Va ramane Gigi Becali fara imunitatea de europarlamentar? Ce spun procedurile Parlamentului UE?

Gigi Becali a fost ales europarlamentar si va beneficia de imunitatile si privilegiile acestui statut. Va reusi sa scape de dosarele in care este anchetat? Care sunt limitele protectiei mandatului de europarlamentar? Va putea iesi din Romania pentru a depune juramantul de europarlamentar si a reprezenta Romania? Aflati raspunsul citind ce spun normele europene.

Regulamentul Parlamentului European, la articolul 5, prevede că “ Deputaţii se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene”. Protocolul prevede, la articolul 7, că “nu se impun nici un fel de restrictii administrative sau de alta natura în privinta liberei circulatii a membrilor Adunarii spre locul de desfasurare a reuniunii Adunarii sau la întoarcere”

Articolul 8 mai prevede că parlamentarii nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți în justitie datorită opiniilor sau voturilor exprimate în contextul exercitarii funcțiilor lor. Pe durata sesiunilor Adunarii, membrii acesteia beneficiaza, pe teritoriul national, de imunitatile recunoscute membrilor parlamentului propriei tari, iar pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare de la orice masura de reținere sau de urmărire penală. Imunitatea este valabila inclusiv pe perioada deplasarii spre locul de desfasurare a reuniunii Adunarii, cât si la întoarcere. Totuși, imunitatea nu poate fi invocata în caz de flagrant delict si nici nu poate constitui o piedica în calea dreptului Adunarii de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

La articolul 6 al Regulamentului Parlamentului European, este descrisă procedura ridicării imunităţii. Astfel, orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

În cazul în care un deputat este arestat sau privat de libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză. Preşedintele Parlamentului comunică această iniţiativă comisiei şi informează Parlamentul cu privire la aceasta.

Comisia competentă examinează fără întârziere şi în ordinea în care i-au fost prezentate cererile de ridicare a imunităţii sau de apărare a imunităţii şi privilegiilor. Ulterior, aceasta prezintă o propunere de decizie care se limitează la recomandarea adoptării sau respingerii cererii de ridicare a imunităţii sau de apărare a imunităţii şi privilegiilor. Comisia poate solicita autorităţii interesate furnizarea tuturor informaţiilor şi precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicaţii, poate prezenta toate documentele şi mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente şi poate fi reprezentat de un alt deputat.

În cazul în care cererea de ridicare a imunităţii conţine mai multe capete de acuzare, fiecare dintre acestea poate face obiectul unei decizii distincte. În mod excepţional, raportul comisiei poate propune ca ridicarea imunităţii să vizeze exclusiv desfăşurarea unei acţiuni penale, fără ca vreo măsură de arestare, o altă măsură privativă de libertate sau orice altă măsură care să împiedice deputatul în exercitarea funcţiilor inerente mandatului său să poată fi adoptată împotriva sa, până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

În cazurile de apărare a unui privilegiu sau a unei imunităţi, comisia precizează dacă circumstanţele constituie un obstacol de ordin administrativ sau de altă natură în ceea ce priveşte, pe de o parte, libertatea de circulaţie a deputaţilor care se deplasează către sau dinspre locul reuniunii Parlamentului sau, pe de altă parte, exprimarea unei opinii sau a unui vot în exercitarea mandatului, sau dacă se încadrează în aspectele prevăzute la articolul 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile care nu se află sub incidenţa dreptului intern şi prezintă o propunere prin care invită autoritatea în cauză să tragă concluziile care se impun.

Comisia poate emite un aviz motivat privind competenţa autorităţii în cauză şi admisibilitatea cererii, dar nu se pronunţă în niciun caz asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei deputatului sau asupra oportunităţii sau inoportunităţii urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaştere aprofundată a cauzei.

Raportul comisiei este înscris din oficiu la primul punct pe ordinea de zi a primei şedinţe care urmează depunerii acestuia. Nu se admite niciun amendament la propunerea sau propunerile de decizie. Dezbaterea are ca subiect doar motivele pro şi contra fiecărei propuneri de ridicare, menţinere sau apărare a unui privilegiu sau a imunităţii. Propunerea sau propunerile de decizie conţinute în raport sunt supuse la vot în cursul votării care urmează dezbaterii.

După examinarea de către Parlament, se procedează la vot separat pentru fiecare propunere conţinută în raport. În cazul respingerii unei propuneri, decizia contrară se consideră adoptată.

Preşedintele comunică imediat decizia Parlamentului deputatului în cauză şi autorităţii competente a statului membru interesat şi solicită să fie informat în legătură cu derularea procedurii şi cu hotărârile judecătoreşti care se pronunţă. Imediat după ce Preşedintele a primit aceste informaţii, acesta le comunică Parlamentului în forma pe care o consideră cea mai adecvată, dacă este necesar, după consultarea comisiei competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.