Rezultatele proiectului “Angajaţi sănătoşi şi motivaţi! Prevenţie pentru sănătate şi securitate la locul de muncă”

În cadrul unui eveniment dedicat presei, desfăşurat luni, 21 noiembrie 2012 la Rin Grand Hotel din Bucureşti, SC PULS Medica a prezentat public rezultatele proiectului “Angajaţi sănătoşi şi motivaţi! Prevenţie pentru sănătate şi securitate la locul de muncă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Beneficiind de o finaţare de aproape 200.000 Euro, proiectul şi-a propus ca obiectiv general să eficientizeze activitatea SC PULS Medica SRL în sensul creşterii protecţiei şi securităţii angajaţilor şi, indirect, a clienţilor. Acest obiectiv este îndeplinit prin dezvoltarea competenţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor, prin creşterea nivelului de informare a acestora în domeniu, precum şi prin utilarea cu echipament performant şi complet în domeniul securităţi şi protecţiei sănătăţii.

Pentru a defini nevoile de informare şi de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor, într-o primă etapă, SC PULS Medica SRL a desfăşurat un studiu care a evaluat stresul la locul de muncă.

În baza acestuia, în următoarea etapă a proiectului, au fost desfăşurate o serie de cursuri care au urmărit să ofere angajaţilor soluţii practice pentru o mai bună gestionare a stresului și a efectelor sale. Astfel, prin implementarea proiectului, un număr de 146 angajaţi ai SC PULS Medica SRL –medici, asistente, şoferi ai ambulanţelor, personalul administrativ şi din conducerea companiei – au beneficiat de cursuri de management al timpului, managementul stresului, management comportamental şi instruiri privind legislaţia în domeniul securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă.

„Cursurile de managementul şi organizarea muncii, care includ şi managementului timpului, de genul celor derulate în acest proiect, ajuta în sensul că, psihologic, persoana poate fi învăţată să „câştige timp” prin modificarea vulnerabilităţii personale şi prin controlul îngrijorărilor. Adoptând un mod de gandire şi un comportament adecvat, putem obţine o creştere a randamentului muncii şi a puterii de concentrare, cu mai puţină presiune pusă asupra noastră. Sunt multe lucruri care sunt în controlul nostru şi pe care le putem modifica, astfel încât să „câştigăm” timp şi să reducem stresul şi presiunea. Acest timp de instruiri sunt validate ştiinţific şi utilizate cu succes, în Programele pentru Asistenţa Angajaţilor, în companiile din  SUA, Marea Britanie şi Australia, unde legislaţia impune acest lucru” a precizat psihologul clinician Bogana Bursuc, trainer în cadrul proiectului.

Despre studiu:

Studiul a fost efectuat prin metode calitative şi a cuprins un număr de 120 chestionare şi 4 focus grupuri efectuate cu medicii, asistentele, şoferii ambulanţelor şi personalul de conducere din companie. Prima etapă a fost reprezentată de aplicarea a două chestionare care au vizat evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă (solicitările aferente locului de muncă, în ce măsură există un control asupra deciziilor, sprijinul în echipă şi relaţiile interpersonale, înţelegerea rolurilor şi modul în care sunt gestionate schimbările) şi, respectiv, vulnerabilitatea individuală faţă de stresul la locul de muncă (perfecţionismul – nevoia de a face lucrurile cât mai bine, gânduri autocritice, anxietatea socială – teama de evaluare negativă, teama de eşec, discomfortul personal sau în relaţia cu autoritatea). Chestionareale au fost anonime. În a doua parte au avut loc discuţii de grup focusate care au urmărit să identifice factorii principali de stres în opinia respondenţilor.

Studiul a indicat faptul că foarte mulţi angajaţi (în jur de 60%) au ca vulnerabilitate personală perfecţionismul. Un al doilea astfel de factor este reprezentat de autoctitică (32%). Din segmentul factorilor de risc de la locul de muncă, zona cu cel mai mic scor este cea legată de percepţia asupra controlului în luarea deciziilor.

Evaluarea efectuată în cadrul acestui proiect confirmă rezultatele altor studii realizate în ţări precum USA, Canada, Australia. Toate indică faptul că factorii de risc pentru sănătatea în domeniul serviciilor de sănătate sunt mai degrabă de natură emoţională (presiunea timpului, efectele emoţionale ale expunerii permanente la problemele de sănătate ale oamenilor etc.). Astfel, un studiu realizat în 2002 de Center for Health Promotion din Canada arată faptul că 3 din 10 angajaţi au o problemă de natură emoţională anual. Cele mai frecvente sunt stările de anxietate şi depresie. Aşadar domeniul medical este o profesie cu risc mult mai mare comparativ cu alte profesii. Cele mai multe studii indică faptul că domeniile cele mai expuse la stres emoţional sunt domeniul bancar, medical şi relaţiile cu publicul. Iar problemele de sănătate emoţională şi socială se anticipează că vor deveni cele mai frecvente boli profesionale începând cu anul  2020, ca urmare a globalizarii şi tehnologizării (arată un studiu realizat de National Institute of Occupational Health and Safety, USA, 2005).

Pentru informatii suplimentare puteţi contacta pe:

Manger Proiect -Laurenţiu Luca

Email: office@pulsmedica.ro sau pe Mirela Mustaţă – responsabilul de relaţia cu presa – tel: 0722.569718

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.