Connect with us

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

România, vizată de un studiu al CoR care semnalează lipsa de implicare a regiunilor și orașelor în elaborarea și implementarea PNRR

Published

on

© European Union / Nuno Rodrigues

În timp ce șefii de stat și de guvern din UE se reunesc joi și vineri (24-25 iunie) la Bruxelles pentru a analiza stadiul redresării economice, rezultatele unui nou studiu comandat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) dezvăluie lipsa de implicare a autorităților locale și regionale (ARL) în pregătirea și punerea în aplicare a Planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR), potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Studiul “Autoritățile regionale și locale în planurile naționale de redresare și reziliență”, comandat de CoR, se concentrează asupra a opt dintre planurile naționale de redresare și reziliență prezentate UE până la sfârșitul lunii mai 2021: Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Polonia, România și Spania.

Documentul a fost prezentat în cadrul reuniunii Comisiei de politică economică (ECON) a CoR. Membrii ECON și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea serioasă cu privire la faptul că atenția inadecvată acordată disparităților teritoriale pe care o prezintă planurile și coordonarea insuficientă cu obiectivele politicii de coeziune prezintă riscul suprapunerii fondurilor.

Potrivit studiului, care analizează opt dintre PNRR-urile prezentate Comisiei Europene până la sfârșitul lunii mai, planurile prevăd oportunități foarte limitate pentru ca regiunile să poată contribui în mod democratic. Majoritatea actorilor regionali și locali au fost consultați doar în mod formal și unilateral și vor fi însărcinați în principal cu punerea în aplicare administrativă a politicilor de investiții. Ideile lor au fost rareori transpuse în planuri. Astfel, lipsa de implicare a autorităților regionale și locale, care sunt esențiale pentru realizarea investițiilor și a serviciilor, precum și pentru punerea în aplicare a reformelor, ar putea submina impactul și eficiența PNRR.

Cu toate acestea, acordarea unei marje de manevră politică mai mari orașelor și regiunilor în ceea ce privește utilizarea resurselor de investiții ar favoriza asumarea politicilor de către comunitățile locale și ar stimula consolidarea capacităților la nivel local.

Michael Murphy (IE/PPE), președinte al Comisiei ECON a CoR și membru al Consiliului Județean Tipperary, a declarat:

„Studiul prezentat confirmă ceea ce au sugerat lucrările noastre anterioare: există o mare diversitate de situații în întreaga UE, dar multe state membre tratează consultările cu actorii regionali și locali nu ca pe niște schimburi semnificative, ci mai degrabă ca pe niște procese unilaterale – ca pe niște exerciții de “bifat căsuțe”. Bogăția de cunoștințe și experiență a regiunilor și orașelor se regăsește rareori în planurile de redresare, ceea ce reprezintă o oportunitate ratată și pur și simplu nu constituie o bună guvernanță. Autoritățile locale și regionale sunt esențiale pentru asigurarea investițiilor și a serviciilor publice, precum și pentru punerea în aplicare a reformelor, și este o greșeală să încercăm să construim redresarea UE fără ele.”

Membrii ECON și-au exprimat regretul că investițiile propuse în PNRR-uri nu iau în considerare potențialele sinergii între Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) și fondurile politicii de coeziune a UE. Suprapunerile dintre cele două instrumente financiare ar putea submina eficacitatea politicii de coeziune. Cu excepția Italiei și a Belgiei, nu există o alocare teritorială a resurselor. Studiul ajunge, de asemenea, la concluzia că rolul pe care planurile naționale de reformă economică și socială intenționează să îl atribuie autorităților locale și regionale în promovarea tranziției ecologice și digitale rămâne vag și prost definit.

