Connect with us

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Secretarul general al OCDE: Procesul de aderare se va baza pe ”performanța economică impresionantă a României din ultimii 20 de ani”, beneficiile fiind bidirecționale

Published

on

© Guvernul României

Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) se va baza pe performanța economică impresionantă a României din ultimii 20 de ani, beneficiile fiind bidirecționale, a subliniat secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, în mesajul video înregistrat difuzat în cadrul evenimentului ”Aderarea la OCDE – oportunități pentru mediul de afaceri din România”.

Acest proces se va baza pe performanța economică impresionantă a României din ultimii 20 de ani: reducerea la jumătate a decalajului dintre PIB-ul pe cap de locuitor al României și media OCDE, de la aproximativ 70% la aproximativ 35%. Investițiile străine semnificative, progresele importante în reformele sistemului judiciar și politica monetară prudentă au contribuit la acest succes până în prezent. Într-adevăr, s-au realizat deja multe lucruri, dar se poate face și mai mult și suntem încrezători că se vor face mai multe pentru ca România să își atingă întregul potențial, creând și mai multe oportunități pentru români și pentru mediul de afaceri din România. Studiul economic pentru România al OCDE, lansat în 2022, constata că reformele suplimentare pot impulsiona creșterea economică și pot crea premisele necesare ca mediul de afaceri și cetățenii să participe pe deplin și să beneficieze de pe urma creșterii economice și a dezvoltării”, a evidențiat secretarul general al organizației.

Acesta și-a exprimat convingerea că ”drumul României către aderarea la OCDE va contribui la impulsionarea unora dintre aceste reforme care consolidează creșterea economică”.

Mathias Cormann a explicat că etapa tehnică a procesului implică 26 de comitete OCDE sectoriale, formate din experți din fiecare dintre cele 38 de țări membre OCDE și Uniunea Europeană, care vor efectua evaluări tehnice aprofundate.

”Într-adevăr, aceste comitete vor întreprinde fiecare o evaluare aprofundată, evaluarea 360° a legislației, politicilor și practicilor existente în România, în raport cu instrumentele juridice și cele mai bune politici și practici ale OCDE. Standardele și instrumentele OCDE acoperă aproape toate domeniile politicilor guvernamentale, de la politica agricolă la educație și formare profesională, la guvernanță, inovare și fiscalitate, și am menționat acum doar câteva dintre ele”, a detaliat oficialul OCDE.

Adresându-se comunității de afaceri, Cormann a evidențiat ”beneficiile directe și concrete” ale acestui proces, venind în ”sprijinul agendei de reforme a României și încurajând funcționarea unei piețe echitabile, eficiente, deschise și competitive”.

Procesul de aderare va contribui la asigurarea unui climat investițional deschis și atractiv în România pentru susținerea în continuare  a creșterii economice, la realizarea de progrese suplimentare în lupta împotriva corupției și la îmbunătățirea eficienței și integrității companiilor deținute de stat.  De asemenea, va promova concurența și neutralitatea concurențială prin încurajarea eliminării reglementărilor care împiedică activitatea companiilor inovatoare și prin contribuția la asigurarea unei concurențe echitabile. Va asigura promovarea de politici adecvate pentru încurajarea practicilor de afaceri sustenabile și reziliente, inclusiv în ceea ce privește lanțurile globale de aprovizionare din care România devine o parte din ce în ce mai importantă. De asemenea, acest proces va ajuta guvernul să intensifice investițiile legate de infrastructura durabilă, punând bazele creșterii viitoare. Beneficiile nu sunt unilaterale. Membrii OCDE și Organizația în ansamblu au multe de câștigat dintr-o cooperare mai strânsă în materie de politici și ca urmare a unei mai mari contribuții din partea României”, a mai spus secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care a făcut un ”pas istoric”, în viziunea, sa prin ”lansarea negocierilor de aderare cu România și alte cinci state: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru”.

Citiți și:
Nicolae Ciucă mizează pe participarea constructivă a mediului de afaceri în procesul de îndeplinire a standardelor OCDE: Statutul de membru consolidează încrederea piețelor internaționale în stabilitatea economică a României

Mathias Cormann a pus accentul și pe ”cooperarea strânsă între state cu vederi similare este esențială”, având în vedere contextul actual, ”marcat de provocări economice și geopolitice”.

