Connect with us

U.E.

Regulamentul privind serviciile digitale, noul set de norme de referință ale UE pentru un mediu online mai sigur și mai responsabil, a intrat în vigoare

Published

on

© European Union, 2021/ Source: EC - Audiovisual Service

Regulamentul privind serviciile digitale, noul set de norme de referință ale UE pentru un mediu online mai sigur și mai responsabil, a intrat miercuri în vigoare.

Potrivit unui comunicat al Comisiei europene, acesta se află tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puși în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conținut online. Regulamentul creează noi obligații pentru platformele online menite să reducă eventualele prejudicii cauzate și să contracareze riscurile din mediul online și prevede garanții puternice de protecție a drepturilor utilizatorilor online și un cadru nou și unic de transparență și responsabilitate pentru platformele digitale.

Concepute ca un set unic și uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi mijloace de protecție, iar companiilor – securitate juridică la nivelul întregii piețe unice.

Regulamentul privind serviciile digitale este primul astfel de set de instrumente normative creat la nivel mondial și stabilește o referință pe plan internațional pentru o abordare normativă cu privire la intermediarii online.

Noi responsabilități pentru serviciile digitale

Regulamentul privind serviciile digitale introduce un nou set de norme cuprinzătoare privind serviciile intermediare online, referitoare la modul în care acestea trebuie să își conceapă serviciile și procedurile. Noile norme prevăd noi responsabilități menite să limiteze răspândirea de conținut ilegal și de produse ilegale online, să asigure o protecție sporită a minorilor și să ofere o mai mare libertate de alegere și informații mai bune utilizatorilor. Obligațiile care le revin diferiților actori online corespund rolului, dimensiunii și impactului acestora în ecosistemul online.

Toți intermediarii online vor trebui să respecte noile obligații cuprinzătoare în materie de transparență prevăzute, de exemplu noul mecanism de semnalare a conținutului ilegal, astfel încât să existe un grad sporit de responsabilitate și supraveghere.

Pentru platformele cu mai mult de 45 de milioane de utilizatori se prevede un regim special: pentru aceste platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari, sunt prevăzute obligații suplimentare, care includ efectuarea de evaluări anuale ample cu privire la riscurile de a cauza prejudicii online prin serviciile lor, de exemplu cele legate de expunerea la bunuri ilegale sau la conținut ilegal sau de diseminarea dezinformării.

Conform Regulamentului privind serviciile digitale, vor trebui adoptate măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor, iar platformelor și motoarele respective vor trebui să facă obiectul unui audit independent al serviciilor furnizate și să adopte măsuri de atenuare.

Platformele mai mici și întreprinderile nou-înființate vor fi supuse unui set restrâns de obligații, li se vor aplica unele derogări de la anumite norme și, aspectul cel mai important, vor beneficia de o claritate și securitate juridică sporită de a-și desfășura activitatea oriunde pe piața internă a UE.

Garanții sporite în materie de protecție a drepturilor fundamentale online

Noile norme protejează și drepturile fundamentale ale utilizatorilor din UE în mediul online. Noile garanții de protecție a libertății de exprimare vor limita deciziile arbitrare de moderare a conținutului luate de platforme și vor oferi utilizatorilor noi modalități de a lua măsuri în cunoștință de cauză împotriva platformei atunci când este moderat conținutul lor: de exemplu, utilizatorii platformelor online vor avea acum la dispoziție diferite posibilități de a contesta deciziile de moderare a conținutului, inclusiv în situațiile în care aceste decizii se bazează pe condițiile generale de utilizare ale platformelor. Utilizatorii pot adresa direct plângeri platformelor, pot alege un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor sau pot introduce căi de atac în instanță.

Noile norme prevăd, de asemenea, obligația platformelor de a redacta condițiile generale de utilizare într-o manieră clară și concisă și de a respecta drepturile fundamentale ale utilizatorilor.

Platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari vor trebui, în plus, să întreprindă o evaluare detaliată a riscurilor pentru drepturile fundamentale, inclusiv pentru libertatea de exprimare, protejarea datelor cu caracter personal, libertatea și pluralismul mass-mediei online și drepturile copiilor.

