Connect with us

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Raportorul CoR Csaba Borboly: Regiunile și orașele din UE cer reevaluarea statutului de protecție a carnivorelor mari pentru a promova coexistența durabilă cu omul și îmbunătățirea biodiversității

Published

on

© European Union / Fred Guerdin

Regiunile și orașele din UE subliniază că este necesară o mai mare implicare și o participare activă a acestora pentru a găsi noi modalități de coexistență durabilă și sigură a animalelor, a oamenilor și a carnivorelor mari, îmbunătățind în același timp biodiversitatea. Comitetul European al Regiunilor (CoR) consideră că statutul de protecție al anumitor specii ar trebui reevaluat periodic și că finanțarea UE ar trebui să acopere integral măsurile de prevenire a daunelor sau de compensare a acestora, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Recomandările redactate de Csaba Borboly (RO/PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, au fost adoptate în cadrul sesiunii plenare din 17 aprilie. În timp ce subliniază că lupii, urșii și alte carnivore mari pot contribui în mod pozitiv la ecosisteme și că revenirea lor în multe zone din Europa reprezintă un succes semnificativ în materie de conservare, liderii locali și regionali susțin că este absolut necesar să se abordeze preocupările privind viața și siguranța oamenilor în general, în special în ceea ce privește zonele rurale, locuitorii și agricultura acestora.

Nici un stat membru, nici România și nici o altă țară nu poate băga sub preș problema urșilor. Ar trebui să existe un buget separat al UE pentru a acoperi pagubele provocate de carnivorele mari. La nivelul UE, toate statele membre ar trebui să contribuie la resursele dedicate, chiar dacă nu există prădători mari, deoarece aceasta este o valoare comună a UE. Susținem guvernanța pe mai multe niveluri și subsidiaritatea pentru o politică eficientă privind carnivorele mari, îndemnând la o mai mare implicare a autorităților locale pentru a promova coexistența durabilă și îmbunătățirea biodiversității. Strategiile de coexistență ar trebui să fie specifice fiecărei locații în parte, să includă valorile culturale și condițiile de mediu și să fie concepute astfel încât să permită evaluarea rentabilității investițiilor financiare. Este nevoie urgentă de o mai bună monitorizare a măsurilor de atenuare pentru a promova o politică eficientă, bazată pe dovezi”, a declarat raportorul Csaba Borboly (RO/PPE), președintele Consiliului Județean Harghita.

Citiți și

Csaba Borboly, președintele CJ Harghita și raportor al CoR, susține introducerea procedurii de infringement împotriva țărilor UE care nu iau în serios compensarea daunelor provocate de carnivorele mari șeptelului sau culturilor

INTERVIU Președintele CJ Harghita, Csaba Borboly, raportor CoR, propune compensații directe din partea UE pentru comunitățile aflate în zone cu carnivore mari: Nivelul compensațiilor ar trebui să fie la fel în întreaga UE

Statutul de protecție a lupilor și urșilor trebuie reevaluat periodic, în funcție de evoluția populațiilor lor. Salut modificarea statutului internațional al lupilor și urșilor de la “strict protejat” la “protejat”, astfel încât statele membre să aibă mai multă flexibilitate. Desigur, în același timp, trebuie să pledăm pentru o coexistență echilibrată între oameni, animale și carnivorele mari, în special în zonele rurale. Creșterea prezenței carnivorelor mari poate avea efecte pozitive asupra funcționării și rezilienței ecosistemelor și asupra conservării biodiversității și a proceselor ecologice, contribuind, printre altele, la controlul animalelor sălbatice; dar să nu uităm că totul trebuie să aibă o măsură, iar atunci când viața oamenilor începe să fie pusă în pericol, atunci trebuie să ne reevaluăm politicile”, a afirmat Daniel Buda (RO/PPE), vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European.

