Connect with us

COMISIA EUROPEANA

UE ia măsuri suplimentare pentru a ajuta statele membre se asigure că refugiații ucraineni au acces la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă

Published

on

© European Union 2022 - Source : EC Audiovisual

Comisia Europeană a prezentat miercuri acțiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei și a populației ucrainene.

Într-un comunicat al instituției se estimează că în cele patru săptămâni de la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei în Ucraina, au sosit în UE aproximativ 3,5 milioane de persoane, în principal femei și copii. Se estimează că aproximativ 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării.

Primirea oferită de UE celor care au intrat pe teritoriul său este marcată de prima activare din istorie a Directivei privind protecția temporară, cu scopul de a oferi asistență rapidă și un statut juridic clar.

Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce privește asistența la frontiere, primirea și protecția civilă, UE a luat miercuri măsuri suplimentare pentru a ajuta statele membre să se asigure că beneficiarii pot avea efectiv dreptul la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă – trăsături distinctive ale modului de viață european.

”Milioane de oameni au fost dezrădăcinați și trebuie să punem rapid în practică toate modalitățile de exprimare a solidarității. Este deja operațională o nouă platformă de solidaritate, care permite ca, între statele membre, să se coreleze nevoile și capacitățile. Cei care fug de război au nevoie să își vadă drepturile restabilite. Trebuie să fie în măsură să lucreze, să aibă acces la asistență medicală, să fie siguri că au un acoperiș deasupra capului și că își pot trimite copiii la școală”, a declarat  Ylva Johansson, comisara pentru afaceri interne.

Sprijinul disponibil include: 

  • Protecție specială pentru copii: copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid la drepturile pe care le au, fără discriminare. Înregistrarea lor la intrarea în UE este esențială. Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru complet pentru protecția și respectarea drepturilor copilului. Coordonatorii naționali numiți în cadrul Garanției europene pentru copii au un rol esențial de jucat în încurajarea și coordonarea eforturilor atât la nivel național, cât și cu autoritățile regionale și locale. În acest context, se acordă o atenție deosebită copiilor instituționalizați (de exemplu, din orfelinate) și copiilor expuși riscului de trafic și răpire. În plus, Comisia pregătește proceduri standard de operare specifice pentru transferarea minorilor neînsoțiți. 
  • Accesul la educație: sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor reprezintă o prioritate în aceste vremuri dificile. Comisia va reuni statele membre pentru a încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica măsurile necesare pentru a le permite copiilor strămutați să își poată continua parcursul școlar. Platforma „School Education Gateway” va servi drept ghișeu unic care va da acces la materiale educaționale din Ucraina și la materiale ale statelor membre în limba ucraineană. Va fi esențial, de asemenea, să se valorifice capacitățile profesorilor ucraineni aflați printre persoanele nou-sosite în Europa. Comunitatea eTwinning poate ajuta grupurile create în spațiul securizat al platformei pentru sprijinirea cadrelor didactice. Flexibilitatea pe care o oferă programul de finanțare Erasmus+ va fi utilizată pentru a sprijini accesul studenților refugiați la educație și integrarea în instituțiile de învățământ superior a profesorilor care fug din calea războiului.
  • Accesul la asistență medicală: datorită unui mecanism de solidaritate instituit de Comisie, persoanele care au nevoie urgentă de spitalizare și tratament specializat pot fi transferate rapid între statele membre, 10 000 de paturi fiind deja disponibile în acest scop. ECDC monitorizează situația sanitară pe teren și a emis orientări privind prevenirea și controlul bolilor infecțioase. Comisia, prin intermediul HERA, sprijină, de asemenea, furnizarea de vaccinuri, o atenție deosebită acordându-se vaccinării copiilor. Ar mai fi de adăugat și că UE va lua măsuri specifice de sprijinire a sănătății mintale și pentru depășirea traumelor celor care fug din calea războiului, inclusiv crearea unei rețele de profesioniști în domeniul sănătății mintale care sunt vorbitori de ucraineană. 
  • Accesul la locuri de muncă: statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei care sosesc în UE să își exercite rapid dreptul la muncă și la formare profesională. Este vorba despre informarea cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au în temeiul Directivei privind protecția temporară, furnizarea de sprijin lingvistic sau de afaceri și asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor, proces în care serviciile publice de ocupare a forței de muncă au un rol esențial în calitate de interfață între cei aflați în căutarea unui loc de muncă și piața forței de muncă. Comisia a adăugat limba ucraineană în cadrul Instrumentului EU de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și pe cei care doresc să își continue studiile să își valorifice competențele și apoi să aibă acces la oportunitățile care se prezintă și la orientare pentru pașii de urmat. Comisia va testa, de asemenea, o nouă rezervă de talente, inițiativă menită să coreleze competențele cu locurile de muncă vacante. Alte inițiative ale Comisiei în acest domeniu includ elaborarea de noi orientări pentru a facilita recunoașterea calificărilor profesionale obținute în Ucraina și colaborarea cu partenerii sociali pentru a contribui la informarea sectorului privat cu privire la drepturile în temeiul protecției temporare și la programele disponibile.
  • Accesul la cazare și locuințe: pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele sigure” va sprijini europenii care își pun la dispoziție locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse online, după caz. În plus, Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și fondurile politicii de coeziune vor fi mobilizate pentru a consolida sistemele publice de primire. Pe termen mai lung, Fondul european de dezvoltare regională contribuie la furnizarea de locuințe sociale familiilor și persoanelor din comunitate, iar acesta poate acoperi atât achiziționarea, cât și renovarea locuințelor. Fondul social european poate sprijini serviciile și cazarea comunitare, în special pentru persoanele cu nevoi speciale, persoanele cu handicap, copii și persoanele în vârstă. 