Noi competențe de supraveghere pentru Comisie

Regulamentul privind serviciile digitale prevede un nivel fără precedent de supraveghere publică a platformelor online în întreaga Uniune, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Comisia are competența de a supraveghea în mod direct platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, adică cele care, luate fiecare în parte, sunt utilizate de peste 10 % din populația UE, adică de aproximativ 45 de milioane de persoane.

 În plus, fiecare stat membru va trebui să desemneze un coordonator al serviciilor digitale, care va supraveghea atât alte entități care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind serviciile digitale, cât și platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, în vederea identificării eventualelor probleme care nu au caracter sistemic.

Coordonatorii naționali și Comisia Europeană vor coopera prin intermediul unui Comitet european pentru servicii digitale. Va fi instituit un mecanism de cooperare la nivelul UE între autoritățile naționale de reglementare și Comisie.

Comisia înființează un Centru european pentru transparența algoritmilor (ECAT), menit să o sprijine în rolul său de supraveghere prin cunoștințele multidisciplinare proprii și din afară pe care le deține. Centrul va oferi sprijin în contextul evaluărilor privind măsura în care funcționarea sistemelor algoritmice respectă obligațiile de gestionare a riscurilor pe care Regulamentul privind serviciile digitale le stabilește pentru platformele online foarte mari și pentru motoarele de căutare foarte mari pentru a asigura un mediu online sigur, previzibil și de încredere.

În urma intrării în vigoare, astăzi, a Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online vor avea la dispoziție 3 luni pentru a raporta numărul de utilizatori finali activi de pe site-urile lor web (adică până la 17 februarie 2023).

Comisia invită, de asemenea, toate platformele online să îi notifice numerele publicate. Pe baza acestor numere ale utilizatorilor, Comisia va evalua dacă o platformă ar trebui desemnată drept platformă online foarte mare sau drept motor de căutare online foarte mare.

În urma unei astfel de decizii de desemnare a Comisiei, entitatea în cauză va avea la dispoziție 4 luni pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, inclusiv pentru a efectua primul exercițiu anual de evaluare a riscurilor și a raporta Comisie rezultatele acestuia.

Statele membre ale UE vor trebui să confere coordonatorilor serviciilor digitale competențele necesare până la 17 februarie 2024, data generală de intrare în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale, dată la care regulamentul devine pe deplin aplicabil pentru toate entitățile care intră în domeniul său de aplicare.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ROMÂNIA

Bogdan Aurescu va susține, la Bruxelles, furnizarea cât mai rapidă de echipament militar și instruire Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor la adresa Rusiei

Published

on

© European Union, 2022

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa luni, 20 martie, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Bruxelles. În aceeași zi, ministrul Bogdan Aurescu va participa și la reuniunea comună a miniștrilor afacerilor externe și a miniștrilor apărării din statele membre UE, precum și la Conferința internațională a donatorilor în sprijinul populațiilor din Turcia și Siria, afectate de seismul din 6 februarie 2023, informează un comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Afaceri externe și apărare europeană

La CAE, miniștrii de externe europeni vor avea o discuție aprofundată cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și cu privire la implementarea Planului de Acțiune al UE pentru gestionarea consecințelor geopolitice ale agresiunii Rusiei, Dialogul Belgrad-Priștina, situația din Tunisia și evoluțiile din Iran.

Discuțiile privind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei vor avea loc cu participarea, prin videoconferință, a ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. Ministrul Bogdan Aurescu va susține necesitatea menținerii unui sprijin multidimensional pentru Ucraina, atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, cu accent pe furnizarea cât mai rapid posibil de echipament militar și instruire pentru armata ucraineană în cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina, exprimând susținere pentru noile măsuri pe această linie aflate în discuție la nivel european.

De asemenea, șeful diplomației române va exprima sprijin pentru consolidarea regimului de sancțiuni la adresa Rusiei, concomitent cu eficientizarea implementării măsurilor restrictive în vigoare. Va accentua importanța continuării eforturilor diplomatice în vederea izolării internaționale a statului agresor și continuarea demersurilor europene și a partenerilor like-minded către statele terțe, pentru a contracara narativul rus.