Regiunile și orașele consideră că statutul de protecție al anumitor specii ar trebui reevaluat periodic, pe baza unor criterii obiective bazate pe Directiva Habitate, ținând cont de evoluția populațiilor acestora. Atunci când apar provocări în ceea ce privește coexistența cu carnivorele mari, ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii măsurilor de prevenire, activităților educaționale și măsurilor de flexibilitate deja permise de legislația UE, în special utilizarea eficientă a derogărilor care nu ar trebui să fie subminate de actele juridice din statele membre.

Regiunile și orașele solicită Comisiei Europene să evalueze modul în care ar putea fi asigurată o finanțare mai bine orientată din fondurile UE pentru protecția biodiversității și coexistența cu carnivorele mari, dacă este necesar prin stabilirea unor mijloace adaptate de sprijin pentru comunitățile rurale în următorul buget multianual al UE. Ar trebui să fie obligatorie compensarea oricăror daune aduse animalelor sau culturilor, fructelor și legumelor, iar finanțarea UE ar trebui să acopere și costul măsurilor preventive. Mecanismele de despăgubire trebuie să fie oportune și accesibile tuturor fermierilor, fără birocrație.

CoR sprijină activitatea platformei UE pentru carnivorele mari și a proiectului pilot de creare a platformelor regionale pentru carnivorele mari și propune extinderea acestora cu sprijinul și îndrumarea adecvată a UE, pentru a promova schimbul de cunoștințe și de bune practici. În cele din urmă, invită Comisia Europeană să elaboreze o metodologie adecvată care să permită statelor membre să măsoare starea de conservare a carnivorelor mari cu ajutorul unor criterii armonizate și să elaboreze astfel politici realiste și coerente cu obiectivul de conservare și coexistență a acestora cu activitățile umane, în special cu creșterea animalelor.

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Emil Boc, la Forumul liderilor locali și regionali din UE: Lupta pentru Pactul Verde European și democrație poate fi câștigată sau pierdută la nivel local

Published

on

© Emil Boc/ Facebook

Primarul municipiului Cluj-Napoca și președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, a participat la finele săptămânii trecute, la Bruxelles, la Forumul liderilor locali și regionali din Uniunea Europeană pentru implementarea la nivel local a Pactului Verde European.

Organizată în contextul Președinției belgiene a Consiliului UE, conferința a adunat 550 lideri locali și regionali din întreaga Europă, pentru a dezbate politici publice, tranziția verde și digitală și viitorul UE în contextul alegerilor din această vară.

În cadrul conferinței, Emil Boc a participat în panelul „Empowering and financing the cities transition”, alături de François Rebsamen, primarul din Dijon (Franța), Mohamed Ridouani, primarul orașului Leuven (Belgia), Diana Pretzell, viceprimarul orașului Mannheim (Germania) și Patrick Child (Director General Adjunct, Directoratul General Mediu, Comisia Europeană).

Discuția s-a axat pe modalitățile de implementare a proiectelor verzi la nivel local și regional, necesitatea unor instrumente mai simple și mai clare și asigurarea fondurilor necesare pentru aceste proiecte de dezvoltare, arată Boc, într-o postare pe Facebook.

Printre mesajele transmise de edilul clujean se distinge faptul că “lupta pentru Pactul Verde European și democrație se desfășoară în principal în orașe, această luptă poate fi pierdută sau câștigată la nivel local”.

“Finanțarea constantă este crucială pentru succesul implementării Pactului Verde European la nivel local. Excesul de birocrație este un impediment în aplicarea eficientă a politicilor verzi și a tranziției verzi în orașe Implicarea tuturor actorilor sociali și cetățenilor este esențială pentru reușita implementării proiectelor europene. Comunicarea simplă și pragmatică cu cetățenii este crucială pentru a le transmite importanța și beneficiile Pactului Verde European. Este necesară consolidarea și simplificarea fondurilor disponibile pentru a sprijini proiectele verzi la nivel local”, a transmis Emil Boc, care este și președinte al Comisiei pentru dezvoltare teritorială din cadrul Comitetului European al Regiunilor și raportor al CoR pentru politica de coeziune.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, támogatja egy jogsértési eljárás bevezetését azon uniós országok ellen, amelyek nem veszik komolyan a nagyragadozók által az állatállományban vagy a termesztett növényekben okozott károk megtérítését

Published

on

© European Union / Fred Guerdin

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottsága (RB) jelentéstevője “A biológiai sokféleség védelme és a nagyragadozókkal való együttélés Európában – kihívások és lehetőségek a helyi és regionális önkormányzatok számára” című véleménytervezet kapcsán többek között támogatja, hogy az európai jogalkotás keretében jogsértési eljárást vezessenek be azon országok ellen, amelyek nem veszik komolyan a nagyragadozók által az állatállományban vagy a terményekben okozott károk megtérítését.

