Connect with us

U.E.

Parlamentul European solicită actualizarea Strategiei pentru IMM-uri în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a sprijini în continuare firmele din UE în dubla tranziție digitală și ecologică

Published

on

© European Union, 2015 - Source: EC - Audiovisual Service

Parlamentul European salută, într-o rezoluție adoptată miercuri, 16 decembrie, Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală a Comisiei Europene și împărtășește opinia sa că acestea sunt esențiale pentru economia europeană, însă subliniază necesitatea de a actualiza Strategia în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, menținând, în același timp, accentul pe progresul tranziției către o societate rezistentă din punct de vedere social, economic și ecologic și către o economie competitivă. Parlamentul solicită, prin urmare, ca Strategia pentru IMM-uri să fie aliniată la Strategia Industrială, la Strategia europeană privind datele și la Pactul Ecologic European, pentru a implica și a sprijini în mod activ toate IMM-urile în dubla tranziție, cu scopul de a atinge o mai bună competitivitate, creștere pe termen lung și o mai bună reziliență.

Cele 25 de milioane de IMM-uri din Europa reprezintă coloana vertebrală a economiei UE. Acestea oferă locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane, reprezintă mai mult de jumătate din PIB-ul Europei și joacă un rol esențial în crearea unei valori adăugate în fiecare sector al economiei. IMM-urile oferă soluții inovatoare la provocări precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor și coeziunea socială și contribuie la răspândirea acestor inovații în toate regiunile Europei. Ele sunt așadar esențiale pentru dubla tranziție a UE către o economie sustenabilă și digitală. IMM-urile sunt extrem de importante pentru competitivitatea și prosperitatea Europei, pentru suveranitatea sa economică și tehnologică și pentru reziliența la șocuri externe. Ca atare, ele reprezintă o parte esențială a realizării strategiei industriale a UE.

În acest context, Parlamentul European constată că criza COVID-19 a impulsionat IMM-urile să se orienteze către tehnologii inovatoare, noi forme de organizare a muncii și modele de afaceri digitale, cum ar fi comerțul electronic, economia colaborativă și telemunca. Pe de altă parte, subliniază că multe IMM-uri au întâmpinat dificultăți în a se adapta la noile circumstanțe și invită Comisia, în acest sens, să se asigure că investițiile în cercetare și inovare sunt orientate către participarea IMM-urilor, asigurând, în același timp, un echilibru între asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și stimularea inovării.

De altfel, doar 17 % dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, comparativ cu 54 % dintre întreprinderile mari , arată datele din Raportul din 2018 al Grupului de lucru pentru centrele de inovare digitală.

Parlamentul European reamintește că dezvoltarea tehnologică și digitalizarea sporesc oportunitățile IMM-urilor de a-și îmbunătăți eficiența proceselor de producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri, contribuind, astfel, la realizarea tranziției ecologice și la combaterea efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit Legislativului European, investițiile în inovare ar trebui să acorde prioritate ecosistemelor care includ IMM-urile și care consolidează co-crearea, maturizarea și transferul de tehnologii excelente către industrie, precum și adoptarea de noi tehnologii. Prin urmare, subliniază importanța unor politici publice specifice pentru a sprijini nevoile orizontale legate de procesele de transformare digitală în microîntreprinderi și IMM-uri, cum ar fi simplificarea obligațiilor de raportare, și invită statele membre să dezvolte inițiative-pilot prin care să se accelereze adoptarea de către IMM-uri a soluțiilor de comerț electronic, de exemplu prin activități de formare și consiliere, asistență tehnică, bune practici sau integrarea triunghiului cunoașterii (educație, cercetare și inovare), cu implicarea tuturor părților interesate și a autorităților locale relevante;

