Connect with us

U.E.

20 de realizări cheie ale Comisiei Europene în mandatul 2014-2019

Published

on

Până în vara anului 2018, Comisia Juncker a depus toate propunerile legislative pe care le-a promis la începutul mandatului său și a intensificat aplicarea normelor existente. În total, Comisia a prezentat 471 de propuneri legislative noi și a prezentat un supliment de 44 prezentat de comisiile anterioare. Dintre acestea, 348 de propuneri au fost adoptate sau aprobate de Parlamentul European și de Consiliu în timpul mandatului actual. În mod remarcabil, în aproximativ 90% din cazuri, compromisul final a fost aprobat prin consens în cadrul Consiliului de Miniștri și astfel a fost sprijinit de toate cele 28 de state membre.

Comisia Europeană enumeră, astfel, 20 de realizări cheie din mandatul 2014-2019.

1. Fondul european pentru investiții strategice

@Steve Buissinne/Pixabay License

Pentru a sprijini redresarea după criza financiară și economică și pentru a crea condiții pentru locuri de muncă și creștere economică, Comisia Juncker a lansat Planul de investiții pentru Europa în 2014, cunoscut sub numele de Fondul Juncker pentru Planul de Investiții pentru Europa. În centrul său se află Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. Obiectivele au fost împărțite în trei direcții: inversarea tendinței de scădere a investițiilor prin eliminarea obstacolelor din calea lor; asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții; și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare publice limitate prin mobilizarea investițiilor private prin intermediul unei garanții publice.

Economia Europei a crescut în ultimii șase ani în mod consecvent. EFSI a utilizat deja 392,6 miliarde de euro pentru investiții în întreprinderi mici și mijlocii și în domenii-cheie precum infrastructura, cercetarea, energia regenerabilă, mediul și proiectele digitale și sociale.

Obiectivul pentru anul 2020 este de 500 de miliarde de euro, ceea ce ar duce la crearea a 1,4 milioane de noi locuri de muncă în UE. Programul InvestEU se va baza pe acest succes în cadrul următorului buget pe termen lung.

2. Flexibilitatea Pactului de Stabilitate și de Creștere

@Lalmch@Pixabay License

În Comunicarea din ianuarie 2015, Comisia a stabilit modul în care intenționa să utilizeze flexibilitatea inclusă în regulile Pactului de stabilitate și creștere. Această abordare a fost susținută de Consiliul de Miniștri și a contribuit la redresarea economică a Europei prin obținerea unui echilibru adecvat între realizarea unor politici fiscale sănătoase și sprijinirea creșterii, în special prin reforme și investiții. Estimările sugerează că utilizarea acestei flexibilități a amplificat produsul intern brut al UE cu 0,8% în ultimii patru ani și a contribuit la crearea a 1,5 milioane de locuri de muncă. În același timp, datoria publică a scăzut cu 6,8 puncte procentuale între 2014 și 2018, iar deficitul UE a scăzut în medie de la aproximativ 3% la 0,6%.

3. Salvgardarea apartenenței Greciei la zona euro

@Dimitris Vetsikas@Pixabay License

Comisia Juncker și-a preluat responsabilitățile în urma unei noi crize a datoriilor din Grecia. Pe lângă facilitarea negocierilor între toți actorii, Comisia a lansat în iulie 2015 un plan de ajutorare a Greciei de a-și stabiliza economia și de a maximiza utilizarea fondurilor UE pentru stimularea locurilor de muncă și a creșterii, prin mobilizarea a până la 35 de miliarde de euro pentru Grecia în cadrul diferitelor programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. În același moment critic, un împrumut pe termen scurt de 7 miliarde EUR a fost mobilizat ca finanțare-punte în cadrul Mecanismulului European pentru Stabilizare Financiară, împiedicând în mod eficient prăbușirea Greciei în afara zonei euro. De asemenea, Comisia a oferit un sprijin tehnic amplu prin intermediul Serviciului său de sprijin structural pentru reformă, creat în 2015.