Implicarea ARL din România în elaborarea și implementarea PNRR

În ceea ce privește România, autoritățile locale și regionale (ARL) au fost implicate în procesul de consultare, dar contribuțiile lor la elaborarea planului nu sunt menționate. Acestea sunt prezentate ca beneficiari ai intervențiilor și investițiilor și, în unele cazuri, ca fiind implicate în procesul de procesul de programare și implementare. Principiul parteneriatului este încorporat în PNDR, deoarece nivelurile administrative locale, regionale și naționale sunt implicate în mecanismul de coordonare a PNRR.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este responsabil de elaborarea PNRR și de negocierea acestuia cu alte ministere, cu părțile interesate la nivel național și cu Comisia Europeană. Pentru elaborare, au fost organizate 20 de consultări interministeriale, precum și 12 consultări publice tematice cu ARL, organizații din sectorul privat, reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali.

PNRR nu detaliază contribuția ARL la procesul de consultare, dar există un exemplu în cadrul secțiunii privind reforma în domeniul sănătății. În ceea ce privește rolul ARL în punerea în aplicare, planul menționează că ARL vor fi implicate în crearea de apeluri de proiecte și, atunci când este relevant, în monitorizarea și evaluarea planului.

Implicarea ARL în implementare se regăsește în mai multe investiții, mai ales în cadrul Pilonului IV, în cadrul investiției pentru crearea unui “Fond local pentru tranziția ecologică și digitală”, în cadrul căruia ARL vor fi responsabile de implementarea diferitelor proiecte.

În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, autoritățile locale și regionale vor face parte din Comitetul de monitorizare, având mai mult un rol consultativ. Planul are în vedere coordonarea între mai mult de două niveluri de administrație, în special pentru Pilonul IV, Coeziunea socială și teritorială.

În plan este menționată necesitatea unor activități administrative și de consolidare a capacităților în administrația publică locală, precum și activități de consolidare a capacităților pentru ARL.

PNRR propune reforme și investiții în cadrul tuturor celor șase piloni ai UE. Pilonii I și II sunt dedicați în întregime tranzițiilor ecologice și digitale, care sunt, de asemenea, legate în ceilalți piloni.

Deși doar cinci Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU sunt integrate sau menționate în mod explicit în plan, PNRR intenționează să contribuie la obiectivele multora dintre acestea, iar “Centrul de excelență pentru administrația publică în domeniul dezvoltării durabile” arată angajamentul de a le integra în viitoarele politici la nivel central și local.

Recomandări ale CoR către Comisia Europeană

Având în vedere rezultatele studiului, membrii ECON au îndemnat Comisia Europeană să efectueze o evaluare amănunțită a tuturor PNRR-urilor, să insiste – împreună cu Parlamentul European – asupra definirii rolului autorităților locale și regionale în etapele rămase ale PNRR-urilor, să mențină coeziunea ca valoare fundamentală și să implice regiunile și orașele UE în semestrul european și în monitorizarea și evaluarea planurilor.

Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE ( MRR) este instrumentul fiscal în valoare de 672,5 miliarde EUR (312,5 miliarde EUR sub formă de granturi și 360 miliarde EUR sub formă de împrumuturi), conceput pentru a sprijini statele membre în realizarea reformelor și a investițiilor în prioritățile comune ale UE. MRR este cel mai mare instrument financiar inclus în instrumentul de redresare de 750 de miliarde EUR NextGenerationEU.

Pentru a beneficia de sprijinul MRR, statele membre ar trebui să prezinte planuri naționale de redresare și de reziliență care să indice reformele și investițiile care ar urma să fie finanțate. Până în prezent, Comisia Europeană a primit 24 de planuri naționale din 27, dintre care a aprobat 12, după cum urmează: PortugaliaSpaniaGreciaDanemarca, Luxemburg,  Austria, SlovaciaLetonia, GermaniaItaliaBelgia și Franța.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Op-ed | De Ziua Europei, Vasco Alv​​es Cordeiro și Emil Boc fac apel la solidaritate, coeziune și democrație: “Ambiția Europei începe de la nivel local”

Published

on

© European Committee of the Regions

Articol de opinie co-semnat de Vasco Alv​​es Cordeiro, președintele Comitetului European al Regiunilor, și Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca și președintele Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE din cadrul Comitetului European al Regiunilor

Sărbătoririle reprezintă o ocazie de a face un bilanț al realizărilor, dar și de a reflecta asupra a ceea ce mai trebuie făcut și de a începe elaborarea planurilor pentru viitor.

