Connect with us

U.E.

Parlamentul European solicită actualizarea Strategiei pentru IMM-uri în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a sprijini în continuare firmele din UE în dubla tranziție digitală și ecologică

Published

on

© European Union, 2015 - Source: EC - Audiovisual Service

Parlamentul European salută, într-o rezoluție adoptată miercuri, 16 decembrie, Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală a Comisiei Europene și împărtășește opinia sa că acestea sunt esențiale pentru economia europeană, însă subliniază necesitatea de a actualiza Strategia în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, menținând, în același timp, accentul pe progresul tranziției către o societate rezistentă din punct de vedere social, economic și ecologic și către o economie competitivă. Parlamentul solicită, prin urmare, ca Strategia pentru IMM-uri să fie aliniată la Strategia Industrială, la Strategia europeană privind datele și la Pactul Ecologic European, pentru a implica și a sprijini în mod activ toate IMM-urile în dubla tranziție, cu scopul de a atinge o mai bună competitivitate, creștere pe termen lung și o mai bună reziliență.

Cele 25 de milioane de IMM-uri din Europa reprezintă coloana vertebrală a economiei UE. Acestea oferă locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane, reprezintă mai mult de jumătate din PIB-ul Europei și joacă un rol esențial în crearea unei valori adăugate în fiecare sector al economiei. IMM-urile oferă soluții inovatoare la provocări precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor și coeziunea socială și contribuie la răspândirea acestor inovații în toate regiunile Europei. Ele sunt așadar esențiale pentru dubla tranziție a UE către o economie sustenabilă și digitală. IMM-urile sunt extrem de importante pentru competitivitatea și prosperitatea Europei, pentru suveranitatea sa economică și tehnologică și pentru reziliența la șocuri externe. Ca atare, ele reprezintă o parte esențială a realizării strategiei industriale a UE.

În acest context, Parlamentul European constată că criza COVID-19 a impulsionat IMM-urile să se orienteze către tehnologii inovatoare, noi forme de organizare a muncii și modele de afaceri digitale, cum ar fi comerțul electronic, economia colaborativă și telemunca. Pe de altă parte, subliniază că multe IMM-uri au întâmpinat dificultăți în a se adapta la noile circumstanțe și invită Comisia, în acest sens, să se asigure că investițiile în cercetare și inovare sunt orientate către participarea IMM-urilor, asigurând, în același timp, un echilibru între asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și stimularea inovării.

De altfel, doar 17 % dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, comparativ cu 54 % dintre întreprinderile mari , arată datele din Raportul din 2018 al Grupului de lucru pentru centrele de inovare digitală.

Parlamentul European reamintește că dezvoltarea tehnologică și digitalizarea sporesc oportunitățile IMM-urilor de a-și îmbunătăți eficiența proceselor de producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri, contribuind, astfel, la realizarea tranziției ecologice și la combaterea efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit Legislativului European, investițiile în inovare ar trebui să acorde prioritate ecosistemelor care includ IMM-urile și care consolidează co-crearea, maturizarea și transferul de tehnologii excelente către industrie, precum și adoptarea de noi tehnologii. Prin urmare, subliniază importanța unor politici publice specifice pentru a sprijini nevoile orizontale legate de procesele de transformare digitală în microîntreprinderi și IMM-uri, cum ar fi simplificarea obligațiilor de raportare, și invită statele membre să dezvolte inițiative-pilot prin care să se accelereze adoptarea de către IMM-uri a soluțiilor de comerț electronic, de exemplu prin activități de formare și consiliere, asistență tehnică, bune practici sau integrarea triunghiului cunoașterii (educație, cercetare și inovare), cu implicarea tuturor părților interesate și a autorităților locale relevante;

Cu toate acestea, este de evidențiat că IMM-urile sunt foarte diverse în ceea ce privește modelele de afaceri, dimensiunea, vârsta și profilurile antreprenorilor și au la bază o rezervă diversă de talente de ambele sexe. Ele variază de la profesii liberale și microîntreprinderi din sectorul serviciilor la întreprinderi industriale de talie medie și de la întreprinderi meșteșugărești la start-up-uri (întreprinderi nou-înființate) de înaltă tehnologie. Strategia pentru IMM-uri, lansată de Comisia Europeană în martie anul acesta, recunoaște diferitele nevoi ale acestora, sprijinind întreprinderile nu doar pentru a crește și a se extinde, ci și pentru a fi competitive, reziliente și sustenabile. Ca atare, strategia stabilește o abordare ambițioasă, cuprinzătoare și transversală, bazată pe măsuri orizontale în sprijinul tuturor tipurilor de IMM-uri, precum și pe acțiuni care vizează nevoi specifice.