Solidaritatea în acțiune 

Comisia a instituit o platformă de solidaritate, care reunește statele membre și agențiile UE, pentru a coordona sprijinul acordat statelor membre care au nevoie. Platforma va contribui la organizarea transferurilor de persoane în interiorul UE către statele membre care dispun de capacitate de primire și poate contribui, de asemenea, la stabilirea unor căi de acces către țări terțe care găzduiesc deja comunități ucrainene semnificative, cum ar fi Canada sau Regatul Unit.

Solidaritatea a venit și din sectorul privat, multe companii de transport organizând trenuri umanitare și oferind bilete gratuite celor care se refugiază. UE ajută la repatrierea resortisanților din afara Ucrainei care se aflau în această țară în momentul izbucnirii războiului, de exemplu prin intermediul primelor zboruri umanitare de returnare voluntară, sprijinite de Frontex, din Polonia în Tadjikistan și în Kârgâzstan. 

Soluții rapide și flexibile pentru finanțarea solidarității 

Comisia a luat măsuri imediate pentru a contribui la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele membre care găzduiesc persoane ce fug din calea războiului din Ucraina. Printre acestea se numără propunerea privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) și modificările aduse fondurilor pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020. Sprijinul personalizat prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic va ajuta statele membre la dezvoltarea capacității instituționale și operaționale de primire a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, consolidând integrarea socială și economică a acestora și utilizând în mod optim fondurile UE disponibile pentru a oferi cazare familiilor sau copiilor neînsoțiți.

În plus, finanțarea disponibilă în cadrul REACT-EU, în special tranșa sa din 2022 de până la 10 miliarde de euro, poate fi utilizată de statele membre. Pentru a sprijini statele membre, în special pe cele mai apropiate de frontiera UE cu Ucraina, se vor pune la dispoziție plăți de prefinanțare în valoare de 3,4 miliarde de euro în cadrul REACT-EU pentru a accelera accesul la fonduri. O finanțare semnificativă este disponibilă, de asemenea, în cadrul financiar 2021-2027 adoptat, atât din fondurile pentru afaceri interne, cât și din fondurile politicii de coeziune.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

COMISIA EUROPEANA

Protecția consumatorilor: Comisia Europeană a identificat practici manipulatoare în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

Published

on

© European Union 2018

Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de țări membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, această verificare a vizat 399 de magazine virtuale ale unor comercianți cu amănuntul care vând produse variind de la textile la produse electronice.

