezentant al Comitetului European al Regiunilor – vocea orașelor și regiunilor din UE –, ne reafirmăm angajamentul față de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și dorința noastră de a sprijini Pactul verde european în atingerea neutralității climatice până în 2050. Întrebarea nu mai este dacă acest lucru este necesar, ci cum să realizăm acest lucru. Avem nevoie de un consens european cu privire la trei vectori principali care să conducă la o nouă eră a creșterii durabile și a rezilienței: obiective climatice ambițioase, finanțarea și punerea în aplicare.

În ceea ce privește obiectivele climatice ambițioase, trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și să ne sporim angajamentele în consecință. În cadrul Președinției germane a UE – care a început la 1 iulie anul acesta și durează 6 luni – au fost prezentate noi obiective ambițioase în materie de energie, climă și mediu pentru 2030. Se urmărește, în fiecare țară, regiune și oraș, accelerarea realizării unei economii mai circulare, refacerea biodiversității și consolidarea rezilienței la viitoarele pandemii, creând, în același timp, locuri de muncă și reducând emisiile de dioxid de carbon. Mâine, șefii de stat și de guverne din UE se vor reuni pentru a decide dacă să adopte acest obiectiv. Punctul nostru de vedere este clar: un obiectiv minim de reducere a emisiilor cu 55 % până în 2030 în raport cu nivelurile din 1990 nu este doar realizabil, ci un factor esențial pentru redresarea durabilă de care avem nevoie.

În ceea ce privește finanțarea, nu mai putem aștepta. Consecințele pandemiei i-au împins pe cetățeni la marginea prăpastiei. Trebuie să ajungem, fără întârziere, la un acord final cu privire la bugetul pe termen lung al UE și la pachetul de redresare. Fondurile trebuie să fie operaționale până în prima jumătate a anului 2021. În caz contrar, va fi prea târziu pentru ca UE să contribuie la protejarea comunităților locale și la menținerea economiilor noastre. Propunerile actuale privind bugetul UE alocă 30 % acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Pachetul de redresare, Next Generation EU, prevede cel puțin 37 % cheltuieli legate de climă. Acesta este un pachet excepțional cu un mesaj clar: avem nevoie de o redresare verde pentru toate regiunile și orașele.

Pentru a realiza cu succes tranziția neutră din punct de vedere climatic, trebuie să conlucrăm cu toate nivelurile de guvernare, dar în special cu autoritățile locale și regionale. Orașele și regiunile s-au aflat în prima linie a luptei împotriva coronavirusului. Ele se află, de asemenea, în prima linie a situației de urgență legate de schimbările climatice și biodiversitate. Orașele și regiunile, insulele, zonele rurale și îndepărtate dau deja dovadă pe teren de mai multă ambiție în ce privește acțiunile climatice. Trebuie să le sprijinim în continuare la nivelul UE, pentru a garanta eficiența Pactului verde european și punerea sa în aplicare la nivel local.

Prin urmare, este esențial ca orașele și regiunile să fie implicate direct în elaborarea planurilor de redresare și în punerea în aplicare a investițiilor prioritare ale UE. De asemenea, este important să se consolideze mecanismele fondurilor de coeziune și regionale, pentru ca orașele și regiunile să aibă acces direct la resursele UE, tocmai pentru că autoritățile locale și regionale sunt cele mai în măsură să cunoască realitățile de pe teren.

Înainte de următoarea reuniune a Consiliului UE din 10 decembrie, trebuie să lăsăm la o parte diferențele și să ne îndreptăm împreună către un nou model economic și social durabil, rezilient și favorabil incluziunii. Pentru că ceea ce ne unește este mai important decât ceea ce ne separă. Pentru că uniți vom învinge pandemia. Și numai împreună vom câștiga o luptă pe care nu ne putem permite s-o pierdem: lupta împotriva schimbărilor climatice.

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Op-ed | Președintele Comitetului European al Regiunilor: Comunitățile locale reprezintă temelia Europei. Conferința privind viitorul Europei trebuie să le dea cuvântul

Published

on

© EPP CoR/ Twitter

Articol de opinie semnat de Apostolos Tzitzikostas,

președintele Comitetului European al Regiunilor

De mai bine de un an, pandemia de COVID-19 a cuprins toate colțurile Europei. Ea ne-a forțat să îngrădim viețile cetățenilor noștri și să adoptăm și alte măsuri urgente, fără precedent. Acest virus îngrozitor a curmat în mod tragic mai mult de 680.000 de vieți în Uniunea Europeană.

