Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Uniunea Europeană. Cui se pot adresa persoanele care au fost victime ale infracționalității în perioada vacanței

Published

on

Perioada actuală este una a vacanțelor pentru mulți dintre cetățenii europeni, unii dintre ei decizând să își petreacă concediul în afara granițelor statelor lor. Cu toate că este o perioadă de relaxare, cu toții trebuie să fie atenți nu numai la detaliile călătoriilor, dar și la riscurile la care sunt supuși.

Pentru a veni în întâminarea nevoilor cetățenilor UE, Comisia Europeană acordă sprijin victimelor criminalității, cazuri pe care le tratează cu prioritate, asigurându-se că toate nevoile acestora sunt îndeplinite, potrivit unui al Comisiei Europene.

Sursă: Facebook.com/ EU Justice and Consumers

Unul dintre cele mai mari încercări ale calității sistemelor europene de justiție este cât de bine sunt tratate victimele – tratamentul adecvat este o demonstrație a solidarității societăților noastre cu fiecare victimă individuală și recunoașterea faptului că un astfel de tratament este esențial pentru integritatea morală a societății.

Prin urmare, este crucială nu numai combaterea și prevenirea criminalității, ci și sprijinirea și protejarea adecvată a persoanelor care fac obiectul criminalității.

Ambele măsuri legislative și practice au fost puse în aplicare pentru a oferi un nivel adecvat pentru protecția drepturilor victimelor în întreaga UE.

Nevoile victimelor criminialității

Persoanele care se încadrează în statutul victimă au o serie de nevoi, variind de la victimă la victimă. Pentru a răspunde acestor nevoi individuale, este necesar ca toate victimele să fie tratate individual. Cu toate acestea, nevoile victimelor pot fi grupate în următoarele cinci mari categorii:

• Respectul reciproc și recunoașterea ca victime, atât în cadrul sistemului justiției, cât și în mai mare măsură de societate;

• Protecția atât împotriva intimidării, a represaliilor și a altor vătămări din partea acuzatului sau a bănuitului, cât și a răului în timpul investigațiilor penale și al procedurilor judiciare, cum ar fi evitarea interviurilor repetate ale victimei;

• Sprijin, inclusiv asistență imediată în urma unei infracțiuni, asistență fizică și psihologică pe termen lung și asistență practică în cadrul procedurilor de ajutorare a victimelor în înțelegerea, participarea și reducerea stresului lor;

• Accesul la justiție pentru a se asigura că victimele sunt conștiente de drepturile lor și le înțeleg atât din punct de vedere lingvistic cât și legal, pot furniza informații suplimentare și pot participa la proceduri; și

• Despăgubiri și restaurare , fie prin daune financiare plătite de stat sau de către infractor, fie prin mediere sau prin altă formă de justiție restaurativă care le permite victimelor să se confrunte cu acuzatul, în vederea obținerii unui acord voluntar între aceștia cu privire la modul de reparare a prejudiciului victima.

Cum acționează UE pentru a răspunde acestor nevoi

Decizia – cadru a Consiliului privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale din 2001, stabilește drepturile de bază pentru victimele infracționalității în cadrul UE. Statele membre trebuiau să-și adapteze legislația în conformitate cu cerințele deciziei-cadru până în 2006. Rapoartele de punere în aplicare publicate în 2004 și 2009 au concluzionat totuși că această legislație a UE nu a fost eficace în ceea ce privește atingerea standardelor minime pentru victimele din întreaga UE.

În 2011, Comisia a prezentat un pachet legislativ pentru consolidarea cadrului juridic privind drepturile victimelor, inclusiv o propunere de directivă obligatorie directă și efectiv executorie care să stabilească standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor.

Directiva 2012/29 / UE de stabilire a standardelor minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității a  fost adoptată la 25 octombrie 2012 și a intrat în vigoare la data de 15 noiembrie 2012. Noua directivă înlocuiește decizia-cadru din 2001 și include standardele minime care au fost stabilite în acest domeniu privind drepturile de acces la informații, sprijin, protecție și drepturi procedurale de bază în cadrul procedurilor penale. Cu toate acestea, directiva aduce o valoare adăugată semnificativă în comparație cu cadrul juridic anterior, deoarece conține drepturi mai concrete și cuprinzătoare pentru victime și obligații mai clare pentru statele membre.