Astfel, Strategia propune acțiuni bazate pe trei piloni: consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției către sustenabilitate și digitalizare; reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea accesului pe piață; și îmbunătățirea accesului la finanțare.

În ceea ce privește primul pilon menționat, obiectivul este valorificarea potențialului IMM-urilor europene de toate tipurile de a conduce dubla tranziție. Prin urmare, Strategia urmărește creșterea considerabilă a numărului de IMM-uri angajate în practici comerciale sustenabile, precum și a numărului de IMM-uri care utilizează tehnologii digitale. În cele din urmă, obiectivul este ca Europa să devină locul cel mai atractiv pentru a înființa o întreprindere mică și pentru a o face să se dezvolte și să se extindă pe piața unică.

Consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției către sustenabilitate și digitalizare

Sustenabilitatea competitivă reprezintă principiul director al Europei pentru viitor. Realizarea unei economii digitale suple, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutre din punct de vedere climatic necesită mobilizarea deplină a IMM-urilor. 

Această tranziție către o Europă mai sustenabilă din punct de vedere economic, ecologic și social trebuie să meargă mână în mână cu tranziția către digitalizare. Pentru aceasta, este nevoie de măsuri specifice care să stimuleze dezvoltarea unui sector prosper al IMM-urilor în economie și să ofere oportunități de creștere pentru IMM-urile care doresc să se extindă. Pentru a crea o infrastructură comercială și de inovare adecvată pentru IMM-uri, este nevoie de investiții la nivelul UE. Numai o comunitate înfloritoare a IMM-urilor care utilizează tehnologii și date digitale poate poziționa Europa ca lider mondial în modelarea economiei digitale.

Digitalizarea le poate oferi IMM-urilor oportunități importante de a îmbunătăți eficiența proceselor de producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri.  Utilizarea tehnologiilor disruptive avansate, cum ar fi tehnologia blockchain și inteligența artificială (IA), tehnologia cloud și calculul de înaltă performanță (HPC), poate spori în mod semnificativ competitivitatea acestora.

Însă IMM-urile nu beneficiază încă pe deplin de toate avantajele datelor, care reprezintă componenta vitală a economiei digitale. Multe dintre ele nu conștientizează valoarea datelor pe care le creează și nu sunt suficient de bine protejate sau pregătite pentru viitoarea economie bazată pe date. 

Consilierea și sprijinirea IMM-urilor pentru utilizarea depozitelor de date digitale și a tehnologiilor avansate

Potrivit Raportului din 2018 al Grupului de lucru pentru centrele de inovare digitală, numai 17 % dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, comparativ cu 54 % dintre întreprinderile mari. IMM-urile tradiționale sunt adesea nesigure în ceea ce privește alegerea strategiei de afaceri digitale, întâmpină probleme când doresc să profite de depozitele mari de date disponibile pentru întreprinderile mai mari și se feresc de instrumentele și aplicațiile avansate bazate pe IA. În același timp, ele sunt foarte vulnerabile la amenințările cibernetice.

Aceste IMM-uri vor fi sprijinite de o rețea de până la 240 de centre de inovare digitală, în fiecare regiune a Europei, susținută de investiții din programul Europa digitală și din fondurile structurale. Obiectivul este nu numai de a oferi consiliere personalizată și ușor de utilizat cu privire la sustenabilitate și digitalizare, ci și de a conecta structurile de sprijin, astfel încât posibilitățile de consiliere să se afle la îndemâna fiecărui IMM. De exemplu:

  • În regiunile în care industria este importantă, centrele de inovare digitală ar trebui să susțină adoptarea Industriei 4.0 și a metodelor de producție circulară. În acest caz, este esențială expertiză în utilizarea inteligenței artificiale și a calcului de înaltă performanță (HPC) pentru simularea sau integrarea lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, prin digitalizarea procesului de fabricație, asigurarea securității cibernetice devine o condiție prealabilă.
  • Într-o economie locală în care domeniul construcțiilor este important, centrul de inovare digitală ar trebui să se concentreze pe identificarea soluțiilor digitale pentru reducerea sarcinilor efectuate manual sau pe crearea condițiilor necesare pentru testarea unor roboți.
  • Dacă economia locală se bazează în special pe agricultură, hub-ul s-ar putea specializa în identificarea acelor soluții care să ajute fermierii să-și optimizeze cultura și în același tip să contribuie la eficientizarea sistemelor agricole din punct de vedere economic, social și ecologic (ex. agricultura de precizie).