În aceste vremuri dificile, CoR și cei un milion de politicieni aleși la nivel local și regional, din cele peste 300 de regiuni și 90 000 de localități pe care le reprezintă, nu au încetat nicio clipă să se pună în serviciul cetățenilor din regiunile, orașele și satele din întreaga Europă.

Astfel cum a demonstrat în mod clar criza provocată de pandemie, la temelia Uniunii noastre se află comunitățile noastre locale. În calitate de lideri locali, responsabilitățile noastre sunt ample: de la gestionarea serviciilor de sănătate și a școlilor la furnizarea de servicii sociale în aceste vremuri dificile.

În ciuda dificultăților fără precedent, am găsit noi modalități de a încuraja cercetarea, de a sprijini întreprinderile, de a adapta economia locală și de a colabora cu societatea civilă. Am luptat alături de medici și de asistenții medicali.

Lunile care ne așteaptă vor continua să fie dificile pentru noi toți, dar dacă acționăm în spiritul solidarității și continuăm să depunem eforturi pentru o campanie de vaccinare eficientă și cuprinzătoare, vom zări, în sfârșit, lumina de la capătul tunelului. Trebuie să ne asigurăm că valorile noastre fundamentale – coeziunea și solidaritatea – continuă să fie principiile strategiei de vaccinare în UE și în regiunile sale. Trebuie să evităm situația în care statele membre sau regiunile acestora ajung să concureze pentru vaccinuri și să împiedicăm apariția unui „decalaj în materie de vaccinuri”, care ar adânci inegalitățile dintre regiunile, orașele și satele noastre.

Europa trebuie să iasă mai rezilientă din această criză și să recunoască în mod oficial importanța centrală a administrațiilor locale și regionale. Suntem cheia de boltă a sănătății, prosperității, rezilienței și dinamismului comunităților noastre locale.

Trebuie să ne asigurăm că fondurile UE sunt utilizate în mod eficace pentru a contribui la redresarea comunităților noastre locale. Trebuie să fim pe deplin implicați în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de redresare de la nivelul național și cel al UE. Contribuția noastră este esențială pentru elaborarea unor politici care să gestioneze transformările societale fundamentale cu care ne confruntăm. COVID-19 reprezintă una dintre aceste forțe transformatoare. La fel acționează și criza climatică, digitalizarea economiilor noastre și evoluția demografică.

Încrederea ne va ajuta să traversăm această criză, iar noi, liderii aleși la nivel local și regional, suntem cel mai fiabil nivel de guvernare. Cunoaștem cel mai bine nevoile și preocupările cetățenilor și știm cum să le abordăm prin acțiuni concrete pe teren.

Dacă dorim să stimulăm proiectul european, trebuie să-i consolidăm mecanismele democratice. Trebuie să construim împreună „casa” noastră comună a democrației europene: acoperișul este chiar Uniunea Europeană, zidurile ei sunt statele membre, iar la temelie se află regiunile, orașele și satele.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie excelentă de a consolida funcționarea democratică a UE. Conferința nu constituie un scop în sine: obiectivul său trebuie să fie dezbaterea onestă cu cetățenii, inclusiv prin intermediul Comitetului European al Regiunilor, care reflectă votul cetățenilor din întreaga Europă.

Noi suntem cei care putem garanta că cetățenii participă la acest proces și că au un cuvânt de spus, deoarece autoritățile locale și regionale reprezintă nivelul de guvernare cel mai apropiat și cel mai fiabil pentru cetățean.

Ascultând ce au de spus cetățenii noștri, Conferința trebuie să fie cadrul care permite un exercițiu onest de reflecție, prin intermediul unui proces profund de democratizare. Dorim mai puțină complexitate instituțională și o reprezentare mai democratică a încrederii cetățenilor, reflectată în votul lor la alegerile europene, naționale, regionale și locale.

Grupul la nivel înalt pentru democrație, înființat recent, condus de fostul președinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, va depune eforturi pentru a promova contribuția CoR la Conferință. Vom colabora cu mediul de afaceri și cu societatea civilă, cu asociațiile de tineret și cu asociațiile teritoriale europene și naționale și, bineînțeles, cu cele trei instituții ale UE care coordonează Conferința – Parlamentul, Comisia și Consiliul. Dialogul nostru local de la 9 mai marchează dimensiunea teritorială a Conferinței, iar pe lângă numeroasele dialoguri locale din întreaga UE, vom organiza Summitul regiunilor și orașelor în timpul Președinției franceze a Consiliului, la începutul anului 2022, la Marsilia.

