Universitatea Lund din Suedia caută lector de limba română

Job-SearchUniversitatea Lund din Suedia caută lector de limba română, potrivit EDU-News.ro.

Au şanse mari să se angajeze persoanele care au absolvit o facultate de filologie şi sunt titulare ale unei facultăţi româneşti acreditate.

De asemenea, trebuie să aibă titlul de doctor în ştiinţe (limba şi/ sau literatura română), să poată preda în limba engleză, să aibă experienţă în predarea la nivel academic a limbii române ca limbă străină şi să poată lucra cu calculatorul.

Programa cursurilor din cadrul Lectoratului de Limba romănă este axată pe studii de lingvistică, literatură şi studii socio-culturale.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează;
  2. fotocopie de pe diploma de absolvire a facultăţii;
  3. curriculum vitae în format european în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  4. lista de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative;
  5. fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverinţa care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie;
  6. proiect în legătură cu activitatea pe care candidaţii urmează să o desfăşoare, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  7. aprobarea senatului universităţii de care aparţine candidatul;
  8. trei recomandări în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

Candidaţii angajaţi ai universităţilor înfiinţate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari.

Înscrierile se fac personal sau prin poştă la sediul Institutului Limbii Române din Str. Caransebeş, nr.1, et.7, sector 1, cod 012271, Bucureşti, până pe 3 martie 2014. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.