Connect with us

U.E.

Comisia Europeană pune la dispoziția autorităților naționale orientări menite să asigure protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19

Published

on

© European Communities, 2002/Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a prezentat joi, 16 iulie, orientări menite să asigure protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19. Instituția oferă orientări autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile.

Peste 17,6 milioane de cetățeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar și cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE și din țările terțe pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimează că media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE este cuprinsă între câteva sute de mii și un milion.

Lucrătorii sezonieri transfrontalieri, indiferent dacă sunt cetățeni ai UE sau resortisanți ai țărilor terțe, beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare. Pandemia de COVID-19 a conferit o mai mare vizibilitate acestor condiții și, în unele cazuri, le-a exacerbat. În unele cazuri, astfel de probleme pot crește riscul de apariție a focarelor de COVID-19.

 În fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar și cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă acești lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili”, a declarat Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale.

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale. Prin urmare, sunt necesare măsuri adecvate în regim de urgență.

Orientările acoperă o serie de aspecte, cum ar fi:

 • dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE
 • condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare
 • informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor
 • munca nedeclarată
 • aspecte în materie de asigurări sociale

Acțiuni la nivel național

Orientările invită autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora. Ele includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:

 • lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
 • lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
 • invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
 • solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre, cu partenerii sociali, cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) cu privire la această chestiune importantă.

Acțiuni la nivelul UE

Comisia a planificat o serie de acțiuni menite să sporească protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri, printre care:

 • un studiu menit să colecteze date privind munca sezonieră din interiorul UE și să identifice principalele provocări, inclusiv în ceea ce privește subcontractarea;
 • o anchetă privind ocupațiile cu grad ridicat de risc, inclusiv privind lucrătorii sezonieri, efectuată de EU-OSHA în strânsă colaborare cu Comitetul inspectorilor de muncă principali;
 • o campanie de sensibilizare care vizează sectoarele expuse într-o mai mare măsură muncii sezoniere, coordonată de ELA;
 • o audiere cu partenerii sociali europeni cu privire la lucrătorii sezonieri;
 • un studiu comparativ al analizelor efectuate în diferite state membre de către rețeaua de experți juridici în materie de liberă circulație și de coordonare a securității sociale (MoveS);
 • acordarea de sprijin statelor membre prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate și a campaniei # EU4FairWorwork4, pentru a încuraja o mai bună informare cu privire la drepturi și obligații în rândul lucrătorilor și al angajatorilor.

Orientările prezentate astăzi completează Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, publicate la 30 martie 2020 și răspund solicitării Parlamentului European incluse în rezoluția acestuia din 19 iunie 2020 referitoare la protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.

ROMÂNIA

Eurobarometru: 87% dintre români susțin planul REPowerEU pentru obținerea independenței energetice față de Rusia cu bani din Mecanismul de Redresare și Reziliență

Published

on

© European Union 2022 - Source : EC Audiovisual

Un sondaj Eurobarometru publicat luni arată că marea majoritate a cetățenilor UE sprijină planul de redresare al UE, NextGenerationEU. Mai exact, datele arată că mai mult de șapte din zece respondenți susțin principiul solidarității care stă la baza NextGenerationEU, statele membre fiind de acord să se sprijine reciproc din punct de vedere financiar pentru a ieși consolidate din pandemia COVID-19.

Respondenții din Malta (85%) și Portugalia (86%) susțin cel mai mult acest lucru. O mare majoritate, aproape două treimi dintre respondenți, sunt de acord, de asemenea, că plățile către statele membre în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), principalul instrument care se află în centrul NextGenerationEU, ar trebui să fie condiționate de realizarea reformelor și investițiilor convenite. Respondenții din Croația (78%) și Cipru (76%) au fost cei mai entuziasmați de acest lucru.

Întrebați care sunt domeniile de politică care ar trebui să primească cel mai mult sprijin din partea UE, respondenții au acordat prioritate sănătății (57%), urmată îndeaproape de energie, probleme de mediu și schimbări climatice (48%) și de ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de muncă (37%). Domeniile preferate de cetățeni corespund, în linii mari, celor șase piloni ai MRR, demonstrând o aliniere strânsă între concepția instrumentului și așteptările și nevoile cetățenilor.