În calitate de guvernatori, președinți de regiuni, primari, membri ai consiliilor regionale și locale, am fost în prima linie de luptă împotriva pandemiei, iar acum suntem gata să începem redresarea. Astăzi, Europa și cetățenii săi au nevoie de încredere și de leadership. Conferința privind viitorul Europei poate contribui la acest proces dacă implică în mod real și concret comunitățile noastre locale și dacă dă cuvântul cetățenilor din regiunile, orașele și satele noastre. Acest lucru este esențial pentru a evita un exercițiu descendent, care nu ar face decât să alimenteze retorica falsă, demagogică și anti-europeană a populiștilor și euroscepticilor.

Scopul nostru, al Comitetului European al Regiunilor, este de a institui o dimensiune regională și locală solidă a Conferinței în ansamblul său, în toate statele membre ale UE, prin implicarea cetățenilor la nivel regional și local. Suntem pe deplin convinși că, prin cooperare, prin respect reciproc, putem spori încrederea cetățenilor noștri în proiectul nostru european comun, putem consolida arhitectura democratică a UE și putem aduce Europa mai aproape de cetățenii săi.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Emil Boc: Facilitatea de Recuperare și Reziliență reprezintă un brand al Partidului Popular European

Published

on

© European Committee of the Regions

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat la o dezbatere a Comitetului European al Regiunilor unde a susuținut alături de Manfred Weber și președintele CoR implementarea rapidă a certificatului UE COVID-19 și susținerea cetățenilor care au rămas fără locuri de muncă din cauza pandemiei.

„Am susținut importanța implementării, începând cu luna iunie, a certificatului european de vaccinare ca o expresie a libertății de mișcare în spațiul european. Libertatea de mișcare este un drept fundamental prevăzut în tratatele constitutive ale Uniunii Europene”, a transmis Emil Boc într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Potrivit membrului CoR, „Facilitatea de Recuperare și Reziliență este măsura potrivită și necesară pentru susținerea locurilor de muncă prezente și viitoare din Uniunea Europeană. Reprezintă un brand al Partidului Popular European. Succesul implementării acesteia reprezintă succesul Uniunii Europene.”

Reamintim că Parlamentul European și-a adoptat astăzi, 29 aprilie, poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei.

Eurodeputații au fost de acord că noul „certificat UE COVID-19” — în locul „adeverinței electronice verzi”, conform propunerii Comisiei — ar trebui să fie valabil timp de 12 luni și nu mai mult.

Documentul, care poate fi în format digital sau pe suport de hârtie, va atesta că o persoană a fost vaccinată împotriva coronavirusului sau, în funcție de caz, că a obținut recent un rezultat negativ al testului sau că a trecut printr-o infecție anterioară cu virusul. Cu toate acestea, certificatele UE COVID-19 nu vor servi drept document de călătorie și nici nu vor deveni o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație, afirmă eurodeputații.

Propunerea legislativă privind cetățenii UE a fost aprobată cu 540 de voturi pentru, 119 împotrivă și 31 abțineri, în timp ce propunerea privind resortisanții țărilor terțe a fost adoptată cu 540 de voturi pentru, 80 împotrivă și 70 abțineri.

De asemenea, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat că România va depune Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pe 31 mai.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Membri ai grupului PPE din CoR pledează pentru readucerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în centrul politicilor UE

Published

on

©epp.eu

Membrii Comisiei pentru politică economică (ECON) din Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-au manifestat îngrijorarea cu privire la faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 nu primesc suficientă atenție din partea Comisiei Europene.

Pentru a încuraja Executivul european să își intensifice angajamentul politic cu privire la această chestiune, membrii Comisiei ECON din CoR au adoptat proiectul de aviz intitulat ” Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă până în 2030”, prin care fac apel la Comisia Europeană să consolideze poziția ODD, transformându-le în principii directoare pentru politicile UE în următorul deceniu.

Acesta a fost adoptat cu 65 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri. votes in favour, 1 against and 3 abstentions.

Aceștia au subliniat că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă reprezintă o expresie a valorilor fundamentale europene și a indentității europene, potrivit unui comunicat al CoR.

”Există un interes tot mai mare din partea reprezentaților din regiuni și orașe pentru integrarea ODD în centrul strategiilor pe termen lung și deciziilor politice zilnice. Am observat un declin treptat al importanței acordare ODD-urilor în narațiunea UE. Acesta este momentul să dăm un impuls Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și să le readucem în centrul directivelor și politicilor UE”, a transmis Ricardo Rio, primar PPE al Braga și raportor al acestui dosar.

