Věra Jourová: Europa și egalitatea între femei și bărbați: o poveste încă neterminată

Articol scris de Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, publicat pe site-ul Comisiei Europene 

Aș dori să profit de ocazia Zilei Internaționale a Femeii (8 martie) pentru a sărbători progresele realizate în ultimele decenii în ceea ce privește îmbunătățirea egalității între femei și bărbați. Consider că Europa este „un loc prielnic”

ec.europa.eu

ec.europa.eu

pentru femei, dar trebuie să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că situația nu se va schimba decât în bine. Ar trebui să ne propunem să eliminăm inegalitățile de gen în anii următori: nicio femeie din Europa nu ar trebui să pună vreodată la îndoială faptul că dispune de aceleași șanse ca un bărbat.

Obiectivul meu în acest domeniu nu este ca toată lumea să fie la fel, ci aș dori să mă asigur că bărbații și femeile dispun de aceleași șanse în viață și se bucură de aceleași drepturi și libertăți.

Egalitatea de gen, o valoare fundamentală a societăților europene

Nouă din zece europeni consideră că egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală pentru o societate mai echitabilă. Două treimi dintre europeni consideră că, în țara lor, există acum mai puține inegalități între femei și bărbați decât cu zece ani în urmă.

Putem fi mândri de progresele realizate în Europa în ultimele decenii. Modelele sociale au evoluat. În prezent, femeile au o prezență puternică pe piața muncii și au devenit independente din punct de vedere financiar.

Mă bucur să constat că bărbații doresc să participe mai activ la activități care au fost considerate mult timp „numai pentru femei”. În prezent, tinerii tați sunt bucuroși să beneficieze de concediul parental, spre deosebire de majoritatea taților lor, care nici nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva.

Însă inegalitățile persistă. Aproximativ trei din cinci europeni consideră că inegalitățile dintre femei și bărbați sunt în continuare răspândite în țara lor. În România, 57% dintre respondenții unui studiiu Eurobarometru sunt de această părere.

Sunt de acord cu concetățenii mei europeni: egalitatea între femei și bărbați nu este un lucru dobândit, mai sunt încă multe de făcut pentru a garanta că femeile beneficiază de aceleași oportunități sau de aceeași recunoaștere ca și bărbații.

Eliminarea inegalităților rămase și combaterea violenței împotriva femeilor

Femeile ar trebui să fie participanți cu drepturi egale în toate aspectele societății, inclusiv în pozițiile de conducere din cadrul întreprinderilor sau din sectorul public.

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor se situează în prezent la 62,5 %, față de 74,3 % pentru bărbați. Femeile tinere încă se confruntă cu mai multe dificultăți decât bărbații tineri în ceea ce privește intrarea pe piața muncii. Cu toate acestea, economia europeană are nevoie de întregul potențial și de toate talentele pe care femeile le pot oferi; aceste talente nu ar trebui irosite.

În plus, femeile sunt încă plătite, în medie, cu 16 % mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă. În România procentul acest procent este de 8%, astfel încât femeile câştigă, în medie, un salariu lunar net de 1.509 lei pe lună. Femeile sunt mai susceptibile decât bărbații să ocupe posturi cu normă parțială sau să își întrerupă cariera pentru a se ocupa de copii sau de un părinte bolnav. Această inegalitate se repercutează și asupra pensiilor femeilor, care sunt, în medie, cu 39 % mai mici decât cele ale bărbaților.

„Plafonul de sticlă” nu a dispărut: sunt încă prea puține femei care ocupă posturi de conducere. Astăzi, femeile reprezintă în medie 20,2 % dintre membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari întreprinderi și doar 3 % devin directori executivi. Progresele înregistrate sunt concentrate în cele câteva țări care au introdus măsuri legislative. Parlamentele naționale nu lasă suficient loc femeilor, bărbații reprezentând încă peste două treimi din totalul membrilor.

În sfârșit, aș dori să atrag atenția asupra celui mai alarmant fenomen: violența împotriva femeilor. Una din trei femei din Uniunea Europeană este victima violenței fizice sau sexuale la un moment dat din viață. Această situație este inacceptabilă.

Angajamentul meu în calitate de comisar pentru egalitatea de gen

În calitate de comisar european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă una dintre prioritățile mele cheie.

În lunile următoare, voi stabili modalități pentru a facilita accesul sporit al femeilor la piața muncii, precum și la pozițiile de conducere. Comisia Europeană va promova, de asemenea, asigurarea unor sisteme suficiente și de bună calitate pentru îngrijirea copiilor și pentru îngrijirea după programul școlar, precum și acordarea de sprijin pentru femeile și bărbații care îngrijesc alte persoane aflate în întreținere. Intenționăm, de asemenea, să facem presiuni puternice prin intermediul unor măsuri concrete pentru eradicarea violenței împotriva femeilor.

Trebuie să depășim dificultățile rămase pentru ca egalitatea între femei și bărbați să devină o realitate. Mă angajez să abordez aceste provocări și să obțin rezultate concrete.

 

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.