În august 2018, Grecia a ieșit din programul său de asistență pentru stabilitate, care a oferit un împrumut total de 61,9 miliarde de euro, bazat pe punerea în aplicare a unui program de reformă cuprinzător și fără precedent. Creșterea este acum pozitivă și, la aproximativ 2%, atinge cele mai înalte niveluri în zece ani. În timp ce este încă prea mare, șomajul a scăzut, de asemenea, semnificativ de la vârful crizei. 

4. Acordul climatic de la Paris

@ European Commission/ Twitter

UE a jucat un rol principal în intermedierea acordului istoric privind clima de la Paris. 195 de țări au convenit asupra unui simplu scop: de a transmite generațiilor viitoare o planetă mai sănătoasă și societăți mai prospere, mai moderne și mai echitabile. UE este singura economie mare din lume care a transpus pe deplin în legislație măsurile necesare pentru a-și respecta angajamentele luate în cadrul Acordului de la Paris și va reduce până la 40% din emisiile sale de gaze cu efect de seră până în 2030, pregătind terenul pentru o economie neutră din punctul de vedere al climei. Aceasta este o investiție în prosperitatea noastră și în pregătirea pentru o economie durabilă, circulară și neutră din punct de vedere climatic.

5. Interzicerea materialelor plastice de unică folosință
Pentru a reduce cele 25 de milioane de tone de deșeuri de plastic produse anual și pentru a crește rata de reciclare a materialelor plastice, în prezent la doar 30%, UE a adoptat prima strategie globală privind materialele plastice. Ca parte a Strategiei, au fost introduse măsuri stricte pentru cele 10 produse din plastic cel mai des găsite pe plajele noastre, precum și pentru uneltele de pescuit abandonate. Aceasta include interzicerea anumitor materiale plastice de unică folosință, pentru care sunt disponibile alternative, cum ar fi tacâmurile, farfuriile, sau paiele. Măsurile vor evita producerea unui echivalent de 3,4 milioane de tone de CO2, vor reduce deșeurile din oceane și efectele lor negative asupra mediului și ne vor aduce mai aproape de o economie cu adevărat circulară.

6. Acordurile comerciale ale UE cu Japonia și Canada

@Jarosław Bialik/Pixabay License

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia este cel mai mare acord comercial negociat vreodată de UE și primul acord comercial care include un angajament față de Acordul climatic de la Paris. UE și Japonia reprezintă împreună aproape o treime din produsul intern brut global, iar acordul va crea o zonă de comerț deschis care să acopere peste 600 de milioane de oameni. Acest acord a fost completat de încheierea unui acord reciproc de adecvare cu Japonia, care a creat cea mai mare zonă de fluxuri de date gratuite din lume, bazată pe un nivel ridicat de protecție.

UE a încheiat, de asemenea, un acord comercial modern cu Canada, care deschide piețele din Canada pentru bunuri, servicii și achiziții publice pentru companiile europene și contribuie la protejarea drepturilor lucrătorilor și a mediului. În special pentru firmele mai mici din UE, acordul va face mai ușoară și mai ieftină exportarea unor cantități mai mari de produse în Canada.

Taxele vamale eliminate prin ambele acorduri aduce economii de până la 1,59 miliarde de euro pe an companiilor europene.

7. Declarația Comună UE-SUA din 25 iulie 2018

@Donald Tusk/Facebook

În urma creșterii tensiunilor comerciale, președintele Juncker și președintele Trump au lansat o nouă etapă în relația comercială UE-Statele Unite la Casa Albă la 25 iulie 2018. Ambele părți au convenit că nu vor fi impuse noi tarife, lucrând între timp la eliminarea tuturor tarifele industriale, și că eforturile de cooperare în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul energiei și al reglementării, ar trebui să fie dezvoltate în continuare. Un grup executiv de lucru comun stabilit cu această ocazie lucrează deja la punerea în aplicare a declarației comune.

8. Acordul UE-Turcia
În urma Declarației UE-Turcia, ambele părți s-au angajat să ofere asistență umanitară refugiaților – în special celor care au fugit de războiul civil sirian. Datorită îmbunătățirii gestionării fluxurilor de migrație, în 2018 sosirile din estul Mediteranei au scăzut cu 90% față de 2015. În paralel, UE a sprijinit refugiații din Turcia cu 3 miliarde de euro în 2016-2017 și a acordat 1,2 miliarde de euro din cele 3 miliarde de euro disponibile pentru a continua să furnizeze acest sprijin vital în viitor.

