Connect with us

COMUNICATE DE PRESĂ

Team2Share – Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations

Published

on

Titlul proiectului: Team2Share – Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations

Proiect nr.: KA2 2020-1-RO01-KA204-079963

Instituția coordonatoare: Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS)

Website: https://team2share.eu/ 

Organizații partenere:

 • Fundația Ana Aslan International – ANA (România)
 • European Media Connections – EMC (România)
 • Culti Multi (Grecia)
 • Social Youth Development Civil NonProfit Society – K.A.N.E (Grecia)
 • Blickpunkt Identität – BLICK (Austria)
 • EBL Elektronik Bilgi Bilisim ve Mesleki Egitim Hizmetleri Ltd. Sti. – e-BL LLC (Turcia)
 • Tüm Avrupa Kadınları Kültürel İşbirliği ve Dayanışma Derneği – TAKIDD (Turcia)/POINT Turcia)
 • EfVET (Belgia)

Durata proiectului: 01/11/2020 – 31/10/2022 (extins până la 31.08.2023)

Finanțat de: Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Programul Erasmus+


Citiți și Launch of the European Project Team2Share: Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations


Descrierea proiectului

În timp ce aproape trei sferturi din populația UE deține cel puțin o calificare la nivelul învățământului liceal superior, abilitățile de bază de alfabetizare și calcul nu sunt un fapt de la sine înțeles. În 2017, în jur de 61 de milioane de adulți cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani își încetaseră educația formală înainte de a finaliza învățământul secundar superior.

Proiectul își propune să susțină dobândirea de competențe cheie, inclusiv abilități de bază pentru toți, prin dezvoltarea și transferul de metode inovatoare de învățare pentru adulții cu calificare scăzută, inclusiv, dar fără a se limita la grupuri vulnerabile.

Principalele obiective ale proiectului:

 • Consolidarea abilităților cheie, inclusiv a abilităților pentru viață, prin introducerea de metode inovatoare utile pentru profesori și formatori;
 • Sprijinirea dezvoltării și adoptării abordărilor inovatoare în metodologiile de învățare și tehnologiile digitale pentru predare și învățare;
 • Îmbunătățirea accesului la formare pentru adulții cu calificare scăzută, cu accent pe grupurile vulnerabile, prin creșterea calității, a ofertei și accesibilității oportunităților de învățare adaptate nevoilor lor de învățare;
 • Oferirea de oportunități pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice / formatorilor prin dezvoltarea unor metode digitale eficiente, deschise și inovatoare care să sprijine munca cu adulți slab-calificați.

Grupul țintă al proiectului Team2Share este format din: profesori, formatori și mentori care lucrează cu adulți slab-calificați, cu accent pe tineri, femei, seniori cu calificare scăzută. Acesta va include 120 de adulți slab-calificați, 50 de profesori / formatori / mentori și 15 experți.

Proiectul va dezvolta pe parcursul a 2 ani de implementare 3 produse intelectuale după cum urmează:

 • Program de formare pentru formatori / profesori / mentori care lucrează cu adulți slab-calificați, constând dintr-un curriculum de formare și conținut care vor fi inserate într-un instrument TIC de ultimă generație „Aplicație Android – App1”, care se va baza pe o metodologie inovatoare – „învățarea orientată spre echipă în grupuri de lucru interactive ”, dezvoltată pe baza principiului „reproducerea materialului de învățare în propriile cuvinte aprofundează cunoștințele dobândite”.
 • Program de formare pentru adulți slab-calificați, constând dintr-un curriculum de formare și conținut dezvoltat și inclus într-o a doua aplicație, și anume „Aplicație Android – Team2Share App2”
 • Linii directoare pentru monitorizarea în scop formativ și evaluarea rezultatelor învățării, constând dintr-o colecție de metode pentru monitorizarea formativă a performanței, incluzând numeroase metode de evaluare a performanței în diferite formate, cu scopul de a crește motivația pentru performanță printr-un feedback țintit și util.

