Connect with us

PARLAMENTUL EUROPEAN

Transportatorii din România cer eurodeputaţilor români să întoarcă pachetul de mobilitate la Comisia Europeană: Acesta creează ”decalaje între statele estice și occidentale”

Published

on

© European Parliament

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a făcut miercuri un apel către toți eurodeputații români care fac parte din Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European să determine ”întoarcerea Pachetului Mobilitate 1 la Comisia Europeană, opunându-se începerii trialogului pe cele 3 dosare periculoase ale Pachetului Mobilitate 1”.

Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European  – TRAN urmează să decidă joi soarta Pachetului Mobilitate 1, cuprinzând 3 dosare legislative de o importanță majoră pentru viitorul transportatorilor rutieri români în Uniunea Europeană și având totodată efecte importante asupra realizării obiectivelor europene și globale urgente de protecție a mediului.

Conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, ”UNTRR solicită participarea activă a eurodeputaților români membri în TRAN la reuniunea TRAN din 19.09.2019 pentru a susține interesele transportatorilor rutieri români”.

”Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită implicarea tuturor Eurodeputaților români pentru a determina membrii TRAN din respectivele lor grupuri politice să susțină întoarcerea celor 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1 la Comisia Europeana și evitarea începerii trialogului pe actualul Pachet Mobilitate 1, pentru că adoptarea acestuia ar afecta grav activitatea transportatorilor români în UE, funcționarea pieței unice europene și realizarea obiectivelor UE de decarbonizare a transporturilor. Desemnarea unui comisar român pentru portofoliul ”Transporturi” va putea oferi României și statelor est – europene oportunitatea unei abordări corecte a Pachetului Mobilitate 1 și promovării unor soluții europene echilibrate, pentru reducerea decalajelor create prin Pachetul Mobilitate 1 între statele membre estice și occidentale, periferice și centrale, „noi” și „vechi” ale UE”, se arată în comunicatul citat.

Reamintim că Pachetul Mobilitate 1, publicat în 2017 pe fondul protecționismului în creștere al Statelor vestice membre ale Alianței Rutiere,  nu a putut fi adoptat în legislatura europeană precedentă după aproape 2 ani de dezbateri aprinse la nivel european, din cauza mai multor prevederi periculoase de modificare a legislației europene  în domeniul transporturilor, propuse de Parlamentul European precedent, de Consiliu și de Comisia Europeană fără o evaluare a impactului acestora asupra pieței de transport și asupra mediului. De asemenea, este important să reamintim că, în ciuda faptului că 2 din cele 3 dosare ale Pachetului Mobilitate 1 au fost respinse de Comitetul TRAN la începutul acestui an, plenul PE a adoptat cele 3 dosare legislative sub presiune politică, dar în absența unei evaluări de impact pentru modificările semnificative introduse de către PE la problemele cheie.

Care sunt cele mai periculoase măsuri propuse de cele 3 dosare ale Pachetului Mobilitate 1, potrivit UNTRR:

– Obligația întoarcerii acasă a vehiculelor și restricționarea cabotajului afectează libertățile fundamentale de circulație în UE, fiind totodată în contradicție cu viziunea UE de decarbonizare a transporturilor.  În timp ce Comitetul TRAN votează aceste măsuri pe 19.09.2019, Consiliul Miniștrilor de Transport UE din 19-20.09.2019 va desfășura o amplă dezbatere de orientare axată pe tema crucială a transporturilor și schimbărilor climatice concentrându-se asupra modalităților de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din domeniul transporturilor, în conformitate cu angajamentele asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris. În contradicție cu aceste preocupări europene și globale urgente, Pachetul Mobilitate 1 propune întoarcerea acasă a camioanelor și restricționarea cabotajului, măsuri care vor determina creșterea semnificativă a curselor fără încărcătură în UE și a emisiilor de CO2.  

Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere – IRU a adresat factorilor de decizie naționali și europeni o scrisoare deschisă cu privire la posibilele consecințe ale obligației întoarcerii acasă a camioanelor la 4 săptămâni, exprimând principalele preocupări ale industriei de transport rutier:

  • Creștere dramatică a curselor fără încărcătură și a emisiilor de CO2 : astăzi, majoritatea camioanelor se întorc în țara de înființare a companiei doar o dată sau de două ori pe an. O obligație pentru aceleași camioane să se întoarcă la fiecare trei-patru săptămâni ar putea crește parcursul camioanelor europene cu 80 până la 135 de milioane de kilometri pe an (45-75%), generându-se o poluare nejustificată de până la 100 000 de tone de emisii de CO2 pe an sau chiar mai mult.
  • Contradicție cu politicile UE actuale de decarbonizare: Obligația întoarcerii acasă a vehiculelor și, de asemenea, restricționarea cabotajului sunt în contradicție directă cu politica comună de transport a UE și obiectivele sale de decarbonizare și eficiența rețelei de transport, punând în pericol eforturile industriei de a reduce amprenta sa de carbon.

Aceste măsuri vor afecta totodată și consumatorii finali ai UE care se vor confrunta cu creșteri ale prețurilor la majoritatea produselor de pe raft, întrucât forțarea camioanelor să se întoarcă acasă fără încărcătură nu va crește doar consumul de combustibil al transportatorilor, ci și costul final al transportului, care va fi transferat către clienți, crescând astfel prețurile finale pentru mărfurile transportate.

De asemenea, restricționarea cabotajului și accesului la piață este împotriva obiectivelor principale ale Cărții albe a UE pentru transporturi 2011-2020, propunând o foaie de parcurs către un Spațiu European unic al Transporturilor și un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor.

UNTRR solicită eurodeputaților români să susțină întoarcerea la Comisia Europeană a acestui dosar periculos al Pachetului mobilitate 1, propunând modificări ale regulilor de acces la profesie și la piața de transport rutier în UE (Regulamentul 1071/2009 și Regulamentul 1072/2009), respectiv obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 4 săptămâni și restricționarea cabotajului, în contradicție directă cu politica comună de transport a UE și cu obiectivele europene și globale urgente de  reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din domeniul transporturilor.

 Propunerea de aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor la transporturile rutiere internaționale în care șoferi hiper-mobili traversează frontiere în fiecare zi, va determina poveri administrative semnificative pentru operatorii de transporturi rutiere internaționale în UE, impunându-le să calculeze și să plătească diferite salarii naționale pentru 1 șofer într-o 1 lună. Operatorii de transport rutier trebuie să beneficieze de același tratament pentru șoferii lor hiper-mobili, similar operatorilor din cadrul marinei comerciale, care sunt excluși din Directiva privind detașarea lucrătorilor în ceea ce privește personalul lor navigant.

În ultimii ani, aplicarea forțată a detașării la transportul rutier internațional prin legi naționale ale salariului minim deja adoptate în țări precum Germania și Franța, a condus la măsuri abuzive, impunând ca șoferii români și est-europeni care operează transporturi rutiere internaționale pe teritoriul lor, să fie plătiți cu salariile minime stabilite prin legile Milog-Germania sau loi Macron – Franța. Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva aplicării sistematice a legislației salariului minim din Franța și Germania la transportul rutier – click aici

UNTRR, alături de peste 50 asociații din 24 State Membre  – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Rep. Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie a transmis instituțiilor europene o Declarație împotriva aplicării Directivei privind Detașarea Lucrătorilor (96/71/CE) la transportul rutier internațional în UE (https://www.postingfreetransport.org/)

UNTRR solicită Eurodeputaților români să susțină întoarcerea la Comisia Europeană a acestui dosar periculos al Pachetului Mobilitate 1 care propune o Lege specială pentru aplicarea Directivei detașării nr. 71/1996 la transporturile rutiere, având în vedere faptul că șoferii profesioniști sunt lucrători mobili, nu detașați. Aplicarea Directivei privind detașarea lucrătorilor la transportul rutier internațional va slăbi piața unică și dezvoltarea UE, determinând creșterea costurilor operațiunilor de transport internațional și bariere administrative care vor conduce la scăderea comerțului transfrontalier.