”Una dintre principalele modalități de sprijinire a unei strânse cooperări este alinierea la standardele și bunele practici ale Organizației. Este exact ceea ce procesul de aderare urmărește să realizeze pentru și împreună cu România. Drumul României către aderarea la OCDE va fi benefic și pentru Organizație, în sens mai larg, prin perspectiva unică și expertiza pe care le aduce acest proces în activitatea noastră și și așteptăm cu nerăbdare ca acest lucru să se întâmple. În încheiere, doresc să afirm că suntem la începutul unui proces ambițios care va oferi beneficii concrete pentru mediul de afaceri și pentru toți cetățenii români. Este un proces care angajează întreaga societate și, prin urmare, va beneficia foarte mult de implicarea directă și sprijinul dvs. Business at OECD (BIAC) este un canal important de transmitere a feedback-ul dumneavoastră, dl. secretarul general adjunct al OCDE va aborda  acest subiect în timpul discuției. Vă mulțumim pentru interesul acordat Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și, de asemenea, pentru disponibilitatea de a vă implica alături de noi, pe acest drum pozitiv, aducător de schimbare. Aștept cu nerăbdare oportunitatea de a vă întâlni la București sau în altă parte, în România, în lunile și anii următori”, a conchis secretarul general al OCDE.

La un an de la primirea invitației adresate României de începere a negocierilor pentru aderarea la OCDE, Guvernul României a organizat un eveniment dedicat promovării beneficiilor statutului de membru al acestei organizații pentru mediul de afaceri.

Evenimentul și-a propus să evidențieze rolul investitorilor de-a lungul procesului de aderare la OCDE, sectorul privat reprezentând un vector important în dezvoltarea României. De asemenea, evenimentul s-a concentrat asupra impactului pe care aderarea și statutul de membru OCDE le va avea asupra sectorului privat.

Amintim că la mijlocul lunii decembrie, România, prin premierul Nicolae Ciucă, a depus la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, memorandumul inițial privind aderarea la această organizațieacest obiectiv aflându-se printre prioritățile diplomației române pentru anul 2023. 

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016, potrivit MAE.

La 1 septembrie 2016, prin Decizie a prim-ministrului a fost creat Comitetul Interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu OCDE, alcătuit din reprezentanți ai tuturor instituţiilor care participă la activitatea structurilor OCDE sau gestionează programe de colaborare cu organizaţia. În prezent Comitetul este coordonat de prim-ministrul României, iar Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul tehnic.

La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. Candidații au fost informați asupra deciziei printr-o scrisoare a Secretariatului General al OCDE care a solicitat, totodată, confirmarea atașamentului față de valorile, principiile și standardele organizației menționate în documentele relevante ale organizației.

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând cca. 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Sediul organizației se află la Paris, Franța.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Pregătirea pentru aderarea la OCDE este definită de politici responsabile, consideră Cosmin Marinescu: România trebuie să arate hotărâre și consecvență în implementarea obiectivelor asumate

Published

on

© Cosmin Marinescu

Aderarea României la OCDE și la valorile acesteia, mai ales în contextul actual, va permite țării noastre o mai bună aliniere la motto-ul organizației: ”politici mai bune, pentru vieți mai bune”, a evidențiat Cosmin Marinescu, consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Politici Economice şi Sociale.

Acesta a participat la evenimentul ”România în OCDE: spre clubul bunelor practici economice internaționale” organizat la Banca Națională a României.

Marinescu este conștient că ”pregătirea pentru aderare nu este una facilă, însă România va beneficia de avantajul expertizei internaționale, la care trebuie să se adauge determinarea și consecvența în implementarea obiectivelor asumate”.

”Este important să subliniem că invitația adresată României de a se alătura OCDE atestă direcția corectă a evoluției economiei noastre. Parcurgerea etapelor de aderare consolidează eforturile naționale privind accelerarea reformelor necesare și trecerea țării noastre  într-o nouă etapă de modernizare și dezvoltare economică”, a precizat consilierul prezidențial.