A Hargita Megye Tanácsa és a Régiók Bizottsága által március 8-án Csíkszeredában szervezett helyi párbeszéd során Borboly Csaba arról beszélt, hogy a nagyragadozókkal kapcsolatos európai politika érdekében meg kell erősíteni az uniós fellépést, hangsúlyozva a nagyragadozókkal való harmonikus együttélés kérdésének transznacionális jellegét, kiemelve, hogy európai, nemzeti, regionális és helyi szintű erőfeszítésekre van szükség a haszonállatok, az emberek és a nagytestű ragadozók fenntartható és biztonságos együttélésének menedzsmentje érdekében.

Borboly hangsúlyozta, hogy az európai intézményekkel folytatott párbeszéd elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket az aggodalmakat az európai döntéshozatali szinten is érvényesíteni lehessen. Elmondta, hogy az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folyó tárgyalások mellett a regionális és helyi hatóságokat is aktívan be kell vonni a konkrét megoldások kidolgozásának folyamatába. Hangsúlyozta továbbá, az ezeket a kezdeményezéseket felkaroló politikusok támogatásának fontosságát, és kiemelte, hogy Hargita megyében regionális szintű platformot kívánnak létrehozni a konkrét megoldások kidolgozására.

“A jelentéssel állandó tárgyalásokban vagyunk az Európai Bizottság képviselőivel, itt elsősorban a Környezetvédelmi Főigazgatóságra gondolok, ahol van egy biodiverzitással foglalkozó osztály, és ezen kívül az Európai Parlament felé próbáljuk érvekkel alátámasztani a minket támogató parlamenti képviselők munkáját, itthon pedig azt szeretnénk elérni, hogy az új nagyragadozók európai platformja során regionális szinten, Hargita megyében hozzunk létre egyet, ahol szövegszerűen pontos megoldásokat tudunk kidolgozni. Reméljük, hogy a kormány és a parlament is figyelembe veszi ezeket a dolgokat, ezzel párhuzamosan több elemzés és tanulmány is készül arról, hogy mi nem működik, hogyan lehetne javítani a dolgokon, és ezeket próbáljuk szövegszerűen megfogalmazni a jogszabályok szintjén a változások irányába. Aztán megyünk tovább az Európai Unió szintjére, ahol lehetőségünk van arra, hogy amikor a döntéshozatal előkészítő vitái vannak, akkor a jelentést előterjeszthetjük, majd az Európai Nagy Platform ülésein és több közpolitikai vitán is rendszeresen előadhatjuk. Most nyáron jön Magyarország uniós elnöksége, és ha a magyar elnökség elég fontosnak tartja a kérdést ahhoz, hogy napirendre tűzzék, akkor valószínűleg jobb eredményeket fogunk elérni. Ezeken az irányvonalakon tudunk haladni” – mondta Hargita Megye Tanácsának elnöke, az RB jelentéstevője.

Kiemelte továbbá, hogy európai szinten koherensebb és végrehajthatóbb megközelítésre van szükség a biológiai sokféleség megőrzésére és az élőhelyek védelmére vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jogszabályok végrehajtási eszközeinek hiánya megnehezíti e szabályok végrehajtását és betartását, és hangsúlyozta, hogy hatékony módszereket kell találni a kötelezettségeiket nem teljesítő tagállamok ellenőrzésére és szankcionálására.