Cu ocazia Zilei Europei, la 9 mai, sărbătorim progresele înregistrate de la celebra declarație a lui Robert Schuman, în urmă cu 73 de ani, când a pledat pentru solidaritate și cooperare între țări ca o condiție pentru o pace de lungă durată în Europa. Cuvintele sale rămân adevărate și rezonează cu în continuare chiar și astăzi , moment în care ne confruntăm cu un alt război mortal care se dezlănțuie în Europa.

Solidaritatea și cooperarea între toate regiunile și toate nivelurile noastre de guvernare rămân fundamentale: instituțiile europene, guvernele naționale și autoritățile locale și regionale trebuie să colaboreze și să implice toți cetățenii, rămânând fideli valorilor noastre democratice fundamentale.

Solidaritate cu Ucraina

A trecut un an de când Rusia a început un război pe teritoriul ucrainean, provocând moarte și distrugere. Încă din prima zi, solidaritatea a prevalat, nu numai din partea șefilor de stat și de guvern europeni, ci și din partea reprezentanților aleși la nivel local și regional. În spiritul cooperării dintre orașe și regiuni, Comitetul European al Regiunilor s-a asigurat că au fost menținute și construite punți cu prietenii noștri ucraineni, oferind ajutor și primind milioane de persoane strămutate în comunitățile noastre. Am profitat de ocazia Summitului Internațional al Orașelor și Regiunilor de la Kiev pentru a ne reitera solidaritatea și sprijinul pentru autoritățile locale și regionale și pentru poporul ucrainean.

În același timp, fidel cuvintelor lui Robert Schuman, știm că Ucraina trebuie reconstruită, cu realizări concrete și printr-o solidaritate de facto. Acesta este motivul pentru care am lansat Alianța Europeană a Regiunilor și Orașelor pentru reconstrucția Ucrainei, care reunește atât autoritățile locale și regionale europene, cât și pe cele ucrainene. La Conferința privind redresarea Ucrainei, care va avea loc la Londra în cursul acestei luni, vom solicita ca dimensiunea locală și regională să fie integrată în cadrul platformei mai ample de reconstrucție.

Coeziunea în regiunile noastre

Impactul războiului se face simțit în regiunile și orașele noastre. Creșterea prețurilor la energie și inflația ridicată se adaugă la lunga listă de provocări actuale cu care se confruntă europenii: criza climatică, inegalitatea și consecințele socioeconomice ale pandemiei de COVID-19 fiind doar câteva dintre acestea.

Timp de decenii, Uniunea Europeană a investit pentru a asigura solidaritatea socială, economică și teritorială prin intermediul politicii de coeziune. Această politică a produs rezultate concrete în comunitățile din toate colțurile Europei, de la sprijinirea proiectelor privind infrastructura verde și energia din surse regenerabile, la stimularea inovării și a conectivității digitale și la furnizarea de programe de formare și educație pentru cetățeni.

Deși UE a prezentat răspunsuri rapide la crize și noi scheme de finanțare, viitorul politicii de coeziune trebuie să se afle în centrul atenției liderilor și instituțiilor UE atunci când discutăm despre viitorul buget al UE. Trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune rămâne principala politică de investiții, contribuind nu numai la contracararea efectelor crizelor imediate și la protejarea europenilor, ci și la realizarea în continuare a tranziției verzi și a celei digitale.

Democrația la toate nivelurile

Modul în care Europa va reuși să consolideze coeziunea va fi esențial și pentru a proteja fundamentul UE: nu ar trebui să considerăm niciodată de la sine înțeles că democrația este motorul măsurilor noastre politice, prin reprezentare și participare.