Acesta a amintit de ”ultimele rapoarte al OCDE privind situația economică a României” care ”evidențiază progresele remarcabile înregistrate în ceea ce privește dinamica economică, nivelul de trai, precum și reziliența economică din perioada pandemiei”.

”Recomandările OCDE subliniază, pe bună dreptate, prioritatea implementării eficiente a Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru îmbunătățirea capacității administrative și realizarea de reforme structurale orientate spre creșterea productivității și a competitivității, consolidarea finanțelor publice, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor economiei viitorului. Sunt direcții în care România și-a asumat deja ținte ambițioase și acționează. Avem certitudinea că rezultatele vor deveni vizibile, iar evoluțiile se vor reflecta corespunzător în Studiul economic de țară realizat de OCDE pentru România. O atenție deosebită se îndreaptă, în acest context, către potențialul economic al țării noastre, către direcțiile competitive în planul politicilor sectoriale, dar și către spectrul oportunităților comerciale și de investiții la nivel regional și european”, a mai spus Marinescu.

El a atras atenția și asupra vulnerabilităților economice și sociale potențate de efectele unor crize suprapuse, într-un context geopolitic și economic actual.

”Perspectivele de redresare și creștere economică sunt condiționate, mai mult ca oricând, de capacitatea statelor de a găsi răspunsuri adecvate în raport cu noile provocări. Eforturile vor continua să se concentreze pe dezvoltarea post-pandemie dar și pe diminuarea efectelor negative generate de războiul ilegitim pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Impactul războiului se resimte în întreaga lume, prin creșterea unor prețuri la materii prime, energie, și prin perturbarea lanțurilor comerciale”, a mai spus Cosmin Marinescu.

Consilierul prezidențial a oferit câteva detalii despre dinamica politicilor economice la nivel european.

”În contextul creșterii datoriilor publice pe fondul crizelor multiple, Uniunea Europeană lansează noi direcții de reformare a cadrului european de guvernanță economică. Revenirea la sustenabilitate în planul politicilor economice și al finanțelor publice devine o prioritate ce nu poate fi, și nu trebuie ignorată. România a beneficiat de o creștere economică superioară mediei din regiune iar ținta de deficit bugetar stabilită pentru 2023 și 2024 reflectă ambiția României de a ieși curând din procedura de deficit excesiv. Însă perpetuarea unei ponderi scăzute a veniturilor fiscale în PIB într-un context inflaționist, marcat de creșterea prețurilor și a cifrelor de afaceri din economie, generează provocări suplimentare”, a evidențiat acesta.

În viziunea sa, este nevoie de ”un plus de responsabilitate în activitatea de legiferare” pentru a menține traiectoria bugetară asumată.

”Fundamentarea corectă a impactului financiar al deciziilor și politicilor publice, date fiind prioritățile economice și limitele bugetare cu care ne confruntăm, trebuie să devină o practică generalizată, care să așeze sistemul administrativ pe baze sănătoase. Avem nevoie de eforturi constante și abordări conjugate în implementarea reformelor și a investițiilor, în colectarea veniturilor fiscale și absorbția fondurilor europene”, a mai spus Marinescu.

El a dat drept exemplu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care este ”importantă nu doar ca prioritate națională în folosirea fondurilor europene, ci și ca instrument de credibilitate politică și economică pentru mediul investițional”.

”Unele obiective de reformă sunt puncte comune cu agenda OCDE. Problema guvernanței corporative constituie deja subiect al recomandărilor OCDE pentru România, în Raportul privind aplicarea principiilor guvernanței corporative în întreprinderile de stat. De asemenea, înființarea Consiliului Național pentru Productivitate este o altă recomandare benefică economiei noastre. Echipa Secretariatului OCDE, prin Departamentul de Economie, și-a arătat disponibilitatea de a sprijini România în cadrul procesului de aderare, pentru înființarea Consiliului Național pentru Productivitate, în conformitate cu standardele OCDE și ale Uniunii Europene”, a completat Cosmin Marinescu.

Așadar, problematic investițiilor străine joacă ”un rol central în discuțiile privind aderarea la OCDE”, consideră consilierul prezidențial, ”implicând garanții suplimentare pentru liberalizarea mișcărilor de capital și asigurarea unui regim deschis și transparent pentru accesul investițiilor străine directe pe piața locală”.