Așadar, au fost incluse noi drepturi, dar și obligații: 

• Membrii de familie ai victimelor decedate sunt definite ca victime și beneficiază de toate drepturile din directivă; Membrii familiei victimelor care au supraviețuit au dreptul la sprijin și protecție. Membrii familiei sunt definiți pe scară largă și includ și partenerii intime necăsătoriți.

• Informații accesibile și ușor de înțeles – Toate comunicările cu victimele trebuie făcute astfel încât victimele să înțeleagă (lingvistic sau altfel); Se pune accentul pe comunicarea sensibilă la copii.

• Accesul la sprijinirea victimelor – Statele membre trebuie să asigure accesul victimelor și membrilor familiilor lor la sprijinul general al victimelor și la sprijinul specializat, în funcție de nevoile acestora. Directiva specifică nivelul de bază al serviciilor care trebuie furnizate. Sprijinul nu depinde de faptul că victima a raportat infracțiunea. Statele membre trebuie să faciliteze trimiterile de la poliție către organizațiile de sprijinire a victimelor.

• Serviciile de asistență specializate trebuie să ofere, cel puțin, adăposturi și un sprijin orientat și integrat pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victimele violenței sexuale, victimele violenței pe motive de gen și victimele violenței în relații strânse, inclusiv sprijinul și consilierea traumelor.

• Revizuirea deciziei de a nu se urmări în justiție – Victimele au dreptul de a fi informate cu privire la decizia de a nu proceda la urmărirea penală a infractorului și, de asemenea, vor avea dreptul de a revizui o astfel de decizie.

• Evaluarea individuală pentru a identifica măsurile de vulnerabilitate și de protecție specială – Toate victimele vor fi evaluate individual pentru a determina dacă sunt vulnerabile la victimizare sau intimidare secundară sau repetată în timpul procedurilor penale. Dacă au nevoi specifice, vor fi puse în aplicare o serie întreagă de măsuri speciale pentru a le proteja.

Copiii sunt întotdeauna prezumați vulnerabili și se va acorda o atenție deosebită anumitor categorii de victime, cum ar fi victimele terorismului, criminalitatea organizată, traficul de ființe umane, violența bazată pe gen, violența în relații apropiate, violența sexuală sau exploatarea, crimele de ură și victimele cu handicap .

Drepturi și obligații consolidate comparativ cu decizia-cadru :

• Drepturile de informare – Victimele vor primi o serie de informații de la primul contact cu autoritățile. Victimele vor primi, de asemenea, informații despre cazul lor, inclusiv o decizie de a pune capăt anchetei, de a nu fi urmărite penal și de hotărârea definitivă (inclusiv motivele pentru astfel de decizii) și informații privind timpul și locul procesului și natura acuzațiilor penale .

• Interpretarea și traducerea – În timpul procedurilor penale, victimele cu rol activ au dreptul la interpretare și traducere pentru a permite participarea lor. Victimele pot contesta decizia de a nu primi interpretări și traduceri. Toate victimele vor primi o traducere a recunoașterii plângerii lor.

• Protecția tuturor victimelor este consolidată – Trebuie respectată confidențialitatea victimelor și a membrilor familiilor acestora și evitarea contactului cu infractorul (toate clădirile instanțelor noi trebuie să aibă zone de așteptare separate).

• Restricții privind justiția restrânsă – Victimele care aleg să participe la procesele de justiție restaurativă (denumite în continuare mediere în decizia-cadru) trebuie să aibă acces la servicii de justiție restaurativă sigure și competente, sub rezerva anumitor condiții minime stabilite în directivă.

• Formarea practicanților a devenit o obligație, iar accentul se pune, de asemenea, pe cooperarea dintre statele membre și la nivel național și pe sensibilizarea cu privire la drepturile victimelor.