Ministrul Bogdan Aurescu va menționa acțiunile de sprijin desfășurate de România pentru Ucraina, inclusiv date actualizate cu privire la exportul de cereale ucrainene cu ajutorul țării noastre, care în prezent au ajuns la peste 14 milioane de tone.  

În context, ministrul de externe va face referiri la situația de securitate din Republica Moldova și acțiunile de destabilizare care vizează administrația pro-europeană și va încuraja statele membre să continue transmiterea de susținere pentru guvernul pro-european din Republica Moldova. În acest context, va solicita continuarea sprijinului UE pe multiple paliere pentru autoritățile de la Chișinău. De asemenea, va sublinia necesitatea creării unui nou regim de sancțiuni, propunere pe care ministrul Bogdan Aurescu a lansat-o la CAE din luna februarie 2023, care să vizeze persoanele responsabile de acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, aspect la care România lucrează deja.

Dezbaterile referitoare la Iran au loc în contextul adoptării celui de-al șaselea pachet de sancțiuni în domeniul drepturilor omului, situației legate de proteste, cooperarea militară cu Federația Rusă în contextul agresiunii acesteia împotriva Ucrainei și programul nuclear. Ministrul Bogdan Aurescu va reitera sprijinul pentru o abordare fermă din partea UE pentru a menține presiunea asupra regimului de la Teheran și a determina modificarea conduitei acestuia.

În cadrul reuniunii comune a miniștrilor afacerilor externe și miniștrilor apărării din statele membre UE, oficialii europeni vor evalua stadiul implementării Busolei Strategice, la un an de la adoptarea acesteia, precum și sprijinul necesar în continuare pentru Ucraina. Ministrul Bogdan Aurescu va saluta rezultatele implementării Busolei Strategice, inclusiv din perspectiva răspunsului la consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și va sublinia necesitatea menținerii și consolidării sprijinului pentru Ucraina, precum și pentru Republica Moldova.

Conferința internațională a donatorilor în sprijinul Turciei și Siriei

De asemenea, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa și la Conferința internațională a donatorilor în sprijinul populațiilor din Turcia și Siria, afectate de seismul din 6 februarie 2023, care va prilejui coagularea acțiunii solidare a comunității internaționale, în vederea abordării crizei umanitare de proporții și a nevoilor de redresare și reconstrucție, pe fondul dezastrului natural care a afectat cele două state. În cadrul sesiunii dedicate anunțării angajamentelor financiare, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va afirma angajamentul constant al României pentru continuarea susținerii eforturilor umanitare, de ajutorare a populației afectate din cele două state și va anunța un nou pachet de asistență financiară din partea României în sprijinul celor două state puternic afectate de cutremure.  

Continue Reading

U.E.

UE salută decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare împotriva lui Putin: Este un început de tragere la răspundere a liderilor ruși pentru crime și atrocități

Published

on

© European Union, 2023

Uniunea Europeană salută și încurajează continuarea eforturilor de asigurare a răspunderii depline pentru crimele de război și pentru celelalte crime cele mai grave în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a transmis duminică seară, într-un comunicat, șeful diplomației UE, Josep Borrell, ca reacția la decizia Curții Penale Internaționale de a emite mandate de arestare împotriva președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și a comisarului pentru drepturile copilului din cadrul biroului președintelui, Maria Lvova-Belova.

“UE consideră că decizia CPI reprezintă un început al procesului de responsabilizare și de tragere la răspundere a liderilor ruși pentru crimele și atrocitățile pe care le ordonă, le permit sau le comit în Ucraina. De asemenea, UE își exprimă sprijinul pentru investigațiile efectuate de procurorul Curții Penale Internaționale în Ucraina și solicită cooperarea deplină a tuturor statelor părți”, a mai afirmat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis vineri un mandat de arestare împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa în ceea ce priveşte presupusele crime de război comise în Ucraina, de la declanşarea invaziei ruse la scară largă în ţara vecină.

“Astăzi, 17 martie 2023, Camera preliminară II a Curţii Penale Internaţionale a emis mandate de arestare împotriva a două persoane în legătură cu situaţia din Ucraina: domnul Vladimir Vladimirovici Putin şi doamna Maria Alekseievna Lvova-Belova”, comisarul prezidenţial pentru drepturile copilului în Rusia, a precizat CPI într-un comunicat.