” În această privință, creșterea consistentă a investițiilor străine directe în 2022 confirmă faptul că România reprezintă o destinație economică atractivă, care va beneficia și în continuare de stabilitate politică și predictibilitate economică – factori atât de necesari dezvoltării. Nu de puține ori am constatat că din spatele unor decizii, și nu doar de politică publică, răzbate nevoia unui nivel solid de educație economică și financiară. Susținem demersurile întreprinse până acum în direcția promovării educației financiare și a dezvoltării de competențe adecvate în materie. Considerăm că activitatea Rețelei internaționale pentru educație financiară a OCDE merită să aibă un ecou profund și la nivelul inițiativelor și proiectelor naționale”, a conchis Cosmin Marinescu.

Continue Reading

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Premierul Nicolae Ciucă cere forțelor politice să trateze cu maximă responsabilitate obiectivul de aderare a României la OCDE: Este similar cu cele care au vizat aderarea țării la NATO și UE

Published

on

© Guvernul României

Accederea la OCDE este un obiectiv de țară similar cu cele care au vizat aderarea noastră la Alianța Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, a evidențiat premierul Nicolae Ciucă într-un apel lansat către ”forțele politice”, cărora le-a cerut să trateze acest obiectiv politic cu maximă responsabilitate.

”Accederea la OCDE este un obiectiv de țară similar cu cele care au vizat aderarea noastră la Alianța Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană.Ca atare este nu doar un obiectiv prin care ne propunem să îndeplinim anumite standarde și să facem în așa fel încât țara noastră să poată să ajungă la un nivel de recunoaștere pentru a fi primită în acest club de elită, ci este și un obiectiv politic pe care trebuie să și-l asume toate forțele politice, pentru că e vorba de România, iar prin tot ceea ce am făcut și tot ceea ce va trebui să facem de aici înainte merităm să facem parte din această organizație. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, așa cum am menționat, este un obiectiv asumat național, la nivel național, pe care Guvernul l-a tratat, îl tratează și îl va trata cu maximă responsabilitate. Procesul de aderare implică reforme pe care partenerii noștri, dar mai ales societatea, cetățenii români, le așteaptă de foarte mulți ani”, a subliniat prim-ministrul cu prilejul lansării proiectului de constituire a Consiliului Naţional pentru Productivitate în România. 

Acesta a menționat câteva repere ale Planului Național de Redresare și Reziliență și Programului de Aderare la OCDE, prin foaia de parcurs.

”Nu cu mult timp în urmă, România a aderat la Convenția tip anti-mită. Şi tot cu mult timp în urmă, în Parlamentul României, a luat ființă Comisia parlamentară pentru sprijinirea aderării la OCDE. De altfel, am și participat cu membrii comisiei la o primă activitate și ne relata domnul ambasador Niculescu că a fost o participare foarte bună, foarte bine primită la nivelul de reprezentare parlamentară a OCDE și încurajez să continuăm în acest fel, pentru că avem nevoie de participare activă și de a înțelege cât mai bine, inclusiv pe componenta parlamentară, ce avem de făcut pentru aderarea la OCDE, pentru că parte din reformele din PNRR și standardele pe care trebuie să le îndeplinim în baza foii de parcurs presupun de la sine modificări legislative consistente, iar acestea nu se pot face decât prin Parlamentul României”, a amintit Ciucă.

Prim-ministrul a reliefat avantajele instituirii Comitetului Național de Productivitate.