– Interzicerea efectuării repausului săptămânal normal al șoferilor în cabina camionului – această măsură nu ține cont nici de dificultățile semnificative/imposibilitatea de a respecta interdicția efectuării repausului săptămânal normal în cabină din cauza lipsei spațiilor de parcare  sigure și securizate pentru camioane în UE și nici de provocările legate de controlul acestei interdicții de către statele membre, fapt recunoscut în evaluarea de impact a Comisiei. Deși propunerea acestei interdicții este justificată pe baza clarității legale, a sănătății în muncă și a securității muncii, este aproape imposibil ca transportatorii rutieri și șoferii acestora să o poată respecta, din cauza lipsei de locuri de parcare adecvate, așa cum evidențiază  Studiul recent (2019) al Comisiei Europene privind Spațiile de Parcare pentru Camioane semnalând lipsa acută a 400 000 spații de parcare sigure și securizate pentru camioane în Europa.

În ultimii ani, aplicarea restricției efectuării repausului săptămânal normal în cabină de către mai multe State Membre a condus la controale și amenzi abuzive aplicate transportatorilor rutieri români, semnalate Comisiei Europene de către UNTRR și investigate de Comisia Europeana.

UNTRR solicită Eurodeputaților români să susțină întoarcerea la Comisia Europeană a acestui dosar periculos al pachetului mobilitate 1, care propune revizuirea Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor profesioniști prin restricționarea efectuării perioadei de repaus săptămânal normal în cabină, fără a ține cont de imposibilitatea de a respecta această interdicție din cauza lipsei spațiilor de parcare sigure și securizate pentru camioane în UE.

Transportatorii români și est-europeni vor fi cei mai afectați de măsurile propuse prin aceste 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1, care vor conduce la o creștere semnificativă a costurilor lor de operare și la restricționarea transporturilor rutiere internaționale operate de aceștia în cadrul UE.

Stabilirea unui cost de referință pentru transportul rutier în UE este soluția pentru un Pachet de Mobilitate corect și echilibrat! Propunerile pachetului mobilitate, deja aplicate în multe State Vestice, conduc la creșterea semnificativă a costurilor de operare ale transportatorilor români și est-europeni în Vestul UE, în condițiile în care  tarifele plătite acestora, de cca. 1 Euro/km, sunt sub nivelul costului de referință pentru transportul rutier în Vestul UE de cca. 1,25 Euro/km (cf. Comitetului Național Rutier din Franța –  www.cnr.fr), iar un transportator vestic primește pentru același serviciu un tarif de cca. 1,5 Euro/km (cost de referință +marjă de profit). Plată egală pentru muncă egală în același loc- acest principiu trebuie să se aplice și companiilor din Centrul și Estul UE, nu numai angajaților, în caz contrar Pachetul Mobilitate va distorsiona grav competiția pe piața de transport europeană, legalizând discriminarea transportatorilor români și est-europeni. Așa cum în domeniul bancar se utilizează dobânda de referință EURIBOR  + marja băncii, similar ar trebui utilizat în transportul rutier european Costul de referință UE + marja fiecărei firme de transport rutier, alături de liberalizarea pieței.

În acest moment crucial, este necesară implicarea activă a Eurodeputaților români pentru apărarea intereselor transportatorilor români în cadrul Parlamentului European, având în vedere contribuția importantă a transporturilor rutiere la economia României și faptul că în ultimii doi ani, transportul rutier de mărfuri a fost principalul contributor la exportul de servicii al României potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

UNTRR face apel la toți Eurodeputații români să acționeze în coordonare cu Eurodeputații din alte State Membre UE pentru a determina întoarcerea Pachetului Mobilitate 1 la Comisia Europeană, opunându-se începerii trialogului pe cele 3 dosare periculoase ale Pachetului Mobilitate 1. UNTRR solicită participarea activă a Eurodeputaților români membri în TRAN la reuniunea TRAN din 19 septembrie 2019 pentru a susține interesele transportatorilor rutieri români.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 16.000 de firme înscrise – operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Gheorghe Falcă

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Fabrica de construcții metalice din Arad, rol determinant în construirea celor 433 de km de autostradă din PNRR

Published

on

© Gheorghe Falcă - arhivă personală

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) salută activitatea amplă de la fabrica de construcții metalice din Arad, cea mai mare fabrică de acest tip din Sud-Estul Europei.