Vladimir Putin “este prezumat responsabil de crimă de război privind deportarea ilegală a populaţiei (copiilor) şi de transfer ilegal al populaţiei (copiilor) din zonele ocupate ale Ucrainei în Federaţia Rusă”, a adăugat instanţa.

CPI, creată în 2002 pentru a judeca cele mai grave crime comise în lume, anchetează de peste un an eventuale crime de război sau crime împotriva umanităţii comise în cursul ofensivei ruse.

Nici Rusia şi nici Ucraina nu sunt membre ale CPI, dar Kievul a acceptat competenţa Curţii pe teritoriul său şi colaborează cu procurorul acestei instanţe de la Haga.

Continue Reading

U.E.

Germania își închide ultimele trei centrale nucleare la 15 aprilie

Published

on

© European Union, 2019/Source: EC - Audiovisual Service

În mai puțin de patru săptămâni, la 15 aprilie, utilizarea energiei nucleare în Germania va lua sfârșit prin scoaterea din funcțiune a ultimelor trei centrale nucleare, a anunțat ministrul federal al mediului, Steffi Lemke, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Renunțarea la energia nucleară va fi menținută pentru mijlocul lunii aprilie”, a declarat politicianul ecologist pentru Funke Mediengruppe. „Riscurile energiei nucleare sunt în cele din urmă incontrolabile”, a subliniat aceasta.

În același timp. ministrul Mediului a respins temerile potrivit cărora aprovizionarea cu energie nu va mai fi sigură ca urmare a eliminării treptate a energiei nucleare.

„Avem un nivel foarte ridicat de securitate a aprovizionării în raport cu situația internațională”, a precizat Lemke. „Pe termen lung, concurența și mai multele tipuri de energie regenerabilă sunt cele mai bune mijloace pentru prețuri stabile”, a adăugat oficialul german.

Eliminarea energiei nucleare ar fi trebuit să aibă loc la începutul anului în Germania. Din cauza situației energetice dificile rezultate din războiul din Ucraina, închiderea ultimelor trei centrale nucleare – Isar 2, Neckarwestheim 2 și Emsland – a fost amânată pentru 15 aprilie – printr-o decizie a cancelarului german Olaf Scholz. La acesta vreme, el a pus astfel capăt unei dispute în cadrul coaliției dintre Verzi și FDP, care ar putea acum să reizbucnească din nou. în timp ce FDP este în favoarea continuării utilizării energiei nucleare, Verzii și SPD se opun cu desăvârșire.

De altfel, Germania se află în fruntea unui grup de șapte state membre (Austria, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Portugalia şi Spania) care se opun vehement eforturilor Franței de a include energia nucleară în obiectivele UE privind energia regenerabilă. Miniștrii de resort din aceste țări au trimis o scrisoare Preşedinţiei sudeze a Consiliului în care cer ca sursele non-regenerabile să nu fie luate în calcul pentru atingerea obiectivelor privind energiile regenerabile.

Uniunea Europeană se află în proces de negociere a unor ținte mai ambițioase privind extinderea energiilor regenerabile în acest deceniu, însă discuțiile au ajuns în impas ca urmare a unei dispute legate de posibilitatea ca țările să-și îndeplinească obiectivele prin utilizarea hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de carbon, obținut cu ajutorul energiei nucleare.

Statele semnatare își argumentează opoziția spunând că „includerea hidrogenului cu emisii reduce de dioxid de carbon şi a combustibilor cu emisii reduse de dioxid de carbon în ţintele privind energiile regenerabile în 2030 ar însemna o diluare a ambiţiilor şi ar încetini dezvoltarea regenerabilelor, ceea ce, pe cale de consecinţă, ar pune în pericol atingerea obiectivelor climatice”.

De cealaltă parte, 11 țări membre, în frunte cu Franța și România, și-au reafirmat la finalul lunii februarie voința de a „consolida cooperarea europeană” în domeniul energiei nucleare pentru a dezvolta „noi proiecte”, insistând asupra rolului energiei atomice în decarbonizarea economiei.

Cele 11 ţări (Franţa, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Finlanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Olanda şi Ungaria) au convenit să îşi unească forţele pentru „a susţine noi proiecte nucleare, bazate în special pe tehnologiile inovatoare” precum şi „exploatarea centralelor existente”.