9. Reintegrarea refugiaților și Fondul fiduciar regional al UE
Din 2015, programele UE de relocare reușite au ajutat peste 50 000 de persoane vulnerabile din întreaga lume să găsească refugiu în UE. Prin cooperare, statele membre au reușit să vizeze regiunile prioritare, cum ar fi refugiații sirieni din Iordania, Liban și
Turcia sau refugiații evacuați din Libia. Anul trecut, statele membre au făcut cel mai mare angajament colectiv privind relocarea, pe care UE l-a văzut vreodată, prin noua schemă de reinstalare a UE, propusă de președintele Juncker. Pentru a asigura educația, protecția, sănătatea și sprijinul socio-economic pentru peste două milioane de sirieni, Fondul Fiduciar Regional al UE a mobilizat 1,5 miliarde de euro pentru a finanța 46 de proiecte în Irak, Iordania, Liban și Turcia.

10. Asigurarea granițelor UE

@Frontex

Noua Agenție Europeană pentru Paza de Coastă și de Frontieră înseamnă că mai mult de 1.600 de polițiști de frontieră sunt acum depuși pentru a ajuta la patrularea frontierelor externe ale Uniunii Europene în Bulgaria, Grecia, Italia și Spania. Următorul pas, acum că s-a ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei, este de a extinde și mai mult Agenția și de a o consolida cu echipament propriu și cu un corp permanent de 5.000 de polițiști de frontieră începând cu 2021 și ajungând la 10.000 până în 2027 cel târziu, precum și un mandat mai puternic de a efectua returnări. În plus, un set de noi sisteme informatice îmbunătățite și interoperabile ne va menține frontierele atât mai sigure, cât și mai convenabile pentru călători. Sistemul de intrare / ieșire va accelera procedurile pentru călătorii bona fide și va identifica unde există probleme, iar Sistemul european de informare și autorizare a călătoriilor va permite efectuarea unor controale mai eficiente înainte de deplasare pentru vizitatorii scutiți de viză. Toate informațiile relevante vor fi schimbate în timp real între statele membre pentru a se asigura că normele sunt aplicate în mod corespunzător.

11. Fondul de asistență pentru situații de urgență pentru Africa și Planul de investiții externe
Fondul de asistență pentru situații de urgență în valoare de 4,2 miliarde EUR pentru Africa este unul dintre cele mai eficiente instrumente ale UE pentru finanțarea proiectelor legate de migrație și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației ilegale. Până în prezent, au fost aprobate 193 de proiecte cu un impact larg, de la dezvoltarea economică și guvernare la asistență medicală și migrație, inclusiv asistență pentru salvarea vieții pentru persoanele care au nevoie de protecție. În plus, Planul de investiții externe, bazat pe experiența fondului Juncker, va mobiliza până în 2020, în Africa și în vecinătatea UE, peste 44 de miliarde de euro atât în ​​investiții publice, cât și private. Planul de investiții externe și Fondul european pentru dezvoltare durabilă se concentrează pe stimularea investițiilor în mai multe domenii prioritare, cum ar fi: energia curată; finanțarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii; agricultură; și digitalizarea pentru o dezvoltare incluzivă.

12. RescEU, noul mecanism al UE pentru protecție civilă

@skeeze/Pixabay License

Uniunea Europeană s-a confruntat cu un număr mare de dezastre din ce în ce mai frecvente și mai complexe, ceea ce a dus la pierderea de vieți omenești și la alte consecințe dăunătoare pentru cetățeni, întreprinderi, comunități și mediu. În 2018, aproape 100 de persoane au fost ucise de catastrofe naturale în Europa și am fost martori la incendii în unele regiuni europene care nu au mai fost niciodată afectate. Costurile economice sunt imense: daune de aproximativ 20 de miliarde de euro au fost înregistrate în 2016 în Europa. UE trebuie să răspundă acestei provocări și să-și protejeze mai bine cetățenii de aceste dezastre, sporind și îmbunătățind prevenirea și pregătirea. În 2018, țările din UE au solicitat asistență de aproape zece ori, în special pentru incendii forestiere, asistență medicală și poluare marină. RescEU oferă capacități de protecție civilă pentru cei afectați de dezastre și care au cea mai mare nevoie de ajutor în Europa și în întreaga lume. Această rezervă de active trebuie utilizată atunci când țările au nevoie de asistență rapidă pentru a face față unui dezastru. Acestea includ planuri de luptă împotriva incendiilor, precum și alte mijloace pentru a răspunde unor situații precum urgențele medicale. În 2017 și 2018, mecanismul UE de protecție civilă a fost activat de 52 de ori.

