Teodorovici a participat la reunirea informală a miniştrilor pe tema politicii de coeziune

Eugen Teodorovici Vilnius 26 noiembrie 2013Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent, ieri, la reuniunea informală a miniştrilor pe tema politicii de coeziune, desfăşurată la Vilnius, în Lituania. Dezbaterile au vizat rolul politicii de coeziune în perioada de programare 2014-2020, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene

“Este o mare responsabilitate să contribuim la îmbunătăţirea funcţionării politicii de coeziune şi la creşterea rolului acesteia în dezvoltarea Europei, în beneficiul Uniunii Europene şi al cetăţenilor ei. Totodată, trebuie să facem eforturi suplimentare pentru recuperarea decalajelor şi reducerea disparităţilor între diferite niveluri de dezvoltare a regiunilor. În acelaşi timp, statele membre trebuie să poată ajusta investiţiile programate în funcţie de nevoile naţionale. În cazul României, de exemplu, cele mai mari investiţii trebuie alocate infrastructurii, atât celei sociale, educaţionale şi de sănătate, cât şi celei dedicate transportului şi mediului,  scopul fiind crearea unui cadru sustenabil pentru alte investiţii necesare atingerii ţintelor de dezvoltare şi de creştere asumate prin Strategia Europa 2020. În viitoarea perioadă de programare, atenţia autorităţilor trebuie să se concentreze asupra eficacităţii sistemelor de implementare a fondurilor europene; în caz contrar, toate aceste priorităţi vor rămâne doar dorinţe”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Politica de coeziune are o contribuţie importantă în combaterea diferenţelor economice, sociale şi teritoriale dintre regiunile UE, dar şi pentru intensificarea competiţiei economice.

Sursa: MFE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.