Connect with us

CONSILIUL UE

Sprijin sporit pentru fermierii UE afectați de criza COVID-19. Aceștia pot primi până la 7.000 de euro ajutor financiar

Published

on

© Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

Astăzi, 24 iunie, Consiliul UE a adoptat un regulament care permite statelor membre, ca măsură excepțională, să plătească până la 7.000 de euro fermierilor și până la 50.000 euro întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) active în procesarea, comercializarea sau dezvoltarea produselor agricole sau bumbac, cu excepția produselor pescărești.

Obiectivul este să utilizeze fondurile disponibile în cadrul programelor de dezvoltare rurală existente pentru a oferi sprijin agricultorilor și IMM-urilor cele mai afectate de criza COVID-19 și de a rezolva problemele de lichiditate și de fluxuri de numerar care decurg din închiderea magazinelor, piețelor și restaurantelor .

Criza COVID-19 este un test excelent pentru solidaritatea UE: ”Actul adoptat astăzi va ajuta mulți fermieri și companii mici să continue să funcționeze. De asemenea, este important să subliniem răspunsul rapid atât al Consiliului, cât și al Parlamentului European, care au convenit să aprobe această legislație de urgență, asigurând sprijinul pentru unul dintre sectoarele cel mai grav afectate de pandemie”, se arată în comunicatul oficial.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

CONSILIUL UE

Ministrul sănătății Ioana Mihăilă: Este în interesul pacienților europeni ca accesul echitabil la medicamente să devină o prioritate pe agenda Consiliului UE

Published

on

© Consilium

Ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, prezentă la reuniunea din Luxemburg a miniștrilor sănătății ai statelor membre, a luat cuvântul în cadrul reuniunii Conisiliului EPSCO ce a avut ca teme principale de dezbatere, consolidarea Agenției Europene a Medicamentului și accesul universal la medicamente.

Cu acest prilej, ministrul român a subliniat că în propunerea de regulament nu se regăsește o abordare preventivă a crizelor de medicamente din cauze economice.

„Referitor însă la propunerea de regulament privind consolidarea rolului Agenției Europene a Medicamentului, apreciem evoluția negocierilor și propunerea președinției privind abordarea generală pe care o putem susține. Dorim să notăm însă că actuala formă a propunerii de regulament nu garantează o abordare preventivă a crizelor de medicamente din cauze economice, deși importanța acestor teme este menționată explicit în concluziile Consiliului privind accesul universal, sustenabil și echitabil la medicamente și dispozitive medicale, în special aliniatele 30, 41, 47 și 48, a căror aprobare este pe agenda noastră de astăzi la un punct ulterior. De aceea, considerăm că este în interesul pacienților și cetățenilor europeni, ca aceste teme să devină o prioritate pe agenda Consiliului”, a transmis Ioana Mihăilă în intervenția sa.

De asemenea, ministrul român a asigurat viitoare președinție a Consiliului UE că va avea parte de sprijinul țării noastre pentru a se ajunge la un acord politic: „Încurajăm demararea negocierilor cu Parlamentul European și asigurăm viitoarea președinție slovenă de sprijinul și flexibilitatea României în vederea obținerii unui Acord politic până la finalul anului.”

Nu în ultimul rând, ministrul Ioana Mihăilă a salutat eforturile depuse de președinția portugheză pentru promovarea politicilor de sănătate ale UE: „Apreciem eforturile președinției portugheze în avansarea agendei europene pentru realizarea de progrese în cadrul negocierilor asupra propunerilor legislative pentru crearea unei Uniuni Europene a sănătății, care vizează modernizarea și întărirea cadrului legislativ al Uniunii Europene privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.”

Reamintim că astăzi, miniștrii sănătății reuniți la Luxemburg au votat acordul cu privire la consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente.

Tot astăzi, se așteaptă ca miniștrii să aprobe concluziile privind accesul la medicamente și dispozitive medicale pentru o UE mai puternică și mai rezistentă.

Țările din Europa de Nord-Vest au acces la medicamente de ultimă generație mult mai rapid decât vecinii lor din Europa de Sud și de Est, pacienții din unele țări așteptând de peste șapte ori mai mult, potrivit noilor cercetări. Accesul este cel mai rapid în Germania, cu o medie de 120 de zile între autorizația de introducere pe piață și disponibilitatea în țară, în timp ce România se situează pe ultimul loc, cu o medie de 883 de zile.

Există nu mai puțin de cinci țări europene, și anume Polonia, Lituania, România, Slovacia și Letonia, care încă nu au acces la noile medicamente împotriva cancerului care au fost aprobate în 2019.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Miniștrii sănătății ai UE au votat acordul cu privire la consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente

Published

on

© Consilium

Consiliul UE a ajuns la un acord cu privire la proiectul de norme de consolidare a rolului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză și gestionarea acestora sub aspectul medicamentelor și al dispozitivelor medicale, se arată în comunicatul oficial. 