PENTRU DESCĂRCAREA CELOR DOUĂ APLICAȚII ANDROID, SCANAȚI CODURILE QR 


MAI JOS PUTEȚI ACCESA BULETINELE DE ȘTIRI PERIODICE PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI REZULTATELE PROIECTULUI

Team2Share Newsletter1

Team2Share Newsletter2

Team2Share Newsletter3Informațiile și opiniile prezentate în această publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituțiile și organismele Uniunii Europene și nici orice persoană care acționează în numele lor nu poate fi făcută răspunzătoare pentru utilizarea care poate fi făcută a informațiilor conținute în acestea.

 

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

COMUNICATE DE PRESĂ

La quatrième édition du hackathon ”Jeu parle français” a réuni des participants d’Europe centrale et orientale pour développer des jeux vidéo éducatifs et récréatifs. Qui sont les gagnants

Published

on

Du 13 au 17 septembre 2023, la quatrième édition du hackathon ”Jeu parle français” s’est déroulée avec succès dans sa première version hybride, rassemblant des participants venus de plusieurs pays d’Europe centrale et orientale pour développer des jeux vidéo éducatifs et ludiques, à la fois en ligne via Discord, ainsi qu’en présentiel à l’Université Nationale de Science et Technologie POLITEHNICA Bucarest, en Roumanie.

Conformément à un communiqué de presse envoyé à CaleaEuropeană.ro, l’événement a été créé et organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration avec le Centre Régional Francophone pour l’Europe Centrale et Orientale (CREFECO) et Serious Evo International, avec le précieux soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale et de l’Université POLITEHNICA de Bucarest.

”L’événement s’est déroulé dans des conditions optimales avec une forte implication de l’Université Nationale de Science et Technologie POLITEHNICA Bucarest, qui a accueilli l’intégralité du hackathon. Les équipes, présentes sur place et en ligne, ont bénéficié d’un accompagnement de qualité. Les participants ont créé des jeux de haute qualité, tous centrés sur le thème crucial du développement durable”, indique également le communiqué de presse.

Au total, 11 équipes ont participé, dont 6 en présentiel (2 d’Albanie et 4 de Roumanie) et 5 en ligne sur Discord (1 équipe de Géorgie, 1 de Moldavie et 3 de Roumanie). Les équipes ont été aidé par des coachs de différents domaines connexes aux jeux vidéo, parmi lesquels nous pouvons nommer : Lavinia Enache, Nizar Djalal Adnani, Lamine Talakela, Amine Adnani, Alexandru Bratosin, Gregory Rondin, Karim Koriche, Mounib Mazouzi et Hary Zouhair.

Les équipes gagnantes ont été déterminées par un jury d’experts, qui a évalué chaque projet en fonction de critères tels que la créativité, la qualité pédagogique et la pertinence par rapport au thème du développement durable. Les lauréats se sont démarqués par leur capacité à aborder des enjeux complexes de manière ludique.

Les équipes gagnantes sont :

 • 1ère place – Les éco-acteurs (Albanie) – Martin Vila (Université Epoka Tirana); Krisea Ziu (Université de médecine, Tirana); Kamela Sinomati (section bilingue du lycée Asim Vokshi, Tirana);
 • 2ème place – Petits et grands à la fois (Albanie) – Tesi Nikolla (Université Polytechnique, Tirana); Elektra Kadriaj (Université de beaux-arts, Tirana); Arbri Stafa (Université de médecine, Tirana);
 • 3ème place – Victor Stoian (Collège national Tudor Vladimirescu, Targu-Jiu).

Les jeux seront disponibles sur la plateforme jeuparlefrancais.org. 

Le hackathon s’est tenu du 13 au 17 septembre 2023, à la fois en ligne via Discord et Zoom, ainsi qu’en présentiel à l’Université POLITEHNICA de Bucarest, en Roumanie.

”Jeu parle français” est un hackathon annuel qui vise à promouvoir l’innovation pédagogique à travers le jeu vidéo tout en renforçant la communauté des talents francophones en Europe centrale et orientale.

