Connect with us

PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care își exprimă ”profunda îngrijorare” față de modul în care guvernul Regatului Unit va gestiona drepturile cetățenilor europeni după Brexit

Published

on

Parlamentul European și-a exprimat ”profunda îngrijorare” privind ”anunțurile recente și contradictorii” ale guvernului Johnson la adresa celor 3.3 milioane de cetățeni europeani, rezidenți în Regatul Unit, amintind că drepturile la liberă circulație sunt direct legate de celelalte trei libertăți care fac parte integrantă din piața internă și au o relevanță deosebită pentru servicii și calificările profesionale și că numeroși cetățeni britanici și-au exprimat opoziția fermă față de pierderea acestor drepturi.

Ministrul de stat pentru Securitate, Brandon Lewis, a sugerat în luna octombrie a anului trecut că cetățenii care nu vor respecta termenul de 30 iunie 2021 pentru depunerea cererilor în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit riscă, teoretic, să fie deportați.

Prin rezoluția adoptată miercuri de Legislativul european cu largă majoritate, prin 610 voturi pentru, 29 împotrivă și 68 de abțineri, europarlamentarii atrag atenția că ”aceste anunțuri au generat în mod inutil incertitudine și anxietate pentru cetățenii în cauză” și ”îndeamnă guvernul Regatului Unit să precizeze modul în care va aplica articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Acordul de retragere, în special în ceea ce consideră a fi <<motive întemeiate pentru nerespectarea termenului>>”.

© captura video/ EbS

Aceștia și-au exprimat, de asemenea, ”îngrijorarea cu privire la propunerea de înființare a autorității independente britanice prevăzută la articolul 159 din Acordul de retragere”, spunând că ”se așteaptă ca Regatul Unit să asigure independența completă a autorității”, care ”ar trebui să fie operațională începând cu prima zi după încheierea perioadei de tranziție”.

Parlamentul European semnalează că, în lipsa unui ”document fizic” care să ateste dreptul de ședere după finalul perioadei de tranziție, ”crește și mai mult riscul de discriminare împotriva cetățenilor UE-27 de către potențialii angajatori sau proprietari care doresc să evite complicațiile legate de verificarea online sau care se tem în mod eronat că s-ar putea afla într-o situație ilegală”.

Statutul de ”rezident permanent” (”settled status”) este acordat acelor persoane care au trăit o perioadă continuă de cel puţin cinci ani în Marea Britanie, ceea ce le va permite să continue să muncească în Regatul Unit şi să beneficieze de alocaţii sociale, după Brexit.

Statutul de ”pre-settled” este atribuit celor care sunt de mai puţin timp rezidenţi ai ţării. Acest statut le va permite să rămână cinci ani suplimentari în Marea Britanie şi să solicite statutul permanent, odată trecut pragul de cinci ani de rezidenţă.

Ce prevedere rezoluția adoptată miercuri de Parlamentul European:

1. consideră că partea a doua a Acordului de retragere este echitabilă și echilibrată;

2. ia act de dispozițiile acesteia:

– toți cetățenii din UE-27 care își au reședința legală în Regatul Unit și toți cetățenii britanici care își au reședința în mod legal într-un stat membru al UE-27 și membrii lor de familie respectivi în momentul retragerii se vor bucura de ansamblul drepturilor prevăzute în Acordul de retragere, astfel cum sunt consacrate în dreptul UE și interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE),

– persoanele care fac parte din familia de bază a cetățenilor în cauză și cele aflate într-o relație durabilă cu aceștia, actualmente domiciliate în afara statului gazdă, sunt protejate în continuare prin Acordul de retragere, acest lucru fiind valabil și pentru copiii născuți în viitor și în afara statului gazdă,

– toate drepturile de securitate socială prevăzute de legislația UE vor fi menținute, inclusiv în caz de export al tuturor prestațiilor exportabile;

– se garantează drepturile cetățenilor pe tot parcursul vieții lor;

– procedurile administrative de punere în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere vor fi transparente, eficiente și simplificate, prezentate într-o formă scurtă, simplă și ușor de utilizat;