 “Mint mondtam, sok szinten haladunk előre, és eddig sok mindent meg tudtunk oldani itthon, helyben egyeseknél politikai döntések és szabályozások is voltak segítségünkre, másoknál nem. Nem látom azt az utat – hogy ha nem tennénk semmit, mi történne -, mi megyünk előre. Ami változott az előző jelentéshez képest, hogy beemeltünk egy olyan rendelkezést, hogy nincs rendben, ha egy tagállam nem veszi komolyan az állampolgárok problémáit. És van egy új elem ebben a jelentésben, hogy megnézzük, kapunk-e támogatást Brüsszeltől, hogy jogsértési eljárást indítsunk azokkal az államokkal szemben, amelyek nem veszik komolyan a kártérítést és az egész probléma megoldását. Mert sok miniszterrel dolgoztam itt együtt, akik mind jó szándékúak voltak, de valahogy a parlamentben, itt-ott, az Akadémia lépcsőjén elakadtak bizonyos dolgok, nem mind, de néhány, és azt látjuk, hogy ha a hulladékgazdálkodásra van egy kötelezettségszegési eljárás, és mindenki a megfelelő álláspontot képviseli, akkor a polgármestereket megbüntetik olyan dolgokért, amit nem tettek meg, vagy olyan hulladéklerakókért, amelyek nem tudom, mióta nem voltak ott, ha a levegőre és a vízre van egy kötelezettségszegési eljárás, akkor erre a kérdésre is szükség van erre a kötelezettségszegési eljárásra. Úgy gondolom, hogy itt nem teljes a nemzetközi jogalkotási rendszer, nincs kényszerítő ereje. Vannak eszközeink arra, hogy mit és hogyan védjük  – a védett fajok esetében, de a 14. és 16. cikkely, az élőhelyek megőrzése, az emberi élet és az emberi egészség elsőbbségének betartása tekintetében nincsenek eszközeink. Ezért mondom, hogy most európai parlamenti választások is vannak, és ezért akartam ezt a vitát megtartani, és remélem, hogy az RMDSZ két európai parlamenti képviselője felkarolja ezt a kérdést” – magyarázta Borboly Csaba.

Végezetül Borboly reményét fejezte ki, hogy a folyamatos európai szintű erőfeszítések és a helyi és regionális érdekeltek aktív bevonása megfelelő megoldásokhoz vezet az emberek, a háziállatok és a nagyragadozók harmonikus együttélésének összetett problémájára, hozzájárulva ezzel a biológiai sokféleség megőrzéséhez és a helyi közösségek érdekeinek védelméhez.

”A malmok lassan dolgoznak a probléma megoldásán. Reméljük, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium és Brüsszel bátrabb lesz ebben a kérdésben. Jelenleg nem látok jobb megoldást erre, csak együtt kell dolgozni, adatokat gyűjteni, mert úgy látom, leegyszerűsíti a dolgokat, a “lőni vagy nem lőni -kérdéskör; ha itt maradunk, minden elakad. Ha megint leegyszerűsítjük a dolgokat a védett-védtelen státuszra, megint elakadnak a dolgok. Számos olyan dolog van, amit az emberek nem tudnak, mert nincsenek adataink. Tudjuk, hogy hány madár van európai szinten, de nem tudjuk, hogy hány medve, és sorolhatnánk a többi dolgot, a kompenzációt stb. 2028-ban kezdődik az új finanszírozási időszak uniós szinten, rengeteg lehetőség lesz, de akkor már nincs értelme külön pénzért menni a nagyragadozókra, mert késő. Most készül a megoldás, és ezeken a rendezvényeken, amelyeken részt veszünk, azt látom, hogy sok lúd disznót győz és valahogy az Európai Unióban is érvényesíteni kell a véleményünket” – zárta a Hargita Megyei Tanács elnöke és az RB előadója.

A Csíkszeredában, megrendezett “A biológiai sokféleség védelme és a nagyragadozókkal való együttélés Európában – kihívások és lehetőségek a helyi és regionális hatóságok számára” című rendezvényen számos előadó vett részt, akik a biológiai sokféleség megőrzésével és a nagyragadozókkal kapcsolatos különböző témákkal foglalkoztak.