„De aici pleacă structurile metalice pentru cele patru poduri de pe Centura Bucureștiului, iar construcțiile metalice vor avea un rol determinant în perioada următoare atunci când România va construi 433 de km de autostradă (PNRR) și sute de kilometri de căi ferate”, a scris deputatul european pe pagina de Facebook.

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă condiția esențială prin care un stat membru poate accesa fondurile disponibile prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență de 672,5 miliarde de euro, nucleul planului Next Generation EU.

România are un buget alocat estimat de 30,4 miliarde de euro destinat instrumentului de finanţare “Mecanismul de redresare şi rezilienţă”, din care 13,7 miliarde de euro sunt structuraţi sub formă de granturi şi 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Citiți și: Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului de proiectare a Autostrăzii Unirii: Ne luptăm ca A8 și A7 să fie finanțate din PNRR. Moldova a așteptat suficient drumuri moderne

Amintim că în vremea în care eurodeputatul PNL conducea Aradul, a restaurat tot cu fonduri europene (11 milioane euro) Colegiul Moise Nicoară, dar și Palatul Cultural (ridicat în 1913, cu linii asemănătoare Academiei de Muzică Franz Liszt de la Budapesta), clădiri emblematice pentru istoria și imaginea Aradului. Palatul Cultural din Arad a fost dotat cu o orgă nouă, care a costat 600.000 euro.

Gheorghe Falcă a fost primarul municipiului Arad în perioada 2004-2019, funcție la care a trebuit să renunțe după câștigarea unui mandat de europarlamentar la alegerile europene din mai 2019. Din calitatea de primar, Falcă a fost membru al Comitetului European al Regiunilor, participând la formarea politicilor la nivel european. Ca primar al Aradului, Gheorghe Falcă a reușit să dezvolte și să modernizeze orașul și a realizat cea mai mare investiție finanțată din fonduri europene din învățământul românesc.

Continue Reading

Dragoș Pîslaru

Garanția pentru Copii: Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a discutat cu ministrul dezvoltării despre implementarea și finanțarea prin PNRR a programului de construire de creșe

Published

on

© Dragoș Pîslaru/ Facebook

Europarlamentarul Dragoș Pîslaru a început luni, la București, o serie de întâlniri cu oficialii statului român pe tema Garanției pentru Copii, unul dintre cele mai importante obiective ale mandatului său de eurodeputat.

Co-raportor al grupului Renew Europe pe dosarul Garanției pentru Copii, Pîslaru a discutat cu ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, despre educația și îngrijirea timpurie și locuire, subliniind că acest instrument este unul esențial pentru copiii și tinerii României și ai UE. 

“De la prima întâlnire a săptămânii dedicată Garanției pentru Copii vă aduc și primele vești bune. Am discutat azi cu ministrul Cseke Attila, care tocmai lansează programul de construire de creșe al MDLPA, acum gata de implementare și finanțat prin PNRR chiar prin pilonul pe care l-am creat în calitate de co-raportor pe Mecanismul de Redresare și Reziliență”, a scris Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit europarlamentarului, Garanția pentru Copii presupune contactul cu toate instituțiile-cheie și cu organizațiile implicate pe cele patru componente esențiale ale investiției care trebuie făcută în tânăra generație: educație, sănătate, nutriție și locuire.

“Îi felicit pe colegii mei din Guvern pentru această inițiativă guvernamentală reușită și atât de așteptată de părinții din toată România. Am atins de asemenea în discuția cu domnul ministru Cseke Attila declarația președinției portugheze a Consiliului UE privind strategia europeană de locuire și situația persoanelor fără adăpost, în perspectiva politicii de incluziune și a valului reînnoirii – Renovation Wave”, a mai spus Pîslaru.

El a mai indicat că prin Platforma europeană de combatere a fenomenului lipsei de adăpost, instituţiile Uniunii Europene, statele membre și părțile interesate colaborează în vederea găsirii unor soluții concrete pentru soluționarea fenomenului persoanelor fără adăpost în UE.

“Platforma face parte din Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și va pune în aplicare Principiul 19: dreptul la locuință şi la asistență pentru persoanele fără adăpost”, a conchis el, anunțând că va continua seria de întâlniri.