”Chiar dacă recomandarea Comisiei pentru instituirea unor astfel de structuri se adresează statelor membre din zona euro, România a decis să se alăture acestor state, având în vedere avantajele inițiativei, de la analizele asupra productivității și competitivității, la schimbul de bune practici care privesc metodologiile de lucru sau consultarea cu părțile interesate. Această structură, care va fi independentă, va efectua analize economice și statistice, iar rezultatele le va comunica în spațiul public prin intermediul unor rapoarte anuale. Avem nevoie de astfel de analize care să fundamenteze politici publice pentru creșterea economică sustenabilă și pentru convergență. Pe de altă parte, rapoartele anuale vor fi utilizate de Comisie în procesul anual de monitorizare a politicilor, realizat prin semestrul european, și vor permite abordarea unor teme rezultate din recomandările Consiliului. Evoluțiile demografice, productivitatea muncii, politica salarială, capacitatea economiilor de a asimila noi tehnologii, calitatea concurenței din mediul de afaceri, dar și competitivitatea externă reprezintă teme pe care statele membre ale Uniunii Europene le consideră drept factori relevanți în ceea ce privește creșterea economică pe termen mediu”, a detaliat premierul.

Prim-ministrul a reliefat avantajele instituirii Comitetului Național de Productivitate.

”Chiar dacă recomandarea Comisiei pentru instituirea unor astfel de structuri se adresează statelor membre din zona euro, România a decis să se alăture acestor state, având în vedere avantajele inițiativei, de la analizele asupra productivității și competitivității, la schimbul de bune practici care privesc metodologiile de lucru sau consultarea cu părțile interesate. Această structură, care va fi independentă, va efectua analize economice și statistice, iar rezultatele le va comunica în spațiul public prin intermediul unor rapoarte anuale. Avem nevoie de astfel de analize care să fundamenteze politici publice pentru creșterea economică sustenabilă și pentru convergență. Pe de altă parte, rapoartele anuale vor fi utilizate de Comisie în procesul anual de monitorizare a politicilor, realizat prin semestrul european, și vor permite abordarea unor teme rezultate din recomandările Consiliului. Evoluțiile demografice, productivitatea muncii, politica salarială, capacitatea economiilor de a asimila noi tehnologii, calitatea concurenței din mediul de afaceri, dar și competitivitatea externă reprezintă teme pe care statele membre ale Uniunii Europene le consideră drept factori relevanți în ceea ce privește creșterea economică pe termen mediu”, a detaliat premierul.

Din punctul său de vedere, ”este nevoie de evaluarea productivității la nivelul sectoarelor și firmelor, analizând productivitatea totală a factorilor”.

Pentru România, analiza investițiilor ca motor al productivității trebuie efectuată nu doar accentuând pe formarea brută de capital fix sau pe volumul investițiilor străine directe, ci suprapunând și dimensiunea regională, fiind cunoscute diferențele mari între zonele țării noastre din aceste puncte de vedere”, a completat Nicolae Ciucă, amintind de faptul că săptămâna trecută a lansat, împreună cu ministrul proiectelor europene, Fondul pentru o tranziție justă.

”Am făcut-o în județul Gorj, județ care are cea mai mare alocare, aproximativ 540 de milioane de euro. Sunt bani care vin pe liniile de finanțare de la Comisia Europeană. Dar în același timp, trebuie să vedem la nivel guvernamental și presupun că acest instrument, acest Comitet de Productivitate va reuși să identifice acele oportunități bazate pe potențialul fiecărei regiuni în parte, astfel încât să putem să contribuim, din toate direcțiile și cu toate resursele, și europene și naționale, la reducerea disparităților între regiuni”, a mai spus prim-ministrul, adăugând că ”pentru consiliile de productivitate, noi variabile vor trebui luate în considerare, precum următoarele: impactul pandemiei asupra lanțurilor de aprovizionare și a lanțurilor valorice, inflația ridicată din anii 2022 și 2023, impactul războiului din Ucraina asupra economiei mondiale, impactul noului mix energetic la nivel european asupra competitivității economiilor blocului comunitar, dar și tensionarea relațiilor dintre China și țările vestice”.

”Doresc să afirm că România nu pornește de la zero în acest demers al analizei pe baze regulate a productivității și competitivității. Recent, a fost încheiat procesul de reevaluare a strategiei naționale pentru competitivitate, al cărei conținut se bazează pe o sinteză a documentelor și a politicilor publice din domeniul economic, cercetare, dezvoltare, inovare, alături de extinderea sferei de aplicație a Atlasului economic al României către zona utilizatorilor din afara Ministerului Economiei, acolo unde acest proiect a fost implementat”, a conchis prim-ministrul.