Pentru a consolida legitimitatea democratică a proiectelor europene, primarii, președinții regionali și alți consilieri locali trebuie să se implice mai mult în procesul decizional al UE.

La doar un an înainte de următoarele alegeri europene trebuie să asigurăm un dialog democratic permanent la toate nivelurile: în orașele noastre, în regiunile noastre, la nivel național și în instituțiile UE.

Facem apel la toate autoritățile locale și regionale din întreaga Europă să găzduiască dezbateri și dialoguri cu cetățenii și reprezentanții de la toate nivelurile pentru a discuta provocările cu care ne confruntăm și soluțiile pe care trebuie să le urmărim.

Indiferent că este vorba despre schimbările climatice, de solidaritatea cu Ucraina sau de starea democrațiilor noastre, trebuie să ne asigurăm că cetățenii rămân în centrul acțiunilor noastre comune. Implicarea cetățenilor, furnizarea de soluții și îndeplinirea promisiunii unei Europe mai puternice și mai echitabile este ceea ce susținem, în calitate de Comitet European al Regiunilor.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Comitetul European al Regiunilor: Emil Boc a fost nominalizat co-raportor pentru viitorul politicii de coeziune a UE, împreună cu președintele CoR

Published

on

© Emil Boc/ Facebook

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost nominalizat ca raportor din partea Comitetului European al Regiunilor (CoR) pentru viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene după anul 2027, a anunțat vineri edilul clujean. Boc, care ocupă poziția de președinte al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE din cadrul CoR, a fost nominalizat drept raportor alături de Vasco Cordeiro, președintele Comitetului European al Regiunilor.

“Planificarea politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada post-2027 a început. Având în vedere importanța și impactul ei la nivel local pe întreg continentul, Comitetul European al Regiunilor (EU CoR) a decis nominalizarea a doi raportori pentru această temă, anume „Viitorul politicii de coeziune după 2027”. Mulțumesc colegilor mei pentru încredere și Președintelui CoR, dl Vasco Cordeiro, co-raportor, pentru colaborarea de până acum și implicarea sa”, a spus Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

“Viitorul Uniunii Europene depinde de viitorul politicii de coeziune. Politica de coeziune reprezintă acel lipici care menține Europa unită. Sfârșitul politicii de coeziune înseamnă începutul sfârșitului Uniunii Europene”, a insist Emil Boc.

În opinia sa, investițiile cu fonduri europene sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea comunităților noastre și creșterea prosperității fiecărui cetățean european, ci pentru însăși existența Uniunii Europene, pentru întărirea valorilor democratice și a libertăților de care ne bucurăm.

“Am transmis acest mesaj la Bruxelles, în cadrul ședinței comisiei COTER din cadrul EU CoR, pe care am condus-o în calitate de președinte. De asemenea, am prezentat pe scurt rezultatele politicii de coeziune la nivelul municipiului Cluj-Napoca, finanțarea europeană fiind concretizată în proiecte implementate și în derulare de peste 420 milioane euro până acum. Politica de coeziune post-2027 începe astăzi. În acest context, agenda COTER a cuprins agresiunea Rusiei în Ucraina și impactul războiului – social, economic, asupra tranziției verzi; transformarea majoră ce va avea loc în industria automotive – având în vedere decizia Parlamentului European de a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi până în 2035, fiind permisă vânzarea doar a autovehiculelor electrice; și teme care țin de perioada prezentă și anul care vine, respectiv probleme stringente cu care se confruntă regiunile Europei”, a adăugat Boc.

Cu un volum de 392 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, politica de coeziune rămâne principala politică de investiții a UE pentru a pune în aplicare obiectivul Tratatului de a consolida coeziunea economică, socială și teritorială a UE și de a reduce decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. Prin urmare, o politică de coeziune puternică și eficace pentru toate regiunile UE reprezintă o preocupare majoră pentru autoritățile locale și regionale și pentru Comitetul European al Regiunilor.

