Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Vicepreședintele CE Margaritis Schinas: Noua strategie a UE va construi un puternic ecosistem de securitate

Published

on

© European Parliament Multimedia Center

Comisia Europeană prezintă astăzi, 24 iulie, o nouă strategie a UE privind o uniune a securității pentru perioada 2020-2025, care se concentrează asupra domeniilor prioritare în care UE își poate aduce contribuția pentru a sprijini statele membre în consolidarea securității tuturor celor care trăiesc în Europa, se arată în comunicatul oficial.

De la combaterea terorismului și a criminalității organizate, la prevenirea și detectarea amenințărilor hibride și sporirea rezilienței infrastructurii noastre critice, la promovarea securității cibernetice și încurajarea cercetării și inovării, strategia stabilește instrumentele și măsurile care urmează să fie dezvoltate în următorii 5 ani pentru a se asigura securitatea în mediul nostru fizic și în cel digital.

Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Securitatea este o chestiune transversală care privește aproape toate aspectele vieții și vizează numeroase domenii de politică. Datorită noii strategii a UE privind o uniune a securității, asigurăm toate conexiunile necesare pentru a construi un autentic ecosistem de securitate. Este timpul să se depășească dihotomia falsă dintre mediul online și cel offline, dintre mediul digital și cel fizic, precum și dintre preocupările și amenințările interne și cele externe în materie de securitate. De la protejarea infrastructurii noastre critice la combaterea criminalității cibernetice și contracararea amenințărilor hibride, nu putem neglija niciun aspect atunci când este în joc securitatea noastră. Această strategie va oferi un cadru global pentru politicile noastre de securitate, care trebuie să se bazeze întotdeauna pe deplin pe valorile noastre comune.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „A ști că ești în siguranță, în mediul online, în public și acasă, și că îți sunt în siguranță copiii creează încredere și coeziune în societate. Strategia prezentată astăzi privind o uniune a securității ne permite să ne concentrăm asupra domeniilor în care UE poate avea o contribuție importantă la protejarea tuturor celor care trăiesc în Europa, anticipând și combătând amenințările aflate în continuă evoluție. În următorii ani, activitatea pe care o voi desfășura în domeniul securității interne a UE va permite construirea unui sistem care să dea rezultate. Această activitate începe astăzi cu o acțiune privind abuzul sexual asupra copiilor, drogurile și armele de foc ilegale.”

Această strategie stabilește 4 priorități strategice de acțiune la nivelul UE:

  1.  Un mediu de securitate orientat spre viitor

Cetățenii depind de infrastructuri-cheie, online și offline, pentru a călători, a munci sau a beneficia de servicii publice esențiale, iar atacurile asupra unor astfel de infrastructuri pot cauza perturbări foarte grave. Pregătirea și reziliența sunt esențiale pentru o redresare rapidă. Comisia va prezenta noi norme ale UE privind protecția și reziliența infrastructurii critice, fizice și digitale.

Atacurile teroriste recente s-au concentrat asupra spațiilor publice, inclusiv asupra lăcașurilor de cult și a nodurilor de transport, exploatând natura deschisă și accesibilă a acestora. Comisia va promova intensificarea cooperării dintre sectorul public și cel privat în acest domeniu, pentru a se asigura o protecție fizică sporită a spațiilor publice și sisteme de detectare adecvate.

Atacurile cibernetice au devenit mai frecvente și mai sofisticate. Până la sfârșitul anului, Comisia urmează să finalizeze examinarea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (principalul act legislativ european referitor la securitatea cibernetică) și să prezinte prioritățile strategice în materie de securitate cibernetică menite să asigure faptul că UE poate să anticipeze amenințările aflate în continuă evoluție și să răspundă acestor amenințări.

În plus, Comisia a identificat, de asemenea, necesitatea instituirii unei unități cibernetice comune care să aibă rolul unei platforme de cooperare structurată și coordonată.