În documentul adoptat este subliniat că așezarea ODD-urilor într-un con de umbră pune în pericol șansele de implementare ale acestora până în 2030, este precizat într-un comunicat al PPE. 

Mai mult, este subliniat că lipsa de implicare a autorităților locale și regionale și lipsa unui proces de consultare în formularea planurilor naționale de redresare și reziliență, prin desemnarea priorităților și a acțiunilor planificate, compromite planurile și lasă în urmă mari părți ale populației.

Continue Reading

Facebook

Team2Share

COMISIA EUROPEANA7 mins ago

Lucian Bode, întâlnire la Bruxelles cu doi comisari europeni: Am toată încrederea că proiectele de investiții prin PNRR propuse de Ministerul de Interne vor beneficia de sprijinul partenerilor europeni

POLITICĂ14 mins ago

Cristian Diaconescu, despre cazul uciderii ursului Arthur: România este un stat UE, iar astfel de acțiuni se subsumează directivei UE privind conservarea faunei sălbatice

NATO16 hours ago

A început Defender Europe 2021, cel mai mare exercițiu militar SUA în Europa din ultimii 25 de ani, care va avea loc și în România: 28.000 de soldați din 26 de țări se vor antrena în 12 țări NATO și partenere

JUSTIȚIE17 hours ago

Premierul Florin Cîțu: Raportul GRECO spune că România este ”pe drumul cel bun”. Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate

INTERNAȚIONAL17 hours ago

OMS și Germania înființează, la Berlin, un Centru de informaţii privind pandemiile şi epidemiile, cerând o ”resetare globală” a luptei împotriva pandemiilor

ROMÂNIA18 hours ago

Premierul Florin Cîțu anunță că România va dona Ucrainei 100.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19

REPUBLICA MOLDOVA18 hours ago

România donează Republicii Moldova încă 100.000 de doze de vaccin și oferă Chișinăului posibilitatea de a cumpăra 200.000 de doză pe lună la prețul negociat de Uniunea Europeană

COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Comisia Europeană a adoptat actualizarea noii Strategii industriale 2020 pentru o piață unică mai puternică, îndeosebi în perioade de criză

CONSILIUL EUROPEAN19 hours ago

Klaus Iohannis merge în Portugalia: Președintele participă la Summitul social al UE, la reuniunea Consiliului European și la Summitul UE – India

COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Piața unică: Comisia Europeană a propus un nou regulament menit să abordeze potențialele efecte de denaturare cauzate de subvențiile străine

CHINA7 days ago

Josep Borrell semnalează UE să se pregătească pentru ”o perioadă lungă și dificilă” în relațiile cu Rusia, observându-se o ”tendință îngrijorătoare” de a se comporta ”ca și când am fi un adversar”

ROMÂNIA1 week ago

CNCAV: O nouă tranșă de vaccinuri Johnson&Johnson și Moderna a ajuns în România

Cristian Bușoi1 week ago

Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din PE, solicită ca testarea în scopul obținerii adeverinței electronice verzi să fie gratuită: Este nevoie și de testare pentru funcționarea normală a activităților

MAREA BRITANIE1 week ago

Parlamentul European a aprobat acordul comercial și de cooperare între UE și Regatul Unit, cel mai ambițios tratat încheiat vreodată de Uniune cu o țară terță

Cristian Bușoi1 week ago

Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru cercetare din PE: Viitorul și prosperitatea Europei depind de cercetare și inovare, cu ajutorul cărora vom deveni mai rezilienți în fața crizelor viitoare

U.E.1 week ago

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, întâlnire la Paris cu omologul francez, Emmanuel Macron: Trebuie să făurim noi înșine viitorul UE dacă nu dorim să devenim jucăria politicii globale

ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologul ucrainean despre ”necesitatea identificării de soluții durabile” pentru drepturile minorității române din Ucraina

FONDURI EUROPENE2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: PNRR este în negociere, nu a fost refuzat de Comisia Europeană. Este vorba de a remodela ce avem noi în planul de redresare şi rezilienţă

INTERNAȚIONAL2 weeks ago

Summitul privind clima. Joe Biden le cere liderilor lumii să se unească în lupta împotriva schimbărilor climatice: America s-a întors. Trebuie să trecem la acţiune noi toţi, în pas accelerat

ROMÂNIA2 weeks ago

Ioana Mihăilă a anunțat care sunt prioritățile mandatului său de ministru al Sănătății: Atragerea de fonduri europene, creşterea accesului la servicii medicale de bază şi reforma managementului

Advertisement
Advertisement

Trending