Continue Reading

COMUNICATE DE PRESĂ

A patra ediție a hackathon-ului ”Jeu parle français” a reunit participanți din Europa Centrală și de Est pentru a dezvolta jocuri video educative și recreative. Cine sunt câștigătorii

Published

on

Între 13 și 17 septembrie 2023, a avut loc cu succes a patra ediție a hackathon-ului ”Jeu parle français”, într-o versiune hibridă, adunând participanți din mai multe țări din Europa Centrală și de Est pentru a dezvolta jocuri video educative și recreative, atât online prin intermediul Discord, cât și în format fizic la Universitatea națională de științe si tehnologie POLITEHNICA din București, România.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul a fost creat și organizat de Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) în colaborare cu Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și de Est (CREFECO) și Serious Evo International, cu sprijinul valoros al Agenției Universitare a Francofoniei pentru Europa Centrală și de Est și al Universității Naționale de Știință si Tehnologie POLITEHNICA din București.

”Evenimentul s-a desfășurat în condiții optime, cu o implicare puternică a Universității naționale de știință si tehnologie POLITEHNICA din București, care a găzduit întregul hackathon. Echipele, prezente atât fizic, cât și online, au beneficiat de un suport de calitate. Participanții au creat jocuri de înaltă calitate, toate având ca temă centrală dezvoltarea durabilă”, mai precizează comunicatul.

În total, 11 echipe au participat, dintre care 6 în format fizic (2 din Albania și 4 din România) și 5 online pe Discord (1 echipă din Georgia, 1 din Moldova și 3 din România). Echipele au fost acompaniate de traineri din diferite domenii conexe jocurilor video, printre care putem numi : Lavinia Enache, Nizar Djalal Adnani, Lamine Talakela, Amine Adnani, Alexandru Bratosin, Gregory Rondin, Karim Koriche, Mounib Mazouzi și Hary Zouhair.

Echipele câștigătoare au fost stabilite de un juriu de experți, care a evaluat fiecare proiect pe baza unor criterii precum creativitatea, calitatea pedagogica și relevanța pentru tema dezvoltării durabile. Câștigătorii s-au remarcat prin capacitatea lor de a aborda probleme complexe într-un mod distractiv.

Echipele câștigătoare sunt:

 • Locul I – Les éco-acteurs (Albania) – Martin Vila (Universitatea Epoka Tirana); Krisea Ziu (Universitatea de Medicină, Tirana); Kamela Sinomati (secția bilingvă a Liceului Asim Vokshi, Tirana);
 • Locul al II-lea – Petits et grands à la fois (Albania) – Tesi Nikolla (Universitatea Politehnică, Tirana); Elektra Kadriaj (Universitatea de Arte Frumoase, Tirana); Arbri Stafa (Universitatea de Medicină, Tirana);
 • Locul al III-lea – Victor Stoian (Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Targu-Jiu).

Jocurile video vor fi disponibile pe platforma jeuparlefrancais.org.

Hackathon-ul s-a desfășurat între 13 și 17 septembrie 2023, atât online prin Discord și Zoom, cât și în format fizic la Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București, România.

”Jeu parle français” este un hackathon anual care își propune să promoveze inovația pedagogică prin intermediul jocurilor video și să consolideze comunitatea talentelor francofone din Europa Centrală și de Est.

Continue Reading

COMUNICATE DE PRESĂ

Consiliul Investitorilor Străini trage un semnal de alarmă: Noul pachet de măsuri fiscale pune investițiile sub semnul întrebării

Published

on

© FIC

Consiliul Investitorilor Străini (FIC)  trage un semnal de alarmă asupra recentelor propuneri de modificări fiscale, care nu doar schimbă substanțial legislația fiscală și introduc o serie de taxe noi sau majorări, dar totodată, anulează principiul fundamental al Codului care acorda un timp de 6 luni necesar pentru ajustarea afacerilor la noile reguli. Pentru multe dintre noile măsuri fiscale este imposibil de estimat impactul cu acuratețe, iar având în vedere situația precară a bugetului și economiei, este important ca alegerea măsurilor să fie făcută doar în funcție de capacitatea de a estima impactul acestora, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