– dispozițiile privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere vor fi asimilate în legislația Regatului Unit și că aceste drepturi au efect direct;

Drepturile cetățenilor în perioada de tranziție

3. în cursul perioadei de tranziție care urmează să se încheie la 31 decembrie 2020, Comisia va trebui, în temeiul articolului 131 din Acordul de retragere, să monitorizeze punerea în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere, inclusiv a sistemelor instituite în temeiul articolului 19 din acesta, atât în Regatul Unit, cât și în statele membre ale UE-27;

4. în perioada de tranziție, cetățenii UE-27 vor continua să se bucure de drepturi la liberă circulație în Regatul Unit, astfel cum rezultă din articolul 20 din TFUE și din legislația UE aplicabilă, la fel ca cetățenii britanici în UE-27;

5. în perioada de tranziție, Comisia va fi responsabilă de asigurarea respectării drepturilor la liberă circulație atât în Regatul Unit, cât și în UE-27 și solicită Comisiei să aloce suficiente resurse pentru a investiga și a remedia orice caz de nerespectare a acestor drepturi, în special cazurile de discriminare împotriva cetățenilor UE-27 sau a cetățenilor britanici;

6. perioada de tranziție este mai scurtă decât se anticipase; solicită, prin urmare, UE și Regatului Unit să aplice cu prioritate acele aspecte din partea a doua a Acordului de retragere referitoare la cetățeni și la drepturile lor;

Punerea în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere

7. în decizia sa privind aprobarea Acordului de retragere, va ține seama de experiența dobândită și de garanțiile oferite în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor-cheie din Acordul de retragere, în special în ceea ce privește sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit;

8. ia act de proporția ridicată a solicitanților înregistrați în acest sistem, cărora li s-a acordat doar statutul de pre-rezident; reamintește că acest lucru poate fi evitat dacă Regatul Unit optează pentru o procedură administrativă cu un caracter declarativ, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (4) din Acordul de retragere; îndeamnă, prin urmare, Regatul Unit să își revizuiască abordarea și îndeamnă statele membre ale UE-27 să opteze, de asemenea, pentru o procedură cu caracter declarativ, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (4);

9. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la anunțurile recente și contradictorii referitoare la cetățenii din UE-27 rezidenți în Regatul Unit care nu respectă termenul de 30 iunie 2021 pentru depunerea cererilor în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit. Aceste anunțuri au generat în mod inutil incertitudine și anxietate pentru cetățenii în cauză; îndeamnă guvernul Regatului Unit să precizeze modul în care va aplica articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Acordul de retragere, în special în ceea ce consideră a fi „motive întemeiate pentru nerespectarea termenului”;

10. dacă li s-ar elibera un document fizic ca dovadă a dreptului lor de ședere în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție, cetățenii UE-27 din Regatul Unit s-ar bucura de o mai mare certitudine și de un sentiment mai puternic de securitate; reiterează faptul că lipsa unui astfel de document fizic va crește și mai mult riscul de discriminare împotriva cetățenilor UE-27 de către potențialii angajatori sau proprietari care doresc să evite complicațiile legate de verificarea online sau care se tem în mod eronat că s-ar putea afla într-o situație ilegală;

11. este în continuare preocupat de numărul limitat de servicii de scanare a documentului de identitate emis de sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, de nivelul limitat din punct de vedere geografic al asistenței acordate pe întreg teritoriul Regatului Unit, precum și de nivelul asistenței care urmează să fie acordată cetățenilor mai în vârstă și vulnerabili, inclusiv celor care pot întâmpina dificultăți în utilizarea aplicațiilor digitale;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea de înființare a autorității independente britanice prevăzută la articolul 159 din Acordul de retragere; se așteaptă ca Regatul Unit să asigure independența completă a autorității; reamintește, în acest sens, că autoritatea ar trebui să fie operațională începând cu prima zi după încheierea perioadei de tranziție;

