Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Platforma europeană pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost, lansată de alianța instituțiilor europene, a guvernelor și societății civile din UE

Published

on

© European Union, 2013/Source: EC - Audiovisual Service

Instituțiile europene, guvernele statelor din UE și societatea civilă s-au angajat pentru prima dată să colaboreze în vederea combaterii fenomenului lipsei de adăpost în UE. În cadrul unei conferințe la nivel înalt care a avut loc luni, 21 iunie, la Lisabona, această alianță a lansat Platforma europeană pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost pentru a declanșa dialogul, a facilita învățarea reciprocă, a îmbunătăți dovezile și monitorizarea și a consolida cooperarea între toți actorii care vizează combaterea fenomenului lipsei de adăpost, informează Comisia Europeană.

Combaterea fenomenului lipsei de adăpost – o prioritate pentru Europa socială

Conferința la nivel înalt de la Lisabona este organizată în comun de președinția portugheză a Consiliului UE, Comisia Europeană și Federația europeană a organizațiilor naționale care lucrează cu persoanele fără adăpost (FEANTSA). În cadrul evenimentului, miniștri naționali, precum și reprezentanți ai instituțiilor UE, ai organizațiilor societății civile, ai partenerilor sociali și ai orașelor au semnat Declarația de la Lisabona privind Platforma europeană de combatere a fenomenului lipsei de adăpost, marcând astfel lansarea platformei. Cu toții s-au angajat să colaboreze sub egida platformei și să întreprindă acțiuni în limitele competențelor lor respective.

Lansarea platformei reprezintă începutul unui proces de stabilire a unei înțelegeri comune și a unui angajament comun și de realizare a unor progrese concrete în statele membre în lupta împotriva fenomenului lipsei de adăpost. Ea oferă posibilitatea de a iniția acțiuni și de a colabora cu actori locali, inclusiv cu orașele și cu prestatorii de servicii. Astfel se va facilita tuturor actorilor posibilitatea de a face schimb de cunoștințe și de practici în condiții mai bune și de a identifica abordări eficiente și inovatoare pentru a realiza progrese în eradicarea fenomenului lipsei de adăpost.

Fenomenul lipsei de adăpost este cea mai extremă formă de excluziune socială și a crescut în întreaga UE. A sosit momentul să acționăm. Platforma europeană pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost va ajuta partenerii să facă schimb de experiențe și de măsuri de politică care au funcționat în regiunile și orașele lor, astfel încât să putem reduce în mod radical acest fenomen în Europa. Disponibilitatea unei locuințe și asistarea persoanelor fără adăpost reprezintă principiul 19 al Pilonului european al drepturilor sociale și constituie un imperativ moral dacă vrem într-adevăr să construim o societate echitabilă și incluzivă”, a declarat comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit.

În declarația semnată astăzi s-a convenit asupra următoarelor obiective:

  • nimeni să nu doarmă în condiții precare din cauza lipsei unui adăpost de urgență care să fie accesibil, sigur și adecvat;
  • nimeni să nu locuiască în adăposturi de urgență sau provizorii mai mult decât este necesar pentru a se muta efectiv într-un adăpost permanent;
  • nimeni să nu iasă din nicio instituție (de exemplu, închisoare, spital, centru de îngrijire) fără să i se ofere un adăpost adecvat;
  • evacuările trebuie prevenite ori de câte ori este posibil și nimeni să nu fie evacuat fără a i se oferi asistență pentru a beneficia de un adăpost adecvat, atunci când este necesar;
  • nimeni să nu fie discriminat din cauză că are statut de persoană fără adăpost.

Finanțarea din partea UE este disponibilă pentru a sprijini măsurile de politică incluzivă care vizează combaterea fenomenului lipsei de adăpost. Statele membre vor investi o proporție importantă din alocările care le revin în cadrul Fondului social european Plus (FSE+) pentru a sprijini incluziunea socială și reducerea sărăciei. InvestEU oferă, de asemenea, oportunități de sprijinire a investițiilor în infrastructura socială, inclusiv în locuințe sociale.

Noua platformă este un obiectiv concret al Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Ea contribuie la îndeplinirea angajamentului reînnoit al instituțiilor UE, al statelor membre, al societății civile și al partenerilor sociali asumat în cadrul Summitului social de la Porto din luna mai de a sprijini o Europă socială puternică și o redresare echitabilă și incluzivă de pe urma pandemiei.