Continue Reading

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Directorul Departamentului de Economie al OCDE remarcă ”atitudinea dornică de reforme” din partea României: OCDE este o organizaţie internaţională a reformei. Noi respirăm reformă

Published

on

© captură video/ Guvernul României

Directorul Departamentului de Economie al OCDE, Alvaro Santos Pereira, prezent miercuri la București, a remarcat ”energia și dinamismul”, precum și o ”atitudine dornică de reforme” din partea României, informează Agerpres.

Aceste mențiuni au fost făcut cu prilejul lansării proiectului de constituire a Consiliului Naţional pentru Productivitate în România, eveniment la care a luat parte şi premierul Nicolae Ciucă.

”De câte ori vin aici observ energia şi dinamismul şi o atitudine dornică de reforme pe care nu le observ în multe ţări. Merg în aproape 60 de ţări, în întreaga lume, şi nu văd ceea ce văd întotdeauna în această ţară. Şi anume, în primul rând, stabilitate politică şi încurajarea de a realiza un acord între partide, pentru a pune în practică agenda de reforme. Aşa ceva nu se vede des. În al doilea rând, angajamentul pentru reformă, inclusiv prin aderarea la OCDE. OCDE este o organizaţie internaţională a reformei. Noi respirăm reformă”, a susţinut el.

Conform acestuia, România s-a transformat ”dramatic” în ultimele decenii, fiind o țară care ”îşi accelerează transformările, devine tot mai modernă şi devine un punct central” în Europa. Alvaro Santos Pereira a felicitat Guvernul, dar şi cetăţenii români pentru ”angajamentul lor” față de punerea în practică a reformelor.

Acesta consideră că ”trebuie să ne gândim la productivitate dacă vreți să vedeți o creștere a nivelului de viață, trebuie să stimulați productivitatea și de aceea este atât de important acest consiliu al productivității”.

”Productivitatea, așa cum am spus, crește veniturile, dar crește și nivelul de viață și ne oferă mai mult spațiu. Dacă creșterea este foarte mare, atunci scade și datoria; printr-o producție mai mare veți putea reduce poverile financiare, povara datoriei externe care e o problemă mare pentru multe țări, nu numai aici. Cred că acesta este una dintre prioritățile în viitor, dar iată un grafic care arată creșterea productivității în mare parte a lumii. România nu e încă aici, dar în curând o vom vedea. Productivitatea a scăzut în ultimele decenii. Este un lucru care ne nedumerește. E posibil ca și standardul de viață să scadă odată cu productivitatea; coloanele albastre arată productivitatea, iar coloanele roșii arată, în deceniul următor. Ce se întâmplă în România în comparație cu Uniunea Europeană: vedeți că România este în dreapta, Uniunea Europeană în stânga. În ultimii ani, productivitatea a crescut în România, în mod semnificativ, mai mult decât în alte părți ale Europei. Asta e vestea bună. Dar vestea proastă este că și în România începe să scadă nivelul de creștere a productivității. Nu mai crește în același ritm. Iată ce se întâmplă în ceea ce privește productivitatea în toate țările din Uniunea Europeană. Iată România! Aveți productivitatea cu cea mai cel mai mare ritm de creștere și acest lucru este posibil dintr-un singur motiv: de ați aderat la Uniunea Europeană, datorită acestei atitudini dornice de reforme care continuă, care să menține, ați reușit să îmbunătățiți tot timpul productivitatea. Vestea proastă este că încă aveți drum foarte lung de parcurs. Deși vă descurcați bine, productivitatea din țara dumneavoastră este sub media OCDE. Ceea ce înseamnă că, deși începeți să recuperați terenul pierdut, încă produceți mai puțin, aveți o productivitate mai mică decât media europeană și media OCDE”, a semnalat directorul Departamentului de Economie al OCDE.

Citiți și: Nicolae Ciucă: Aderarea României la Convenția Anti-Mită a OCDE va crește reputația companiilor românești, contribuind la includerea acestora în lanțurile de aprovizionare la nivel global

La mijlocul lunii decembrie, România, prin premierul Nicolae Ciucă, a depus la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, memorandumul inițial privind aderarea la această organizațieacest obiectiv aflându-se printre prioritățile diplomației române pentru anul 2023

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016, potrivit MAE.