Cu toate acestea, este de evidențiat că IMM-urile sunt foarte diverse în ceea ce privește modelele de afaceri, dimensiunea, vârsta și profilurile antreprenorilor și au la bază o rezervă diversă de talente de ambele sexe. Ele variază de la profesii liberale și microîntreprinderi din sectorul serviciilor la întreprinderi industriale de talie medie și de la întreprinderi meșteșugărești la start-up-uri (întreprinderi nou-înființate) de înaltă tehnologie. Strategia pentru IMM-uri, lansată de Comisia Europeană în martie anul acesta, recunoaște diferitele nevoi ale acestora, sprijinind întreprinderile nu doar pentru a crește și a se extinde, ci și pentru a fi competitive, reziliente și sustenabile. Ca atare, strategia stabilește o abordare ambițioasă, cuprinzătoare și transversală, bazată pe măsuri orizontale în sprijinul tuturor tipurilor de IMM-uri, precum și pe acțiuni care vizează nevoi specifice.

Astfel, Strategia propune acțiuni bazate pe trei piloni: consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției către sustenabilitate și digitalizare; reducerea sarcinii de reglementare și îmbunătățirea accesului pe piață; și îmbunătățirea accesului la finanțare.

În ceea ce privește primul pilon menționat, obiectivul este valorificarea potențialului IMM-urilor europene de toate tipurile de a conduce dubla tranziție. Prin urmare, Strategia urmărește creșterea considerabilă a numărului de IMM-uri angajate în practici comerciale sustenabile, precum și a numărului de IMM-uri care utilizează tehnologii digitale. În cele din urmă, obiectivul este ca Europa să devină locul cel mai atractiv pentru a înființa o întreprindere mică și pentru a o face să se dezvolte și să se extindă pe piața unică.

Consolidarea capacităților și sprijinirea tranziției către sustenabilitate și digitalizare

Sustenabilitatea competitivă reprezintă principiul director al Europei pentru viitor. Realizarea unei economii digitale suple, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutre din punct de vedere climatic necesită mobilizarea deplină a IMM-urilor. 

Această tranziție către o Europă mai sustenabilă din punct de vedere economic, ecologic și social trebuie să meargă mână în mână cu tranziția către digitalizare. Pentru aceasta, este nevoie de măsuri specifice care să stimuleze dezvoltarea unui sector prosper al IMM-urilor în economie și să ofere oportunități de creștere pentru IMM-urile care doresc să se extindă. Pentru a crea o infrastructură comercială și de inovare adecvată pentru IMM-uri, este nevoie de investiții la nivelul UE. Numai o comunitate înfloritoare a IMM-urilor care utilizează tehnologii și date digitale poate poziționa Europa ca lider mondial în modelarea economiei digitale.

Digitalizarea le poate oferi IMM-urilor oportunități importante de a îmbunătăți eficiența proceselor de producție și capacitatea de inovare în materie de produse și modele de afaceri.  Utilizarea tehnologiilor disruptive avansate, cum ar fi tehnologia blockchain și inteligența artificială (IA), tehnologia cloud și calculul de înaltă performanță (HPC), poate spori în mod semnificativ competitivitatea acestora.

Însă IMM-urile nu beneficiază încă pe deplin de toate avantajele datelor, care reprezintă componenta vitală a economiei digitale. Multe dintre ele nu conștientizează valoarea datelor pe care le creează și nu sunt suficient de bine protejate sau pregătite pentru viitoarea economie bazată pe date. 

Consilierea și sprijinirea IMM-urilor pentru utilizarea depozitelor de date digitale și a tehnologiilor avansate

Potrivit Raportului din 2018 al Grupului de lucru pentru centrele de inovare digitală, numai 17 % dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, comparativ cu 54 % dintre întreprinderile mari. IMM-urile tradiționale sunt adesea nesigure în ceea ce privește alegerea strategiei de afaceri digitale, întâmpină probleme când doresc să profite de depozitele mari de date disponibile pentru întreprinderile mai mari și se feresc de instrumentele și aplicațiile avansate bazate pe IA. În același timp, ele sunt foarte vulnerabile la amenințările cibernetice.

Aceste IMM-uri vor fi sprijinite de o rețea de până la 240 de centre de inovare digitală, în fiecare regiune a Europei, susținută de investiții din programul Europa digitală și din fondurile structurale. Obiectivul este nu numai de a oferi consiliere personalizată și ușor de utilizat cu privire la sustenabilitate și digitalizare, ci și de a conecta structurile de sprijin, astfel încât posibilitățile de consiliere să se afle la îndemâna fiecărui IMM. De exemplu:

  • În regiunile în care industria este importantă, centrele de inovare digitală ar trebui să susțină adoptarea Industriei 4.0 și a metodelor de producție circulară. În acest caz, este esențială expertiză în utilizarea inteligenței artificiale și a calcului de înaltă performanță (HPC) pentru simularea sau integrarea lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, prin digitalizarea procesului de fabricație, asigurarea securității cibernetice devine o condiție prealabilă.
  • Într-o economie locală în care domeniul construcțiilor este important, centrul de inovare digitală ar trebui să se concentreze pe identificarea soluțiilor digitale pentru reducerea sarcinilor efectuate manual sau pe crearea condițiilor necesare pentru testarea unor roboți.
  • Dacă economia locală se bazează în special pe agricultură, hub-ul s-ar putea specializa în identificarea acelor soluții care să ajute fermierii să-și optimizeze cultura și în același tip să contribuie la eficientizarea sistemelor agricole din punct de vedere economic, social și ecologic (ex. agricultura de precizie).

În România, la nivel regional, există deja inițiative locale cu activități similare celor așteptate de la un  centru european de inovare digitală.

Rețeaua întreprinderilor europene va colabora îndeaproape cu centrele de inovare digitală, Startup Europe (inițiativă a Uniunii pentru conectarea centrelor locale ale start-up-urilor din întreaga Europă) și alte foruri, pentru a asigura servicii de sprijin și consiliere neîntrerupte, inclusiv cu autoritățile și structurile de sprijin naționale, regionale și locale. Transferul de bune practici, de know-how și de competențe poate avea loc, de asemenea, în mod direct, de la IMM-urile digitale la IMM-uri din alte domenii.

După cum s-a anunțat în Strategia europeană privind datele, Comisia va lua măsuri pentru accesibilitatea mai largă a datelor și facilitarea fluxurilor de date între întreprinderi și autorități prin crearea unor spații de date europene comune pentru un schimb de date fiabil și securizat. Se va asigura accesul echitabil pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri.

Citiți și Noile norme privind guvernanța datelor, propuse de CE, vor deschide calea spre spații europene sectoriale ale datelor

Comisia va examina, de asemenea, problemele potențiale legate de drepturile de utilizare a datelor generate în comun, în special a celor provenite de la aplicațiile industriale ale internetului obiectelor, pentru a evita orice dezavantaje pentru IMM-uri. Totodată, ea va aborda adoptarea tehnologiei de tip cloud computing de către IMM-uri, de exemplu prin intermediul unei piețe specifice pentru serviciile de cloud, asigurând condiții contractuale echitabile.

Înzestrarea angajaților din IMM-uri cu competențe digitale

Cu sprijinul programului Europa digitală, Comisia va elabora cursuri intensive în domeniul digital cu ajutorul cărora angajații IMM-urilor să poată dobândi competențe avansate în domenii precum IA (inteligența artificială), securitatea cibernetică sau tehnologia blockchain, pe baza experienței acumulate în cadrul platformei Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. În acest sens, Centrele de inovare digitală vor acționa ca intermediari între IMM-uri și universități/furnizori de formare la nivel local. Activitățile de incubare vor ajuta IMM-urile să devină parte a ecosistemelor bazate pe date.

Citiți și Acord între instituțiile UE privind bugetul programului “Europa Digitală”: 7,59 miliarde de euro vor fi disponibile până în 2027 pentru accelerarea transformării digitale a Europei

Comisia va lansa, de asemenea, un program pentru „voluntari în domeniul digital” care să le permită tinerilor calificați și persoanelor în vârstă experimentate să împărtășească din competențele lor digitale întreprinderilor tradiționale. Totodată, Comisia va sprijini și va interconecta intermediarii IMM-urilor, cum ar fi clusterele, EEN și EREK, pentru a ajuta personalul IMM-urilor să își actualizeze competențele în domeniul sustenabilității.

În context, este de menționat că rezoluția Parlamentului European salută promisiunea Comisiei de a deschide programe rapide de formare intensivă în domeniul digital pentru a ajuta angajații din microîntreprinderi și din IMM-uri să devină competenți în domenii precum IA, securitatea cibernetică și tehnologiile registrelor distribuite. Totuși, Parlamentul subliniază faptul că cursurile intensive în domeniul digital pentru IMM-uri din cadrul programului Europa digitală ar trebui să fie precedate de programe subvenționate care să le permită proprietarilor și administratorilor de IMM-uri să identifice nevoile și oportunitățile lor în domeniul digital.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

CONSILIUL EUROPEAN

Angela Merkel, la Forumul de la Davos: Europa și SUA trebuie să fie foarte rapide în a răspunde provocărilor digitalizării și a preveni monopolurile globale

Published

on

© Bundesregierung

Cancelarul german Angela Merkel s-a alăturat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, propunerii șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Uniunea Europeană și noua administrație SUA condusă de Joe Biden să colaboreze pentru reglementarea giganților digitali, șefa guvernului de la Berlin pledând ca UE și Statele Unite “să găsească rapid răspunsuri multinaționale față de noile provocări ale digitalizării”.

Trebuie să fim foarte rapizi în găsirea răspunsurilor multinaționale la noile provocări ale digitalizării. Și sper că, în special cu noua administrație americană, vom putea continua activitatea OECD în special în ceea ce privește impozitarea cel puțin a companiilor digitale, dar, de asemenea, să fim într-o poziție mai bună în a analiza importanța legilor concurenței pentru a preveni monopolurile globale pentru că avem aceste tendințe, în întreaga lume. Și trebuie să le abordăm“, a spus Merkel, într-un discurs online, în ceea ce reprezintă probabil ultimul său mesaj la Forumul Economic Mondial de la Davos în calitate de cancelar al Germaniei. 

 

Cu câteva ore înaintea sa, Ursula von der Leyen a invitat SUA să se alăture inițiativelor legislative ale Uniunii Europene privind domeniul digital pe care le-a descris drept “noul nostru manual de reguli pentru piața noastră digitală”, referindu-se la Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul privind piața unică digitală.

Forumul de la Davos în format online are loc în perspectiva Reuniunii Speciale Anuale, care anul acesta se va desfăşura în Singapore, în perioada 25-28 mai. În 2022, Reuniunea Specială Anuală a Forumului Economic Mondial va reveni la Davos (Elveţia).

În discursul său, Angela Merkel a făcut apel la multilateralism global și în ce privește vaccinurile, atenționând împotriva unei curse de procurare a acestora.

“Trebuie să alegem abordarea multilaterală”, a declarat cancelarul german, adăugând că izolarea nu este soluția și solicită distribuirea corectă a vaccinurilor coronavirus către țările mai sărace.

Merkel a salutat decizia administrației Biden de a menține SUA în Organizația Mondială a Sănătății și a spus că speră că Statele Unite vor acționa acum pentru consolidarea Organizației Mondiale a Comerțului, pe care a descris-o drept “o componentă cheie a comerțului bazat pe reguli în lume”, oferind argumente în favoarea acordului de investiții pe care UE l-a încheiat cu China, în pofida nemulțumirilor statelor Unite.

“Cred că acest lucru a injectat într-un fel o nouă calitate în relația dintre Uniunea Europeană și China. Pentru că putem face mai mult acum. Acest lucru este mai mult în conformitate cu reciprocitatea, mai multă transparență, de exemplu în ceea ce privește subvențiile, în special în ceea ce privește companiile de stat, dar deschide, de asemenea, un acces mai previzibil la zonele de înaltă tehnologie, tehnologie de ultimă generație”, a spus ea.

Întrebată fiind de poziția exprimată cu o zi în urmă de președintele chinez Xi Jinping, care a avertizat împotriva unui “nou război rece” și a criticat “perturbarea lanţurilor de aprovizionare”, Merkel a spus că are în comun cu liderul de la Beijing viziunea privind “necesitatea multilateralismului”, dar nu și cum este aplicat acesta în funcție de “diferite modele sociale”.

“Mi-aș dori foarte mult să evităm construirea de blocuri (n.r.- blocurile politico-militare din perioada Războiului Rece).  Nu cred că ar face dreptate multor societăți dacă am spune că acestea sunt Statele Unite și că aceasta este China și să ne grupăm în jurul uneia sau celeilalte”, a mai spus ea.

“Nu sunt în favoarea unei decuplări totale a tuturor activităților digitale”, a mai adăugat ea, avertizând că aceasta ar “alimenta într-o divizare a lumii“.

 

Continue Reading

Gheorghe Falcă

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Este vremea României europene! Avem la dispoziție 85 mld. de euro pentru modernizare și dezvoltare

Published

on

© European Union 2020 - Source : EP

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) reamintește că „este vremea României europene”, având la dispoziție bani europeni în valoare de 85 miliarde de euro pentru modernizare și dezvoltare în următorii șapte ani. 

Resursele la care se referă eurodeputatul PNL provin din alocările din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, Mecanismul de Redresare și Reziliență și din instrumentul SURE (Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență).

7 ani, 2021-2027, pentru relansarea și dezvoltarea României. Fondurile europene acoperă Reziliența și Relansarea – 30,46 miliarde euro, Politica de coeziune – 30,5 miliarde euro, Politica agricolă – 19,34 miliarde euro și SURE – piața muncii – 5 miliarde euro. Acum este momentul ca România să acceseze toți acești bani, să se modernizeze și să se dezvolte! Acum e vremea României europene”, scrie Gheorghe Falcă, într-o postare pe Facebook. 

Amintim că România a primit deja 3 miliarde de euro de la Comisia Europeană, reprezentând prima tranșă a împrumutului de 4,1 miliarde de euro în cadrul Instrumentului SURE, bani pentru susținerea a 9 mãsuri adoptate de Guvernul României în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, precum scheme de ocupare, sprijin pentru lucrători și firme. Menționăm că împrumutul de 3 miliarde de euro are o maturitate de 14,5 ani.

Continue Reading

Dacian Cioloș

Dacian Cioloș, întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. Cei doi au discutat despre consolidarea legăturilor România-SUA și despre importanța strategică a securității la Marea Neagră

Published

on

© US Embassy Bucharest/ Facebook

Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS, a avut luni o întrevedere cu însărcinatul  cu afaceri al Ambasadei SUA, David Muniz, în cadrul căreia au discutat despre importanța relației bilaterale româno-americane și angajamentul de a continua consolidarea legăturilor dintre România și Statele Unite.

Potrivit unei postări a Ambasadei SUA la București, liderul Renew Europe, Dacian Cioloș și oficialul american au discutat și despre ”prioritățile țării noastre referitoare la reformele necesare în mai multe domenii și importanța strategică a securității la Marea Neagră, inclusiv stabilitatea energetică”.

Tot luni, ministrul de interne, Lucian Bode, a avut o întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. Cu acest prilej, cei doi au discutat despre colaborarea strânsă dintre cele două țări privind combaterea criminalității, inclusiv prevenirea traficului de persoane, precum și despre alte arii de interes comun, în baza Parteneriatului Strategic.

