Connect with us

CONSILIUL UE

Statele membre au adoptat în mod oficial măsurile de urgență pentru reducerea prețurilor la energie. Acestea se vor aplica de la 1 decembrie 2022 până la 31 decembrie 2023

Published

on

© EU2022CZ/ Flickr

Statele membre au adoptat în mod oficial Regulamentul privind o intervenție de urgență pentru a face față prețurilor ridicate la energie.

Regulamentul introduce măsuri comune de reducere a cererii de energie electrică și de colectare și redistribuire a veniturilor excedentare din sectorul energetic către consumatorii finali.

”Astăzi, UE a făcut în pas important pentru a reduce prețurile ridicate la energiei pentru cetățeni și întreprinderi – dar cu siguranță nu este ultimul. Miniștrii energiei din UE s-au angajat să lucreze la alte măsuri pe care Comisia intenționează să le propună. Este necesar să abordăm cauzele profunde ale crizei actuale și să ajutăm, de asemenea, industria UE. Președinția este pregătită să lucreze fără încetare la toate soluțiile posibile”, a transmis Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat, adoptarea regulamentului prin procedură scrisă are loc în urma unui acord politic la care au ajuns miniștrii energiei din UE în cadrul Consiliului extraordinar al energiei din 30 septembrie 2022.

Reducerea cererii de energie electrică

Consiliul a convenit asupra unui obiectiv global voluntar de reducere cu 10% a consumului brut de energie electrică și asupra unui obiectiv obligatoriu de reducere cu 5% a consumului de energie electrică în orele de vârf. Statele membre vor identifica orele de vârf care corespund unui procentaj de 10% din numărul total de ore din perioada 1 decembrie 2022-31 martie 2023 și vor reduce cererea în timpul acestora. Statele membre vor fi libere să aleagă măsurile adecvate de reducere a consumului pentru ambele obiective în această perioadă.

Plafonarea veniturilor de pe piață pentru producătorii inframarginali

Consiliul a convenit să plafoneze veniturile de pe piață la 180 de euro/MWh pentru producătorii de energie electrică, inclusiv pentru intermediari, care utilizează așa-numitele tehnologii inframarginale pentru a produce energie electrică, cum ar fi sursele regenerabile de energie, energia nucleară și lignitul. Astfel de operatori au înregistrat câștiguri financiare neașteptat de mari în ultimele luni, fără ca costurile lor operaționale să crească. Acest lucru se datorează rolului cărbunelui și gazelor ca surse marginale de stabilire a prețurilor, care cresc în prezent prețul final al energiei electrice.

Nivelul plafonului este conceput astfel încât să păstreze rentabilitatea operatorilor și să nu constituie un obstacol pentru investițiile în energia din surse regenerabile.

Statele membre au convenit să poată alege măsurile pe care le utilizează pentru a colecta și redirecționa veniturile excedentare către sprijinirea și protejarea consumatorilor finali de energie electrică. Statele membre au introdus unele flexibilități pentru a reflecta circumstanțele lor naționale și măsurile în vigoare la nivel național. Printre acestea se numără posibilitatea de a stabili un plafon mai ridicat pentru venituri, de a utiliza măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață, de a face diferențe între tehnologii și de a aplica limite veniturilor de pe piață ale altor actori, inclusiv ale comercianților, printre altele.

În situațiile în care dependența de importurile nete a unui stat membru este mai mare sau egală cu 100 %, acesta încheie, până la 1 decembrie 2022, un acord de partajare adecvată a veniturilor excedentare cu statul membru exportator. Și alte state membre sunt invitate să încheie astfel de acorduri.

Taxa de solidaritate pentru sectorul combustibililor fosili

Statele membre au convenit să instituie o contribuție de solidaritate temporară obligatorie care să se aplice pe baza profiturilor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul țițeiului, al gazelor naturale, al cărbunelui și al rafinăriilor. Contribuția de solidaritate ar urma să fie calculată pe baza profiturilor impozabile, astfel cum sunt stabilite în temeiul normelor fiscale naționale în exercițiul financiar care începe în 2022 și/sau în 2023, care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile anuale începând din 2018. Contribuția de solidaritate se va aplica în plus față de impozitele și taxele obișnuite aplicabile în statele membre.