Pilonul european al drepturilor sociale conține 20 de principii și drepturi esențiale pentru existența în secolul XXI a unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. Principiul 19, „Locuință și asistență pentru persoanele fără adăpost”, cuprinde aspecte precum acces la locuințe sociale, asistență adecvată și protecție împotriva evacuării forțate, precum și adăposturi adecvate și servicii pentru persoanele fără adăpost, pentru a promova incluziunea lor socială.

În declarația de la Porto, liderii UE au declarat: „Ne angajăm să reducem inegalitățile, să susținem salarii echitabile, să luptăm împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, asumându-ne obiectivul de a combate sărăcia în rândul copiilor și de a contracara riscurile de excluziune pentru grupurile sociale deosebit de vulnerabile, cum ar fi șomerii de lungă durată, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost.”

În Angajamentul social de la Porto, partenerii au solicitat tuturor actorilor relevanți „să elaboreze politici publice care, la nivelul adecvat, să consolideze coeziunea socială, să combată toate formele de discriminare, inclusiv de pe piața muncii, și să promoveze egalitatea de șanse pentru toți, în particular în ceea ce privește copiii expuși riscului de sărăcie, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele cu statut de migranți, grupurile defavorizate și minoritare și persoanele fără adăpost”.

Fondul social european Plus (FSE+) este principalul instrument de finanțare al UE pentru investițiile în oameni, în valoare de 99,3 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru perioada 2021 – 2027. Toate statele membre ale UE vor investi cel puțin 25 % din resursele FSE+ care le revin în incluziune socială și cel puțin 3 % pentru a combate privațiunile de ordin material. Țările în care riscul de sărăcie sau de excluziune socială al copiilor depășește media UE ar trebui să utilizeze cel puțin 5 % din resursele alocate lor prin FSE+ pentru a combate această problemă.

Statele membre pot mobiliza finanțare și pentru proiecte de locuințe accesibile și sociale din Fondul european de dezvoltare regională, InvestEU (prin componenta sa „Investiții sociale și competențe”), precum și în cadrul planurilor lor naționale de redresare și reziliență.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

COMISIA EUROPEANA

Protecția consumatorilor: Comisia Europeană a identificat practici manipulatoare în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

Published

on

© European Union 2018

Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de țări membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, această verificare a vizat 399 de magazine virtuale ale unor comercianți cu amănuntul care vând produse variind de la textile la produse electronice.

Verificarea s-a axat, de asemenea, pe trei tipuri specifice de practici manipulatoare despre care se constată deseori că sunt utilizate pentru a-i determina pe consumatori să facă alegeri care ar putea să nu fie în interesul lor, așa-numitele „interfețe înșelătoare” (dark patterns).

Printre acestea se numără: numărătoarele inverse false; interfețele web concepute pentru a-i determina pe consumatori să facă achiziții, să cumpere abonamente sau să aleagă alte opțiuni; precum și informațiile ascunse. Ancheta a arătat că 148 de site-uri conțineau cel puțin una dintre aceste trei interfețe înșelătoare.

”Conform verificării noastre, aproape 40 % din site-urile web de cumpărături online se bazează pe practici manipulatoare menite să exploateze vulnerabilitățile consumatorilor sau să îi înșele. Acest comportament este vădit reprobabil și contravine protecției consumatorilor. Astăzi, dispunem deja de instrumente obligatorii cu ajutorul cărora putem contribui la soluționarea acestor probleme și fac apel la autoritățile naționale îndemnându-le să recurgă la capacitățile lor de asigurare a respectării legii pentru a lua măsuri adecvate și pentru a combate aceste practici. În paralel, Comisia revizuiește întreaga legislație privind protecția consumatorilor pentru a se asigura că aceasta este adecvată pentru era digitală, inclusiv pentru a evalua dacă interfețele înșelătoare fac obiectul unor supravegheri adecvate”, a precizat comisarul european pentru justiție, Didier Reynders.

Concret, verificările au relevat:

  • 42 de site-uri web au utilizat numărătoare inverse false cu termene-limită pentru achiziționarea de produse specifice;
  • 54 de site-uri web au direcționat consumatorii către anumite opțiuni – de la abonamente la produse mai scumpe sau la opțiuni de livrare – fie prin designul lor grafic, fie prin alegerea limbii;
  • S-a constatat că 70 de site-uri web disimulau informații importante sau le făceau mai puțin vizibile pentru consumatori. De exemplu, era vorba de informații referitoare la costurile de livrare, la compoziția produselor sau la disponibilitatea unei opțiuni mai ieftine. 23 de site-uri web disimulau informații cu scopul de a manipula consumatorii îndemnându-i să își facă un abonament;
  •  Acțiunea de verificare a inclus, de asemenea, aplicațiile a 102 dintre site-urile web care au făcut obiectul verificării, dintre care 27 au recurs, de asemenea, la cel puțin una dintre cele trei categorii de interfețe înșelătoare.