În fine, UE ar trebui să continue să instituie și să mențină parteneriate internaționale solide pentru a preveni, a descuraja și a răspunde în continuare la atacurile cibernetice, precum și să promoveze standardele UE în vederea sporirii securității cibernetice a țărilor partenere.

  1. Combaterea amenințărilor aflate în continuă evoluție

Infractorii exploatează tot mai mult evoluțiile tehnologice la capetele acestora, înregistrându-se o creștere a programelor malware și a furturilor de date. Comisia se va asigura că normele existente ale UE de combatere a criminalității cibernetice sunt adecvate scopului și sunt puse în aplicare în mod corect și va explora măsuri de combatere a furtului de identitate.

Comisia va analiza măsurile de consolidare a capacităților de asigurare a respectării legii în cadrul investigațiilor digitale, asigurându-se că acestea dispun de instrumente, tehnici și competențe adecvate, printre care inteligența artificială, volumele mari de date și calculul de înaltă performanță în politica de securitate.

Sunt necesare acțiuni concrete pentru a combate amenințările majore la adresa cetățenilor, cum ar fi terorismul, extremismul sau abuzul sexual asupra copiilor, în temeiul unui cadru care să asigure respectarea drepturilor fundamentale. Comisia prezintă astăzi strategie pentru o combatere mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor în mediul online.

Contracararea amenințărilor hibride care vizează diminuarea coeziunii sociale și subminarea încrederii în instituții, precum și consolidarea rezilienței UE reprezintă un element important al strategiei privind o uniune a securității. Printre măsurile-cheie se numără o abordare la nivelul UE privind contracararea amenințărilor hibride, de la detectarea timpurie, analiză, sensibilizare, consolidarea rezilienței și prevenire la răspunsul în situațiile de criză și gestionarea consecințelor, care să integreze considerațiile hibride într-un proces mai amplu de elaborare a politicilor. Comisia și Înaltul Reprezentant vor continua să conlucreze în acest sens, în strânsă cooperare cu partenerii strategici, în special NATO și G7.

  1. Protejarea europenilor împotriva terorismului și a criminalității organizate

Combaterea terorismului începe cu abordarea polarizării societății, a discriminării și a altor factori care pot consolida vulnerabilitatea cetățenilor la discursurile radicale. Activitatea în materie de antiradicalizare se va axa pe detectarea timpurie, consolidarea rezilienței și dezangajare, precum și pe reabilitare și reintegrarea în societate. Pe lângă combaterea cauzelor profunde, va fi esențială urmărirea penală eficace a teroriștilor, inclusiv a luptătorilor teroriști străini, iar pentru a îndeplini acest obiectiv se iau măsuri de consolidare a legislației privind securitatea frontierelor și o utilizare mai eficientă a bazelor de date existente. Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale va fi, de asemenea, esențială în combaterea terorismului, de exemplu pentru a elimina toate sursele de finanțare a terorismului. 

Criminalitatea organizată generează costuri enorme pentru victime, precum și pentru economie, pierderile anuale fiind estimate la 218-282 de miliarde EUR. Printre măsurile-cheie se numără o agendă pentru combaterea criminalității organizate, inclusiv a traficului de persoane, care urmează să fie prezentată anul viitor.Peste o treime din grupurile infracționale organizate care își desfășoară activitatea în UE sunt implicate în traficul de droguri ilicite. Comisia prezintă astăzi o nouă agendă a UE privind drogurile, pentru a consolida eforturile de reducere a cererii și ofertei de droguri și pentru a întări cooperarea cu partenerii externi.

Grupurile infracționale organizate și teroriștii sunt, de asemenea, actori-cheie în comerțul cu arme de foc ilegale. Comisia prezintă astăzi un nou plan de acțiune al UE împotriva traficului de arme de foc. Pentru a se asigura faptul că săvârșirea de infracțiuni nu este rentabilă, Comisia va examina cadrul actual privind confiscarea activelor infractorilor.