Textul acordului prevede proiecte comune de pregătire, „posibilităţi de cooperare ştiinţifică extinsă” şi „introducerea coordonată a celor mai bune practici în materie de securitate”.

De altfel, Comisia Europeană a decis să includă pe lista investițiilor verzi energia nucleară și gazele, în pofida nemulțumirilor exprimate de unele state care au decis să atace în justiție această hotărâre.

Continue Reading

Facebook

INTERNAȚIONAL35 mins ago

Miniștrii justiției din peste 40 de țări se reunesc la Londra pentru a consolida sprijinul internațional privind investigarea crimelor de război din Ucraina

INTERNAȚIONAL45 mins ago

Finlanda își menține statutul de ”cea mai fericită țară din lume”. România ocupă locul 24 în clasament

ROMÂNIA2 hours ago

Bogdan Aurescu va susține, la Bruxelles, furnizarea cât mai rapidă de echipament militar și instruire Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor la adresa Rusiei

U.E.3 hours ago

UE salută decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare împotriva lui Putin: Este un început de tragere la răspundere a liderilor ruși pentru crime și atrocități

G717 hours ago

G7: Este regretabilă lipsa de reacție a Consiliului de Securitate al ONU în privința testelor cu rachete ale Coreei de Nord

U.E.20 hours ago

Germania își închide ultimele trei centrale nucleare la 15 aprilie

U.E.21 hours ago

Liderii țărilor din UE ar urma să solicite companiilor „să utilizeze pe deplin” mecanismul de achiziție în comun a gazelor naturale

U.E.1 day ago

Serbia și Kosovo au convenit asupra pașilor pentru normalizarea relațiilor în cadrul procesului mediat de UE

ROMÂNIA1 day ago

Klaus Iohannis, în vizită la Masdar City. România și Emiratele Arabe Unite vor continua să facă pași în a se susține reciproc în tranziția verde și digitală

INTERNAȚIONAL2 days ago

Acordul care permite exportul în siguranță al cerealelor din porturile ucrainene a fost prelungit, anunță Turcia și ONU

NATO3 days ago

Războiul Rusiei în Ucraina, “semnal de alarmă” pentru industria de armament din Europa. MBDA, grupul care produce sistemul MAMBA amplasat de Franța în România, lansează un apel la cooperare europeană

ROMÂNIA4 days ago

Nicolae Ciucă, la semnarea proiectului privind gazoductul Tuzla-Podişor: Un pas decisiv, penultimul în seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră în perimetrul Neptun Deep

POLITICĂ4 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: Este necesară elaborarea unui plan comun de acțiune în țările francofone contra dezinformărilor Rusiei

MAREA BRITANIE4 days ago

R. Moldova va primi un nou sprijin de 10 milioane de lire sterline pentru modernizare din partea Regatului Unit

ROMÂNIA4 days ago

”România, stat-far al Francofoniei”. Klaus Iohannis: Ne propunem să transformăm România într-un centru regional de formare în limba franceză a diplomaților și funcționarilor publici din țările francofone

Eugen Tomac4 days ago

Eugen Tomac a cerut Comisiei Europene să vină cu un plan concret pentru a sprijini R. Moldova în fața încercărilor de destabilizare din partea Rusiei

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 days ago

Rareș Bogdan le cere liderilor UE ”să decidă plata unor compensații” pentru fermierii români care ”au pierdut enorm după declanșarea invaziei ruse în Ucraina”

INTERNAȚIONAL6 days ago

AUKUS: De pe coasta Pacificului, liderii SUA, Regatului Unit și Australiei au lansat programul submarinelor cu propulsie nucleară pentru a garanta securitatea globală

U.E.1 week ago

Israelul vrea să accelereze ”livrările de gaz către Europa prin Italia”, anunță Benjamin Netanyahu după discuții cu Giorgia Meloni

Cristian Bușoi2 weeks ago

Cristian Bușoi prezintă contribuția comisiei pe care o prezidează în PE la măsurile adoptate de UE în domeniul energetic în contextul războiului rus din Ucraina: Lumea, așa cum o știam, s-a schimbat

Team2Share

Trending