Deși programarea actualei perioade 2021-2027 este încă în desfășurare, dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune după 2027 a început deja, odată cu prezentarea celui de-al 8-lea raport de coeziune anul trecut.În acest scop, Comisia Europeană a înființat recent un grup de experți la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune. Obiectivul grupului este de a reflecta asupra modalităților de maximizare a eficacității politicii de coeziune, în vederea abordării multiplelor provocări identificate în cel de-al 8-lea raport de coeziune.

Grupul este alcătuit din 18 membri din mediul academic, politicieni de la nivel național, regional și local, parteneri socioeconomici și reprezentanți ai societății civile. Printre membrii grupului se numără șase membri actuali ai Comitetului European al Regiunilor și un fost membru al acestuia.

Continue Reading

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Portalul medical digital al județului Sibiu confirmă importanța unui Spațiu European al Datelor privind Sănătatea pentru facilitarea accesului la diagnosticare și tratamente de calitate

Published

on

© European Union / John Thys

Județul Sibiu a devenit din 2021 un exemplu de bune practici în ceea ce privește digitalizarea serviciilor de sănătate pentru cetățeni, potrivit Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu și raportoarea Comitetului European al Regiunilor (CoR) pentru Spațiul European al Datelor privind Sănătatea (EHDS).

Spațiul European al Datelor privind Sănătatea (EHDS) este un cadru care asigură schimbul de date medicale esențiale și cruciale pentru salvarea de vieți omenești. Beneficiile unui astfel de cadru mi-au fost confirmate de cetățenii din județul Sibiu, unde am implementat portalul medical digital. Acum, cetățenii au acces mai ușor la datele lor medicale, care se află la doar un “click” distanță. În același timp, permițând accesul profesioniștilor din domeniul sănătății la istoricul lor medical, aceștia pot beneficia de un diagnostic mai precis, cu un tratament mai adecvat, care se bazează pe date complete și relevante“, a afirmat Daniela Cîmpean, raportoarea CoR pentru Spațiul European al Datelor privind Sănătatea.

Împărtășind cele mai bune practici la nivel local, Cîmpean a declarat că, prin intermediul EHDS, investițiile în sănătate pot fi făcute mult mai eficient și mai echitabil, pe baza informațiilor furnizate.

În calitate de autoritate care este responsabilă pentru cele mai importante spitale din județ, am putut vedea utilitatea datelor medicale colectate de-a lungul anilor în fundamentarea investițiilor în infrastructura de sănătate. În acest fel, am putut crea și structura acest proiect în funcție de nevoile reale ale cetățenilor, unul dintre cele mai importante proiecte pentru sănătatea cetățenilor noștri: construirea unui nou spital regional de urgență. Toate acestea, împreună cu beneficiile procesării datelor de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, cercetători, autorități de reglementare, fac din EHDS o componentă centrală a unei Uniuni Europene a Sănătății puternice”, a explicat președinta Consiliului Județean Sibiu.

În opinia sa, Cîmpean a afirmat că, în încercarea de a le oferi persoanelor posibilitatea de a avea un acces sporit la datele lor electronice de sănătate și un control sporit asupra acestora, trebuie să se asigure că nu sunt neglijate grupurile vulnerabile, și în special persoanele în vârstă cu competențe digitale limitate sau cu acces limitat la resurse digitale.

În ceea ce privește guvernanța, raportorul subliniază că succesul EHDS necesită o abordare și soluții de guvernanță pe mai multe niveluri, nu numai la nivelul UE și la nivel național, ci și la nivel regional și local. De asemenea, solicită ca CoR, în calitate de reprezentant al autorităților locale și regionale, să fie reprezentat în cadrul Consiliului de administrație al EHDS.

EHDS va furniza informații de calitate privind consumul de servicii, bolile, tratamentele, efectele adverse ale tratamentelor etc., permițând experților în politici de sănătate și cercetătorilor să identifice diferențele dintre regiuni/țări membre în ceea ce privește anumiți indicatori de sănătate publică, permițând astfel elaborarea de politici și programe de sănătate adecvate nevoilor locale.