Statele membre pot menține măsuri naționale echivalente cu taxa de solidaritate, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu obiectivele regulamentului și să genereze cel puțin încasări comparabile.

Statele membre vor utiliza încasările din contribuția de solidaritate pentru a oferi sprijin financiar gospodăriilor și întreprinderilor și pentru a atenua efectele prețurilor cu amănuntul ridicate la energia electrică.

Măsuri privind comerțul cu amănuntul pentru IMM-uri

Consiliul a convenit că statele membre pot stabili temporar un preț pentru furnizarea de energie electrică către întreprinderile mici și mijlocii pentru a sprijini și mai mult IMM-urile cărora prețurile ridicate la energie le creează dificultăți foarte mari. Statele membre au mai convenit că pot stabili în mod excepțional și temporar un preț pentru furnizarea de energie electrică care să fie sub nivelul costurilor.

Aplicare

Măsurile au un caracter temporar și extraordinar. Ele se aplică de la 1 decembrie 2022 până la 31 decembrie 2023. Obiectivele de reducere a consumului de energie se aplică până la 31 martie 2023. Plafonarea obligatorie a veniturilor de pe piață se aplică până la 30 iunie 2023.

Statele membre au introdus derogări specifice pentru Cipru și Malta.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

CONSILIUL UE

Șase persoane au fost adăugate pe lista de sancțiuni a UE pentru activități cibernetice malițioase împotriva statelor membre și a Ucrainei

Published

on

© European Union 2021 - EP

Consiliul UE a aprobat astăzi măsuri restrictive suplimentare împotriva a șase persoane implicate în atacuri cibernetice care afectează sisteme informatice legate de infrastructuri critice, funcții critice ale statului, stocarea sau prelucrarea de informații clasificate și echipe guvernamentale de intervenție în caz de urgență în statele membre ale UE.

Pentru prima dată, se iau măsuri restrictive împotriva actorilor criminali cibernetici care utilizează campanii ransomware împotriva serviciilor esențiale, precum sănătatea și sectorul bancar.

Conform unui comunicat, noile listări includ doi membri ai ”grupului Callisto”, Ruslan Peretyatko și Andrey Korinets. “Grupul Callisto” este un grup de ofițeri de informații militare ruși care desfășoară operațiuni cibernetice împotriva statelor membre ale UE și a țărilor terțe prin campanii susținute de phishing menite să sustragă date sensibile din funcții critice ale statului, inclusiv apărare și relații externe.

UE i-a vizat, de asemenea, pe Oleksandr Sklianko și Mykola Chernykh din ”grupul de hackeri Armageddon”, un grup sprijinit de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse care a desfășurat diverse atacuri cibernetice cu un impact semnificativ asupra guvernelor statelor membre ale UE și ale Ucrainei, inclusiv prin utilizarea de e-mailuri de phishing și campanii malware.

În plus, Mikhail Tsarev și Maksim Galochkin, actori-cheie în implementarea programelor malware “Conti” și ”Trickbot” și implicați în ”Wizard Spider”, sunt, de asemenea, sancționați. Trickbot este un program spyware malițios, creat și dezvoltat de grupul de infractori ”Wizard Spider”, care a desfășurat campanii ransomware într-o varietate de sectoare, inclusiv servicii esențiale precum sănătatea și sectorul bancar, fiind astfel responsabil de daune economice semnificative în Uniunea Europeană.

Regimul orizontal de sancțiuni cibernetice al UE se aplică în prezent unui număr de 14 persoane fizice și patru entități și include o înghețare a activelor și o interdicție de călătorie. În plus, persoanelor și entităților din UE le este interzis să pună fonduri la dispoziția celor de pe listă.

Prin acesastă nouă extindere a listei cu persoane vizate de sancțiuni, UE și statele sale membre își reafirmă dorința de a-și intensifica eforturile pentru a oferi un răspuns mai puternic și mai susținut la activitățile cibernetice rău intenționate persistente care vizează UE, statele sale membre și partenerii.