 

COMISIA EUROPEANA

Noul plan de acțiune privind uniunea vamală: Comisia Europeană va prezenta în octombrie inițiativa „Ghișeul Unic”. Ce alte acțiuni cheie mai sunt prevăzute

Published

on

© European Communities, 1996

Comisia Europeană a lansat luni, 28 septembrie, un nou plan de acțiune privind uniunea vamală, care conține o serie de măsuri menite să creeze condițiile pentru ca vămile UE să fie mai funcționale, mai inovatoare și mai eficiente în următorii patru ani. Măsurile anunțate vor consolida uniunea vamală ca piatră de temelie a pieței unice. Ele confirmă, de asemenea, rolul ei major în protejarea veniturilor UE și a securității, sănătății și prosperității cetățenilor și întreprinderilor din UE.

Planul de acțiune anunțat astăzi include o serie de acțiuni cheie în domenii precum gestionarea riscurilor, gestionarea comerțului electronic, promovarea respectării legislației și acționarea ca o entitate unică a autorităților vamale.

  • CAPABILITĂȚI COMUNE DE ANALIZĂ: Un nou hub de analiză în cadrul Comisiei Europene pentru colectarea, analiza și partajarea datelor vamale cheie este în curs.
  • COOPERAREA VAMALĂ INTERNAȚIONALĂ: Consolidarea cooperării vamale internaționale cu par„tenerii comerciali și monitorizarea originii produselor eligibile pentru acorduri comerciale preferențiale de la sfârșitul anului 2020.
  • GRUP DE REFLECȚIE PENTRU MODERNIZAREA VĂMILOR: Lansarea de echipamente vamale moderne și fiabile în cadrul următorului buget al UE începând cu 2021. În acest scop, la începutul anului 2021 va fi lansat un grup de reflecție format din statele membre și părți interesate în cadrul programului vamal pentru a analiza modalitățile de a face uniunea vamală mai inteligentă, mai eficace, mai avansată din punct de vedere tehnologic și mai rezistentă la crize.
  • PROPUNERI LEGISLATIVE: Inițiativa „Ghișeul unic”, care permite întreprinderilor să îndeplinească formalitățile vamale într-un singur portal, va fi prezentată în octombrie 2020. De asemenea, în primul trimestru al anului 2023 vor fi prezentate obligații suplimentare pentru furnizorii de servicii de plată și platformele de vânzări online pentru a combate frauda vamală și fiscală în comerțul electronic.

Citiți și Uniunea Vamală: Comisia Europeană, nou plan de acțiune care să creeze condiții mai bune de funcționare, inovare și eficiență pentru vămile din UE

Uniunea vamală a UE s-a transformat într-o piatră de temelie a pieței noastre unice, menținând securitatea frontierelor UE, protejându-i pe cetățenii noștri de bunuri interzise și periculoase, cum ar fi armele, drogurile și produsele nocive pentru mediu, și facilitând, în același timp, comerțul UE cu restul lumii. În plus, ea generează venituri la bugetul UE. Dar, recent, a devenit clar că sunt necesare modalități mai inteligente de lucru pentru a permite autorităților vamale să gestioneze multiplele lor responsabilități, al căror număr crește continuu.

În directivele sale politice, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen a anunțat că uniunea vamală trebuie să fie eficientizată, în special prin asigurarea unei abordări europene integrate a gestionării riscurilor vamale, care să sprijine efectuarea unor controale eficace de către statele membre ale UE. Planul de acțiune prezentat astăzi vizează tocmai îndeplinirea acestui deziderat.

Planul de acțiune a beneficiat de un proiect prospectiv inovator intitulat „Viitorul sectorului vamal în UE 2040”, care a vizat crearea unei înțelegeri comune și strategice în rândul principalelor părți interesate cu privire la modalitățile de abordare a provocărilor actuale și viitoare cu care se confruntă sectorul vamal, precum și conturarea unei viziuni care să prefigureze modul în care ar trebui să arate el în 2040.

ACTIVITĂȚILE COMERCIALE ALE UE, MAI MULT DE UN SFERT DIN COMERȚUL MONDIAL

În 2019, cota UE în comerțul mondial era de 15,3%, cu peste 850.000 de declarații vamale pe zi. În fiecare lună, cele 27 de state membre exportă și importă bunuri din și către restul lumii, cu o valoare de aproximativ 330 miliarde EUR.

OLAF a recomandat recuperarea a peste 2,7 miliarde EUR în taxe vamale neplătite pentru mărfurile subevaluate și 300 milioane EUR în cazurile de taxe antidumping aplicate sectorului de panouri solare, biomotorinei și altor sectoare între 2017 și 2019.

