Connect with us

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Premierul Nicolae Ciucă: Aderarea la OCDE, proiectul nostru de țară. Menținem demersurile de implementare a reformelor pentru a răspunde clarificărilor din memorandum

Published

on

© Guvernul României

Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că va depune toate eforturile în vederea implementării reformelor necesare pentru aderarea României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ”proiectul nostru de țară”.

”Închei această intervenție cu ultimul subiect și anume, acela că în demersurile noastre pentru implementarea reformelor, dincolo de cele cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, este proiectul nostru de țară și anume, accederea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Mâine, Guvernul este gazda unui astfel de eveniment, prin care, practic, marcăm un an de la vizita pe care secretarul general al OCDE a efectuat-o în țara noastră și practic, ne-a dat vestea de începere a parcursului de accedere la OCDE. Știm foarte bine că vara trecută am primit foaia de parcurs. Am reușit ca până la mijlocul lunii decembrie să mergem la Paris și să depunem memorandumul inițial. Greul abia de acum încolo începe, pentru că este nevoie să răspundem tuturor clarificărilor cuprinse în memorandum și în felul acesta, în funcție de modul în care derulăm reformele la nivel instituțional, la nivel guvernamental, să reușim să îndeplinim toate standardele OCDE și în felul acesta să devenim membru cu drepturi depline. Ca atare, menținem această dublă abordare a reformelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin parcursul de accedere la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică”, a subliniat premierul în cadrul unei ședințe de guvern.

La mijlocul lunii decembrie, România, prin premierul Nicolae Ciucă, a depus la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, memorandumul inițial privind aderarea la această organizație, acest obiectiv aflându-se printre prioritățile diplomației române pentru anul 2023. 

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016, potrivit MAE.

La 1 septembrie 2016, prin Decizie a prim-ministrului a fost creat Comitetul Interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu OCDE, alcătuit din reprezentanți ai tuturor instituţiilor care participă la activitatea structurilor OCDE sau gestionează programe de colaborare cu organizaţia. În prezent Comitetul este coordonat de prim-ministrul României, iar Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul tehnic.

La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. Candidații au fost informați asupra deciziei printr-o scrisoare a Secretariatului General al OCDE care a solicitat, totodată, confirmarea atașamentului față de valorile, principiile și standardele organizației menționate în documentele relevante ale organizației.

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând cca. 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Sediul organizației se află la Paris, Franța.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

OCDE: 58% dintre elevii din România ating cel puțin nivelul trei de competență, considerat de bază pentru gândirea creativă. 62% își duc sarcinile la bun sfârșit, chiar și atunci când devin mai dificile decât credeau inițial

Published

on

© Ministerul Educației și Cercetării

58% dintre elevi ating cel puțin nivelul 3 de competență, considerat de bază pentru gândirea creativă, adică pot cel puțin să genereze idei adecvate în contextul unor sarcini expresive sau de rezolvare de probleme simple sau moderate din punctul de vedere al complexității, și încep să demonstreze abilitatea de a genera idei sau soluții originale în contexte familiare, relevă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în Volumul III pentru prezentarea rezultatelor PISA 2022 în ceea ce privește evaluarea abilităților de gândire creativă ale elevilor de 15 ani.

Dintre aceștia, 14% se situează la nivelurile 5 sau 6 de competență în gândirea creativă (performanță de top), adică pot genera, evalua și îmbunătăți ideile creative din cadrul unor sarcini diverse și complexe, inclusiv sarcini care presupun proiectarea unor soluții abstracte sau raportarea la scenariile unor probleme științifice și sociale nefamiliare sau caracterizate de anumite constrângeri.

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (Programme for International Student Assessment – PISA), coordonat de OCDE, este o cercetare internațională ce are loc la intervale regulate de timp și urmărește să evalueze sistemele de educație din întreaga lume prin testarea competențelor elevilor de 15 ani la lectură, matematică și științe.

PISA 2022 a inclus și evaluarea abilităților de gândire creativă (exprimarea în scris, exprimarea vizuală, rezolvarea de probleme sociale și rezolvarea de probleme științifice) ale elevilor de 15 ani. Mai concret, a fost evaluată capacitatea elevilor de a genera idei diverse și creative, de a evalua și de a îmbunățăți ideile altora pentru a ajunge la rezultate creative.