13. Regulamentul general privind protecția datelor
Regulamentul general privind protecția datelor, care a intrat în vigoare la 25 mai 2018, nu numai că a făcut Europa adecvată erei digitale, ci și a stabilit un nou standard global privind confidențialitatea. Această lege unică, paneuropeană, protejează dreptul fundamental al cetățenilor la protecția datelor, permițând indivizilor și companiilor să profite pe deplin de oportunitățile pieței unice digitale fără a trebui să treacă prin 28 de proceduri costisitoare și birocratice diferite. Beneficiile sunt estimate la 2,3 miliarde de euro pe an.

Cetățenii se pot baza acum pe drepturi mai puternice, cum ar fi dreptul de acces la datele lor, dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat și dreptul la portabilitatea datelor. Existând sancțiuni dure, noile norme îi protejează pe europeni de abuzul datelor lor personale, de exemplu în contextul campaniei electorale europene. Pentru întreprinderi, reforma oferă claritate și coerență a normelor pe care trebuie să le aplice și ajută la restabilirea încrederii consumatorilor. La scară internațională, UE începe să elaboreze reguli privind confidențialitatea datelor: a creat cea mai mare zonă de fluxuri de date libere și sigure cu Japonia, în timp ce Argentina, Uruguay, Canada, Mexic, India, Israel, California și Noua Zeelandă au început să lucreze la legile privind confidențialitatea inspirată de noul standard european.

14. Sfârșitul tarifelor de roaming

@European Commission/ Facebook

Începând cu 15 iunie 2017, toți cetățenii europeni pot apela, trimite mesaje text și pot utiliza Internetul mobil fără taxe suplimentare atunci când călătoresc în UE. Eliminarea completă a taxelor de roaming a urmat unui deceniu de reduceri drastice și progresive ale prețurilor, determinate de propunerea Comisiei în materie de roaming. Între 2007 și 2016, prețurile de roaming au scăzut cu mai mult de 90%. Europenii au profitat imediat de “Roam like at home”: utilizarea datelor mobile a crescut de 12 ori, în timp ce numărul de apeluri efectuate de călători a fost dublat față de perioada dinainte de iunie 2017. Începând cu 15 mai 2019, costurile apelurile în străinătate în cadrul UE vor urma același trend și vor scădea dramatic: până la un maxim de 19 cenți pe minut pentru un apel și 6 cenți pe SMS plus TVA – de până la 10 ori mai ieftin decât înainte.

15. Reforma Directivei privind detașarea lucrătorilor și Autoritatea Europeană a Muncii

@gouvernement.fr

Muncitorii ar trebui să câștige aceeași salariu pentru aceeași muncă în același loc. Pentru a garanta că acest principiu de bază, consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale, se aplică și celor peste 2 milioane de lucrători detașați temporar într-un alt stat membru, au fost reformate normele privind detașarea lucrătorilor. Pentru a se asigura că toate normele UE privind mobilitatea forței de muncă sunt puse în aplicare în mod echitabil, simplu și eficient, a fost creat un nou organism european de aplicare. Această autoritate europeană a muncii va sprijini cooperarea dintre țările UE în ceea ce privește aplicarea transfrontalieră a legislației relevante a Uniunii, inclusiv facilitarea inspecțiilor comune. De asemenea, va facilita accesul persoanelor și angajatorilor la informații privind drepturile și obligațiile acestora, precum și la serviciile relevante.