Organizațiile infracționale tratează migranții și persoanele care au nevoie de protecție internațională ca pe o marfă. Comisia va prezenta în curând un nou plan de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți, care se va axa pe combaterea rețelelor infracționale, pe încurajarea cooperării și pe sprijinirea activității de asigurare a respectării legii.

  1. Un ecosistem european de securitate solid

Guvernele, autoritățile de asigurare a respectării legii, întreprinderile, organizațiile sociale și cei care trăiesc în Europa au o responsabilitate comună în materie de consolidare a securității.

UE va contribui la promovarea cooperării și a schimbului de informații, cu scopul de a combate criminalitatea și de a face dreptate. Printre măsurile-cheie se numără consolidarea mandatului Europol și dezvoltarea în continuare a Eurojust pentru a se asigura o legătură mai strânsă între autoritățile judiciare și cele de asigurare a respectării legii. Colaborarea cu parteneri din afara UE este, de asemenea, esențială pentru a obține informații și dovezi. Cooperarea cu Interpol va fi, de asemenea, consolidată.

Cercetarea și inovarea sunt instrumente puternice de contracarare a amenințărilor și de anticipare a riscurilor și a oportunităților. În cadrul examinării mandatului Europol, Comisia va analiza posibilitatea înființării unui centru european de inovare pentru securitatea internă.

Competențele și creșterea gradului de sensibilizare pot să aducă beneficii atât autorităților de asigurare a respectării legii, cât și cetățenilor. Chiar și cunoștințele de bază privind amenințările la adresa securității și modul de combatere a acestora pot avea un impact real asupra rezilienței societății. Conștientizarea riscurilor criminalității cibernetice și deținerea unor competențe de bază în materie de autoprotecție împotriva acesteia pot acționa în sinergie cu protecția oferită de furnizorii de servicii pentru a contracara atacurile cibernetice. Agenda pentru competențe în Europa, adoptată la 1 iulie 2020, sprijină dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții, inclusiv în domeniul securității.

security union RO

Context

În ultimii ani au apărut amenințări noi, tot mai complexe, transfrontaliere și transsectoriale la adresa securității, ceea ce evidențiază necesitatea unei cooperări mai strânse în materie de securitate la toate nivelurile. Criza provocată de coronavirus a adus, de asemenea, în prim plan securitatea europeană, testând reziliența infrastructurii critice a Europei, pregătirea sa pentru situațiile de criză și sistemele sale de gestionare a crizelor.

Orientările politice ale președintei von der Leyen au lansat un apel la o mai bună cooperare în vederea protejării tuturor celor care trăiesc în Europa. Strategia UE privind o uniune a securității, prezentată astăzi, cartografiază acțiunile, instrumentele și măsurile prioritare pentru realizarea acestui obiectiv, atât în lumea fizică, cât și în cea digitală, precum și în toate segmentele societății.

Strategia se bazează pe progresele realizate anterior în cadrul Agendei europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 a Comisiei și se concentrează asupra priorităților aprobate de Parlamentul European și de Consiliu.

De asemenea, aceasta recunoaște interdependența tot mai mare dintre securitatea internă și cea externă. Multe direcții de acțiune se vor baza pe o abordare coordonată la nivelul UE, iar punerea în aplicare a strategiei se va efectua în deplină complementaritate și coerență cu acțiunea externă a UE în domeniul securității și apărării, sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Comisia va prezenta periodic rapoarte privind progresele înregistrate și va asigura informarea deplină a Parlamentului European, a Consiliului și a părților interesate, precum și implicarea acestora în toate acțiunile relevante.

Diana Zaim este foto jurnalist, premiată în cadrul #România@10EU, concurs de fotografie organizat cu ocazia a 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Studentă la secția germano-portugheză în cadrul Universității din București și pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

COMISIA EUROPEANA

Centura Bacăului, prima porțiune de autostradă din Moldova, primește finanțare europeană în valoare de 689,437 milioane de lei

Published

on

© Lucian Bode/Facebook

Comisia Europeană (CE) a aprobat, luni, 26 octombrie 2020, proiectul major de infrastructură rutieră „Varianta de ocolire Bacău”, prima porțiune de autostradă pentru Moldova, a anunțat ministrul transporturilor, Lucian Bode, într-o postare pe Facebook.