Acest lucru este în conformitate cu eforturile comune cu partenerii noștri internaționali, precum Regatul Unit și SUA, de a perturba și de a răspunde criminalității informatice. UE își menține angajamentul față de un spațiu cibernetic global, deschis și sigur și reiterează necesitatea de a consolida cooperarea internațională pentru a promova ordinea bazată pe norme în acest domeniu.

Continue Reading

CONSILIUL UE

UE dă o nouă lovitură regimului lui Putin și adoptă un nou pachet de sancțiuni care vizează sectoare importante pentru economia rusă. Alte 116 persoane și entități au fost incluse pe lista măsurilor punitive

Published

on

© European Union 2024

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi un al 14-lea pachet de măsuri restrictive economice și individuale, dând o nouă lovitură regimului lui Putin și celor care perpetuează războiul său ilegal, neprovocat și nejustificat de agresiune împotriva Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al instituției, Aceste măsuri sunt menite să vizeze sectoare valoroase ale economiei ruse, precum energia, finanțele și comerțul și să facă tot mai dificilă eludarea sancțiunilor UE.

”Sancțiunile noastre au slăbit deja în mod semnificativ economia rusă și l-au împiedicat pe Putin să își ducă la îndeplinire planurile de distrugere a Ucrainei, deși acesta continuă încă agresiunea ilegală împotriva civililor și a infrastructurii civile. Cel de-al 14-lea pachet de sancțiuni demonstrează unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei și în încercarea de a limita activitățile criminale ale Rusiei împotriva ucrainenilor, inclusiv eforturile de a eluda măsurile UE”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

Pachetul de astăzi include măsuri restrictive privind alte 116 persoane și entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și următoarele măsuri sectoriale:

Energie

Pentru a se asigura că instalațiile UE nu sunt utilizate pentru transbordarea gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, reducând astfel veniturile semnificative pe care Rusia le obține din vânzarea și transportul GNL, UE va interzice serviciile de reîncărcare a GNL rusesc pe teritoriul UE în scopul operațiunilor de transbordare către țări terțe. Aceasta acoperă atât transferurile de la navă la navă și de la navă la țărm, cât și operațiunile de reîncărcare și nu afectează importul, ci doar reexportul către țări terțe prin UE. Comisia Europeană va monitoriza punerea în aplicare și evoluția acestei decizii și poate propune măsuri de atenuare, dacă este necesar.

În plus, UE va interzice investițiile noi, precum și furnizarea de bunuri, tehnologii și servicii pentru finalizarea proiectelor GNL aflate în construcție, precum Arctic GNL 2 și Murmansk GNL. Se introduc restricții la importul de GNL rusesc prin terminalele UE care nu sunt conectate la sistemul de gaze naturale.

Anti-eludare

UE se dotează cu instrumente suplimentare pentru a combate eludarea.

În primul rând, societățile-mamă din UE vor trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că filialele lor din țări terțe nu iau parte la nicio activitate care duce la un rezultat pe care sancțiunile încearcă să îl prevină.

În al doilea rând, pentru a contribui la contracararea reexportului de echipamente de luptă descoperite în Ucraina sau esențiale pentru dezvoltarea sistemelor militare rusești, s-a decis că operatorii din UE care vând astfel de echipamente de luptă către țări terțe vor trebui să pună în aplicare mecanisme de due diligence capabile să identifice și să evalueze riscurile de reexport către Rusia și să le reducă.

În plus, operatorii din UE care transferă know-how industrial pentru producția de bunuri pentru câmpurile de luptă către omologi comerciali din țări terțe vor trebui să includă în prezent dispoziții contractuale pentru a se asigura că acest know-how nu va fi utilizat pentru bunuri destinate Rusiei.

Finanțe

Consiliul a decis să interzică utilizarea ”Sistemului de transfer de mesaje financiare” (SPFS), un serviciu specializat de mesagerie financiară dezvoltat de Banca Centrală a Rusiei pentru a neutraliza efectul măsurilor restrictive. Entităților din UE care operează în afara Rusiei li se va interzice să se conecteze la SPFS sau la servicii de mesagerie financiară specializate echivalente.