A helyi párbeszéd első részében az európai perspektívákról volt szó, olyan fontos személyek előadásával és vitájával, mint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Csák László szakértő és Robert Zeman, a Régiók Európai Bizottságának képviselője. További neves résztvevők jelentkeztek be videóüzenettel, mint  Herbert Dorfmann európai parlamenti képviselő és Dr. Heltai Miklós, a MATE Vadgazdálkodási Intézet igazgatója.  

A helyi párbeszéd második része a romániai és Hargita megyei helyzetre összpontosított, olyan tisztviselők előadásával, mint Gabriel Oltean miniszteri tanácsadó, valamint olyan szakemberek, mint Dr. Szép Róbert, a Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutatási és Fejlesztési Intézet munkatársa. A civil társadalom nézőpontjai is helyet kaptak, amelyet Miklós Levente és Hadnagy Lehel képviseltek.

A párbeszéd során videóüzenetet küldött Dr. Ovidiu Ionescu professzor és Dr. Valeria Salvatore, akik fontos hozzájárulásokat tettek a Hargita megyei regionális platform bemutatásához.

A Dan Cărbunaru újságíró által moderált esemény célja az volt, hogy a helyi és regionális hatóságok, tudományos szakértők és más érdekelt felek megosszák egymással a biológiai sokféleség megőrzésével és a nagyragadozókkal való együttéléssel kapcsolatos tapasztalataikat és ötleteiket, figyelembe véve a romániai jogszabályi környezetet. A szakmai előadások és a networking eredményeként a résztvevők jobban megértették az aktuális kihívásokat és a lehetséges megoldásokat, valamint új kapcsolatokat teremtettek és eszmecserét folytattak egymással.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Președintele CJ Harghita, Csaba Borboly, raportor CoR, propune compensații directe din partea UE pentru comunitățile aflate în zone cu carnivore mari: Nivelul compensațiilor ar trebui să fie la fel în întreaga UE

Published

on

© European Union / Nuno Rodrigues

Președintele Consiliului Județean Harghita, Csaba Borboly, responsabil al Comitetului European al Regiunilor pentru proiectul de aviz intitulat ”Protecția biodiversității și coexistența cu carnivorele mari în Europa – provocări și oportunități pentru autoritățile locale și regionale” propune o schimbare de abordare a Uniunii Europene în această chestiune și  același nivel de compensații pentru toate țările membre, care să provină dintr-un fond destinat biodiversității sau din fondurile Politicii Agricole Comune.

Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro la finalul evenimentului care a urmărit să aducă împreună autoritățile locale și regionale, experți științifici și persoane interesate pentru a face un schimb de idei cu privire la conservarea biodiversității și conviețuirea cu carnivorele mari, Csaba Borboly, a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea din Județul Harghita pe fondul creșterii populației de urși.

”Din păcate, în ultimii ani a crescut numărul atacurilor și chiar dacă suntem aici, la Miercurea Ciuc, reședință de județ, și aici avem urși, în oraș. Încercăm să conviețuim cu urșii, dar pericolul este foarte mare.  Din păcate, a crescut numărul speciilor. Ar fi un lucru bun dacă aceștia ar fi și în alte locații, dar foarte multe specii sunt aici, în județul Harghita. Nu au loc unde să mai trăiască și vin spre oraș. Ursul este un animal foarte inteligent. Deja sunt generații de urși care s-au născut și sunt lângă comună. Nu au nicio șansă în natură și ei vin aici, atacă gospodăriile, oamenii, sunt foarte multe pagube. Oamenii sunt îngrijorați. Ne afectează foarte mult turismul. Suntem un județ montan. Turismul activ era practicat”, a descris situația președintele Consiliului Județean Harghita, lansând un apel la adresa decidenților și a celor care nu se confruntă cu o astfel de situație.

”Noi avem foarte multe temeri. Am dori să ne facem înțeleși pentru că, atât în țară, cât și pe întreg teritoriul Europei, cei care nu se confruntă cu aceste probleme, nu ne cunosc situația și încercăm prin diferite metode să atragem atenția, atât a populației, cât și a decidenților. Astăzi am discutat despre soluții, despre provocări și despre niște obiective pe care le-a putea îndeplini cu decizii politice atât la nivelul UE, cât și la nivelul Bucureștiului”, a continuat Csaba Borboly.