13. așteaptă clarificări din partea guvernului britanic cu privire la chestiunea aplicabilității sistemului de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit în ceea ce privește cetățenii UE-27 din Irlanda de Nord care nu au solicitat cetățenia britanică în conformitate cu Acordul din Vinerea Mare;

14. își reiterează angajamentul de a monitoriza îndeaproape modul în care statele membre ale UE-27 pun în aplicare partea a doua a Acordului de retragere, în special articolul 18 alineatele (1) și (4), cu privire la drepturile cetățenilor britanici care locuiesc pe teritoriul lor;

15. încurajează statele membre UE-27 să adopte măsuri care să ofere securitate juridică cetățenilor britanici rezidenți pe teritoriul lor; reiterează că statele membre ale UE-27 ar trebui să adopte o abordare consecventă și generoasă de protecție a drepturilor cetățenilor britanici care își au reședința pe teritoriul lor;

16. invită Regatul Unit și statele membre ale UE-27 să își intensifice eforturile de sensibilizare a cetățenilor cu privire la efectele retragerii Regatului Unit din UE și să inițieze sau să accelereze campaniile de informare specifice pentru a informa toți cetățenii care intră sub incidența Acordului de retragere cu privire la drepturile lor și la orice posibile modificări ale statutului lor;

Drepturile cetățenilor în cadrul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit

17. salută angajamentul asumat în declarația politică de stabilire a unui cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit, care „ar trebui să fie o relație în interesul cetățenilor Uniunii și ai Regatului Unit, în prezent și în viitor”;

18. regretă, în acest context, că Regatul Unit a anunțat că principiul liberei circulații a persoanelor între Uniune și Regatul Unit nu se va mai aplica; consideră că orice acord privind viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit ar trebui să includă dispoziții ambițioase privind circulația persoanelor; reiterează faptul că aceste drepturi ar trebui să fie proporționale cu gradul de cooperare viitoare din alte domenii; reamintește că drepturile la liberă circulație sunt, de asemenea, direct legate de celelalte trei libertăți care fac parte integrantă din piața internă și au o relevanță deosebită pentru servicii și calificările profesionale;

19. îndeamnă la garantarea drepturilor viitoare de liberă circulație în întreaga UE pentru cetățenii britanici vizați de acordul de retragere, precum și a unui drept pe viață pentru cetățenii care intră sub incidența Acordului de retragere de a se întoarce în Regatul Unit, respectiv în UE; invită statele membre ale UE-27 să se asigure că drepturile de vot în alegerile locale din țara de reședință sunt acordate tuturor cetățenilor care intră sub incidența Acordului de retragere;

20. reamintește că numeroși cetățeni britanici, fie rezidenți în Regatul Unit, fie rezidenți în UE-27, și-au exprimat opoziția fermă față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, echității, simetriei și nediscriminării.

Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat marți că sfârșitul liberei circulații de persoane între Regatul Unit și UE-27 în cadrul Brexit va avea ”consecințe concrete” pentru cetățenii europeni și britanici.

”Vom continua să apărăm interesele cetăţenilor noştri”, a promis Barnier în cadrul unei dezbateri pe acest subiect în Parlamentul European, reunit la Strasbourg în prima sesiune plenară din acest an.

”Nimeni de ambele părţi nu trebuie să subestimeze (…) consecinţele directe ale suprimării libertăţii de circulaţie, care se află în centrul Brexitului”, a subliniat Barnier. Libera circulaţie a persoanelor este una dintre cele patru libertăţi ale UE.

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a punctat în cadrul alocuțiunii sale susținute în fața eurodeputataților că acordul de retragere va permite celor 3.5 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit și unui milion de britanici care se află în una dintre cele 27 de state membre UE să aibă ”siguranță”.

Însă această liberă circulaţie a persoanelor, care permitea până acum cetăţenilor din UE să se instaleze şi să lucreze în Regatul Unit, iar britanicilor să trăiască în ţări ale UE, nu va mai exista pentru cei care intenţionează să o facă, a completat înaltul oficial european. ”La finalul perioadei de tranziţie, Regatul Unit va fi o ţară terţă şi Brexitul va duce la schimbări pentru cei care au intenţia să-şi facă viaţa de o parte sau de alta a Canalului Mânecii”, a subliniat Ursula von der Leyen.