Continue Reading

Facebook

REPUBLICA MOLDOVA8 hours ago

Maia Sandu, “recunoscătoare sprijinului din partea României și Franței”, predă Spaniei ștafeta summitului CPE care a făcut R. Moldova mai vizibilă pe harta Europei

INTERNAȚIONAL8 hours ago

Zelenski, recunoscător pentru că “România ajută Ucraina”: Relațiile s-au schimbat când “Iohannis și alți lideri au susținut candidatura Ucrainei la UE”

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI11 hours ago

Victor Negrescu solicită Comisiei Europene printr-un demers susținut de europarlamentari din mai multe grupuri politice să sprijine cu fonduri UE copiii români cu părinți plecați în afara țării

U.E.12 hours ago

Oficiali de rang înalt din Europa în frunte cu Josep Borrell participă la cel mai important forum de securitate din Asia, încercând să-i convingă pe partenerii din regiune să sprijine mai mult Ucraina

NATO12 hours ago

Klaus Iohannis, despre garanții de securitate pentru R. Moldova și Ucraina: Dacă nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut

NATO12 hours ago

Stoltenberg, la Olso: Avem nevoie de un cadru care să asigure garanții pentru securitatea Ucrainei și pentru a întrerupe ciclul de agresiune al Rusiei

REPUBLICA MOLDOVA12 hours ago

Polonia livrează arme și muniții cu șase avioane de transport pentru poliția din Republica Moldova

REPUBLICA MOLDOVA13 hours ago

Klaus Iohannis: Summitul Comunității Politice Europene, o dovadă relevantă pentru aderarea R. Moldova la UE. România și celelalte state europene îi sunt alături

ROMÂNIA13 hours ago

Declarație comună Iohannis – Zelenski adoptată în R. Moldova: România și Ucraina vor organiza consultări privind garanțiile de securitate acordate Ucrainei înaintea aderării la NATO

PARLAMENTUL EUROPEAN14 hours ago

Parlamentul European solicită o strategie coordonată pentru a mări reziliența UE la ingerințele străine și la manipularea informațiilor și pentru a proteja alegerile europene din 2024

NATO12 hours ago

Klaus Iohannis, despre garanții de securitate pentru R. Moldova și Ucraina: Dacă nu reușim să ajutăm Ucraina și Moldova, înseamnă că am pierdut

NATO12 hours ago

Stoltenberg, la Olso: Avem nevoie de un cadru care să asigure garanții pentru securitatea Ucrainei și pentru a întrerupe ciclul de agresiune al Rusiei

REPUBLICA MOLDOVA13 hours ago

Klaus Iohannis: Summitul Comunității Politice Europene, o dovadă relevantă pentru aderarea R. Moldova la UE. România și celelalte state europene îi sunt alături

ROMÂNIA15 hours ago

“Nu sunteți singuri!”: Klaus Iohannis face apel ca sprijinul UE pentru R. Moldova să aibă mai multă mai multă vizibilitate în rândul cetățenilor

ROMÂNIA1 day ago

Nicolae Ciucă va continua discuțiile cu sindicaliștii pentru rezolvarea grevei din Educație. Guvernul va aproba pe 1 iunie creșterile salariale pentru profesori

ROMÂNIA2 days ago

Ministrul Sănătății anunță finalizarea noii forme a Planului Naţional de Combatere a Cancerului

REPUBLICA MOLDOVA3 days ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO1 week ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

POLITICĂ1 week ago

Ziua Eroilor. Klaus Iohannis: Prin lupta pentru desăvârșirea unității naționale, înaintașii noștri au acționat decisiv pentru conectarea României la spațiul politic european

ROMÂNIA1 week ago

Nicolae Ciucă a apreciat reiterarea de către președintele federal Steinmeier a sprijinului Berlinului pentru aderarea României la Spațiul Schengen

Team2Share

Trending