Verificarea s-a axat, de asemenea, pe trei tipuri specifice de practici manipulatoare despre care se constată deseori că sunt utilizate pentru a-i determina pe consumatori să facă alegeri care ar putea să nu fie în interesul lor, așa-numitele „interfețe înșelătoare” (dark patterns).

Printre acestea se numără: numărătoarele inverse false; interfețele web concepute pentru a-i determina pe consumatori să facă achiziții, să cumpere abonamente sau să aleagă alte opțiuni; precum și informațiile ascunse. Ancheta a arătat că 148 de site-uri conțineau cel puțin una dintre aceste trei interfețe înșelătoare.

”Conform verificării noastre, aproape 40 % din site-urile web de cumpărături online se bazează pe practici manipulatoare menite să exploateze vulnerabilitățile consumatorilor sau să îi înșele. Acest comportament este vădit reprobabil și contravine protecției consumatorilor. Astăzi, dispunem deja de instrumente obligatorii cu ajutorul cărora putem contribui la soluționarea acestor probleme și fac apel la autoritățile naționale îndemnându-le să recurgă la capacitățile lor de asigurare a respectării legii pentru a lua măsuri adecvate și pentru a combate aceste practici. În paralel, Comisia revizuiește întreaga legislație privind protecția consumatorilor pentru a se asigura că aceasta este adecvată pentru era digitală, inclusiv pentru a evalua dacă interfețele înșelătoare fac obiectul unor supravegheri adecvate”, a precizat comisarul european pentru justiție, Didier Reynders.

Concret, verificările au relevat:

  • 42 de site-uri web au utilizat numărătoare inverse false cu termene-limită pentru achiziționarea de produse specifice;
  • 54 de site-uri web au direcționat consumatorii către anumite opțiuni – de la abonamente la produse mai scumpe sau la opțiuni de livrare – fie prin designul lor grafic, fie prin alegerea limbii;
  • S-a constatat că 70 de site-uri web disimulau informații importante sau le făceau mai puțin vizibile pentru consumatori. De exemplu, era vorba de informații referitoare la costurile de livrare, la compoziția produselor sau la disponibilitatea unei opțiuni mai ieftine. 23 de site-uri web disimulau informații cu scopul de a manipula consumatorii îndemnându-i să își facă un abonament;
  •  Acțiunea de verificare a inclus, de asemenea, aplicațiile a 102 dintre site-urile web care au făcut obiectul verificării, dintre care 27 au recurs, de asemenea, la cel puțin una dintre cele trei categorii de interfețe înșelătoare.

Care sunt pașii următori? 

Autoritățile naționale vor contacta acum comercianții în cauză pentru a le solicita să își rectifice site-urile web și, dacă este necesar, vor lua măsuri suplimentare în conformitate cu procedurile lor naționale.

Pe lângă această acțiune de verificare și ca parte a eforturilor sale mai ample de a aborda interfețele înșelătoare pentru a completa activitatea rețelei CPC, Comisia va contacta, de asemenea, comercianții online care au fost identificați într-un studiu din 2022 privind practicile comerciale neloiale în mediul digital pentru a le cere să remedieze problemele identificate aici.

În plus, Comisia colectează feedback cu privire la trei directive referitoare la protecția consumatorilor, pentru a stabili dacă acestea asigură un nivel ridicat de protecție în mediul digital: Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind clauzele contractuale abuzive. O consultare publică este deschisă până la 20 februarie 2023.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Procedura de infringement: România are la dispoziție două luni pentru a transpune în legislația națională directive menite să combată evaziunea fiscală și să protejeze consumatorii

Published

on

© Comisia Europeană în România/ Facebook

Comisia Europeană a trimis o scrisoare de întârziere mai multor state care nu au comunicat încă măsurile de transpunere integrală a unor directive UE în domeniile fiscalității și uniunii vamale, aceste țări, printre ele aflându-se și România, având două luni la dispoziție pentru a răspunde scrisorii în cauză și pentru a transpune directivele respective în legislația națională, în caz contrar instituția poate emite un aviz motivat.