Amintim că Dragoș Pîslaru și-a convins colegii din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European  să demareze discuțiile privind crearea unui Autorități Europene pentru copii, incluziune și inovare socială, care să coordoneze și să împingă înainte politicile statelor membre cu scopul combaterii sărăciei și excluziunii sociale a copiilor.

În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se recomandă să ofere copiilor aflați în dificultate acces gratuit și eficace la:

  • structurile de educație și îngrijire timpurie – evitându-se, de exemplu, segregarea claselor;
  • activități educative și școlare – de exemplu, echipamente adecvate pentru învățământul la distanță și excursii școlare;
  • cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală; și
  • asistență medicală – de exemplu, prin facilitarea accesului la consultații medicale și la programe de depistare a bolilor.

Aceste servicii ar trebui să fie gratuite și ușor accesibile copiilor aflați în dificultate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat Garanția europeană pentru copii în Orientările sale politice pentru perioada 2019-2024. Garanția europeană pentru copii completează cel de al doilea pilon al Strategiei privind drepturile copilului. Ea este, totodată, unul dintre elementele cele mai însemnate ale Planului de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale, adoptat la 4 martie 2021, și constituie un răspuns direct la principiul 11 al pilonului: Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii. Planul de acțiune propune drept obiectiv pentru UE reducerea cu cel puțin 15 milioane (dintre care cel puțin 5 milioane copii), până în 2030, a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială.

Continue Reading

Eugen Tomac

Eugen Tomac sesizează Guvernul și Parlamentul pe tema importului de deșeuri: Îmi rezerv dreptul de a crea un comitet de inițitivă care să declanșeze organizarea unui referendum pe acest subiect

Published

on

© European Union 2021 - Source : EP

Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat luni că va sesiza Guvernul și Parlamentul pentru a lua “măsuri radicale” și a stopa importurile de deșeuri în România, precizând că își rezervă dreptul de a crea un comitet de inițitivă care să declanșeze organizarea unui referendum pe acest subiect.

“Aerul, Apa și Solul nu se negociază! Nu mă impresionează multe lucruri din cotidian. Viața unui politician este plină de evenimente mai puțin plăcute pentru că trebuie să iei continuu decizii, să emiți opinii, lista provocărilor fiind foarte lungă. Recunosc, însă, că am rămas șocat când am citit știrea din care rezultă că Poliția de frontieră a confiscat 4600 de tone de deșeuri care trebuiau să fie “importate” în România.  Știam că pentru unii protejarea mediului este doar o lozincă și că în spatele acestor “preocupări” se aduc deșeuri în România contra unor sume derizorii. Nu mi-am putut, însă, imagina că se închid ochii la aceasta crimă și că în țara noastră intră anual zeci de mii de tone de deșeuri din alte state”, a afirmat eurodeputatul român, într-o reacție la anunțul conducerii Poliției de Frontieră, care a precizat că poliţiştii de frontieră au reuşit să confişte, de la începutul anului, peste 4.600 tone de deşeuri.

Tomac a criticat lipsa dezbaterilor legate de mediu, dar și faptul că majoritatea primăriilor nu tratează cu seriozitate selectarea deșeurilor. “Suntem, prin neimplicare și delăsare, părtași la distrugerea cu bună știință a AERULUI, APEI și SOLULUI României”, a subliniat el.

Europarlamentarul a precizat că a citit legislația legată de transportul de deșeuri, subliniind faptul că România are obligația să înceteze primirea oricărui tip de deșeuri și să înăsprească legislația privind selectarea deșeurilor interne.

“Pentru a nu mai lasă niciun fel de interpretare cred că trebuie stopată urgent această activitate.  Voi sesiza astăzi Guvernul României și Parlamentul pe acest subiect, pentru că trebuie urgent luate măsuri radicale. Uniunea Europeană și-a stabilit drept prioritate, prin mandatul actualei Comisii Europene, protejarea mediului ca prioritate zero. Tocmai de aceea, trebuie să explicăm cu argumente credibile o asemenea decizie inclusiv la Bruxelles”, a continuat el.

Eugen Tomac a mai transmis că în cazul în care solicitarea transmisă autorităților nu produce efecte și vom primi în continuare deșeuri inutilizabile și toxice pe teritoriul României, își rezervă dreptul de a crea un comitet de inițitivă care să declanșeze organizarea unui referendum pe acest subiect.