În România, la nivel regional, există deja inițiative locale cu activități similare celor așteptate de la un  centru european de inovare digitală.

Rețeaua întreprinderilor europene va colabora îndeaproape cu centrele de inovare digitală, Startup Europe (inițiativă a Uniunii pentru conectarea centrelor locale ale start-up-urilor din întreaga Europă) și alte foruri, pentru a asigura servicii de sprijin și consiliere neîntrerupte, inclusiv cu autoritățile și structurile de sprijin naționale, regionale și locale. Transferul de bune practici, de know-how și de competențe poate avea loc, de asemenea, în mod direct, de la IMM-urile digitale la IMM-uri din alte domenii.

După cum s-a anunțat în Strategia europeană privind datele, Comisia va lua măsuri pentru accesibilitatea mai largă a datelor și facilitarea fluxurilor de date între întreprinderi și autorități prin crearea unor spații de date europene comune pentru un schimb de date fiabil și securizat. Se va asigura accesul echitabil pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri.

Citiți și Noile norme privind guvernanța datelor, propuse de CE, vor deschide calea spre spații europene sectoriale ale datelor

Comisia va examina, de asemenea, problemele potențiale legate de drepturile de utilizare a datelor generate în comun, în special a celor provenite de la aplicațiile industriale ale internetului obiectelor, pentru a evita orice dezavantaje pentru IMM-uri. Totodată, ea va aborda adoptarea tehnologiei de tip cloud computing de către IMM-uri, de exemplu prin intermediul unei piețe specifice pentru serviciile de cloud, asigurând condiții contractuale echitabile.

Înzestrarea angajaților din IMM-uri cu competențe digitale

Cu sprijinul programului Europa digitală, Comisia va elabora cursuri intensive în domeniul digital cu ajutorul cărora angajații IMM-urilor să poată dobândi competențe avansate în domenii precum IA (inteligența artificială), securitatea cibernetică sau tehnologia blockchain, pe baza experienței acumulate în cadrul platformei Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. În acest sens, Centrele de inovare digitală vor acționa ca intermediari între IMM-uri și universități/furnizori de formare la nivel local. Activitățile de incubare vor ajuta IMM-urile să devină parte a ecosistemelor bazate pe date.

Citiți și Acord între instituțiile UE privind bugetul programului “Europa Digitală”: 7,59 miliarde de euro vor fi disponibile până în 2027 pentru accelerarea transformării digitale a Europei

Comisia va lansa, de asemenea, un program pentru „voluntari în domeniul digital” care să le permită tinerilor calificați și persoanelor în vârstă experimentate să împărtășească din competențele lor digitale întreprinderilor tradiționale. Totodată, Comisia va sprijini și va interconecta intermediarii IMM-urilor, cum ar fi clusterele, EEN și EREK, pentru a ajuta personalul IMM-urilor să își actualizeze competențele în domeniul sustenabilității.

În context, este de menționat că rezoluția Parlamentului European salută promisiunea Comisiei de a deschide programe rapide de formare intensivă în domeniul digital pentru a ajuta angajații din microîntreprinderi și din IMM-uri să devină competenți în domenii precum IA, securitatea cibernetică și tehnologiile registrelor distribuite. Totuși, Parlamentul subliniază faptul că cursurile intensive în domeniul digital pentru IMM-uri din cadrul programului Europa digitală ar trebui să fie precedate de programe subvenționate care să le permită proprietarilor și administratorilor de IMM-uri să identifice nevoile și oportunitățile lor în domeniul digital.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Raport: Nicu Ștefănuță, desemnat cel mai activ europarlamentar Renew Europe și al șaselea cel mai influent membru al Parlamentului European

Published

on

© European Union, 2019 - Source: EP

Platforma europeană Eulytix.eu, care analizează performanța politică a eurodeputaților, îl plasează pe europarlamentarul Nicu Ștefănuță pe primul loc ca fiind cel mai activ membru din cadrul grupului Renew Europe și pe locul al șaselea într-un top al al influenței tuturor membrilor Parlamentului European.