16. Procuratura Europeană

©️ European Commission

Biroul Procurorului Public European (EPPO), care va contribui la protejarea banilor contribuabililor UE, este în prezent o instituție înființată prin cooperare consolidată de 22 de state membre participante. Ea are mandatul de a investiga și de a urmări cauze penale în care sunt în joc interesele financiare ale UE, cum ar fi utilizarea abuzivă a fondurilor UE sau frauda fiscală transfrontalieră, care costă anual contribuabili cel puțin 50 de miliarde de euro care ar fi trebuit să revină bugetelor naționale. EPPO revoluționează rolul UE în acest domeniu, oferindu-i un instrument puternic pentru a acționa pentru prima dată în aplicarea legii. Comisia a înaintat, de asemenea, o inițiativă de a încredința Parchetului European un mandat suplimentar pentru urmărirea infracțiunilor teroriste transfrontaliere. Deoarece terorismul nu cunoaște granițe, Europa trebuie să poată urmări în justiție teroriștii într-un mod mai coordonat și mai eficient.

17. Reforma Directivei privind gazul

@Pixabay License

Dependența Uniunii Europene de gazele naturale importate este în creștere. Această tendință este probabil să continue din cauza scăderii producției interne de gaze, care este doar parțial compensată de scăderea cererii de gaze din cauza politicilor privind eficiența energetică și decarbonizarea. Ponderea importurilor de gaze nete în comparație cu consumul total de gaze din UE a fost de 74,4% în 2017. Reforma Directivei privind gazele naturale asigură aplicarea acelorași reguli pe teritoriul UE (pe uscat și pe mare) și prevede supravegherea eficientă a aplicării regulilor UE privind piața internă. Îmbunătățește transparența și cooperarea dintre autoritățile naționale. Acesta este un pas important către o piață internă a gazelor naturale a UE eficientă, transparentă și competitivă, în care toți furnizorii acționează conform acelorași norme UE.

18. Cooperarea structurată permanentă și Fondul european de apărare

Lipsa de cooperare între statele membre în domeniul apărării este estimată la un cost între 25 și 100 de miliarde de euro în fiecare an. Există 178 de sisteme de arme în Europa, față de 30 în Statele Unite, ceea ce face ca cheltuielile de apărare să fie mult mai puțin eficiente. Acesta este motivul pentru care UE își intensifică rolul de furnizor de securitate și apărare și construiește o Uniune europeană de apărare. Cooperarea structurată permanentă (PESCO) a fost lansată pentru a consolida securitatea și apărarea Europei, cu participarea a 25 de state membre ale UE. Fondul european de apărare este în curs de desfășurare, cu primele proiecte care încurajează investițiile transfrontaliere în domeniul tehnologiilor și echipamentelor de apărare de ultimă oră și interoperabilitate, în domenii precum software-ul criptat și tehnologia de tip dronă.

19. Acordul privind Macedonia de Nord

© Zoran Zaev/ Facebook

În iunie 2018, Atena și Skopie au ajuns la un acord bilateral (,,Acordul de la Prespa”) privind soluționarea diferendelor dintre țările lor, inclusiv asupra numelui, rezolvând astfel unul dintre cele mai vechi conflicte din regiune. Republica Macedonia de Nord a notificat oficial UE în legăttră cu intrarea în vigoare a acordului în februarie 2019. Uniunea Europeană a sprijinit ferm acest acord istoric semnat de prim-miniștrii Alexis Tsipras și Zoran Zaev, în urma negocierilor desfășurate sub auspiciile ONU. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără activitatea UE din țară și fără  noul stimulent și impuls dat de Strategia pentru Balcanii de Vest în 2018. Ambele țări au profitat de această ocazie unică, care reprezintă un exemplu de reconciliere pentru Europa în ansamblu și va da un impuls suplimentar perspectivei europene a regiunii.