Evaluarea oferă informații valoroase și în ceea ce privește abilitățile socio-emoționale ale elevilor din România. Rezultatele arată că 85% dintre elevii români declară că doresc să știe cum funcționează lucrurile –76% doresc să înțeleagă de ce oamenii se comportă așa cum se comportă, iar 62% își duc sarcinile la bun sfârșit, chiar și atunci când acestea devin mai dificile decât credeau inițial.

Asemenea situației din celelalte țări/ economii participante, în România fetele au dovedit competențe de gândire creativă mai ridicate comparativ cu băieții, rezultatele acestora fiind mai mari cu 2,1 puncte. În România, statutul socioeconomic s-a dovedit a fi un predictor important al performanței elevilor, diferența între elevii dezavantajați și ceilalți fiind de 15,1 puncte.

Ministerul Educației amintește într-un comunicat că Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și inițiativele Ministerului Educației asigură un cadru protrivit pentru formarea competențelor de gândire creativă. Politicile, măsurile și programele/proiectele care vor duce la ameliorarea acestor rezultate sunt:

 • Proiectul Strengthening the capacity of Bulgaria and Romania to design and deliver curriculum reforms and improve student learning outcomes în cadrul căruia Ministerul Educației va elabora și pilota instrumente de monitorizare și sprijin al implementării curriculumului centrat pe competențe;
 • Curriculumul la decizia elevului din oferta școlii permite proiectarea unor opționale multi/trans/interdisciplinare care să contribuie la formarea competențelor de gândire creativă;
 • Proiectul „Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă – RECRED”, în cadrul căruia profesorii de liceu vor fi formați să predea centrat pe competențe;
 • Proiectul „Policies and resources for safe and supportive schools”, în cadrul căruia Ministerul Educației va pilota o abordare inovatoare pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
 • Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, în cadrul cărora profesorii pot desfășura activități dedicate formării competențelor de gândire creativă;
 • Dotări ale spațiilor școlare – investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Programul Operațional Educație și Ocupare etc., care permit crearea unui mediu de învățare stimulativ, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), prin: echipamente științifice ce stimulează explorarea și experimentarea, resurse specifice conceptului de smart-lab, instrumente educaționale de tip realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR) etc.

Participarea României la PISA 2022 a fost susținută prin proiectul ROSE (Romania Secondarry Education Project), cu sprijn  acordat Guvernului României de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Continue Reading

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Misiune de evaluare a OCDE la Secretariatul General al Guvernului. România este implicată într-un efort național de autoevaluare a îndeplinirii standardelor necesare procesului de aderare, subliniază Luca Niculescu

Published

on

© Secretariatul General al Guvernului

România este, în prezent, pe deplin implicată într-un efort național de autoevaluare a îndeplinirii condițiilor și standardelor necesare procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a subliniat coordonatorul național al acestui proces, Luca Niculescu.

Astfel, în ultimii ani, eforturile administrației publice românești au condus la îmbunătățirea eficienței și transparenței politicilor de reglementare, a completat acesta.

Potrivit unui comunicat al Secretariatului General al Guvernului, în perioada 10-14 iunie 2024 se desfășoară la București, la sediul Secretariatului General al Guvernului, misiunea de evaluare tehnică a României realizată de către Comitetul pentru Politica de Reglementare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Misiunea de evaluare are ca obiectiv analizarea modului în care România, în calitate de stat candidat, implementează principiile fundamentale de aderare pentru Comitetul pentru politici de reglementare expuse în Foaia de parcurs pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Pentru derularea misiunii din această săptămână, reprezentanții Secretariatului General al Guvernului (SGG), care asigură punctul național instituțional în relația României cu acest comitet, au organizat întrevederi cu experți și oficiali ai instituțiilor și autorităților publice relevante, dar și cu actori din mediul de afaceri din România și societatea civilă, implicați în tematica politicilor de reglementare,  a analizelor de impact ex-ante și ex-post, în procesul de monitorizare și raportare precum și cooperarea cu agențiile de reglementare.

Delegația OCDE este condusă de Daniel Trnka, șef adjunct de divizie, avându-i alături pe Alexander Roberts, analist de politici și Pamela Portocarrero, analist de politici.

La deschiderea oficială a misiunii au participat Adrian Țuțuianu, secretarul general adjunct al Guvernului, și Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, coordonator național pentru aderarea României la OCDE.

De asemenea, la eveniment au participat experții din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) care vor sprijini din punct de vedere tehnic experții OCDE pe tot parcursul misiunii.