Raportul anual prezentat de platforma menționată analizează performanța instituțională și politică a eurodeputaților din perspectiva activității, conectivității și eterogenitatea ideologică.

În același studiu, Ștefănuță a fost considerat în top 5 eurodeputați în fiecare comisie de resort în care acesta activează, și anume Comisia pentru mediu, sănătate și siguranță alimentară, Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri externe.

“Este al doilea studiu independent care ne confirmă că aici, în Parlamentul European, ne luptăm pentru interesele cetățenilor români și încercăm să negociem de pe picior de egalitate cu orice alta țară și delegație”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Luna trecută, Ștefănuță a fost desemnat drept cel mai influent eurodeputat român în domeniul politicii de sănătate în top-ul anual realizat de VoteWatch Europe.

Nicu Ștefănuță este vicepreședinte al Uniunii Salvați România și a fost ales europarlamentar pe lista Alianței USR PLUS în 26 mai 2019. Este vicepreședinte al Delegației pentru relațiile cu Statele Unite și membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European, coordonator al Comisiei Pentru Lupta Împotriva Cancerului și supleant în Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European.

Continue Reading

U.E.

Eurostat: Prețul mediu al unui hectar de teren arabil din România este mai mare decât cel din Franța, depășind 7,000 de euro

Published

on

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Prețul mediu al unui hectar de teren arabil din România era anul trecut 7,163 de euro, în Franța era de 6,000 de euro, în vreme ce în țara vecină, Ungaria, acesta era de 4,893 de euro, arată datele publicate de Eurostat, citat de Agerpres.

Dintre statele membre UE, Țările de Jos au înregistrat cel mai mare preț de achiziție pentru un hectar de teren arabil din UE (în medie 69, 632 de euro în 2019). La polul opus se află Croația, unde un hectar de teren arabil a costat în medie 3,440 de euro în 2020.Dacă ne raportăm la regiuni, potrivit datelor disponibile, cel mai mare preț pentru un teren arabil a fost înregistrat în regiunea spaniolă Insulele Canare (o medie de 120,477 de euro pe hectar în 2020). De cealaltă parte, cel mai scăzut preț s-a înregistrat în regiunea de sud-vest (Yugozapaden) din Bulgaria (2,051 de euro pentru un hectar).

În cazul României, cele mai mari preţuri la terenuri arabile sunt în regiunea Bucureşti-Ilfov (11.615 euro pentru un hectar) şi cele mai mici în regiunea Nord-Vest (6.261 de euro pentru un hectar).

Nivelul prețurilor terenurilor depinde de o serie de factori, fie că este vorba de factori naționali (legislație), regionali (climă, proximitatea rețelelor) și de factori de productivitate localizați (calitatea solului, panta, drenajul etc.), precum și de forțele de piață ale cererii și ofertei (inclusiv influența normelor privind proprietatea străină).

În toate regiunile UE pentru care există date disponibile, terenurile arabile au fost mai scumpe decât pășunile (de până la 20 de ori mai scumpă în insulele grecești din nordul Mării Egee și în regiunea spaniolă Murcia).

De asemenea, terenurile arabile irigabile au fost mai scumpe decât terenurile arabile neirigabile în aproape toate regiunile (au fost de aproape șase ori mai scumpe în regiunea spaniolă Murcia).

Continue Reading

Cristian Bușoi

Cristian Bușoi, responsabilul PE pentru relația cu EMA: Agenția Europeană a Medicamentelor are nevoie de mai mult personal și de finanțare continuă pentru a face față provocărilor de sănătate

Published

on

© Cristian Bușoi / Facebook

Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) are nevoie de mai mult personal și de finanțare continuă pentru a face față provocărilor de sănătate, a transmis marți eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), responsabil al Parlamentului European pentru relația cu EMA,  în urma unei întrevederi cu directorul executiv al Agenției, dr. Emer Cooke. 

„Directorul executiv al Agenției Europene a Medicamentelor, Emer Cooke, a fost invitata noastră la Comisia pentru Sănătate din Parlamentul European. În calitate de responsabil al Parlamentului în relația cu Agenția am sprijinit mandatul extins al EMA cu un set cuprinzător de măsuri care să permită Agenției o reformă serioasă, dar care presupune și mai multă muncă. În acest context, care presupune responsabilități legate de lupta împotriva COVID-19, plus nevoia ca din ianuarie 2022 să implementeze legislația privind studiile clinice și HTA, am întrebat-o pe dr. Emer Cooke cum va face față EMA noilor sarcini și dacă există suficient personal pentru acestea”, a scris deputatul european, pe Facebook.