Combaterea evaziunii fiscale:  noi norme de cooperare administrativă între autoritățile fiscale în contextul utilizării platformelor digitale de către contribuabili

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în martie 2021, Consiliul a adoptat o modificare a Directivei privind cooperarea administrativă (Directiva UE 2021/ 514 – DAC7).

În temeiul DAC7, platformele digitale, cum ar fi site-urile web și aplicațiile mobile, care permit contribuabililor să vândă bunuri, să ofere servicii personale online și offline sau să închirieze bunuri imobile sau mijloace de transport, trebuie să raporteze contribuabilii respectivi și activitățile economice ale acestora.

Aceste informații vor ajuta autoritățile fiscale din statele membre ale respectivilor contribuabili să prevină evaziunea fiscală sau raportarea eronată prin utilizarea platformelor digitale.

Toate statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația lor națională și să informeze Comisia cu privire la aceasta până la 31 decembrie 2022. Următoarele state membre nu au notificat sau au notificat doar parțial măsurile naționale de transpunere a DAC7 și primesc astăzi o scrisoare de punere în întârziere: Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia.

Protecția consumatorilor: protejarea intereselor colective ale consumatorilor prin intermediul mecanismului acțiunilor reprezentative

Directiva privind acțiunile reprezentative (UE) 2020/1828 urmărește să garanteze că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile lor în temeiul legislației Uniunii.

Aceasta va împuternici entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor și va introduce prerogative de sancționare mai puternice pentru autoritățile de protecție a consumatorilor din statele membre.

Această acțiune reprezentativă va permite unei entități calificate, cum ar fi o organizație de consumatori, să solicite despăgubiri, precum compensații, înlocuiri sau reparații, pentru un grup de consumatori care au fost afectați de o practică comercială ilegală. Întrucât directiva a intrat în vigoare în decembrie 2020, statele membre au avut la dispoziție doi ani pentru a o transpune în legislația națională și pentru a informa Comisia.

Deși în majoritatea statelor membre se lucrează în prezent la adoptarea legilor, un număr mare de state membre nu au reușit să notifice măsurile naționale de transpunere integrală a directivei până la termenul stabilit, cel de 25 decembrie 2022 și, prin urmare, vor primi scrisori de punere în întârziere:  Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Aer curat: Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre UE să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici

Published

on

© Reprezentanța Comisiei Europene în România/ Facebook

Comisia Europeană solicită României și altor 13 țări membre să-și respecte angajamentele de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți atmosferici, conform prevederilor Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (”plafoanele naționale de emisie” sau ”Directiva NEC”).

Conform unui comunicat al instituției, directiva NEC stabilește angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru mai mulți poluanți care trebuie atinse de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 și 2029, precum și reduceri mai ambițioase începând cu 2030.

Statele membre trebuie să stabilească programe naționale de control al poluării atmosferice (PNCP) pentru a arăta cum vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.

Pactul Verde European, prin intermediul căruia Uniunea Europeană urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic, pune accentul pe reducerea poluării atmosferice, care se numără printre principalii factori care afectează negativ sănătatea umană.

 Comisia a analizat inventarele naționale de emisii ale mai multor poluanți prezentate de statele membre în 2022 (reflectând emisiile din 2020).

Cele 14 state membre menționate mai sus nu și-au respectat angajamentele pentru unul sau mai mulți poluanți vizați de Directiva NEC. În plus, întrucât măsurile prevăzute în PNAIC ale majorității acestor state membre nu au asigurat atingerea angajamentului de reducere a emisiilor pentru unul sau mai mulți poluanți, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a limita emisiile anuale de origine umană, astfel cum prevede directiva.