66% dintre respondenți consideră că NextGenerationEU va avea un impact pozitiv asupra generațiilor viitoare. Respondenții polonezi sunt cei mai pozitivi în această privință, 78% dintre ei fiind optimiști cu privire la impactul pe termen lung al planului de redresare. 61% dintre toți respondenții consideră că planul va duce la creștere economică și la crearea de locuri de muncă.

În cele din urmă, trei sferturi dintre respondenți susțin planul REPowerEU, care utilizează MRR pentru a ajuta statele membre să obțină o mai mare independență energetică față de Rusia. În fiecare stat membru, o majoritate a cetățenilor sprijină planul, cele mai ridicate niveluri de sprijin fiind înregistrate în România (87%) și Portugalia (91%).

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Eurodeputatul Vasile Blaga: Un război comercial UE-SUA ar veni în cel mai prost moment posibil, dar ”UE trebuie să rămână atractivă pentru investițiile în energia verde”

Published

on

© Vasile Blaga/ Facebook

Europarlamentarul Vasile Blaga (PNL, PPE) a salutat marți planul Comisiei Europene de contracarare a politicilor anti-inflație ale Statelor Unite, subliniind că un război comercial între UE și SUA ar veni în cel mai prost moment posibil.

“Pentru Uniunea Europeană este, probabil, destul de greu să renunțe la politicile stricte ale pieței unice, însă noua logică economică în care ne-a aruncat pe toți atacarea Ucrainei de către Rusia impune măsuri radicale. Și este bine că, fie și cu întârziere, Uniunea Europeană are în vedere măsuri care să țină inovația și producția de produse din energiile regenerabile în Europa. Legea privind combaterea inflației (IRA) adoptată în SUA anul trecut, cu un pachet de 367 de miliarde de dolari sub formă de subvenții pentru stimularea producției în Statele Unite, risca să conducă la relocarea a mare parte din producția sau noile investiții în energia verde din UE. Un război comercial între SUA și UE ar veni în cel mai prost moment posibil, având în vedere agresiunea Rusiei asupra Ucrainei care ar trebui să ne unească pe toți”, a declarat Vasile Blaga.

Uniunea Europeană pregătește un plan de relaxare a ajutoarelor de stat pentru sprijinirea investițiilor din sectoarele verzi. Ajutoarele includ, de asemenea, și simplificarea accesului întreprinderilor la credite fiscale.

Proiectul mai cuprinde și extinderea regimului de ”excepții” prin care se permite un ajutor de stat diferențiat anumitor sectoare, fără aprobări prealabile de la Comisie. În acest sens, statele membre ar putea subvenționa mai ușor capacitățile de producție a hidrogenului verde sau a biocombustibililor.

“Totul este încă în stadiu de proiect, lucrurile sunt încă în discuție. Uniunea Europeană trebuie să vină și cu o soluție pentru a preîntâmpina posibile dezechilibre în piața unică cauzate de posibilitățile financiare diferite ale statelor membre. UE trebuie să aibă în vedere și o componentă de finanțare în noul plan”, a mai spus Vasile Blaga.

Continue Reading

U.E.

30 de ani de Piață Unică: Rapoartele UE confirmă că piața internă stă la baza capacității Europei de a face față provocărilor. România, țara cu cel mai mare deficit la transpunerea directivelor

Published

on

© Administrația Prezidențială

Comisia Europeană a publicat marți raportul anual privind piața unică 2023 și tabloul de bord al pieței unice 2022, ca parte a activităților de marcare a celei de-a 30-a aniversări a pieței unice, documente care confirmă faptul că piața unică rămâne un instrument esențial pentru a face față provocărilor actuale ale Europei și subliniază importanța îmbunătățirii continue a funcționării sale, precum și impactul pieței unice în ceea ce privește creșterea valorii adăugate pentru economia UE.

Ambele rapoarte vor contribui la discuțiile cu statele membre cu privire la consolidarea pieței unice și vor informa activitățile viitoare ale Comisiei pentru a se asigura că piața unică își atinge potențialul maxim de sprijinire a rezilienței și a competitivității economiei europene, informează executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Raportul anual privind piața unică 2023 (ASMR) face bilanțul integrării pieței unice și analizează modul în care aceasta ajută Europa să navigheze printre tensiunile geopolitice actuale, să îmbunătățească competitivitatea UE și să sprijine tranzițiile ecologice și digitale ale economiei noastre.

Tabloul de bord al pieței unice din 2022 arată modul în care piața unică aduce beneficii economiei UE. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care au fost aplicate normele privind piața unică a UE în întregul Spațiu Economic European, cu obiectivul de a identifica îmbunătățirile pentru piața unică. Tabloul de bord se concentrează pe progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, condițiile generale de afaceri, integrarea pieței unice și alte obiective politice majore, cum ar fi creșterea economică și ocuparea forței de muncă, reziliența, economia digitală și economia ecologică.

Principalele constatări ale rapoartelor la nivelul UE sunt următoarele:

O piață unică puternică stă la baza capacității Europei de a face față provocărilor-cheie: Raportul anual privind piața unică 2023 se concentrează asupra necesității de a valorifica puterea pieței unice pentru a asigura disponibilitatea bunurilor, serviciilor, competențelor și capitalurilor esențiale necesare pentru cele două tranziții ale Europei. Raportul constată că sunt necesare progrese în ceea ce privește stimularea rezilienței lanțurilor de aprovizionare, abordarea dependențelor strategice, în special în ceea ce privește materiile prime esențiale, îmbunătățirea integrării pe piața serviciilor și asigurarea faptului că Europa dispune de tehnologiile și competențele necesare pentru a face față acestor provocări. Tabloul de bord al pieței unice oferă dovezi suplimentare cu privire la rezultatele obținute până în prezent în ceea ce privește competitivitatea, comerțul, reziliența economică și tranzițiile gemene, indicând domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri. Printre acestea se numără, de exemplu, reducerea barierelor în calea exercitării profesiilor (de exemplu, serviciile juridice) sau recunoașterea calificărilor profesionale (de exemplu, ghizii turistici) la nivel transfrontalier, îmbunătățirea investițiilor publice și private, sprijinirea IMM-urilor și continuarea eforturilor naționale în sprijinul tranzițiilor gemene.

Potențialul puternic al instrumentelor și datelor digitale de a îmbunătăți guvernanța pieței unice: Raportul anual privind piața unică din acest an evidențiază modul în care abordările noi, inclusiv o mai bună utilizare a tehnologiei digitale și a soluțiilor de e-guvernare – cum ar fi, printre altele, portalul digital unic și sistemul tehnic unic (OOTS) – vor conduce la o mai mare încredere între autorități și vor reduce sarcina întreprinderilor și a administrațiilor.

Piața unică aduce o valoare adăugată în creștere economiei UE: Atât Raportul anual privind piața unică, cât și Tabloul de bord al pieței unice evaluează beneficiile și creșterea schimburilor comerciale între statele membre, permise de piața unică de la crearea acesteia. Tabloul de bord arată o integrare comercială în creștere după pandemia COVID-19: în iunie 2022, schimburile comerciale în interiorul UE reprezentau 60 % din totalul comerțului UE.

Întreprinderile beneficiază de o mai bună aplicare a normelor și a condițiilor generale, dar dificultățile persistă: Tabloul de bord stabilește că punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor pieței unice se îmbunătățesc; acest lucru se reflectă în mai puține proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva statelor membre în 2021, o premieră în ultimii 4 ani. Tabloul de bord arată, de asemenea, o mai bună utilizare și aplicare a mai multor instrumente esențiale ale pieței unice, cum ar fi Sistemul de informare al pieței interne, Directiva privind transparența pieței unice, precum și o utilizare sporită a rețelei SOLVIT, care contribuie la prevenirea sau eliminarea obstacolelor din piața unică. În plus, întreprinderile din majoritatea statelor membre au perceput că sarcinile de reglementare au scăzut în 2021, dar se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme legate de întârzierile de plată din partea autorităților publice, în special din cauza impactului pandemiei COVID-19.

La nivel național, tabloul de bord al pieței unice surprinde rezultatele înregistrate de România în ceea ce privește transpunerea legislației europene, performanțele referitoare la Sistemul de informare privind piața internă, întârzieri la efectuarea plăților, impactul reglementărilor asupra pieței, accesul la achiziții publice, accesul la servicii și piețe de servicii și accesul la finanțare.

Principalele constatări privind România sunt următoarele:

Transpunerea directivelor: Procentul de directive netranspuse de către România este de 2,9%, în creștere față de ultimul raport, când măsurătorile se aflau 1,1%. Comisia constată astfel o creștere uriașă de 1,8 puncte procentuale, cea mai mare creștere dintre toate statele membre. România are cel mai mare deficit, iar acesta este cel mai mare deficit înregistrat vreodată de această țară. Media UE este la 1,6%, iar obiectivul propus în Actul privind piața unică este de 0,5%.

În total, sunt 29 de directive întârziate în cazul România, față de 11 din raportul precedent, 7 privind serviciile financiare, 5 privind conectivitatea/media/societatea digitală, 4 privind energia și 4 privind transporturile.

Întârzierea medie de transpunere a directivelor este 8,3 luni, față de 7,2 luni în precedentul raport, reprezentând o creștere de 1,1 luni. Întârzierea medie este în continuare mai mică decât media UE, aflată la 8,6 luni.

Proceduri de infringement: România are 30 de cazuri în curs de soluționare pe piața unică o scădere semnificativă de 7 cazuri față de raportul precedent, reprezentând a treia cea mai mare scădere dintre toate statele membre) și doar puțin peste media UE, aflată la 27 cazuri

Numărul de cazuri din România a crescut constant între decembrie 2016 și decembrie 2020 (+106%, de la 18 la 37 de cazuri). Sectoare problematicele sunt mediul (11 cazuri), dintre care 6 privind poluarea atmosferică și 3 privind gestionarea deșeurilor, și energia (5). Împreună, acestea reprezintă 53% din totalul cazurilor pendinte.

Durata medie pentru a ajunge la conformarea cu directivele UE este 32,5 luni pentru cele 28 de cauze privind piața unică care nu au fost încă trimise la Curtea de Justiție a UE, media Uniunii fiind de 42,8 luni. Însă, România a avut un singur caz privind gestionarea deșeurilor pentru care a avut nevoie de 44,4 luni pentru a se conforma.

Sistemul de informare privind piața internă: România a menținut o performanță excelentă. Rezultatele pentru toți cei cinci indicatori analizați au fost peste media celorlalte state UE și din Spațiul Economic European. Performanțele pentru patru indicatori s-au îmbunătățit și mai mult față de anul precedent. Rezultatele pentru patru indicatori s-au situat în primele zece dintre statele membre în domeniile respective. Indicatorii studiați sunt: cereri acceptate în termen de o săptămână; cereri la care s-a răspuns în termenul convenit; gradul de satisfacție privind promptitudinea răspunsurilor – în funcție de evaluarea efectuată de omologi; satisfacția față de eforturile depuse – evaluată de omologi; viteza cu care se răspunde la cereri.

Întârzieri la plată: În 2022, întârzierea medie a plăților (depășirea termenelor de plată legale sau convenite prin contract) de către autoritățile publice din România a fost de 15 zile. Numărul mediu de zile necesare unei întreprinderi pentru ca facturile sale să fie plătite de alte întreprinderi (plăți între întreprinderi) a fost de 52,92 zile.

De pildă, în ceea ce privește accesul la finanțare, situația din România este inferioară mediei UE. 15,8% din IMM-urile din România indică o deteriorare a accesului la sprijin financiar public, față de 11,3% media UE. Perioada medie pentru a fi plătit de către întreprinderi este 52,9 zile în România și de 52,5 zile la nivelul UE. De asemenea, doar 0,03% din PIB-ul României este reprezentat de investiții în capital de risc, față de 0,48% media UE.

Rapoartele anuale pregătesc terenul prin furnizarea de analize de fond pentru comunicarea “Piața unică la 30 de ani”, care va fi publicată de Comisie în următoarele săptămâni.

Raportul anual privind piața unică a fost publicat pentru prima dată însoțind actualizarea strategiei industriale în mai 2021. Acesta a analizat situația actuală a economiei europene și a evaluat progresele înregistrate în realizarea Strategiei industriale europene pentru 2020 . Astăzi, Comisia publică cea de-a treia ediție a Raportului anual privind piața unică, care comemorează, de asemenea, cea de-a 30-a aniversare a pieței unice.

Tabloul de bord al pieței unice a fost publicat pentru prima dată în 1997.

Ediția din 2022 a Tabloului de bord al pieței unice include – pe lângă indicatorii tradiționali – noi indicatori ai mediului de afaceri privind capacitatea de reacție administrativă și povara reglementării, precum și informații privind accesul la servicii și la piețele de servicii, mobilitatea forței de muncă și accesul la finanțare.

De asemenea, raportul prezintă rezultatele obținute de piața unică în ceea ce privește creșterea economică, ocuparea forței de muncă și indicatorii sociali, integrarea bunurilor și serviciilor, reziliența economică, tranziția digitală și tranziția ecologică.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA6 hours ago

Premierul Nicolae Ciucă, întâlnire cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini: Guvernul are ca prioritate sprijinirea investițiilor în domenii precum digitalizare, inovare, dezvoltare de noi tehnologii

GENERAL7 hours ago

Parlamentul European decide joi poziția de negociere referitoare la noile măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrătorii platformelor digitale

INTERNAȚIONAL7 hours ago

Politico Europe: Următorul secretar general al NATO ar putea fi… o femeie, cineva din Europa de Est sau tot Jens Stoltenberg?

ROMÂNIA7 hours ago

Eurobarometru: 87% dintre români susțin planul REPowerEU pentru obținerea independenței energetice față de Rusia cu bani din Mecanismul de Redresare și Reziliență

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI7 hours ago

Eurodeputatul Vasile Blaga: Un război comercial UE-SUA ar veni în cel mai prost moment posibil, dar ”UE trebuie să rămână atractivă pentru investițiile în energia verde”

REPUBLICA MOLDOVA8 hours ago

De la Chișinău, premierul danez anunță că ”noi, în cadrul UE, suntem hotărâți să creştem asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova”

U.E.8 hours ago

30 de ani de Piață Unică: Rapoartele UE confirmă că piața internă stă la baza capacității Europei de a face față provocărilor. România, țara cu cel mai mare deficit la transpunerea directivelor

Marian-Jean Marinescu8 hours ago

Marian-Jean Marinescu: PPE dorește să examineze modul în care a fost negociat acordul aerian UE-Qatar pentru a elimina orice suspiciune de ingerințe străine

ROMÂNIA9 hours ago

Raport Transparency International: România, pe locul 63 din cele 180 de țări în care a fost analizată percepția asupra corupției

ROMÂNIA9 hours ago

Ajutorul de stat de 1,6 mld. de euro pentru înființarea Băncii Române de Investiții și Dezvoltare a fost aprobat de Bruxelles

REPUBLICA MOLDOVA8 hours ago

De la Chișinău, premierul danez anunță că ”noi, în cadrul UE, suntem hotărâți să creştem asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova”

NATO3 days ago

Ungaria se alătură Cehiei și Poloniei în misiunile de protejare a spațiului aerian al Slovaciei

U.E.4 days ago

Ministrul de externe al Olandei: România a parcurs un drum extraordinar. Am spus că vom sprijini aderarea României la Schengen și ne menținem angajamentul luat

ROMÂNIA4 days ago

Premierul Nicolae Ciucă a discutat cu miniștrii de externe ai Franței și Olandei despre aderarea României la Schengen și sprijinirea R. Moldova

NATO4 days ago

Grupul de luptă NATO de la Cincu: Miniștrii de externe ai României, Olandei și Franței reafirmă solidaritatea și unitatea aliată pentru apărarea flancului estic

NATO5 days ago

Vizită istorică la NATO: Președintele Israelului s-a adresat în premieră aliaților reuniți în Consiliul Nord-Atlantic

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: PIB-ul României a crescut cu 49 de miliarde de euro în 2022. Pentru acest an prognoza este una favorabilă, cu o creștere de 2,8%

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Din Parlamentul European, președintele Israelului a îndemnat la comemorarea „alianței sacre făurite în paralel cu Holocaustul” pentru cinstirea supraviețuitorilor și combaterea antisemitismului

PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago

Roberta Metsola evidențiază responsabilitatea generației actuale de a menține vie memoria victimelor Holocaustului: Ura încă găsește multe voci care o disculpă. Nu putem permite nimănui să găsească alinare în ignoranță

INTERNAȚIONAL6 days ago

SUA aprobă trimiterea a 31 de tancuri Abrams în Ucraina. NATO afirmă că “împreună, tancurile americane, britanice și germane” pot face diferența în lupta împotriva Rusiei

Team2Share

Trending