 

În ceea ce privește tratamentul împotriva COVID-19, Cristian Bușoi a amintit că EMA a autorizat recent mai multe terapii, care pot fi administrare în sistem ambulator, și lucrează în continuare pentru a da undă verde și altor antivirale orale.

„Acest lucru ne dă speranța că în curând vom putea preveni spitalizarea unor pacienți și vom reduce astfel presiunea de pe unitățile medicale care sunt la limită din cauza numărului mare de pacienți cu COVID-19. Ce putem face însă pentru a ne asigura că revizuirile și autorizațiile condiționare de introducere pe piață a acestor terapii țin seama de întregul ansamblu de dovezi disponibile?”, a subliniat acesta. 

Emer Cooke i-a răspuns eurodeputatului că EMA este supusă într-adevăr unei presiuni foarte mari. „Ca să facem față avem nevoie de ajutor”, a spus Cooke.

„Am un personal deosebit de motivat, dar a trebuit să prioritizăm munca legată de COVID-19. Oamenii lucrează non stop. De fiecare dată când credem că am ajuns la finalul unui val, vine deja și o nouă provocare. Avem nevoie de resurse umane suplimentare, trebuie să facem muncă nu doar pentru a depăși criza COVID-19, ci și pentru protejarea datelor personale, publicarea datelor clinice și să luăm deciziile corecte privind confidențialitatea datelor. Am fost dezamăgiți de faptul că cele 20 de posturi pe care le-am solicitat pentru Programul nostru în 2022 nu au fost acceptate. Avem nevoie de posturi în plus, de personal în plus pentru a ne desfășura munca. Avem nevoie în același timp și de flexibilitate pentru a le permite unora dintre colegi să se odihnească”, a subliniat directorul EMA în răspunsul pe care i l-a oferit lui Cristian Bușoi în cadrul ședinței Comisiei ENVI.

Cât despre exercițiul de transparență pe care ar trebui să îl facă EMA, Emer Cooke i-a spus europarlamentarului că Agenția și-a luat angajamente de transparență pentru toate vaccinurile și tratamentele COVID.

„Am publicat datele testelor clinice foarte repede, imediat după autorizare și vom continua să o facem. Acesta este un domeniu unde nu avem suficiente resurse. Să facem așa ceva pentru fiecare produs nu avem suficient personal, însă pentru terapiile anti COVID-19 am publicat datele pe care s-au bazat autorizațiile”, a spus ea.

Tot în cadrul dezbaterilor de marți de la Comisia ENVI, directorul Agenției a subliniat că lucrează îndeaproape cu industria pentru vaccinuri eficiente și sigure care să răspundă inclusiv mutațiilor recente ale virusului SARS COV 2.

„Într-o întâlnire oficială privată care a avut loc după dezbaterea din Comisie, am subliniat nevoia ca România prin experții Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale să aibă o implicare mai puternică în activitatea EMA și am asigurat-o pe dr. Emer Cooke de sprijinul meu în calitate de președinte al Comisiei ITRE și responsabil al Parlamentului European în relația cu EMA pentru ca Agenția să beneficieze de finanțarea de care are nevoie pentru a funcționa fără sincope în beneficiul tuturor cetățenilor europeni”, a conchis Cristian Bușoi.


Având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de COVID-19 în UE și preocupările ridicate de o nouă variantă, membrii Comisiei pentru sănătate au axat dezbaterea de marți pe vaccinurile COVID-19, pe evoluțiile recente în domeniul terapiei COVID-19 și pe capacitatea Agenției de a face față provocărilor actuale și viitoare, informează Parlamentul European, printr-un comunicat

Emer Cooke i-a asigurat pe deputați că EMA este pregătită să facă față provocărilor actuale generate de pandemie. Vaccinurile existente au rămas eficiente până în prezent, studiile arătând că o doză suplimentară sau un rapel asigură o „imunitate extinsă”, a spus ea.