“Românii sunt cei care trebuie să decidă dacă sunt sau nu de acord ca în țara noastră să fie aduse deșeuri în condițiile în care nu avem un sistem de selectare și reciclare a deșeurilor din Romania și nici gropi suficiente pentru a gestiona propriile deșeuri. Avem nevoie de un mediu sănătos, de un aer curat, de apă fără reziduuri și de un pământ roditor. Este tot ce e mai bun ce le putem lasă viitoarelor generații de români”, a conchis el.

De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au intervenit în 106 cazuri, reuşind confiscarea a peste 4.600 tone de deşeuri, fie în intervenţii punctuale, fie în cadrul unor acţiuni de amploare desfăşurate în colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi Direcţia Generală a Vămilor.

La nivel european, Comisia a solicitat României și mai multor state membre să transpună integral în legislația națională noile norme privind gestionarea deșeurilor, prevenirea deșeurilor de ambalaje și depozitele de deșeuri.

Astfel, în cadrul pachetului său din luna iunie privind procedurile de infringement, Comisia Europeană a îndemnat Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Croația, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. Directiva stabilește cerințe minime de funcționare pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și consolidează normele privind prevenirea deșeurilor. Ea stabilește, de asemenea, noi obiective privind reciclarea deșeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deșeurile municipale vor trebui reciclate la un nivel minim de 55 % din greutate. Acest obiectiv va crește la 60 % până în 2030 și la 65 % până în 2035. Pactul verde european subliniază importanța obiectivului ca Europa să rămână pe calea cea bună în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. În octombrie 2020, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere celor 17 state membre menționate, iar acum a decis să le trimită avize motivate. Țările respective au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri.

De asemenea, Comisia Europeană a îndemnat Austria, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franța, Croația, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia și România să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/852 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Directiva impune statelor membre ale UE să ia măsuri pentru a preveni generarea de deșeuri de ambalaje și pentru a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului. Pactul verde european subliniază importanța obiectivului ca Europa să rămână pe calea cea bună în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale de mediu. În octombrie 2020, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere celor 13 state membre menționate, iar acum a decis să le trimită avize motivate. Țările respective au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
U.E.30 mins ago

Polonia trimite o echipă de salvare în Germania: Îi ajutăm pe vecinii noștri să facă față consecințelor inundațiilor tragice

Gheorghe Falcă1 hour ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Fabrica de construcții metalice din Arad, rol determinant în construirea celor 433 de km de autostradă din PNRR

Dragoș Pîslaru2 hours ago

Garanția pentru Copii: Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a discutat cu ministrul dezvoltării despre implementarea și finanțarea prin PNRR a programului de construire de creșe

NATO18 hours ago

Noul ambasador al României în SUA, Andrei Muraru, în vizită la Baza Mihail Kogălniceanu: Suplimentarea efectivelor de militari americani în România reprezintă o prioritate

FONDURI EUROPENE19 hours ago

România achiziționează cu fonduri europene două avioane destinate situațiilor de urgență, capabile să transporte pacienți în stare critică pe o rază de 2.000 km

COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Comisia Europeană solicită companiei Google să fie mai transparentă: Consumatorii UE nu trebuie induși în eroare

CHINA19 hours ago

Prima vizită a unui înalt oficial al administrației Biden la Beijing: SUA salută concurența acerbă cu China. Ne vom consolida propria forță competitivă, dar nu căutăm un conflict

REPUBLICA MOLDOVA20 hours ago

Ministrul transporturilor Cătălin Drulă anunță îmbunătățirea legăturilor de infrastructură dintre România și Republica Moldova: Avem cinci proiecte în derulare

U.E.20 hours ago

Comisarul european pentru Sănătate îl asigură pe eurodeputatul Dan Motreanu că secvențierea genomului SARS-CoV-2 este o prioritate a Comisiei Europene

EDUCAȚIE20 hours ago

Raport UNICEF: În România, accesul limitat la internet și la echipamente IT reprezintă principalele bariere în furnizarea serviciilor în educație în contextul COVID-19

COMISIA EUROPEANA3 days ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL3 days ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA4 days ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA4 days ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI5 days ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA7 days ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA7 days ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending