TABLOUL DE BORD PE JUSTIŢIE: Suntem pe locul 26 în UE la percepţia asupra independenţei justiţiei

european-justiceŢara noastră este pe locul 26 în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește percepția asupra independenței justiției, situații mai grave înregistrându-se doar în Bulgaria și Slovacia, conform tabloului de bord pe 2014 al justiției din UE, publicat de Comisia Europeană (CE) şi preluat de bursa.ro. La acest capitol, in fruntea clasamentului se afla Finlanda, Irlanda si Marea Britanie.

Acest indicator a fost evaluat, la nivelul UE, in urma unui sondaj in care respondentii au trebuit sa raspunda la intrebarea: “In ce masura sistemul judiciar din tara dumneavoastra este independent fata de influentele venite din partea membrilor Guvernului, a cetatenilor sau a firmelor?”. Sondajul a fost realizat pe un esantion reprezentativ de firme reprezentand principalele sectoare ale economiei.

Potrivit tabloului de bord pe justiție, România este pe locul 19 în UE la numărul de avocați la suta de mii de locuitori, cu aproape 100, în creștere în 2012 față de 2010.

Totodată, ne situăm pe locul 13 în UE în ceea ce privește numărul de judecători la suta de mii de locuitori, în număr de 20. De asemenea, România este pe ultimul loc dintre cele 27 de state UE pentru care există date în acest sens în ceea ce privește bugetul pe cap de locuitor pentru funcționarea tribunalelor.

Unele state membre continuă să se confrunte cu provocări specifice în ceea ce privește eficiența sistemului de justiție. Proceduri îndelungate în primă instanță și un procentaj redus de soluționare a cauzelor față de cauzele noi sau un număr ridicat de cauze pendinte indică nevoia unor îmbunătățiri suplimentare. Deși în anumite state membre (de exemplu, în Portugalia) au fost adoptate recent reforme ambițioase, efectele acestora nu se reflectă încă în tabloul de bord întrucât informațiile sunt în cea mai mare parte din 2012.

Disponibilitatea instrumentelor pe tema tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în instanțe a crescut, dar ar putea fi făcute progrese și mai mari, în special pentru a facilita contactele dintre instanțe și cetățeni. Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor sunt acum disponibile în aproape toate statele membre, iar activitățile de monitorizare și evaluare a instanțelor există în majoritatea statelor membre.

În aproape o treime din statele membre, rata de participare a judecătorilor în activități de formare continuă pe teme legate de dreptul UE este mai mare de 50 %. Formarea judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului și instrumentele TIC sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a unui spațiu european de justiție bazat pe încredere reciprocă.

În mai multe state membre, percepția gradului de independență s-a îmbunătățit, în timp ce în unele state membre aceasta s-a înrăutățit.

Printre indicatorii eficienței sistemelor de justiție, se numără: durata procedurilor, procentajul de cauze soluționate față de cauzele noi și numărul de cauze pendinte.

Calitatea este evaluată pe baza unor indicatori ca: formarea obligatorie a judecătorilor, monitorizarea și evaluarea activităților instanțelor, bugetul și resursele umane alocate instanțelor și disponibilitatea TIC și a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor.

Tabloul de bord prezintă date privind percepția gradului de independență a sistemelor de justiție. În plus, tabloul de bord din 2014 oferă o primă imagine de ansamblu, generală și comparativă, asupra modului în care sunt organizate sistemele de justiție naționale pentru a proteja independența judiciară în anumite tipuri de situații în care aceasta ar putea fi pusă în pericol. Tabloul analizează garanțiile juridice împotriva transferării sau demiterii unui judecător, de exemplu.

Tabloul de bord din 2014 prezintă și rezultatul a două studii-pilot, care oferă date suplimentare și precise privind durata procedurilor judiciare în domeniul dreptului concurenței și al legislației privind protecția consumatorilor, exprimate în numărul mediu de zile.

Aspectele identificate în tabloul de bord vor fi luate în considerare pentru pregătirea viitoarei analize specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european 2014. Acestea vor fi luate în calcul, de asemenea, pentru activitatea derulată în contextul programelor de ajustare economică. Fondurile UE (dezvoltare regională și fondurile sociale) pot fi utilizate pentru a sprijini procesul de reformă a sistemelor de justiție naționale.

Pe baza primului studiu comparativ privind garanțiile juridice menite să protejeze independența sistemului de justiție, Comisia își propune să dezvolte în continuare acest date comparative. CE va colabora cu experți din sistemul judiciar și cu statele membre, precum și cu reprezentanți ai profesiilor juridice și cu rețelele europene din domeniu pentru a îmbunătăți calitatea, disponibilitatea și comparabilitatea datelor pentru viitoarele ediții ale tabloului de bord.

 

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.