În lipsa unor schimbări majore de gestionare a finanțelor publice, de reducere a cheltuielilor cu administrarea serviciilor publice, de îmbunătățire a colectării, de asigurare a echității fiscale și de reducere a zonelor gri, sustenabilitatea bugetului de stat rămâne fragilă. Totodată, impozitarea disproporționată a marilor contribuabili pune în pericol capacitatea de redresare a economiei, cu riscul chiar ca unele companii să nu mai poată continua activitatea în țara noastră pentru că își vor pierde rentabilitatea sau să migreze unele activități în alte țări UE. Competitivitatea României în raport cu alte state ar putea fi periclitată de o astfel de impozitare a cifrei de afaceri, această practică fiind aproape inexistentă în țările dezvoltate. De asemenea, impozitarea cifrei de afaceri poate produce distorsiuni competitive chiar și pe piața internă, favorizând firmele deja prezente pe o piață, prin comparație cu firmele nou create și crează condiții de concurență inegală în rândul producătorilor competitivi de bunuri similare.

În plus, accelerarea procesului legislativ care vizează modificări substanțiale ale Codului Fiscal periclitează încrederea investitorilor în România. Este vital ca pachetul de proiecte legislative să fie discutat și analizat împreună cu mediul de afaceri pentru a avea o imagine completă a efectelor pe termen mediu și lung asupra economiei reale, și implicit, asupra societății.

Investițiile private reprezintă unul dintre motoarele de creștere a economiei, dar și una dintre principalele surse de finanțare a bugetului de stat. FIC analizează periodic percepția marilor investitori asupra economiei din România, în comparație cu alte locații în care sunt prezente companiile pe care aceștia le reprezintă, cu ajutorul instrumentului intitulat „Business Sentiment Index” (BSI). De-a lungul celor 10 ani în care FIC a derulat acest sondaj la nivelul CEOs, stabilitatea și predictibilitatea cadrului fiscal au rămas criterii vitale pentru investițiile private. Ultimele luni de incertitudine sunt reflectate și în cele mai recente date transmise de Banca Națională a României (BNR) referitoare la ISD, care arată că investițiile străine directe în România au scăzut cu 14% în prima jumătate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022.

România se află într-un proces important de aderare la OECD, organizație ce are la bază promovarea creșterii incluzivă și durabilă la nivel mondial prin cooperare internațională și reforme de politici în sprijinul investițiilor. Măsurile recent publicate vor îngreuna și întârzia procesul României de aliniere la standardele impuse de OECD pentru creștere economică sustenabilă și sprijinirea investițiilor.

FIC reiterează necesitatea unui cadru legislativ predictibil și consultarea cu mediul de afaceri pentru a ajunge la cele mai bune soluții care să asigure sustenabilitatea bugetului de stat și a economiei, evitarea hiperinflației ca efect al majorării preţurilor de consum și în același timp, retransmite deschiderea pentru dialog cu autoritățile statului pentru a pune la dispoziție analizele și cunoștințele experților din mediul privat. Rămânem partenerii Guvernului pentru a identifica acele măsuri durabile pentru reforma fiscală, dar și pentru a asigura dezvoltarea economică a României.


Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi aduce împreună pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 120 dintre cele mai mari companii din țară cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă o cincime din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat. În cei peste 25 ani de la înființarea organizației, companiile membre FIC au susținut întotdeauna importanța dialogului între comunitatea de afaceri și autorități. Pentru a contribui la stabilirea direcției de creștere economică a României, FIC publică la fiecare doi ani Cartea Albă, care este un set de recomandări ale membrilor pentru cele mai importante sectoare, cum ar fi fiscalitatea, tranziția energetică, capitalul uman și sănătatea, tehnologia și digitalizarea etc., pentru a descoperi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea durabilă a economiei României.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
POLITICĂ23 mins ago

Guvernul Ciolacu și-a asumat răspunderea în Parlament privind pachetul fiscal-bugetar: Singura cale prin care România se poate dezvolta este un parteneriat Guvern – mediul de afaceri

INTERNAȚIONAL27 mins ago

OSCE: Ministrul Odobescu a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv cele din imediata vecinătate a granițelor României