De altfel, el a arătat că, ”din întreaga Europă, județul Harghita este cel mai afectat de aceste conflicte”, astfel că și-a exprimat dorința ca ”articolele 14 și 16 din Directiva privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică să fie respectate, așadar viața și sănătatea omului să fie primordiale în așa fel încât și această bogăție biologică pe care o avem în această zonă să fie respectată și conservată”.

Mai mult, președintele județului Harghita a arătat că nevoia de coexistență cu carnivorele mari nu este insulară, ci aproape o treime a teritoriului Europei este afectat și conflictele o să vină”.

”S-a văzut foarte bine că bogăția și creșterea numărului speciilor, întinderea ariei pe întreg teritoriul Europei a adus o creștere, atât în cazul urșilor, cât și lupilor. Deja aproape o treime a teritoriului Europei este afectat și conflictele o să vină. Unde nu au fost, o să fie foarte multe conflicte și în alte țări”, a avertizat membrul CoR.

Soluții

În viziunea sa, Uniunea Europeană ar trebui să ofere compensații pentru oamenii a căror gospodărie se află în zone unde există riscul pagubelor provocate de urși, pe modelul APIA, să fie întreprinse studii la nivelul UE cu privire la numărul carnivorelor mari, pagubelor produse de acestea.

”Noi considerăm că trebuie fonduri separate ale UE pentru conservarea biodiversității. Dacă gospodarul ar ști că primește compensații și nu o să fie în pagubă și viața familiei este în siguranță, nu ar avea nicio problemă cu ursul. Ar trebui să fie compensări ori separate, ori din fondurile PAC. Considerăm că Bruxelles-ul nu ar trebui să fie atent doar la calitatea apei, deșeuri sau alte probleme, ci și la acest aspect, al biodiversității. Bruxelles-ul ar trebui să sporească atenția asupra țărilor membre în privința reglementării și eficientizarea rezolvării conflictelor”, consideră Csaba Borboly.

Citiți și: Csaba Borboly, președintele CJ Harghita și raportor al CoR, susține introducerea procedurii de infringement împotriva țărilor UE care nu iau în serios compensarea daunelor provocate de carnivorele mari șeptelului sau culturilor

Mai mult, un criteriu esențial este debirocratizarea și acțiuni de conștientizare din partea UE, continuă acesta.

”Momentan, nici 5% din pagube nu sunt raportate. Oamenii nu raportează. Din păcate, birocrația nu ajută. Ar trebui făcute automatisme. Din start să știe omul că primește bani pentru că are gospodărie în zone unde există riscul pagubelor provocate de urși. Una dintre solicitările către UE este să vorbească și de conflicte. Nu se vorbește despre problemele cu care se confruntă oamenii. Acesta este un alt lucru pe care l-am solicitat, ca UE să facă și acțiuni de conștientizare, comunicare pe acest aspect. Da, este frumos că sunt multe specii, dar sunt și conflicte, cei care nu trec prin această situație să fie sensibilizați” în legătură cu situația celor care sunt nevoiți să conviețuiască cu carnivorele mari, a explicat președintele CJ Harghita.

Consiliul Județean Harghita, împreună cu Comitetul European al Regiunilor (CoR), a organizat vineri, la Miercurea-Ciuc, un dialog local cu tema protecției biodiversității și conviețuirii cu carnivorele mari în Europa, evenimentul având ca punct de plecare proiectul de aviz al CoR pe această temă, coordonat de președintele CJ Harghita, Csaba Borboly (EPP-RO), în calitate de raportor.

Scopul evenimentului este de a aduce împreună autoritățile locale și regionale, experți științifici și persoane interesate, oferind oportunitatea de a împărtăși experiențe și idei referitoare la conservarea biodiversității și conviețuirea cu carnivorele mari, având în vedere legislația românească.