„Este încă o dovadă a faptului că Moldova nu e uitată. Astfel, prima porțiune de autostradă pentru zona Moldovei , și anume Varianta de ocolire a Bacăului, beneficiază începând de astăzi de finanțare europeană. Și asta în condițiile în care, anul trecut, vechea guvernare PSD a trimis CE documentații incomplete, fără planuri de management de mediu, pentru mai multe obiective de infrastructură. De data aceasta, reprezentanții europeni au găsit parteneri de dialog și iată că munca de echipă și seriozitatea cu care sunt transmise datele și informațiile solicitate de către Comisie dau roade”, a transmis ministrul transporturilor.

Potrivit lui Lucian Bode, proiectul a fost transmis de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, la data de 22 noiembrie 2019.

La acea dată, România a prezentat Comisiei o cerere pentru un proiect major care prevede o contribuție din partea Fondului de Coeziune pentru „Construcția variantei de ocolire Bacău”, selectat de către Autoritatea de Management pentru axa prioritară 1, „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T si a metroului” din cadrul programului operațional „Infrastructura Mare”.

Valoarea totală a proiectului este de 968.781.763,34 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este 811.102.174,82 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 689.436.848,61 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 121.665.326,21 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului).

Obiectul proiectului Varianta de ocolire Bacău este reprezentat de acordarea finanțării nerambursabile către CNAIR, în vederea realizării a 30,842 km de drum nou, din care 16,269 km de autostrada, 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier și 7 intersecții. La finalizarea implementării, varianta de ocolire Bacău va conduce la realizarea unor economii semnificative de timp, prin reducerea timpului de călătorie pentru automobile și pentru autovehiculele grele.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič: Activitatea Ombudsmanului European, esențială pentru menținerea încrederii publice în UE

Published

on

© European Parliament

Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, pentru relații interinstituționale și prospectivă, a reiterat în numele Executivului European că Ombudsmanul European rămâne esențial pentru menținerea încrederii cetățenilor europeni în UE.

„Cred că, în ultimii 25 de ani, activitatea Ombudsmanului European a fost esențială pentru menținerea încrederii publice în Uniunea Europeană. Ombudsmanul a devenit un punct de contact valoros pentru europeni în peisajul instituțional, care este ocazional destul de opac al UE”, a menționat Maroš Šefčovič în discursul său aniversar.

Ombudsmanul European desfășoară anchete privind cazurile de administrare defectuoasă din activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, din proprie inițiativă sau pe baza unor plângeri adresate de cetățenii UE. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pe durata legislaturii.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Ursula von der Leyen pledează pentru o cooperare globală în domeniul sănătății și nu pentru o concurență mondială

Published

on

© European Parliament Multimedia Center

 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru o cooperare globală în domeniul sănătății și nu pentru concurență mondială, reiterând sprijinul Europei pentru acest proces, dar mai ales sprijinul Executivului European pentru punerea bazelor unei Uniuni Europene a Sănătății.

„Ideea este că nu putem aștepta sfârșitul pandemiei pentru a ne pregăti pentru viitor. În lumea zilelor noastre, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, având grijă de planeta noastră, de bunăstarea noastră și de dezvoltarea durabilă. Și trebuie să o facem împreună – prin cooperarea globală în domeniul sănătății și nu prin concurența mondială”, a subliniat Ursula von der Leyen în discursul său din cadrul World Health Summit.

De asemenea, președinta Executivului a menționat că va consolida agențiile științifice și de medicamente existente – ECDC și EMA: „Vom construi o nouă agenție europeană pentru cercetare și dezvoltare biomedicală avansată.”