La 1 septembrie 2016, prin Decizie a prim-ministrului a fost creat Comitetul Interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu OCDE, alcătuit din reprezentanți ai tuturor instituţiilor care participă la activitatea structurilor OCDE sau gestionează programe de colaborare cu organizaţia. În prezent Comitetul este coordonat de prim-ministrul României, iar Secretariatul General al Guvernului asigură secretariatul tehnic.

La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. Candidații au fost informați asupra deciziei printr-o scrisoare a Secretariatului General al OCDE care a solicitat, totodată, confirmarea atașamentului față de valorile, principiile și standardele organizației menționate în documentele relevante ale organizației.

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând cca. 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Sediul organizației se află la Paris, Franța.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA6 hours ago

MAE marchează Ziua Tratatului de la Trianon printr-o expoziție dedicată rolului diplomației române la Conferința de Pace de la Paris 1919-1920

COMISIA EUROPEANA10 hours ago

UE ”este foarte îngrijorată” de stabilirea unei comisii poloneze de anchetă privind influența rusă, care ”ar putea fi folosită pentru a limita posibilitatea persoanelor de a candida pentru funcții publice”

U.E.10 hours ago

UE dublează flota de stingere a incendiilor rescEU pentru vara anului 2023. România va contribui cu pompieri în Franța, Grecia sau Portugalia

EDUCAȚIE11 hours ago

Klaus Iohannis, consultări cu sindicaliștii: Șeful statului, dispus să garanteze un acord politic între Guvern și sindicate pentru reluarea procesului educațional

U.E.11 hours ago

UE solicită sârbilor și kosovarilor ”să dezamorseze tensiunile imediat şi necondiţionat”

NATO12 hours ago

Miniștrii de externe din NATO se întrunesc la Oslo pentru a găsi un numitor comun privind viitoarea aderare a Ucrainei și succesorul lui Jens Stoltenberg

ROMÂNIA12 hours ago

eMAG a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 7,1 miliarde de lei și cu un profit de 123,7 milioane de lei

U.E.12 hours ago

Banca Națională a Bulgariei: Ne aflăm pe ultima porțiune a drumului către zona euro

U.E.13 hours ago

Germania pune la îndoială capacitatea Ungariei de a exercita președinția Consiliului UE în 2024

SUA13 hours ago

SUA, ”preocupate” de înființarea comisiei poloneze de anchetă privind influența rusă, care ”ar putea fi folosită în mod abuziv pentru a interfera cu alegerile libere și corecte” din toamnă

REPUBLICA MOLDOVA17 hours ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO6 days ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

POLITICĂ6 days ago

Ziua Eroilor. Klaus Iohannis: Prin lupta pentru desăvârșirea unității naționale, înaintașii noștri au acționat decisiv pentru conectarea României la spațiul politic european

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă a apreciat reiterarea de către președintele federal Steinmeier a sprijinului Berlinului pentru aderarea României la Spațiul Schengen

POLITICĂ7 days ago

Klaus Iohannis cere coaliției ca rotația guvernamentală să se desfășoare “sticlă”: Oamenii trebuie să vadă că nu este vorba de tras sfori. Numai de instabilitate nu avem nevoie

ROMÂNIA7 days ago

Steinmeier l-a asigurat pe Iohannis că Germania se va implica pentru aderarea României la Schengen: Cancelarul Scholz și miniștrii de externe și interne vor aduce argumente Austriei și Olandei

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

Eurodeputatul Victor Negrescu a înregistrat în Parlamentul European petiția pentru sprijinirea satelor românești și a fermierilor români

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Adunarea Națională “Moldova Europeană”. Maia Sandu: Calea aleasă de Moldova, calea europeană. Trebuie să aderăm la UE până în 2030

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Dorin Recean: La Chişinău încă nu cad rachete, asta datorită ucrainenilor, dar Republica Moldova este atacată hibrid

ROMÂNIA2 weeks ago

Marcel Ciolacu: Regiunea Mării Negre are potențialul de a deveni un centru internațional de oportunități prin extinderea și modernizarea surselor de energie

Team2Share

Trending