20. Reforma Inițiativei cetățenești europene
Până în prezent, peste 9 milioane de europeni au susținut inițiative cetățenești și Comisia a luat măsuri concrete, inclusiv prin propunerea de acte legislative, pentru a da curs inițiativelor care au adunat cel puțin 1 milion de semnături. Regulile reactualizate vor face acest instrument participativ mult mai accesibil și ușor de utilizat. Este mai ușor ca cetățenii să inițieze inițiative și să le semneze. A fost creată o platformă de colaborare online pentru a oferi consiliere și a permite cetățenilor din întreaga Europă să se contacteze reciproc pentru a-și pregăti inițiativele. De asemenea, Comisia va oferi un serviciu gratuit organizatorilor pentru colectarea online a semnăturilor.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

CONSILIUL UE

Președinția germană a Consiliului UE: Angela Merkel cere Europei să “vorbească ferm într-un singur glas” în relația cu China

Published

on

© Bundeskanzlerin/ Instagram

Uniunea Europeană trebuie să vorbească pe o singură voce cu China dacă vrea să încheie acorduri ambiţioase care să garanteze interesele blocului comunitar, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la noua lege asupra securităţii în Hong Kong, informează Reuters.

Pentru a avea relaţii de succes cu China şi pentru a reprezenta eficient interesele noastre europene, Europa trebuie să vorbească ferm într-un singur glas“, a afirmat Merkel, potrivit Agerpres, într-un discurs susţinut în Bundesrat, camera superioară a parlamentului, formată din delegaţi ai landurilor.

Merkel s-a adresat Bundesrat-ului la două zile distanță după ce Germania a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, perioadă în care s-a adresat și Bundestag-ului și a avut o videoconferință de lucru cu Comisia Europeană.

“Doar împreună cele 27 de ţări membre ale UE au suficientă greutate pentru a încheia acorduri ambiţioase cu China”, a subliniat şefa guvernului german.

“În baza unui dialog deschis, vorbim şi despre statul de drept şi drepturile omului, precum şi despre viitorul Hong Kong, unde suntem preocupaţi de faptul că principiul important ‘o ţară, două sisteme’ s-a erodat”, a adăugat ea.

Președinția germană a Consiliului UE și-a stabilit relațiile UE-China printre obiectivele sale cele mai importante în ce privește prioritatea unei responsabilități globale mai mari a Uniunii Europene.

Germania ar fi trebuit să găzduiască, în luna septembrie, la Leipzig, un summit al celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE împreună cu președintele chinez Xi Jinping, însă reuniunea a fost amânată din cauza pandemiei. Scopul acelui summit ar fi fost acela de a oferi un nou impuls negocierilor dintre UE și China privind un acord cuprinzător de protejare a investițiilor.

Într-un amplu interviu acordat presei europene înainte de preluarea președinției Consiliului UE, Angela Merkel s-a arătat îngrijorată de ascensiunea Chinei, pledând pentru menținerea unei comunități transatlantice de apărare, însă a subliniat că ar fi o idee proastă ca UE și Beijing-ul să nu aibă un dialog.

Trebuie să fim uniți ca europeni, altfel doar ne vom slăbi pe noi inșine. China a devenit un jucător global. Asta ne face parteneri în cooperarea economică și în combaterea schimbărilor climatice, dar și concurenți cu sisteme politice foarte diferite. A nu vorbi între noi ar fi cu siguranță o idee proastă“, a spus Merkel atunci, în contextul în care una dintre prioritățile principale al președinției germane a Consiliului UE vizează mai multă responsabilitate globală pentru Europa și un dialog strategic cu China.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană a autorizat punerea pe piață a anitivralului Remdesivir, eficient în tratarea COVID-19, după ce SUA a cumpărat toate stocurile pe următoarele 3 luni

Published

on

©audiovisual.ec.europa.eu

 

După ce administrația Trump a cumpărat toate stocurile de Remdesivir pentru următoarele trei luni, Comisia Europeană a autorizat astăzi, 3 iulie, punerea pe piață a anitivralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene eficient în tratarea COVID-19, relatează AFP și Agerpres.

“Nu vom omite niciun efort pentru a obţine tratamente sau vaccinuri eficiente împotriva coronavirusului”, a declarat comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides, citată într-un comunicat, în condiţiile în care autorizaţia a fost acordată la mai puţin de o lună după depunerea solicitării.

Unda verde din partea Comisiei Europene intervine la o săptămână după recomandarea făcută de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), faţă de 67 de zile cât durează în mod normal, şi aprobarea statelor membre. Remdesivir devine astfel “primul medicament autorizat la nivelul UE în tratamentul împotriva COVID-19”, precizează executivul european.