World Health Summit este unul dintre cele mai importante forumuri strategice pentru sănătate la nivel mondial. Timp de 3 zile, 300 de speakeri din toate domeniile Sănătății, experți internaționali din domeniul academic, lideri politici și repezentanți ai societății civile din 100 de țări se întâlnesc online pentru a găsi cele mai bune soluții la provocările globale de sănătate și a stabili împreună agenda pentru un viitor mai sănătos

Continue Reading

Facebook

Europe Talks 2020 – Survey

Lansarea Consiliului Național pentru Transformare Digitală

Dan Motreanu6 hours ago

Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut Comisiei Europene să intensifice colaborarea între autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței pentru a garanta controale de calitate uniforme la mărfurile din UE

COMISIA EUROPEANA7 hours ago

Centura Bacăului, prima porțiune de autostradă din Moldova, primește finanțare europeană în valoare de 689,437 milioane de lei

ROMÂNIA7 hours ago

Ludovic Orban, primul șef de guvern din UE primit la Paris de omologul francez: România vrea să găzduiască viitorul Centru UE pentru securitate cibernetică

Daniel Buda7 hours ago

Eurodeputatul Daniel Buda a prezidat discuțiile din cadrul Comisiei AGRI privind măsurile de criză pentru sectorul viniviticol

NATO8 hours ago

Prim-miniștrii României și Franței au decis, la Paris, reluarea mecanismului de consultări 2+2 între miniștrii de externe și ai apărării

POLITICĂ8 hours ago

România și Franța au semnat o Declarație de intenție în domeniul nuclear civil pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Dragoș Pîslaru9 hours ago

Dragoș Pîslaru, co-raportor privind mecanismul de Redresare și Reziliență, maraton de întâlniri pentru pregătirea mandatului de negociere al Parlamentului European pe dosarul de 672.5 mld. de euro

ROMÂNIA10 hours ago

Franța salută solidaritatea și sprijinul României după “atacurile defăimătoare” ale lui Recep Tayyip Erdogan la adresa lui Emmanuel Macron

POLITICĂ10 hours ago

România și Franța au semnat o nouă foaie de parcurs a Parteneriatului Strategic. Ludovic Orban: Avem garanția susținerii din partea Franței pentru aderarea la Schengen și la OCDE

SUA13 hours ago

Cazul Boeing: UE primește undă verde oficial de la OMC pentru a taxa importurile americane, însă preferă o soluție negociată cu SUA

Dacian Cioloș18 hours ago

Dacian Cioloș a votat adaptarea Politicii Agricole Comune la nevoile de mediu și protecția, în premieră, a lucrătorilor sezonieri prin condiționarea plății subvenției către ferme de respectarea drepturilor muncitorilor

ROMÂNIA4 days ago

Guvernul a aprobat proiectul privind structura suport în cazul celor 15 procurori delegați la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi

ROMÂNIA1 week ago

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu: Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Marian-Jean Marinescu, raportorul PE pentru politica de transport a UE: Comisia Europeană trebuie să prioritizeze finalizarea coridoarelor strategice și alocarea integrală a fondurilor pentru atingerea acestui obiectiv

ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: România a atras în acest an fonduri europene pentru agricultură de peste două miliarde de euro

Dragoș Pîslaru2 weeks ago

Dragoș Pîslaru: Pandemia este o lovitură, dar și un moment în care putem face tranziția de la o piața reactivă și inflexibilă la una dinamică

U.E.2 weeks ago

COVID-19: Noi recomandări privind coordonarea restricțiilor de călătorie în UE. Platforma „Re-open EU”, actualizată permanent cu date noi privind călătoriile

ENGLISH2 weeks ago

COVID19: regions and cities demand simplified access to EU funds and sufficient time to invest on recovery

U.E.2 weeks ago

Barometrul regional și local al UE avertizează că pandemia COVID-19 riscă să creeze o generație de tineri „pierdută”

Cristian Bușoi2 weeks ago

Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Energie din PE, schimb de opinii cu directorul DG Energie din Comisia Europeană: Numai prin îmbunătățirea energetică a clădirilor, UE și-ar putea reduce consumul de energie cu cel puțin 6%

Advertisement
Advertisement

Trending