În cadrul sesiunii de deschidere a misiunii de evaluare, secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Țuțuianu, a subliniat faptul că aderarea României la OCDE reprezintă un obiectiv important de politică externă și a evidențiat prioritățile Guvernului în domeniul politicilor de reglementare care sunt necesare pentru alinierea la standardele OCDE, respectiv:

 • Promovarea și aplicarea sistematică a analizelor de impact și evaluărilor în procesul de luare a deciziilor din administrația publică centrală, într-un mod fezabil și gestionabil de către ministere;
 • Continuarea activităților care vizează dezvoltarea capacității ministerelor și autorităților/agențiilor de reglementare de a utiliza date statistice și analize pentru fundamentarea proiectelor de acte normative;
 • Continuarea acțiunilor care vizează limitarea numărului reglementărilor adoptate prin ordonanțe de urgență;
 • Îmbunătățirea practicilor de consultare publică în legătură cu proiectele de acte normative;
 • Continuarea procesului de simplificare a costurilor administrative generate de legislație atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni;
 • Identificarea oportunităților oferite de tehnologiile digitale (inclusiv inteligența artificială) în domeniul evaluării impactului reglementărilor și al reglementărilor în general;
 • Dezvoltarea unor măsuri care vizează cooperarea internațională în materie de reglementări și evaluarea impactului proiectelor de acte normative asupra jurisdicțiilor externe.

Amintim că România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022 și în prezent se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 26 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.

Continue Reading

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

România nu se află în întârziere în ceea ce priveşte procesul de aderare la OCDE, dă asigurări coordonatorul național al acestui proces: Chestiunile cele mai consistente de acum vin

Published

on

© Guvernul României

Coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE, Luca Niculescu, a dat asigurări că România nu se află în întârziere în ceea ce privește acest proces, dar a precizat că aspectele cele mai consistente vin de acum încolo.

El a participat la Forumul ARIR 2024, cu tema ”Noi orizonturi în relaţiile cu Investitorii: provocările europene”, conform Agerpres.

”Acum chiar suntem într-un ritm bun. Nu suntem deloc în întârziere pe nicăieri, dar chestiunile cele mai consistente aş spune că de acum vin, pentru că după toate rapoartele, după toate evaluările, care merg foarte, foarte în profunzime, poate mai în profunzime decât ale altor instituţii internaţionale, pentru că OCDE-ul este, după cum ştiţi, o organizaţie care se bazează pe date şi pe statistici şi pe cifre, deci, după toate acestea vor urma recomandările şi unele dintre ele trebuie îndeplinite până la momentul aderării”, a spus Luca Niculescu.

El a ținut să explice aceste aspecte pentru că este întrebat des când va adera țara noastră la această organizație.

”Nu există un termen pentru aderare. Adică, până când nu te aliniezi la standardele OCDE stai şi mai faci progrese. Am văzut în procesele precedente de aderare că unele ţări reuşesc să o facă în 4 ani, altor ţări le ia mai mult. Pot sa adere în 9 – 10 ani. Depinde de ritmul fiecăreia. Ziceam nu există un termen fixat de foaia de parcurs. Există o ţintă asumată de Guvernul României, spusă de prim-ministru când a venit secretarul general al OCDE acum două luni, la Bucureşti, Mathias Cormann, pentru a lansa studiul economic. Aceasta ar fi 2026. Deci, este o ţintă ambiţioasă, este o ţintă care poate fi atinsă dacă noi continuăm ritmul acesta bun pe care îl avem până acum”, consideră oficialul.

Luca Niculescu și-a exprimat optimismul cu privire la acest termen, spunând că lumea este mobilizată şi există chiar un ”mare elan” din partea instituţiilor româneşti pentru îndeplinirea recomandărilor.

La mijlocul lunii martie, Luca Niculescu declara că anul 2026 poate fi și anul în care țara noastră să adere la OCDE, „acest club prestigios, al statelor democratice cu economii dezvoltate.”

Țara noastră a devenit stat candidat la această organizație în ianuarie 2022, primind Foaia de Parcurs în iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România a depus în decembrie 2022 Memorandumul Inițial, care face o autoevaluare a legislației, politicilor și practicilor interne, raportat la instrumentele legislative OCDE.

În prezent, țara noastră se află în etapa tehnică a procesului, care constă din transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 26 de Comitetele sectoriale OCDE.