De asemenea, proape 27 de milioane de articole, cu o valoare de stradă de aproape 740 milioane EUR, care au încălcat drepturile de proprietate intelectuală (DPI), au fost reținute în 2018 .

Pentru mai multe informații consultați secțiunile Întrebări și răspunsuri și Fișă informativă.

 

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Uniunea Vamală: Comisia Europeană, nou plan de acțiune care să creeze condiții mai bune de funcționare, inovare și eficiență pentru vămile din UE

Published

on

© European Union, 2020/Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a lansat luni, 28 septembrie, un nou plan de acțiune privind uniunea vamală, care conține o serie de măsuri menite să creeze condițiile pentru ca vămile UE să fie mai funcționale, mai inovatoare și mai eficiente în următorii patru ani. Măsurile anunțate vor consolida uniunea vamală ca piatră de temelie a pieței unice. Ele confirmă, de asemenea, rolul ei major în protejarea veniturilor UE și a securității, sănătății și prosperității cetățenilor și întreprinderilor din UE.

În directivele sale politice, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen a anunțat că uniunea vamală trebuie să fie eficientizată, în special prin asigurarea unei abordări europene integrate a gestionării riscurilor vamale, care să sprijine efectuarea unor controale eficace de către statele membre ale UE. Planul de acțiune prezentat astăzi vizează tocmai îndeplinirea acestui deziderat.

În ultimii ani, însă. a devenit evident faptul că autoritățile vamale din statele membre se confruntă cu provocări determinate de îndeplinirea diferitelor lor roluri. Provocări majore cum ar fi starea actuală de urgență în domeniul sănătății publice, consecințele ieșirii Regatului Unit din piața unică a UE și din uniunea vamală, precum și creșterea digitalizării și a comerțului electronic, vor continua și poate chiar se vor amplifica. Astfel, pentru a contribui pe deplin la bunăstarea tuturor cetățenilor UE și la facilitarea comerțului, autoritățile vamale din UE trebuie să fie dotate cu echipamente tehnice de ultimă generație și să dispună de capacități analitice care să le permită să anticipeze mai bine importurile și exporturile care prezintă riscuri. 

„Uniunea vamală a UE a fost una dintre primele realizări concrete ale procesului de integrare europeană și timp de peste cinci decenii a contribuit la protejarea europenilor și la menținerea fluxurilor comerciale care traversează granițele noastre, care sunt puternice doar cât cea mai slabă verigă a lor. Astăzi, noile provocări necesită ca normele noastre vamale să devină mai inteligente și să asigure o mai bună funcționare a acestora pentru statele membre, cetățeni și întreprinderile legitime. Aceste deziderate necesită o mai bună utilizare a datelor, instrumente și echipamente mai bune și o mai bună cooperare în cadrul UE și cu autoritățile vamale din țările partenere. Ele necesită, de asemenea, o mai bună previzionare, astfel încât autoritățile vamale din UE să poată face față viitorului cu încredere. Astăzi, am prezentat modul în care vom ridica uniunea noastră vamală la un nivel superior”, a declarat Paolo Gentiloni, comisar european pentru economie.

Planul de acțiune anunțat astăzi include o serie de acțiuni în domenii precum gestionarea riscurilor, gestionarea comerțului electronic, promovarea respectării legislației și acționarea ca o entitate unică a autorităților vamale:

  • Gestionarea riscurilor: planul de acțiune se axează în particular pe asigurarea unei mai mari disponibilități și utilizări a datelor și a analizării datelor în scopuri vamale. El stipulează realizarea unei supravegheri inteligente, bazată pe riscuri, a lanțurilor de aprovizionare și instituirea unui nou centru de analiză în cadrul Comisiei pentru colectarea, analizarea și schimbul de date vamale care să constituie baza unor decizii de importanță majoră, pentru a ajuta autoritățile vamale să identifice punctele slabe la frontierele externe ale UE și să gestioneze crizele viitoare.
  • Gestionarea comerțului electronic: în acest sens și pentru a aborda noile provocări din domeniul comerțului electronic, obligațiile privind prestatorii de servicii de plată și platformele de vânzări online vor fi mai stricte pentru a contribui la combaterea fraudelor în domeniul taxelor vamale și a fraudelor fiscale în cadrul comerțului electronic.
  • Promovarea respectării legislației: viitoarea inițiativă intitulată „Ghișeul unic” va permite întreprinderilor legitime să finalizeze formalitățile lor vamale în cadrul unui singur portal. Ea va permite o colaborare mai intensă în ceea ce privește prelucrarea, partajarea și schimbul de informații și o mai bună evaluare a riscurilor pentru autoritățile vamale.
  • Autoritățile vamale acționează ca o entitate unică: planul de acțiune detaliază dotarea pe scară largă cu echipamente vamale moderne și fiabile finanțate din următorul buget al UE. Un nou grup de reflecție format din statele membre și din reprezentanți ai mediului de afaceri va fi înființat pentru a contribui la pregătirea pentru crize și provocări viitoare, cum ar fi evoluții neprevăzute la nivel mondial și viitoare modele de afaceri.

Uniunea vamală a UE

Uniunea vamală a UE – care în 2018 a împlinit 50 de ani – formează un teritoriu unic în scopuri vamale, unde se aplică un set comun de norme. În cadrul uniunii vamale a UE, autoritățile vamale ale statelor membre ale UE au responsabilitatea de a efectua o gamă tot mai largă de controale.

Prin urmare, autoritățile vamale din UE au un rol important în sprijinirea economiei UE și a creșterii în viitor. Autoritățile vamale trebuie să faciliteze desfășurarea unor schimburi comerciale legitime din ce în ce mai ample, cât mai rapid și mai fluent. În același timp, autoritățile sunt implicate în mod continuu în combaterea fraudelor și a contrabandei tot mai frecvente cu bunuri ilicite sau nesigure.

Vămile au, de asemenea, un rol vital în redresarea noastră de pe urma crizei sanitare fără precedent cu care ne confruntăm. De la începutul pandemiei cauzate de noul coronavirus, autoritățile vamale și funcționarii vamali din UE au avut un rol central în realizarea unor sarcini esențiale, precum facilitarea importurilor de echipamente de protecție, eliminând totodată produsele contrafăcute, cum ar fi măștile false și medicamentele contrafăcute, direct la frontierele externe ale UE.

În ultimii ani, a devenit evident faptul că autoritățile vamale din statele membre se confruntă cu provocări determinate de îndeplinirea diferitelor lor roluri. Provocări majore cum ar fi starea actuală de urgență în domeniul sănătății publice, consecințele ieșirii Regatului Unit din piața unică a UE și din uniunea vamală, precum și creșterea digitalizării și a comerțului electronic, vor continua și poate chiar se vor amplifica. Pentru a contribui pe deplin la bunăstarea tuturor cetățenilor UE și la facilitarea comerțului, autoritățile vamale din UE trebuie să fie dotate cu echipamente tehnice de ultimă generație și să dispună de capacități analitice care să le permită să anticipeze mai bine importurile și exporturile care prezintă riscuri. Intensificarea cooperării vamale cu parteneri comerciali internaționali majori, cum ar fi China, va sprijini eforturile noastre de facilitare a comerțului și, în același timp, de asigurare a unor controale eficiente.

Uniunea vamală a UE s-a transformat într-o piatră de temelie a pieței noastre unice, menținând securitatea frontierelor UE, protejându-i pe cetățenii europeni de bunuri interzise și periculoase, cum ar fi armele, drogurile și produsele nocive pentru mediu, și facilitând, în același timp, comerțul UE cu restul lumii. În plus, ea generează venituri la bugetul UE. Dar, recent, a devenit clar că sunt necesare modalități mai inteligente de lucru pentru a permite autorităților vamale să gestioneze multiplele lor responsabilități, al căror număr crește continuu.

Planul de acțiune a beneficiat de un proiect prospectiv inovator intitulat „Viitorul sectorului vamal în UE 2040”, care a vizat crearea unei înțelegeri comune și strategice în rândul principalelor părți interesate cu privire la modalitățile de abordare a provocărilor actuale și viitoare cu care se confruntă sectorul vamal, precum și conturarea unei viziuni care să prefigureze modul în care ar trebui să arate el în 2040.