În plus, operatorilor din UE le va fi interzis să efectueze tranzacții cu entități incluse pe o listă specifică utilizând SPFS în afara Rusiei.

În plus, Consiliul introduce o interdicție privind tranzacțiile cu instituțiile financiare și de credit vizate și cu furnizorii de active crypto stabiliți în afara UE, atunci când aceste entități facilitează tranzacții care sprijină baza industrială de apărare a Rusiei prin exportul, furnizarea, vânzarea, transferul sau transportul către Rusia de bunuri și tehnologii cu dublă utilizare, produse sensibile, bunuri de pe câmpul de luptă, arme de foc și muniții.

Finanțarea partidelor politice și a altor organizații

Având în vedere încercările continue ale Rusiei de a interfera cu procesele democratice din UE și de a submina principiile democratice ale acesteia, inclusiv prin campanii de influență și prin promovarea dezinformării, Consiliul a decis că partidele și fundațiile politice, organizațiile neguvernamentale, inclusiv grupurile de reflecție, sau furnizorii de servicii media din UE nu vor mai fi autorizați să accepte finanțare din partea statului rus și a reprezentanților săi.

În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, măsurile convenite astăzi nu vor împiedica furnizorii de servicii media și personalul acestora să desfășoare alte activități în UE, cum ar fi cercetarea și interviurile.

Transporturi

Pentru prima dată, UE a adoptat o măsură care vizează anumite nave care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care fac obiectul unei interdicții de acces în port și al unei interdicții de prestare de servicii. Aceste nave pot fi desemnate din diverse motive, cum ar fi transportul de echipamente militare pentru Rusia, transportul de cereale ucrainene furate și sprijinirea dezvoltării sectorului energetic al Rusiei, de exemplu prin transportul de componente GNL sau transbordări de GNL. Această măsură vizează, de asemenea, navele-cisternă care fac parte din flota fantomă a lui Putin și care eludează plafoanele impuse de UE și de Coaliția pentru plafonarea prețurilor, adoptând în același timp practici de transport înșelătoare, în deplin dispreț față de standardele internaționale. 27 de nave au fost vizate astăzi din aceste motive.

În plus, pentru a evita alte forme de eludare, Consiliul a decis:

  • să extindă interdicția de zbor în UE. Interdicția de aterizare, decolare sau survolare a teritoriului UE se va aplica, de asemenea, oricărei aeronave utilizate pentru un zbor neprogramat și în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism rus este în măsură să determine efectiv locul sau ora decolării sau aterizării acesteia pentru a ajunge, de exemplu, la o destinație de vacanță sau la o întâlnire de afaceri. În plus, operatorii trebuie să furnizeze orice informații solicitate de autoritățile naționale competente ale statelor membre cu privire la zborurile neprogramate, inclusiv proprietatea asupra aeronavei și, eventual, a pasagerilor
  • să extindă interdicția privind transportul rutier de mărfuri pe teritoriul UE, inclusiv în tranzit, astfel încât să includă operatorii din UE care sunt deținuți în proporție de 25% sau mai mult de o persoană fizică sau juridică rusă.

Controale și restricții la import-export

Consiliul a adăugat 61 de noi entități pe lista celor care sprijină direct complexul militar și industrial al Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Acestea vor face obiectul unor restricții de export mai stricte privind bunurile și tehnologiile cu dublă utilizare, precum și bunurile și tehnologiile care ar putea contribui la îmbunătățirea tehnologică a sectorului de apărare și securitate al Rusiei. Unele dintre aceste entități sunt situate în țări terțe (China, Kazahstan, Kârgâzstan, Turcia și Emiratele Arabe Unite) și au fost implicate în eludarea restricțiilor comerciale și angajate în achiziționarea de produse sensibile utilizate, de exemplu, în producția de drone sau în furnizarea de sprijin material pentru operațiunile militare ruse.