Anterior, David Muniz l-a asigurat pe premierul Florin Cîțu în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Palatul Victoria că “relația SUA-România va rămâne puternică în timpul administrației Biden”.

Continue Reading

Facebook

Team2Share

INTERNAȚIONAL2 hours ago

Joe Biden, avertisment către Vladimir Putin în prima lor convorbire telefonică: SUA vor reacționa ferm la acțiunile Rusiei împotriva noastră și a aliaților

NATO2 hours ago

Veste bună pentru România: Joe Biden reafirmă angajamentul SUA pentru articolul 5 din Tratatul NATO într-o convorbire cu secretarul general al Alianței

CONSILIUL EUROPEAN3 hours ago

Angela Merkel, la Forumul de la Davos: Europa și SUA trebuie să fie foarte rapide în a răspunde provocărilor digitalizării și a preveni monopolurile globale

ROMÂNIA3 hours ago

România, primul aliat SUA care îl felicită pe noul secretar de stat Antony Blinken. Bogdan Aurescu: Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru consolidarea Parteneriatului Strategic

SUA4 hours ago

SUA au un nou secretar de stat. Antony Blinken, confirmat de Senat drept noul șef al diplomației americane

ROMÂNIA4 hours ago

Premierul Florin Cîțu i-a transmis telefonic omologului olandez că România este „pe deplin pregătită” să intre în Schengen

Gheorghe Falcă5 hours ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Este vremea României europene! Avem la dispoziție 85 mld. de euro pentru modernizare și dezvoltare

Dacian Cioloș6 hours ago

Dacian Cioloș, întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. Cei doi au discutat despre consolidarea legăturilor România-SUA și despre importanța strategică a securității la Marea Neagră

Dragoș Pîslaru6 hours ago

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a prezentat Comisiei de Muncă a Senatului Directiva Europeană pe Salariul Minim și implicațiile ei pentru România

CONSILIUL EUROPEAN7 hours ago

Președintele Consiliului European: Ultimii ani au afectat relația cu SUA. Donald Trump a vorbit mai mult cu Coreea de Nord decât cu Europa

ROMÂNIA8 hours ago

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, despre introducerea unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 unic la nivelul UE: Trebuie să evităm ”orice abordare discriminatorie”. Discuțiile continuă

Dragoș Pîslaru6 days ago

Dragoș Pîslaru: Statele membre ar trebui să profite de majorarea de 3% din FEAD pentru a sprijini persoanele defavorizate în timpul pandemiei COVID-19

Eugen Tomac6 days ago

Eugen Tomac i-a solicitat șefului politicii externe a UE să creeze mecanisme care să condiționeze sprijinul financiar acordat partenerilor de garantarea accesului minorităților naționale la educație în limba maternă

RENEW EUROPE6 days ago

Președintele Consiliului European îi propune lui Joe Biden ca în prima zi de mandat la Casa Albă să construiască un nou pact fondator cu UE pentru „o lume mai bună”

COMISIA EUROPEANA7 days ago

Președinta Comisiei Europene: Jurământul lui Joe Biden, un mesaj de speranță pentru o lume care așteaptă ca SUA să revină în cercul de state cu idei similare

Eugen Tomac1 week ago

Eurodeputatul Eugen Tomac: Rusia de astăzi se transformă într-un gulag și UE are obligația să acționeze

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat împotriva COVID-19: Am vrut să dau un semnal românilor să se vaccineze

U.E.2 weeks ago

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan dorește să ”repună pe șine” relațiile Turciei cu UE: Este prioritatea noastră să facem din 2021 un an de succes

ROMÂNIA3 weeks ago

Premierul Florin Cîțu: Intenţia noastră este ca de la jumătatea săptămânii viitoare să trecem la etapa a doua de vaccinare

Gheorghe Falcă1 month ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă se va vaccina împotriva COVID-19 și îndeamnă la responsabilitate pentru „noi și cei de lângă noi”: Vaccinarea, testul nostru de maturitate

Advertisement
Advertisement

Trending