Pentru mai multe informații consultați secțiunile Întrebări și răspunsuri și Fișă informativă.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a intrat în izolare și așteaptă rezultatul testului COVID-19

Published

on

© European Parliament

Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a intrat în izolare și așteaptă rezultatul testului COVID-19, după ce acesta a intrat în contact cu o persoană testată pozitiv pentru COVID-19, potrivit mesajului postat pe contul său de Twitter.

Acesta anunță că va lucra de acasă, va aștepta rezultatul testului și va finaliza perioada necesară de carantină.


Frans Timmermans trebuia să participe astăzi la ședința Comisiei pentru Mediu din Parlamentul European. În acest caz, cel mai probabil va participa de la distanță.

 

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA5 hours ago

La o zi după realegerea sa ca primar al Clujului, Emil Boc a plantat copaci la lansarea proiectului european ”Pădurea Clujenilor”

ROMÂNIA6 hours ago

Klaus Iohannis: Votul de ieri, un semnal clar că doar prin colaborarea formațiunilor de dreapta, România are șansa să se modernizeze

SUA7 hours ago

Alegeri prezidențiale SUA: Ambasadorul Adrian Zuckerman explică procedura de vot prin corespondență pentru cetățenii americani din România

U.E.7 hours ago

Președinția germană a Consiliului UE propune un mecanism care condiționează accesul la fondurile europene de respectarea statului de drept (Reuters)

U.E.8 hours ago

Grecia va muta în următoarele zile 3000 de refugiați din insula Lesbos pe continent

ROMÂNIA8 hours ago

Primarul Varșoviei îl felicită pe Nicușor Dan pentru noul mandat la PMB: Să lucrăm împreună pentru un mai bun viitor al orașelor noastre

ROMÂNIA9 hours ago

Sondaj: Încrederea românilor în timpul pandemiei, mai mare în Uniunea Europeană decât în propriul Guvern

U.E.9 hours ago

Inaugurarea Parchetului European: Laura Codruța Kövesi și cei 22 de procurori europeni și-au luat angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a UE, marcând astfel debutul oficial al activităților EPPO

ROMÂNIA9 hours ago

România: Comisia Europeană aprobă redirecționarea a 550 milioane de euro din fondurile de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de COVID-19

EDITORIALE10 hours ago

Editorial Dan Cărbunaru: Omul Nou

SUA7 hours ago

Alegeri prezidențiale SUA: Ambasadorul Adrian Zuckerman explică procedura de vot prin corespondență pentru cetățenii americani din România

COMISIA EUROPEANA11 hours ago

Uniunea Vamală: Comisia Europeană, nou plan de acțiune care să creeze condiții mai bune de funcționare, inovare și eficiență pentru vămile din UE

Marian-Jean Marinescu13 hours ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu susține reducerea emisiilor de carbon în toate domeniile, dar cu condiția protejării locurilor de muncă în zonele afectate

CONSILIUL EUROPEAN7 days ago

Charles Michel, apel la liderii lumii la 75 de ani de la crearea ONU: Curajul nostru de astăzi va crea oportunități pentru ca generațiile de mâine să-și deschide aripile

ROMÂNIA2 weeks ago

Ludovic Orban, la începerea lucrărilor la conducta submarină Midia – MGD: Susținem investițiile în gaze naturale care pot genera dezvoltare economică și creșterea calității vieții

Dragoș Pîslaru2 weeks ago

Dragoș Pîslaru: România trebuie să găzduiască viitoarea agenție a UE pentru cercetări biomedicale. Nu mai putem rata o nouă ocazie

Dacian Cioloș2 weeks ago

Dacian Cioloș: Legătura dintre bani și valori și consolidarea resurselor proprii sunt două aspecte esențiale în reconstrucția proiectului european

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Seceta pedologică din România, menționată de Ursula von der Leyen în pledoaria pentru salvarea ”planetei noastre fragile”: Am văzut tot ce se întâmplă în jurul nostru: de la incendiile din Oregon până la culturile din România distruse de cea mai puternică secetă de zeci de ani

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană va numi în premieră un coordonator anti-rasism care să lucreze direct cu societatea civilă și instituțiile

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Ursula von der Leyen anunță investiții de până la 20% din valoarea fondului de redresare Next Generation EU pentru a pava „calea europeană spre era digitală”

Advertisement
Advertisement

Trending