La viitoarele negocieri, ”vom face din drepturile cetăţenilor principala noastră prioritate”, a dat asigurări von der Leyen, adăugând că unii cetăţeni europeni instalaţi în Regatul Unit se vor confrunta cu probleme în demersurile lor pentru a putea rămâne în această ţară.

Guvernul britanic al lui Boris Johnson şi-a anunţat intenţia de a pune capăt liberei circulaţii a persoanelor, care le permitea până acum cetăţenilor din Uniune să trăiască în Marea Britanie, iar britanicilor să se deplaseze şi să trăiască în ţările din UE.

Premierul Boris Johnson a anunţat, la începutul lunii decembrie 2019, înainte de alegerile parlamentare anticipate, un plan care prevede introducerea unei vize electronice, după modelul celei americane. Viza trebuie să fie solicitată online cu cel puţin 3 zile înaintea călătoriei spre Regatul Unit.

Turiștii vor fi nevoiți astfel să prezinte la control pașapoarte. Autoritățile britanice vor putea refuza intrarea în ţară persoanelor care au antecedente penale și toate sosirile și plecările turiștilor vor fi monitorizate pentru a se evita ca vizitatorii să rămână peste cele trei luni permise (cei care vor să stea mai mult timp vor avea nevoie de viza de lucru).

Acordul de Retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană a primit săptămâna trecută aprobarea din partea Camerei Comunelor, urmând ca în această săptămână acesta să ajungă în Camera Lorzilor pentru validare.

Odată ce ambele camere se pun de acord asupra formei finale a proiectului de lege, acest este trimis la Regina Elisabeta a II-a spre aprobare.

Va fi însă nevoie şi de ratificarea acordului în plenul Parlamentului European prin majoritate simplă, pe 29 ianuarie, astfel încât pe 31 ianuarie la ora 23:00 GMT Regatul Unit să devină prima ţară care părăseşte Uniunea Europeană.

Negociatorul Legisativului european pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a avertizat în luna decembrie a anului trecut că Parlamentul European ar putea bloca Acord de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană ca urmare a nerespectării drepturilor cetățenilor europeni de către Guvernul de la Londra.

Rezoluția adoptată miercuri de Parlamentul European ilustrează îngrijorările Bruxelles-ului și ale altor capitale europene că ar putea fi un nou scandal Windrush, ce poartă numele vaportului Empire Windrush, care a adus familii din țări membre Commonwealth în perioada 1948-1971 pentru a ajuta la reconstrucția Regatului Unit, care se confrunta cu o lipsă acută de forță de muncă după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Scandalul a ieșit la iveală acum câțiva ani, când mai multor cetățeni britanici din ”generația Windrush” li s-au încălcat drepturile, 83 dintre aceștia fiind deportați de Ministerul de Interne, spunându-li-se că se află ilegal în Regatul Unit.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Eugen Tomac

Eurodeputatul Eugen Tomac solicită din nou acțiuni ferme ale UE împotriva regimului Lukașenko: Este datoria Europei civilizate și democratice

Published

on

© European Union 2019 - Source : EP

Este datoria Europei civilizate și democratice să respingă și să condamne cu fermitate violarea drepturilor omului, arestările masive nejustificate și utilizarea forței fizice împotriva protestatarilor din Belarus, a afirmat eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE).

“Nu mai încape îndoială că manevrele dictatoriale ale lui Lukașenko – ultimul tiran al Europei, fost șef de colhoz – de a rămâne la putere nu vor stăvili. Putin în este exemplu într-ale propagandei, dictaturii și manipulării. De 26 de ani, Lukașenko continuă să încalce drepturile fundamentale ale propriilor cetățeni prin represiuni masive asupra libertății de exprimare și a presei, a libertății de întrunire și de asociere politică”, a scris Tomac, pe pagina sa de Facebook.