Reamintim că administrația Trump a cumpărat practic toate stocurile cu Remdesivir, fiind medicamentul dovedit eficient în tratarea COVID-19, iar nicio altă țară din lume nu îl va putea cumpăra în următoarele trei luni, cel puțin, relatează The Gurardian.

Remdesivir este un medicament antiviral monitorizat ca tratament pentru Covid-19. Remdesivir este un „inhibitor al ARN polimerazei virale” (un medicament care interferează cu producerea de material genetic viral, prevenind înmulțirea virusului). Acesta a arătat activitate consistentă in vitro împotriva diferitelor virusuri ARN, inclusiv SARS-CoV-2 și a fost inițial dezvoltat pentru tratarea Ebola.

De asenemea, Remdesivir este primul medicament aprobat de autorităţile din SUA şi Europa pentru a trata Covid-19, este produs de Gilead şi și-a dovedit eficiența în recuperarea mai rapidă a pacienților cu coronavirus. 

În Statele Unite, rezultatele preliminare ale unui studiu făcut de guvern au arătat că pacienții cărora li s-a administrat Remdesivir s-au vindecat cu 31% mai repede decât cei care au primit tratament placebo. Aceste date au fost apreciate de medicul Anthony Fauci, expertul de vârf al SUA în bolile infecțioase, ca fiind „foarte semnificative”.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Frans Timmermans: UE va investi 1 miliard de euro în proiecte care contribuie la o redresare ”verde” a economiei

Published

on

© Frans Timmermans - Facebook

Comisia Europeană a lansat astăzi, 3 iulie, prima cerere de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, finanțate din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, se arată în comunicatul oficial al Executivului. 

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans a declarat: ”Această cerere de propuneri vine exact la momentul potrivit. UE va investi 1 miliard de euro în proiecte promițătoare, care au ajuns la maturitate pentru a fi lansate pe piață, cum ar fi hidrogenul curat sau alte soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi siderurgia, industria cimentului și industria chimică. Vom sprijini, de asemenea, stocarea energiei, soluțiile pentru rețeaua energetică și captarea și stocarea dioxidului de carbon. Aceste investiții pe scară largă vor contribui la relansarea economiei UE și la o redresare verde care să ne conducă la neutralitatea climatică în 2050.”

Fondul pentru inovare va finanța tehnologii revoluționare pentru energia din surse regenerabile, industriile mari consumatoare de energie, stocarea energiei și captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.

Acesta va impulsiona redresarea verde prin crearea de locuri de muncă la nivel local adaptate exigențelor viitorului, deschizând calea către neutralitatea climatică și consolidând poziția Europei de lider tehnologic la scară mondială.

Pentru perioada 2020-2030, Fondul pentru inovare va aloca aproximativ 10 miliarde de euro obținute din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în plus față de veniturile nedistribuite ale predecesorului Fondului pentru inovare, programul NER 300.

Prima cerere de propuneri va oferi finanțare în valoare de 1 miliard EUR sub formă de granturi pentru proiecte de mare anvergură în domeniul tehnologiilor curate, pentru a le ajuta să depășească riscurile legate de comercializare și de demonstrația la scară largă. Acest sprijin va ajuta noile tehnologii să pătrundă pe piață. În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt încă gata pentru comercializare, se rezervă un buget separat de 8 milioane EUR pentru asistența destinată dezvoltării proiectelor.

Cererea de propuneri este deschisă pentru proiecte în sectoarele eligibile din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Fondurile pot fi utilizate în cooperare cu alte inițiative de finanțare publică, cum ar fi ajutoarele de stat sau alte programe de finanțare ale UE. Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, potențialul lor de inovare, maturitatea financiară și tehnică, precum și potențialul de aplicare la scară largă și de rentabilitate. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 29 octombrie 2020. Proiectele se pot depune prin intermediul portalului de finanțare și de licitație al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii privind întreaga procedură.


Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei.

Fondul pentru inovare va fi pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Rețele și Inovare (INEA), în timp ce Banca Europeană de Investiții va acorda asistență pentru dezvoltarea de proiecte unor proiecte promițătoare care nu sunt gata de a fi puse pe deplin în aplicare.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
Advertisement

Trending