Un milion de euro amendă pentru OPCOM, de la Comisia Europeană

european commission headquartersComisia Europeană a aplicat o amendă de peste 1 milion de euro societăţii S.C. OPCOM S.A. pentru că a abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţa românească a facilitării tranzacţiilor de energie electrică pe piaţa spot încălcând normele UE în materie de concurenţă, se arată într-un comunicat al instituţiei europene.

OPCOM administrează singura bursă de energie electrică din România. Bursele de energie sunt pieţe organizate de tranzacţionare a energiei electrice. Tranzacţionarea spot înseamnă tranzacţionarea pe termen scurt (de exemplu, în aceeaşi zi sau pentru ziua următoare). Comisia a constatat că, timp de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe comercianţii de energie electrică din afara României cu sediul în UE.

Joaquín Almunia, vicepreşedintele Comisiei responsabil de politica în materie de concurenţă, a declarat: „Bursele de energie sunt indispensabile pentru funcţionarea eficientă a pieţelor de energie electrică în interesul consumatorilor. Comportamentul abuziv al OPCOM a împiedicat comercianţii din UE să participe pe pieţele spot din cadrul bursei de energie electrică din România, creând astfel o barieră artificială la intrare, ceea ce constituie o încălcare a normelor UE în materie de concurenţă. Barierele naţionale de acest tip nu numai că împiedică finalizarea unei pieţe unice a energiei, ci împiedică şi dezvoltarea de pieţe eficiente, lichide.”

Între 2008 şi 2013, OPCOM a impus ca membrii pieţelor spot de energie electrică să se înregistreze în scopuri de TVA în România, refuzând să accepte comercianţii care erau deja înregistraţi în scopuri de TVA în alte state membre ale UE. Prin urmare, comercianţii din UE nu puteau intra pe piaţa angro de energie electrică din România decât prin înfiinţarea unui sediu permanent în România, ceea ce presupune costuri suplimentare şi dezavantaje organizatorice pentru comercianţii din UE în comparaţie cu cei din România. Discriminarea pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire contravine principiilor de bază ale pieţei unice.

Bursele de energie joacă un rol important în furnizarea de informaţii publice privind preţurile. Acest lucru este esenţial pentru a avea preţuri transparente şi fiabile la energia electrică pe pieţele angro şi cu amănuntul. Cerinţa OPCOM privind înregistrarea în scopuri de TVA a creat o barieră artificială la intrarea pe piaţă pentru comercianţii din UE şi, în consecinţă, a redus lichiditatea pe piaţa angro a energiei electrice. Numărul de comercianţi afectaţi este semnificativ. În cadrul burselor de energie de pe pieţele comparabile, peste 50% dintre participanţi sunt comercianţi din UE care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA la nivel local.

Comisia ţine răspunzătoare, de asemenea, pentru această încălcare şi societatea-mamă a OPCOM, şi anume CNTEE Transelectrica S.A. („Transelectrica”). Transelectrica este operatorul de transport şi de sistem din România.

Înlăturarea barierelor la intrarea pe pieţele angro de energie electrică creşte lichiditatea şi stimulează concurenţa, ceea ce exercită o presiune în sens descrescător asupra preţurilor. Aceasta asigură, de asemenea, faptul că piaţa transmite semnale de preţ corecte.

Miercuri, 5 martie, Comisia a adoptat o decizie şi în cadrul unei alte investigaţii antitrust care implică burse de energie electrică.

Comisia Europeană a sancţionat Transelectrica şi OPCOM cu o amendă de 1.031.000 de euro, cele două societăţi răspunzând în solidar de achitarea întregii amenzii. Cuantumul amenzii a fost stabilit pe baza Orientărilor din 2006 ale Comisiei privind calcularea amenzilor. La stabilirea nivelului amenzilor, Comisia a ţinut cont de vânzările relevante realizate de societatea în cauză în România, de gravitatea încălcării şi de durata acesteia.

Comisia Europeană a iniţiat procedura privind încălcarea normelor de concurenţă având ca obiect comportamentul OPCOM pe bursa spot din România în decembrie 2012 şi a informat societatea cu privire la obiecţiunile sale, în iunie 2013.

Articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) interzice abuzul de poziţie dominantă pe piaţă care poate afecta schimburile comerciale dintre statele membre. Punerea în aplicare a acestei dispoziţii este definită de Regulamentul antitrust, care poate fi aplicat de către Comisie şi de către autorităţile naţionale din domeniul concurenţei din statele membre ale UE.

 

 

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.