Care sunt pașii următori? 

Autoritățile naționale vor contacta acum comercianții în cauză pentru a le solicita să își rectifice site-urile web și, dacă este necesar, vor lua măsuri suplimentare în conformitate cu procedurile lor naționale.

Pe lângă această acțiune de verificare și ca parte a eforturilor sale mai ample de a aborda interfețele înșelătoare pentru a completa activitatea rețelei CPC, Comisia va contacta, de asemenea, comercianții online care au fost identificați într-un studiu din 2022 privind practicile comerciale neloiale în mediul digital pentru a le cere să remedieze problemele identificate aici.

În plus, Comisia colectează feedback cu privire la trei directive referitoare la protecția consumatorilor, pentru a stabili dacă acestea asigură un nivel ridicat de protecție în mediul digital: Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind clauzele contractuale abuzive. O consultare publică este deschisă până la 20 februarie 2023.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Procedura de infringement: România are la dispoziție două luni pentru a transpune în legislația națională directive menite să combată evaziunea fiscală și să protejeze consumatorii

Published

on

© Comisia Europeană în România/ Facebook

Comisia Europeană a trimis o scrisoare de întârziere mai multor state care nu au comunicat încă măsurile de transpunere integrală a unor directive UE în domeniile fiscalității și uniunii vamale, aceste țări, printre ele aflându-se și România, având două luni la dispoziție pentru a răspunde scrisorii în cauză și pentru a transpune directivele respective în legislația națională, în caz contrar instituția poate emite un aviz motivat.

Combaterea evaziunii fiscale:  noi norme de cooperare administrativă între autoritățile fiscale în contextul utilizării platformelor digitale de către contribuabili

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în martie 2021, Consiliul a adoptat o modificare a Directivei privind cooperarea administrativă (Directiva UE 2021/ 514 – DAC7).

În temeiul DAC7, platformele digitale, cum ar fi site-urile web și aplicațiile mobile, care permit contribuabililor să vândă bunuri, să ofere servicii personale online și offline sau să închirieze bunuri imobile sau mijloace de transport, trebuie să raporteze contribuabilii respectivi și activitățile economice ale acestora.

Aceste informații vor ajuta autoritățile fiscale din statele membre ale respectivilor contribuabili să prevină evaziunea fiscală sau raportarea eronată prin utilizarea platformelor digitale.

Toate statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația lor națională și să informeze Comisia cu privire la aceasta până la 31 decembrie 2022. Următoarele state membre nu au notificat sau au notificat doar parțial măsurile naționale de transpunere a DAC7 și primesc astăzi o scrisoare de punere în întârziere: Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia.

Protecția consumatorilor: protejarea intereselor colective ale consumatorilor prin intermediul mecanismului acțiunilor reprezentative

Directiva privind acțiunile reprezentative (UE) 2020/1828 urmărește să garanteze că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile lor în temeiul legislației Uniunii.

Aceasta va împuternici entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor și va introduce prerogative de sancționare mai puternice pentru autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre.

Această acțiune reprezentativă va permite unei entități calificate, cum ar fi o organizație de consumatori, să solicite despăgubiri, precum compensații, înlocuiri sau reparații, pentru un grup de consumatori care au fost afectați de o practică comercială ilegală. Întrucât directiva a intrat în vigoare în decembrie 2020, statele membre au avut la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională și pentru a informa Comisia.

Deși în majoritatea statelor membre se lucrează în prezent la adoptarea legilor, un număr mare de state membre nu au reușit să notifice măsurile naționale de transpunere integrală a directivei până la termenul stabilit, cel de 25 decembrie 2022 și, prin urmare, vor primi scrisori de punere în întârziere:  Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Aer curat: Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre UE să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici

Published

on

© Reprezentanța Comisiei Europene în România/ Facebook

Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre să-și respecte angajamentele de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți atmosferici, conform prevederilor Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (”plafoanele naționale de emisie” sau ”Directiva NEC”).

Conform unui comunicat al instituției, directiva NEC stabilește angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți care trebuie atinse de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 și 2029, precum și reduceri mai ambițioase începând cu 2030.

Statele membre trebuie să stabilească programe naționale de control al poluării atmosferice (PNCP) pentru a arăta cum vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.

Pactul Verde European, prin intermediul căruia Uniunea Europeană urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic, pune accentul pe reducerea poluării atmosferice, care se numără printre principalii factori care afectează negativ sănătatea umană.