Prezentările profesionale în diverse domenii au contribuit la o înțelegere mai profundă a provocărilor curente și a posibilelor soluții, în timp ce sesiunile de networking au oferit oportunitatea de a stabili noi conexiuni și de a schimba idei.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
CONSILIUL UE1 hour ago

Țările UE solicită Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică până în iunie 2025: Piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli

NATO1 hour ago

Summitul NATO din 2025 va avea loc în Olanda, la Haga, anunță secretarul general Jens Stoltenberg

U.E.4 hours ago

UE pregătește modificarea taxelor vamale pentru coletele de sub 150 de euro pentru a contracara volumele uriașe de colete Shein și Temu, acuzate că nu respectă legislația europeană

REPUBLICA MOLDOVA4 hours ago

România și R. Moldova își reactualizează cooperarea militară, miniștrii apărării celor două țări semnând un protocol de amendare a acordului bilateral din 2012

ROMÂNIA4 hours ago

Ministrul Apărării evidențiază nevoia unui sprijin ”ferm” pentru Ucraina și R. Moldova și necesitatea unei abordări cuprinzătoare a securităţii în regiunea Mării Negre

ROMÂNIA5 hours ago

Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale asupra Cadrului național de competențe digitale, inițiativă ambițioasă realizată cu sprijinul Băncii Mondiale

ROMÂNIA6 hours ago

MAE: Un diplomat din cadrul Ambasadei Rusiei a fost declarat persona non grata pe teritoriul României

CONSILIUL UE6 hours ago

Statele membre solicită o politică spațială ambițioasă pentru consolidarea competitivității UE: Sectorul spațial va juca un rol din ce în ce mai important în autonomia strategică a Europei

CONSILIUL UE6 hours ago

Consiliul UE a adoptat noul Cod al frontierelor Schengen pentru a securiza granițele și a aborda migrația clandestină

INTERNAȚIONAL6 hours ago

Reuters: Oameni din anturajul lui Putin susțin că liderul de la Kremlin dorește încetarea focului în Ucraina pe actualele linii ale frontului

U.E.1 day ago

Îmi doresc o Europă puternică, prosperă, care protejează, răspunzând așteptărilor tinerei generații, subliniază Ursula von der Leyen în dezbaterea Eurovision

U.E.1 day ago

Candidatul Socialiștilor Europeni la șefia CE, Nicolas Schmit: Ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult este să îmbunătățesc condițiile de viață ale tuturor cetățenilor europeni

REPUBLICA MOLDOVA1 day ago

R. Moldova are ca obiective principale obiective asigurarea păcii pe termen lung în regiune şi salvarea vieţilor prietenilor şi vecinilor ucraineni, subliniază premierul Dorin Recean

ROMÂNIA1 day ago

România își propune să fie unul dintre cei mai importanți actori ai procesului de reconstrucție a Ucrainei, având resursele și hotărârea pentru a ajuta această țară să renască, a subliniază premierul Marcel Ciolacu

INTERNAȚIONAL3 days ago

România și Turcia au înființat, la Ankara, Consiliul Cooperării Strategice la Nivel Înalt pentru a apropia cele două state “strategic, economic, militar, energetic și social”

INTERNAȚIONAL4 days ago

Gaza: Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale solicită mandate de arestare împotriva lui Netanyahu și a ministrului israelian al apărării pentru crime de război și crime împotriva umanității

SUA4 days ago

Biden sprijină „protestele pașnice și non-violente” ale studenților față de criza umanitară din Gaza: „Știu că vă frânge inima. O frânge și pe a mea”

ROMÂNIA6 days ago

Ministerul Economiei și ROMCHIMICA își unesc forțele pentru tranziția energetică a industriei chimice. Ștefan-Radu Oprea: Menținerea competitivității economice este esențială în acest proces

ROMÂNIA1 week ago

Mai mulți copii palestinieni răniți vor fi tratați în spitalele din România, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rafila

INTERNAȚIONAL1 week ago

Președinta Georgiei consideră că noua lege privind ”influența străină” întoarce țara ”în trecut” și își arată intenția de a o respinge

Trending