ROMÂNIA35 mins ago

Klaus Iohannis i-a primit pe noii ambasadori ai Belgiei, Estoniei, Finlandei, Lituaniei, Olandei și Sloveniei, cu care a discutat despre coordonarea în cadrul NATO și UE

ROMÂNIA14 hours ago

Klaus Iohannis s-a întâlnit cu reprezentanții Commit Global, o inițiativă internațională demarată de Code for Romania: Este o oportunitate de a profila România ca actor important

REPUBLICA MOLDOVA14 hours ago

Premierul R. Moldova, vizită la Berlin. Dorin Recean va participa la Forumul de Afaceri Germania – România alături de premierul Marcel Ciolacu

U.E.15 hours ago

Comisia Europeană propune o sumă suplimentară de 15 miliarde de euro pentru țările care primesc un număr mare de refugiați, inclusiv ucraineni

U.E.16 hours ago

Prin Declarația de la Cáceres, miniștrii culturii din UE se angajează să depună eforturi pentru recunoașterea culturii ca nou obiectiv de dezvoltare durabilă

U.E.16 hours ago

Emmanuel Macron introduce un nou plan de stimulente pentru combaterea schimbărilor climatice: Politica ecologică a Franței nu ar trebui să fie punitivă

COMISIA EUROPEANA16 hours ago

Comisia Europeană pune la dispoziție 7 miliarde de euro pentru proiecte de transport, inclusiv cele care facilitează exporturile și importurile Ucrainei și R. Moldova. În premieră, Kievul și Chișinăul pot cere direct finanțare din partea UE

NATO17 hours ago

Ministrul Odobescu: Reacția rapidă a NATO, la solicitarea României, la incidentele cu drone demonstrează capacitatea de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat

U.E.19 hours ago

Pactul verde european s-a născut din necesitatea de a proteja oamenii și planeta, dar a fost conceput și ca o oportunitate de a ne construi viitoarea prosperitate, evidențiază Ursula von der Leyen

ROMÂNIA19 hours ago

Premierul Marcel Ciolacu, dialog cu delegația parlamentară condusă de șeful Parlamentului din Georgia: Energia și conectivitatea sunt la ora actuală factorii motrici ai cooperării bilaterale

ROMÂNIA2 days ago

Marcel Ciolacu: România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 mld. de lei, plus o evaziune fiscală de 150 mld. de lei pe an. Nu-mi voi asuma să pun în pericol obiective strategice ale României

ROMÂNIA2 days ago

Agenda europeană a dominat discuțiile între Nicolae Ciucă și președintele Parlamentului georgian, fiind subliniată susținerea României pentru candidatura Georgiei la UE

ROMÂNIA3 days ago

Adrian Câciu: Experții români verifică în Polonia stadiul de livrare a elicopterelor Black Hawk pentru intervenții în situații de urgență, care au fost finanțate cu fonduri europene

ROMÂNIA5 days ago

“Nu trebuie să încercăm să părem mai deștepți decât cei care mor pentru patria lor” – răspunsul lui Klaus Iohannis pentru cei care solicită Ucrainei să accepte încheierea războiului

ONU5 days ago

Klaus Iohannis: În mod ironic, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a adus rezultate incredibile, cu Ucraina și R. Moldova candidate la UE, reducerea dependenței energetice de Moscova și extinderea NATO

Victor Negrescu6 days ago

Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat în PE raportul prin care se definește obligativitatea cooperării loiale la nivel european și se solicită justificarea legală a tuturor veto-urilor, inclusiv cel aplicat de Austria privind aderarea României la spațiul Schengen

ROMÂNIA6 days ago

Marcel Boloș: România riscă să piardă 75 miliarde de euro din bani europeni. CE a cerut în mod expres României să ia măsurile necesare pentru ajustarea deficitului bugetar

CONSILIUL DE SECURITATE6 days ago

Klaus Iohannis consideră că reforma ONU nu mai poate fi amânată: Un Consiliu de Securitate extins ar putea include voci suplimentare importante precum grupul est-european

Trending