Un prim pas a fost făcut deja prin obținerea primului aviz formal de către România în cadrul Comitetului Înalților Funcționari pentru Buget (echivalent cu încheierea primei din cele 26 de evaluări OCDE). 

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI23 mins ago

Eurodeputații Daniel Buda și Dan Motreanu cer Ursulei von der Leyen să nu transforme politica de coeziune într-un instrument financiar strict care ar fragmenta UE

REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

Premierul Dorin Recean conduce delegația R. Moldova la prima Conferință Interguvernamentală cu UE, unde vor fi lansate negocierile de aderare

COMISIA EUROPEANA5 hours ago

Eurobarometru: 74% dintre europeni consideră că UE este mai eficientă în apărarea intereselor comerciale ale statelor membre decât dacă acestea ar acționa pe cont propriu

ROMÂNIA6 hours ago

România primește peste 1 miliard de euro prin Fondul de Modernizare al UE pentru producția de energie electrică din surse regenerabile

U.E.6 hours ago

Alegeri Franța: Liderul extremei-drepte, Jordan Bardella, promite că va menține sprijinul pentru Ucraina și consideră “Rusia o amenințare pentru Franța și Europa”

CONSILIUL UE7 hours ago

Șase persoane au fost adăugate pe lista de sancțiuni a UE pentru activități cibernetice malițioase împotriva statelor membre și a Ucrainei

U.E.7 hours ago

Borrell avertizează guvernul din Georgia privind perspectivele europene: „Ușa pentru aderare este deschisă, dar se poate închide rapid”

U.E.8 hours ago

Reglementările Apple privind App Store încalcă Regulamentul privind piețele digitale, este concluzia preliminară a Comisiei Europene, care deschide o nouă anchetă de neconformitate împotriva companiei

U.E.9 hours ago

UE trage un nou semnal de alarmă privind situația umanitară critică din Gaza și cere „măsuri urgente” pentru a evita prăbușirea operațiunilor de furnizare a asistenței

CONSILIUL UE9 hours ago

UE dă o nouă lovitură regimului lui Putin și adoptă un nou pachet de sancțiuni care vizează sectoare importante pentru economia rusă. Alte 116 persoane și entități au fost incluse pe lista măsurilor punitive

U.E.7 hours ago

Borrell avertizează guvernul din Georgia privind perspectivele europene: „Ușa pentru aderare este deschisă, dar se poate închide rapid”

NATO3 days ago

Antony Blinken: SUA sunt recunoscătoare României și lui Klaus Iohannis pentru donarea unui sistem Patriot Ucrainei și pentru rolul jucat ca NATO să se axeze pe flancul estic

NATO3 days ago

Marea Neagră este un punct de inflexiune geopolitică, afirmă Odobescu la întâlnirea cu Blinken: Contăm pe decizii la summitul NATO pentru întărirea apărării la Marea Neagră

ROMÂNIA4 days ago

Întâlnire Ciolacu-Mattarella: Cooperarea economică, valorile comune și conexiunile între cetățenii noștri fac și mai puternice relațiile româno-italiene

ROMÂNIA6 days ago

Prima ședință comună de guvern România-Bavaria. Ciolacu: Memorandumul de Înțelegere pentru promovarea spiritului antreprenorial și în sprijinul IMM-urilor, menit să aducă și mai mult dinamism cooperării noastre bilaterale

ROMÂNIA1 week ago

În fața ascensiunii extremismului și populismului, Nicolae Ciucă face apel la curaj decizional pentru a asigura ”dezvoltarea regimului democratic”, singura ”garanție reală pentru libertatea noastră ca indivizi”

NATO1 week ago

Nume de cod “NSATU”: NATO va înființa o misiune de coordonare a ajutorului militar pentru Ucraina, cu comandament în Germania și noduri logistice în estul Alianței

G72 weeks ago

Biden și Zelenski au semnat la summitul G7 un pact bilateral de securitate pe 10 ani, acord precursor al aderării Ucrainei la NATO

CONSILIUL EUROPEAN2 weeks ago

Președintele Consiliului European o citează pe Eleanor Roosevelt într-o pledoarie pentru ”un viitor sigur și pașnic” în Gaza: Să privim dincolo de întuneric, spre o soluționare bazată pe soluția celor două state

INTERNAȚIONAL2 weeks ago

Din Bundestag, Volodimir Zelenski invocă căderea Zidului Berlinului pentru a arăta că nu poate exista pace în Ucraina atât timp cât o parte din țară rămâne ocupată de Rusia

Trending