În cazul în care se ia o decizie științifică de a le adapta, Agenția dispune deja de orientări pentru producătorii care intenționează să modifice vaccinurile pentru a aborda variantele. De asemenea, Agenția dispune de un cadru juridic pentru a autoriza mai rapid vaccinurile adaptate. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană ar putea aproba vaccinurile adaptate pentru a viza noile variante în termen de de 3-4 luni, dacă este necesar. 

Continue Reading

Facebook

Advertisement
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI10 hours ago

Raport: Nicu Ștefănuță, desemnat cel mai activ europarlamentar Renew Europe și al șaselea cel mai influent membru al Parlamentului European

NATO11 hours ago

Jens Stoltenberg prezintă liniile directoare ale noului Concept Strategic NATO: Trebuie să construim Alianța ca o legătură instituțională între Europa și America de Nord

U.E.11 hours ago

Eurostat: Prețul mediu al unui hectar de teren arabil din România este mai mare decât cel din Franța, depășind 7,000 de euro

COMUNICATE DE PRESĂ11 hours ago

Profesorul universitar dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, participă la ceremonia de aniversare a 75 de ani de la înființarea Programului Fulbright

ROMÂNIA12 hours ago

Ministrul apărării Vasile Dîncu, videoconferință cu militarii români dislocați în misiuni externe: Dumneavoastră faceți cea mai bună imagine României

POLITICĂ12 hours ago

Președintele PMP cere Guvernului să pregătească România în fața noului val COVID-19 și propune o serie de măsuri în acest sens

Cristian Bușoi13 hours ago

Cristian Bușoi, responsabilul PE pentru relația cu EMA: Agenția Europeană a Medicamentelor are nevoie de mai mult personal și de finanțare continuă pentru a face față provocărilor de sănătate

SUA13 hours ago

SUA avertizează Rusia că orice nouă ”agresiune” împotriva Ucrainei va avea ”consecințe serioase”

ENGLISH14 hours ago

EPP MEP Vasile Blaga: The EU budget for 2022 boosted with significant additional funding for research and health

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI14 hours ago

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță salută acordul privind mandatul Centrului European de Control al Bolilor: ECDC va putea să verifice nivelul de pregătire al statelor membre în fața epidemiilor

COMISIA EUROPEANA2 days ago

Ursula von der Leyen salută decizia OMS de a începe negocierile pentru un tratat internațional privind pandemiile: Spiritul de acțiune colectivă, singurul răspuns pentru combaterea pandemiilor

U.E.2 days ago

Charles Michel, la sesiunea specială a Adunării Mondiale a Sănătății pentru un tratat internațional privind pandemiile: Sper că vom face istorie. Abordarea „O singură sănătate” este un „must-have”

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 days ago

Mircea Hava pune la dispoziția oricărei ”comunități care dorește să cunoască și să acceseze fondurile” UE experiența sa de peste 20 de ani ca primar: Banii europeni pot schimba, din temelii, un oraș

ROMÂNIA3 days ago

Varianta Omicron: România trimite un avion Tarom pentru a-și repatria cetățenii blocați în Africa de Sud și se oferă să ajute și alte state UE care nu au reușit acest lucru, în limita capacității aeronavei

ROMÂNIA3 days ago

Premierul Nicolae Ciucă, întâlnire cu ministrul Sănătății: România urmează recomandările ECDC și ale Comisiei Europene. Românii care vin din țări din sudul Africii vor fi carantinați timp de 14 zile

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 days ago

Eurodeputatul Victor Negrescu: Digitalizarea reprezintă soluția pentru a eficientiza statul. Trebuie să fructificăm oportunitățile financiare europene pentru investiții în acest domeniu

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 days ago

INTERVIU Eurodeputatul Victor Negrescu: Salariul minim european are menirea să crească standardele sociale în Europa, oferind oportunități egale pentru toți europenii care lucrează în orice stat membru

Alin Mituța6 days ago

Eurodeputatul Alin Mituța: România va deveni un stat sigur pentru fete și femei atunci când vom taxa fiecare violență fizică, sexuală sau emoțională

POLITICĂ6 days ago

Guvernul Nicolae Ciucă a fost învestit de Parlament cu o majoritate covârșitoare. Membrii cabinetului PNL-PSD-UDMR vor depune jurământul la Palatul Cotroceni

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI6 days ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă îndeamnă companiile farmaceutice care produc vaccinul anti-COVID-19 să deruleze campanii de informare în statele UE pentru a combate dezinformarea

Team2Share

Trending