În plus, decizia de astăzi extinde lista articolelor restricționate care ar putea contribui la îmbunătățirea tehnologică a sectorului de apărare și securitate al Rusiei prin adăugarea anumitor mașini-unelte și a anumitor ”vehicule de teren”.

UE a introdus, de asemenea, restricții suplimentare privind exporturile de bunuri care contribuie în special la consolidarea capacităților industriale rusești (de exemplu, produse chimice, inclusiv minereuri de mangan și compuși din pământuri rare, materiale plastice, utilaje de excavare, monitoare și echipamente electrice), precum și restricții suplimentare privind importul de heliu din Rusia, care reprezintă o sursă de venituri semnificative pentru regim.

Liechtenstein este adăugat pe lista țărilor partenere care aplică un set de măsuri restrictive privind importurile de fier și oțel din Rusia, precum și un set de măsuri de control al importurilor care sunt substanțial echivalente cu cele ale UE.

Protecția operatorilor din UE

Pachetul include, de asemenea, măsuri care să permită operatorilor din UE să solicite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de companiile rusești ca urmare a punerii în aplicare a sancțiunilor și a exproprierilor. De asemenea, se creează instrumentul pentru întocmirea unei liste de societăți care fac obiectul unei interdicții de tranzacționare pentru imixtiunea în arbitrajul și competența instanțelor.

Pachetul de astăzi va impune restricții privind acceptarea cererilor de înregistrare în UE a anumitor drepturi de proprietate intelectuală de către resortisanți și societăți din Rusia, cu scopul de a compensa acțiunile guvernului și ale instanțelor ruse care îi privează în mod nelegitim pe titularii drepturilor de proprietate intelectuală din UE de protecția acestora în Rusia.

În sfârșit, va fi interzisă achiziționarea, importul, transferul sau exportul de bunuri culturale ucrainene și de alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară sau religioasă, în cazul în care există motive întemeiate de a suspecta că bunurile au fost scoase ilegal din Ucraina.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Cu o zi înainte de ancorarea Ucrainei și R. Moldova pe calea aderării la UE, România solicită o abordare strategică a Uniunii față de regiunea Mării Negre

Published

on

© European Union 2024

Șefa diplomației române, Luminița Odobescu, a solicitat luni, la reuniunea miniștrilor de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, o abordare strategică europeană față de regiunea Mării Negre, evocând contextul de securitate și deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina.

“Salut organizarea, mâine, a conferinței interguvernamentale cu Ucraina și Republica Moldova pentru a deschide oficial ușa negocierilor, ancorând Ucraina și Republica Moldova pe calea ireversibilă spre aderarea la UE”, a spus Odobescu, în cadrul unor scurte declarații de presă anterioare reuniunii de la Luxemburg.

“În contextul actual de securitate, este foarte important să avem o abordare strategică asupra Mării Negre. De aceea, voi solicita un comunicat comun al Serviciului de Acțiune Externă și al Comisiei Europene privind abordarea strategică față de regiunea Mării Negre”, a mai precizat ministrul român de externe.

 

Subliniind că situația de securitate rămâne delicată și că vara acestui an va fi “critică” în ce privește agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, șefa diplomației române a pledat pentru un acord rapid privind punerea în aplicare a Facilității europene de pace și privind utilizarea veniturilor excepționale din activele înghețate ale Rusiei pentru sprijin militar pentru Ucraina.

“Este foarte important ca UE să își intensifice sprijinul militar. România a decis să transfere un sistem Patriot către Ucraina“, a amintit ea.

Ministrul de externe, Luminiţa Odobescu, participă luni, la Luxemburg, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE), unde se va discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu, evoluţiile din Georgia.

În ceea ce privește aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat cadrul de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, o decizie procedurală subsecventă acordului politic de principiu încheiat săptămâna trecută, sub mandatul președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene.

Astfel, marți, 25 iunie, vor începe Conferințele interguvernamentale cu cele două țări.