„Deși pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat încă, trebuie să fim mai bine pregătiți pentru momentul în care va izbucni o altă criză sanitară. O Agenție Europeană pentru Medicamente mai puternică va juca un rol esențial în acest scenariu. O mai bună pregătire ne va ajuta să preîntâmpinăm penuria de medicamente și de dispozitive medicale esențiale și să dezvoltăm mai rapid medicamente pentru a putea combate orice boală provocatoare de criză”, a transmis Marta Temido, ministrul sănătății al Portugaliei, care conduce reuniunea miniștrilor sănătății din UE.

Reamintim că ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, participă astăzi la Luxemburg în cadrul reuniunii miniștrilor sănătății pentru a dezbate accesul la medicamente și rolul Agenției Europene a Medicamentului.

Statele membre au căzut de acord asupra unor modificări ale propunerii inițiale, pentru a clarifica dispozițiile financiare și cele privind protecția datelor. Acestea subliniază că transferurile de date cu caracter personal în contextul noului mandat EMA vor face obiectul normelor UE privind protecția datelor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor. Alte modificări se referă la componența și funcționarea grupului operativ pentru situații de urgență, în special la rolul consultativ al acestuia în contextul elaborării de trialuri clinice pentru medicamente destinate să facă față unei urgențe sanitare.

Acest proiect de norme pentru un mandat consolidat al EMA face parte dintr-un pachet mai amplu privind uniunea europeană a sănătății (care include, de asemenea, un mandat consolidat pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și un proiect de lege privind amenințările transfrontaliere la adresa sănătății). Toate cele trei propuneri au fost prezentate de Comisia Europeană la 11 noiembrie 2020.

Obiectivele propunerii privind EMA sunt:

  • monitorizarea și atenuarea deficitelor potențiale și reale de medicamente și de dispozitive medicale considerate esențiale pentru a aborda urgențele care afectează sănătatea publică.
  • asigurarea dezvoltării în timp util a unor medicamente de calitate superioară, sigure și eficace, cu un accent deosebit pe abordarea urgențelor de sănătate publică.
  • asigurarea unei structuri pentru funcționarea grupurilor de experți care evaluează dispozitivele medicale cu risc ridicat și oferă consiliere esențială privind pregătirea pentru crize și gestionarea acestora.

Abordarea generală la care s-a ajuns astăzi oferă președinției Consiliului un mandat de negociere pentru a conveni asupra unei poziții comune cu Parlamentul European.

Prima parte a reuniunii

A doua parte a reuniunii

 

Continue Reading

CONSILIUL UE

CFM 2021-2027: Consiliul UE a adoptat trei propuneri sectoriale pentru finanțarea politicilor în domeniul afacerilor interne

Published

on

© European Commission/ Facebook

Uniunea Europeană își extinde sfera de finanțare pentru măsurile din domeniul migrației, al gestionării integrate a frontierelor și al securității interne, pentru a face față provocărilor tot mai mari din aceste domenii, informează Consiliul UE printr-un comunicat. 

În acest sens, Consiliul UE a adoptat luni trei propuneri sectoriale pentru finanțarea politicilor în domeniul afacerilor interne, prin Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021-2027. 

„Dezvoltarea unei politici comune privind migrația și îmbunătățirea securității cetățenilor noștri în spațiul Schengen necesită fonduri care să corespundă ambițiilor noastre. În ultimii ani, am adoptat legi pentru a consolida Frontex, precum și pentru a îmbunătăți bazele de date utilizate pentru controlul frontierelor și combaterea criminalității. Textele adoptate astăzi ne vor permite să transformăm aceste acorduri importante în realitate”, a declarat Eduardo Cabrita, ministrul portughez al afacerilor interne.

Acest fond va dota UE cu instrumentele necesare pentru a face față provocărilor în materie de migrație, ce se află în continuă evoluție, atât în cadrul UE, cât și în cooperare cu țările terțe. Acesta stabilește patru obiective specifice: politica de azil, migrația legală și integrarea, migrația ilegală și returnările, precum și solidaritatea și partajarea responsabilităților între statele membre.

Procente minime ale fondului sunt legate de unele dintre obiective, cu un minim de 15% alocat fiecăruia dintre obiectivele privind azilul și migrația legală în programele statelor membre și 20% alocat obiectivului de solidaritate în cadrul mecanismului tematic. 5% din mecanismul tematic va viza autoritățile locale și regionale pentru a le sprijini în integrarea resortisanților țărilor terțe.

În cadrul obiectivului de solidaritate, fondul va spori stimulentele pentru transferurile solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională între statele membre. De asemenea, vor continua să existe stimulente pentru admiterea persoanelor prin relocare și admisie umanitară.. Fondul pentru azil, migrație și integrare acoperă acțiuni și în țările terțe.

Textul convenit reflectă evoluțiile recente, cum ar fi extinderea Gărzii Europene de Frontieră și Coastă, modernizarea politicii comune în materie de vize și dezvoltarea și interoperabilitatea sistemelor IT la scară largă (inclusiv sistemul european de informații și autorizații de călătorie).