“Campania electorală neechitabilă în timpul căreia mai mulți opozanți au fost arestați nejustificat, rezultatul falsificat al scrutinului de duminică și actele de violență disproporționate ale KGB-ului împotriva zecilor de mii de cetățeni care protestează pentru democrație sunt dovezi clare că Belarus se află sub tiranie. Încă din 9 iulie, am atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra situației în care se află populația din Belarus. Am solicitat încă de atunci acțiuni ferme ale Uniunii Europene împotriva acestui regim. Aceste nedreptăți trebuie să înceteze, deținuții trebuie eliberați, iar populația din Belarus trebuie susținută în lupta sa pentru democrație”, a mai spus el.

Uniunea Europeană a denunţat marţi alegeri prezidenţiale ”nici libere, nici echitabile” în Belarus şi a ameninţat cu sancţiuni împotriva celor responsabili de violenţe și cu revizuirea relațiilor UE cu Belarus, potrivit unei declaraţii adoptate de cele 27 de state membre, informează Consiliul UE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Continue Reading

S&D

Partidul Socialiștilor Europeni, despre represaliile din Belarus: UE nu trebuie să ignore autoritarismul de la ușa Europei

Published

on

© PES/Flickr

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) condamnă cu tărie violența și reprimarea protestatarilor pașnici și activiștilor pro-democrație de către guvernul Lukashenko din Belarus, potrivit unui comunicat. 

Președintele PES, Serghei Stanishev, a declarat:

„Alegerile prezidențiale de săptămâna trecută au fost profund defectuoase, iar rezultatele nu reprezintă în mod clar voința democratică a poporului belarus. Campania a fost marcată de reprimare, amenințări și violență. Statul de drept și standardele democratice au fost încălcate încă o dată. Reprimarea brutală a protestatarilor pașnici din ultimele zile a șocat lumea. UE nu trebuie să ignore acest autoritarism la ușa Europei. Este timpul să discutăm impunerea de sancțiuni vizate celor responsabili de represiunea democrației în Belarus. “

PES transmite că este alături de toți cei care luptă pentru democrație, libertate și drepturile omului după alegerile fraudate de duminică, din Belarus, precum și de Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, ministrul german de externe, Heiko Maas, și alți social-democrați, în exprimarea preocupărilor lor profunde cu privire la creșterea tensiunilor din țară și susținerii social-democrații lituanieni și a altora din regiune, care solicită acum acțiune urgentă.

Continue Reading

S&D

Partidul Socialiștilor Europeni: UE a pierdut 825 de miliarde de euro datorită paradisurilor fiscale

Published

on

euro bani moneda
© Calea Europeană/ Zaim Diana

Partidul Socialiștilor Europeni semnalează că Uniunea Europeană a pierdut 825 de miliarde de euro datorită paradisurilor fiscale.

De asemenea, socialiștii europeni subliniază că acești bani puteau fi investiți în infrstructură, învățământul public și nu îl ultimul rând în medicină, potrivit postării pe pagina de Facebook.

Din aces motiv, Partidul Socialiștilor Europeni reamintește că nu este prea târziu ca toate companiile să fie obilgate să plătească impozite acolo unde au profituri.

1% din PIB-ul UE – reprezentând mai bine de 160 miliarde de euro – face anual obiectul unor activități financiare ilicite, precum spălarea de bani, traficul de arme și de persoane, traficul de droguri, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului și alte activități suspecte care afectează viața cetățenilor europeni, potrivit Comisiei Europene.

Grupul parlamentar Renew Europe a demarat o rezoluție privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, rezoluție care și fost votată.

Așa cum este subliniat și în rezoluție, reglementarea ar trebui să acopere, printre altele, domenii precum: identificarea beneficiarului real (beneficial owners), cadrul de cooperare între autoritățile competente și unitățile de informații financiare; protecția persoanelor care raportează suspiciuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

 

Continue Reading

Facebook

Advertisement
Advertisement

Trending