Uniunea Europeană, un pas mai aproape de înființarea Forței Europene pentru Pază de Frontieră și de Coastă

Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană – COREPER – a decis miercuri, 6 aprilie, poziția sa de negociere privind crearea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a proteja frontierele externe ale Europei.

În baza acestui mandat, Olanda, țara care deține președinția rotativă a Consiliului UE va putea începe negocierile cu Parlamentul European, în momentul în care acesta din urmă va adopta o poziție.

EU FlagKlaas Dijkhoff, ministrul Migrației din Olanda și președinte al Consiliului a salutat acordul: ”Garda europeană pentru paza frontierelor UE este o modalitate utilă și necesară de a ne îmbunătăți controlul la frontierele noastre externe comune. Avem nevoie de controale eficiente la graniță pentru a gestiona mai bine fluxurile de migranți și pentru a îmbunătăți securitatea cetățenilor noștri.

Negocierile cu Parlamentul European vor începe imediat după ce PE își va adopta poziția. Intenția președinției olandeze este de a ajunge la un acord politic înainte de a-și încheia mandatul, în luna iulie, așa cum a fost solicitat în cadrul Consiliului European ce a avut loc în februarie 2016.

Instituirea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor, a fost anunțată de Juncker în discursul său privind starea Uniunii la 9 septembrie și face parte din măsurile prevăzute în Agenda europeană privind migrația pentru a consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE.

Ca răspuns la recentele atacuri tragice din Paris și Bruxelles și la amenințarea tot mai mare din partea luptătorilor teroriști străini, Comisia dorește accelerarea  lucrărilor și punerea în aplicare a măsurilor în cadrul Agendei europene privind securitatea.

Ce este Coreper?

Coreper înseamnă „Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană”. Rolul și diferitele configurații sunt explicate la articolul 240 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE.

Coreper este grupul de pregătire principal al Consiliului. Toate punctele care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi a Consiliului (cu excepția unor chestiuni legate de agricultură) trebuie să fie examinate mai întâi de Coreper, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel.

Coreper nu este un organ de decizie al UE și orice acord asupra căruia convine poate fi repus în discuție de către Consiliu, care are competența exclusivă de a lua decizii.

Sarcini principale:

  • coordonează și pregătește lucrările diferitelor formațiuni ale Consiliului
  • asigură coerența în cadrul politicilor Uniunii
  • stabilește acorduri și compromisuri care sunt transmise ulterior Consiliului spre adoptare

Coreper este alcătuit din „reprezentanții permanențiˮ ai fiecărui stat membru, care sunt, de fapt, ambasadorii țărilor lor pe lângă UE. Reprezentanții permanenți exprimă poziția guvernelor lor.

Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor

Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor va regrupa Agenția de Pază Europeană a Frontierelor și a Coastelor, constituită pe baza Frontex, și autoritățile responsabile cu gestionarea frontierelor din statele membre, care vor continua să asigure gestionarea de zi cu zi a frontierelor externe.

Noul corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor va avea următoarele caracteristici:

  • o rezervă disponibilă rapid de polițiști de frontieră și de echipamente tehnice: agenția va putea recurge la cel puțin 1 500 de experți care pot fi mobilizați pe teren în mai puțin de 3 zile. Pentru prima dată, agenția va putea să achiziționeze ea însăși echipamente și să utilizeze o rezervă de echipamente tehnice furnizate de statele membre. Nu vor mai exista deficite de personal sau de echipament pentru operațiunile desfășurate la frontierele europene. Până în 2020, resursele umane ale noii agenții vor fi de peste două ori mai mari decât cele de care dispune Frontex, ajungând la 1 000 de angajați permanenți, inclusiv agenți care își desfășoară activitatea pe teren;
  • un rol de monitorizare și de supraveghere: va fi instituit un centru de monitorizare și de analiză a riscurilor pentru a monitoriza fluxurile de migrație către Uniunea Europeană și în interiorul acesteia și pentru a efectua analize de risc și evaluări obligatorii ale vulnerabilității în vederea identificării și a remedierii punctelor slabe. Vor fi detașați ofițeri de legătură în statele membre pentru a asigura prezența pe teren atunci când frontierele sunt expuse unor riscuri. Agenția va fi în măsură să evalueze capacitatea operațională, echipamentele tehnice și resursele de care dispun statele membre pentru a face față provocărilor de la frontierele lor externe și să solicite statelor membre să ia măsuri pentru a remedia situația într-un termen stabilit în cazul unor vulnerabilități;
  • dreptul de a interveni: statele membre pot solicita efectuarea de operațiuni comune și de intervenții rapide la frontiere, precum și detașarea echipelor de pază europeană a frontierelor și a coastelor în sprijinul acestor acțiuni.În cazul în care deficiențele persistă sau un stat membru se află sub o presiune semnificativă a migrației care pune în pericol spațiul Schengen și în lipsa unor acțiuni la nivel național sau în cazul în care aceste acțiuni sunt insuficiente, Comisia va putea adopta o decizie de punere în aplicare stabilind faptul că situația de pe o anumită secțiune a frontierelor externe necesită măsuri urgente la nivel european.Aceasta va permite agenției să intervină și să detașeze echipele de pază europeană a frontierelor și a coastelor, pentru a garanta că se iau măsuri pe teren, chiar și atunci când un stat membru nu este în măsură sau nu este dispus să ia măsurile necesare;
  • supravegherea efectuată de paza de coastă: pazele de coastă naționale vor face parte din corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor în măsura în care acestea efectuează sarcini de control la frontiere. Mandatul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă vor fi aliniate la mandatul noului corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor. Cele trei agenții vor putea să lanseze operațiuni de supraveghere comune, de exemplu prin exploatarea în comun a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (drone) în Marea Mediterană;
  • un mandat pentru a interveni în țări terțe: agenția va avea un nou mandat grație căruia va putea trimite ofițeri de legătură în țările terțe învecinate și va putea lansa operațiuni comune împreună cu acestea, inclusiv pe teritoriul lor;
  • un rol mai important în materie de returnare: în cadrul agenției va fi creat un Birou european de returnare pentru a permite desfășurarea echipelor europene de intervenție pentru returnare, formate din escorte, observatori și specialiști în materie de returnare, care vor lucra pentru a asigura returnarea efectivă a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Un document de călătorie european standard pentru returnare va contribui la o mai largă acceptare de către țările terțe a persoanelor returnate;
  • garantarea securității interne: agenția va include criminalitatea transfrontalieră și terorismul în analiza sa de risc și va coopera cu alte agenții ale Uniunii și cu organizații internaționale în vederea prevenirii terorismului, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Verificări sistematice ale cetățenilor UE la frontierele externe

Pentru creșterea securității în spațiul Schengen, Comisia propune o modificare specifică a Codului frontierelor Schengen în vederea introducerii unor verificări sistematice obligatorii ale cetățenilor UE la frontierele externe terestre, maritime și aeriene. Verificarea obligatorie a cetățenilor UE se va efectua în baze de date precum Sistemul de Informații Schengen, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute și sistemele naționale relevante, pentru a verifica dacă persoanele care sosesc nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice și a securității interne. De asemenea, propunerea insistă asupra necesității de a verifica datele biometrice din pașapoartele cetățenilor UE în caz de îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la legitimitatea deținerii acestuia de către titular. Verificările vor fi obligatorii și la ieșirea din Uniunea Europeană.

În principiu, deoarece controalele documentelor și ale persoanelor pot fi desfășurate în paralel, autoritățile ar trebui să fie în măsură să consulte bazele de date relevante fără a întârzia trecerea frontierei. Regulile prevăd o anumită flexibilitate în cazurile în care controalele sistematice ar putea avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului la frontieră. În astfel de cazuri, statele membre pot decide, pe baza evaluărilor riscurilor, să efectueze controale punctuale la anumite puncte de trecere a frontierelor terestre și maritime. Evaluarea riscurilor este comunicată agenției, care poate evalua modul în care se aplică excepția în evaluarea vulnerabilității pe care o efectuează.

Verificările sistematice în bazele de date sunt realizate pe baza unui sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”). Acest lucru înseamnă că, în cazul în care persoana nu prezintă niciun risc, controlul nu este înregistrat și datele persoanei respective nu fac obiectul unei prelucrări suplimentare.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.