“Practica de calitate pentru manageri-manageri de calitate in practica”, proiect lansat de AMCOR în parteneriat cu ASE, 21 februarie a.c.

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia  Consultanţilor în Management din România (AMCOR), derulează începând cu data de 03.01.2012 proiectul Practică de calitate pentru manageri – manageri de calitate în practică, care îşi propune să ofere unui număr de 150 de studenţi la programele de masterat, oportunitatea de a beneficia de stagii de pregătire practică.

Obiectivul acestui proiect constă în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi pentru studenţii la programele de masterat, prin  oferirea  stagiilor de practică din domeniul managementului, în vederea îmbunatăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii. Conferinţa de lansare a proiectului este organizată de Academia de Studii  Economice din Bucuresti, pe data de 21 februarie 2012, în Aula Magna, între orele 10.00-12.00. Vor fi prezenţi reprezentanţi ai Beneficiarului  şi ai Partenerului, reprezentanţii firmelor care organizează bazele de practică, masteranzi, precum şi alţi invitaţi.

Informaţii suplimentare referitoare la proiect pot fi accesate la adresa www.practicamanager.ase.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.