Amoniacul (provenit din sectorul agricol) este poluantul pentru care majoritatea acestor state membre nu își respectă obligațiile.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere acestor 14 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA12 hours ago

Directorul executiv al FMI a remarcat consolidarea reputației României în plan european și internațional, prin performanțele economice obținute și reformele asumate

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI13 hours ago

Vasile Blaga apreciază că rezultatul alegerilor din Austria mai degrabă încurcă decât ajută România în eforturile de aderare la Schengen: Subiectul nu trebuie să se stingă. Demersul diplomatic trebuie să continue

SUA13 hours ago

Antony Blinken îndeamnă Israelul și Palestina să ia măsuri pentru aplanarea tensiunilor care au dus la un nou val de violențe

ROMÂNIA14 hours ago

Lituania susține ferm aderarea României la Schengen. Miniștrii de externe ai celor două țări au discutat despre cooperarea în cadrul UE, NATO și a Inițiativei celor Trei Mări

U.E.15 hours ago

Franța se angajează să lupte mai eficient împotriva rasismului, antisemitismului şi discriminării printr-un plan menit să facă tânăra generație mai puțin vulnerabilă la mesajele bazate pe ură

COMISIA EUROPEANA16 hours ago

Protecția consumatorilor: Comisia Europeană a identificat practici manipulatoare în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

ROMÂNIA16 hours ago

Eurostat: România continuă să se bazeze în proporție de 72% pe combustibili fosili pentru aprovizionarea sa globală cu energie

U.E.17 hours ago

Polonia își crește bugetul pentru apărare la 4% din PIB în 2023. Morawiecki: Războiul din Ucraina ne determină să ne înarmăm și mai repede

CONSILIUL UE17 hours ago

Consiliul UE recomandă consolidarea plaselor de siguranță socială prin promovarea unui venit minim adecvat și garantarea accesului la servicii esențiale pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente

ROMÂNIA18 hours ago

Bogdan Aurescu anunță că România și Austria vor demara “discuții la nivel de experți în perioada imediat următoare”: Rezultatul alegerilor arată absenţa impactului folosirii temei Schengen

NATO3 days ago

Ungaria se alătură Cehiei și Poloniei în misiunile de protejare a spațiului aerian al Slovaciei

U.E.3 days ago

Ministrul de externe al Olandei: România a parcurs un drum extraordinar. Am spus că vom sprijini aderarea României la Schengen și ne menținem angajamentul luat

ROMÂNIA4 days ago

Premierul Nicolae Ciucă a discutat cu miniștrii de externe ai Franței și Olandei despre aderarea României la Schengen și sprijinirea R. Moldova

NATO4 days ago

Grupul de luptă NATO de la Cincu: Miniștrii de externe ai României, Olandei și Franței reafirmă solidaritatea și unitatea aliată pentru apărarea flancului estic

NATO5 days ago

Vizită istorică la NATO: Președintele Israelului s-a adresat în premieră aliaților reuniți în Consiliul Nord-Atlantic

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: PIB-ul României a crescut cu 49 de miliarde de euro în 2022. Pentru acest an prognoza este una favorabilă, cu o creștere de 2,8%

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Din Parlamentul European, președintele Israelului a îndemnat la comemorarea „alianței sacre făurite în paralel cu Holocaustul” pentru cinstirea supraviețuitorilor și combaterea antisemitismului

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Roberta Metsola evidențiază responsabilitatea generației actuale de a menține vie memoria victimelor Holocaustului: Ura încă găsește multe voci care o disculpă. Nu putem permite nimănui să găsească alinare în ignoranță

INTERNAȚIONAL5 days ago

SUA aprobă trimiterea a 31 de tancuri Abrams în Ucraina. NATO afirmă că “împreună, tancurile americane, britanice și germane” pot face diferența în lupta împotriva Rusiei

NATO7 days ago

Secretarul general al NATO are încredere că decizia trimiterii de tancuri de luptă în Ucraina va veni în curând: Este un moment crucial al războiului

Team2Share

Trending