 Comisia a analizat inventarele naționale de emisii ale mai multor poluanți prezentate de statele membre în 2022 (reflectând emisiile din 2020).

Cele 14 state membre menționate mai sus nu și-au respectat angajamentele pentru unul sau mai mulți poluanți vizați de Directiva NEC. În plus, întrucât măsurile prevăzute în PNAIC ale majorității acestor state membre nu au asigurat atingerea angajamentului de reducere a emisiilor pentru unul sau mai mulți poluanți, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a limita emisiile anuale de origine umană, astfel cum prevede directiva.

Amoniacul (provenit din sectorul agricol) este poluantul pentru care majoritatea acestor state membre nu își respectă obligațiile.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere acestor 14 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA58 mins ago

Premierul Nicolae Ciucă, întâlnire cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini: Guvernul are ca prioritate sprijinirea investițiilor în domenii precum digitalizare, inovare, dezvoltare de noi tehnologii

GENERAL2 hours ago

Parlamentul European decide joi poziția de negociere referitoare la noile măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrătorii platformelor digitale

INTERNAȚIONAL2 hours ago

Politico Europe: Următorul secretar general al NATO ar putea fi… o femeie, cineva din Europa de Est sau tot Jens Stoltenberg?

ROMÂNIA2 hours ago

Eurobarometru: 87% dintre români susțin planul REPowerEU pentru obținerea independenței energetice față de Rusia cu bani din Mecanismul de Redresare și Reziliență

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 hours ago

Eurodeputatul Vasile Blaga: Un război comercial UE-SUA ar veni în cel mai prost moment posibil, dar ”UE trebuie să rămână atractivă pentru investițiile în energia verde”

REPUBLICA MOLDOVA3 hours ago

De la Chișinău, premierul danez anunță că ”noi, în cadrul UE, suntem hotărâți să creştem asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova”

U.E.3 hours ago

30 de ani de Piață Unică: Rapoartele UE confirmă că piața internă stă la baza capacității Europei de a face față provocărilor. România, țara cu cel mai mare deficit la transpunerea directivelor

Marian-Jean Marinescu3 hours ago

Marian-Jean Marinescu: PPE dorește să examineze modul în care a fost negociat acordul aerian UE-Qatar pentru a elimina orice suspiciune de ingerințe străine

ROMÂNIA4 hours ago

Raport Transparency International: România, pe locul 63 din cele 180 de țări în care a fost analizată percepția asupra corupției

ROMÂNIA4 hours ago

Ajutorul de stat de 1,6 mld. de euro pentru înființarea Băncii Române de Investiții și Dezvoltare a fost aprobat de Bruxelles

REPUBLICA MOLDOVA3 hours ago

De la Chișinău, premierul danez anunță că ”noi, în cadrul UE, suntem hotărâți să creştem asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova”

NATO3 days ago

Ungaria se alătură Cehiei și Poloniei în misiunile de protejare a spațiului aerian al Slovaciei

U.E.4 days ago

Ministrul de externe al Olandei: România a parcurs un drum extraordinar. Am spus că vom sprijini aderarea României la Schengen și ne menținem angajamentul luat

ROMÂNIA4 days ago

Premierul Nicolae Ciucă a discutat cu miniștrii de externe ai Franței și Olandei despre aderarea României la Schengen și sprijinirea R. Moldova

NATO4 days ago

Grupul de luptă NATO de la Cincu: Miniștrii de externe ai României, Olandei și Franței reafirmă solidaritatea și unitatea aliată pentru apărarea flancului estic

NATO5 days ago

Vizită istorică la NATO: Președintele Israelului s-a adresat în premieră aliaților reuniți în Consiliul Nord-Atlantic

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: PIB-ul României a crescut cu 49 de miliarde de euro în 2022. Pentru acest an prognoza este una favorabilă, cu o creștere de 2,8%

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Din Parlamentul European, președintele Israelului a îndemnat la comemorarea „alianței sacre făurite în paralel cu Holocaustul” pentru cinstirea supraviețuitorilor și combaterea antisemitismului

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Roberta Metsola evidențiază responsabilitatea generației actuale de a menține vie memoria victimelor Holocaustului: Ura încă găsește multe voci care o disculpă. Nu putem permite nimănui să găsească alinare în ignoranță

INTERNAȚIONAL6 days ago

SUA aprobă trimiterea a 31 de tancuri Abrams în Ucraina. NATO afirmă că “împreună, tancurile americane, britanice și germane” pot face diferența în lupta împotriva Rusiei

Team2Share

Trending