Mai mult, în cadrul noului instrument, un minim de 10% din programele statelor membre va fi alocat politicii în domeniul vizelor, în timp ce procentul maxim pentru sprijinul operațional în cadrul programelor a fost majorat la 33% din finanțare. Ratele de cofinanțare pentru acțiunile prioritare, precum măsurile de îmbunătățire a interoperabilității sistemelor IT, au fost majorate.

Noile dispoziții sporesc, de asemenea, simplificarea, flexibilitatea, rentabilitatea, precum și cooperarea și coordonarea între autoritățile naționale. Fondul se bazează pe cel actual și se adaptează la noile evoluții, cum ar fi necesitatea de a intensifica lupta împotriva terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice.

Acesta va sprijini măsurile de îmbunătățire a schimbului de informații, de intensificare a cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune privind terorismul și criminalitatea organizată, și de consolidare a capacităților de prevenire și combatere a acesteia.

Continue Reading

Facebook

Team2Share

Dragoș Pîslaru36 mins ago

Dragoș Pîslaru: Adoptarea Garanției Europene pentru Copii, o nouă bătălie decisivă câștigată pentru viitorul copiilor noștri!

COMISIA EUROPEANA1 hour ago

NextGenerationEU: Comisia Europeană mobilizează 20 mld. de euro în cadrul primei tranzacții pentru sprijinirea redresării Europei

SUA6 hours ago

Liderii SUA și UE au decis să demareze negocierile pentru implicarea Statelor Unite în proiectele apărării europene și lansarea unui dialog strategic privind Rusia

SUA7 hours ago

Joe Biden și liderii UE au reînnoit parteneriatul transatlantic în fața competiției cu China și Rusia: Va fi înființat un Consiliu UE-SUA pentru comerț și tehnologie

COMISIA EUROPEANA8 hours ago

Comisia Europeană, încrezătoare în progresul semnificativ al ODD-urilor grație măsurilor fără precedent din Planul de relansare NextGenerationEU

U.E.8 hours ago

Eurostat: UE a înregistrat în primele patru luni ale acestui an un excedent al balanței comerciale de 61,4 miliarde de euro. China și SUA, principalii parteneri comerciali

Corina Crețu9 hours ago

Corina Crețu a prezidat audierea publică din Parlamentul European privind simplificarea accesului la fondurile europene

U.E.10 hours ago

Premierul Poloniei a convocat o reuniune de urgență cu parlamentarii în contextul unor atacuri cibernetice fără precedent asupra Guvernului

FONDURI EUROPENE10 hours ago

476 de autospeciale de stingere a incendiilor vor fi achiziționate din fonduri europene. IGSU a semnat două acorduri-cadru în valoare de peste 150 de milioane de euro

SUA10 hours ago

Acord major la primul summit UE-SUA după șapte ani: Joe Biden și liderii UE au decis suspendarea pentru cinci ani a tarifelor vamale de 11,5 miliarde de dolari în disputa Airbus – Boeing

NATO1 day ago

Klaus Iohannis anunță că România și-a îndeplinit obiectivele la Summitul NATO: Prin deciziile luate, securitatea României și a cetățenilor săi este mai bine asigurată

NATO2 days ago

Începe summitul NATO: Ce decizii majore vor lua astăzi Joe Biden, Klaus Iohannis și ceilalți 28 de lideri aliați la un summit crucial pentru viitorul Alianței și securitatea celor 30 de națiuni aliate

Marian-Jean Marinescu5 days ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Certificatul UE COVID-19, un prim pas către o înțelegere în comun a politicii de sănătate

MAREA BRITANIE6 days ago

Pacta sunt servanda. Ursula von der Leyen și Charles Michel îi cer lui Boris Johnson să respecte protocolul privind Irlanda de Nord: Vom folosi toate instrumentele pentru a proteja integritatea pieței unice

MAREA BRITANIE2 weeks ago

Ambasadorul României la Londra le amintește cetățenilor români din Regatul Unit că se apropie termenul limită de 30 iunie până la care pot solicita statut de rezident

ROMÂNIA2 weeks ago

Președintele Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Mondială a Bicicletei: Trebuie să dăm oraşele înapoi oamenilor

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Strategia noastră fiscal-bugetară, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024, a fost acceptată ca strategie principală de Comisia Europeană

U.E.2 weeks ago

Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al UE, evocă un moment istoric prin lansarea EPPO: Avem o responsabilitate enormă. Primul caz înregistrat este din Germania

NATO2 weeks ago

Jens Stoltenberg: Din 2014, NATO și-a intensificat prezența militară pe flancul estic. Am făcut multe, dar continuăm să ne adaptăm

NATO2 weeks ago

NATO restrânge accesul în sediul său diplomaților din Belarus, sancționând astfel Minskul pentru deturnarea unui avion de linie

Advertisement
Advertisement

Trending