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
REPUBLICA MOLDOVA20 mins ago

Premierul Dorin Recean conduce delegația R. Moldova la prima Conferință Interguvernamentală cu UE, unde vor fi lansate negocierile de aderare

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Eurobarometru: 74% dintre europeni consideră că UE este mai eficientă în apărarea intereselor comerciale ale statelor membre decât dacă acestea ar acționa pe cont propriu

ROMÂNIA4 hours ago

România primește peste 1 miliard de euro prin Fondul de Modernizare al UE pentru producția de energie electrică din surse regenerabile

U.E.4 hours ago

Alegeri Franța: Liderul extremei-drepte, Jordan Bardella, promite că va menține sprijinul pentru Ucraina și consideră “Rusia o amenințare pentru Franța și Europa”

CONSILIUL UE5 hours ago

Șase persoane au fost adăugate pe lista de sancțiuni a UE pentru activități cibernetice malițioase împotriva statelor membre și a Ucrainei

U.E.6 hours ago

Borrell avertizează guvernul din Georgia privind perspectivele europene: „Ușa pentru aderare este deschisă, dar se poate închide rapid”

U.E.6 hours ago

Reglementările Apple privind App Store încalcă Regulamentul privind piețele digitale, este concluzia preliminară a Comisiei Europene, care deschide o nouă anchetă de neconformitate împotriva companiei

U.E.7 hours ago

UE trage un nou semnal de alarmă privind situația umanitară critică din Gaza și cere „măsuri urgente” pentru a evita prăbușirea operațiunilor de furnizare a asistenței

CONSILIUL UE7 hours ago

UE dă o nouă lovitură regimului lui Putin și adoptă un nou pachet de sancțiuni care vizează sectoare importante pentru economia rusă. Alte 116 persoane și entități au fost incluse pe lista măsurilor punitive

CONSILIUL UE8 hours ago

Cu o zi înainte de ancorarea Ucrainei și R. Moldova pe calea aderării la UE, România solicită o abordare strategică a Uniunii față de regiunea Mării Negre

U.E.6 hours ago

Borrell avertizează guvernul din Georgia privind perspectivele europene: „Ușa pentru aderare este deschisă, dar se poate închide rapid”

NATO3 days ago

Antony Blinken: SUA sunt recunoscătoare României și lui Klaus Iohannis pentru donarea unui sistem Patriot Ucrainei și pentru rolul jucat ca NATO să se axeze pe flancul estic

NATO3 days ago

Marea Neagră este un punct de inflexiune geopolitică, afirmă Odobescu la întâlnirea cu Blinken: Contăm pe decizii la summitul NATO pentru întărirea apărării la Marea Neagră

ROMÂNIA4 days ago

Întâlnire Ciolacu-Mattarella: Cooperarea economică, valorile comune și conexiunile între cetățenii noștri fac și mai puternice relațiile româno-italiene

ROMÂNIA6 days ago

Prima ședință comună de guvern România-Bavaria. Ciolacu: Memorandumul de Înțelegere pentru promovarea spiritului antreprenorial și în sprijinul IMM-urilor, menit să aducă și mai mult dinamism cooperării noastre bilaterale

ROMÂNIA1 week ago

În fața ascensiunii extremismului și populismului, Nicolae Ciucă face apel la curaj decizional pentru a asigura ”dezvoltarea regimului democratic”, singura ”garanție reală pentru libertatea noastră ca indivizi”

NATO1 week ago

Nume de cod “NSATU”: NATO va înființa o misiune de coordonare a ajutorului militar pentru Ucraina, cu comandament în Germania și noduri logistice în estul Alianței

G71 week ago

Biden și Zelenski au semnat la summitul G7 un pact bilateral de securitate pe 10 ani, acord precursor al aderării Ucrainei la NATO

CONSILIUL EUROPEAN2 weeks ago

Președintele Consiliului European o citează pe Eleanor Roosevelt într-o pledoarie pentru ”un viitor sigur și pașnic” în Gaza: Să privim dincolo de întuneric, spre o soluționare bazată pe soluția celor două state

INTERNAȚIONAL2 weeks ago

Din Bundestag, Volodimir Zelenski invocă căderea Zidului Berlinului pentru a arăta că nu poate exista pace în Ucraina atât timp cât o parte din țară rămâne ocupată de Rusia

Trending