Connect with us

CONSILIUL UE

Consiliul UE a adoptat concluziile prin care afirmă angajamentul Uniunii Europene de a stabili parteneriate internaționale cu țările cu venituri medii

Published

on

© European Commission/ Facebook

Consiliul UE a aprobat luni concluziile prin care afirmă angajamentul Uniunii Europene de a se angaja în dialogul politic și în parteneriatele internaționale cu țările cu venituri medii, în conformitate cu noul consens european privind dezvoltarea, informează comunicatul oficial. 

Angajamentul ar trebui să se realizeze prin intermediul noului Instrument pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI – Global Europe).

NDICI-Global Europe este principalul instrument financiar pentru acțiunea externă a UE și are o importanță din ce în ce mai mare având în vedere impactul economic și social al pandemiei COVID-19 la nivel mondial.

Concluziile subliniază rolul țărilor cu venituri medii ca parteneri-cheie în realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), precum și a obiectivelor Acordului de la Paris. Consiliul recunoaște, de asemenea, importanța strategică a acestor țări în contextul geopolitic actual și rolul lor în sprijinirea UE în promovarea intereselor și priorităților sale, precum și a agendei sale multilaterale.

Consiliul solicită Uniunii Europene să abordeze provocările specifice cu care se confruntă țările cu venituri medii, ținând seama în același timp de caracterul lor divers și de aria geografică extinsă. Acest lucru ar trebui realizat în contextul unor parteneriate adaptate la situațiile specifice fiecărei țări și la dinamica regională, în cadrul cărora ar trebui să se utilizeze o abordare de tip „Team Europe”.

Potrivit comunicatului citat, Consiliul UE ia act de faptul că pandemia de COVID-19 a avut un impact disproporționat asupra țărilor în curs de dezvoltare, erodând câștigurile obținute și afectând negativ dezvoltarea umană. Ar trebui să se facă mai multe pentru a preveni noi regrese și pentru a promova o redresare durabilă și favorabilă incluziunii, în conformitate cu o abordare de tip „reconstruire mai bună și mai ecologică”.

Reamitim că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au pe 9 iunie, regulamentul de instituire a Instrumentului pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (NDICI-Global Europe).

CONSILIUL UE

Miniștrii economiei și finanțelor din UE discută, în ultima reuniune a Consiliului din această vară, despre punerea în aplicare a Mecanismului de Redresare și Reziliență

Published

on

© https://twitter.com/eu2021si

Miniștrii economiei și finanțelor ai statelor Uniunii Europene se reunesc azi, 26 iulie, în sistem videoconferință pentru a discuta punerea în aplicare a mecanismului de redresare și de reziliență, dar și despre aprobarea ultimelor Planuri Naționale de Redresare și Reziliență.

Aceasta este și ultima reuniune a Consiliului UE înainte de vacanța de vară.

De asemenea, miniștrii vor  vor face bilanțul pachetului recent adoptat de Comisia Europeană privind combaterea spălării banilor, potrivit comunicatului oficial.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare, în valoare de peste 800 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Reamintim că România a transmis la 31 mai Planul Național de Redresare și ReziliențăGuvernul României a publicat ulterior, la 2 iunie, documentul ce cuprinde proiecte în valoare de 29,2 miliarde de euro, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Ambasadorii UE aprobă actualizarea legislației privind accesul la justiție în probleme de mediu (Regulamentul Aarhus)

Published

on

© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Astăzi, ambasadorii la UE au aprobat un acord politic provizoriu la care a ajuns cu Parlamentul European la 12 iulie cu privire la o propunere de revizuire a Regulamentului Aarhus, în vederea alinierii depline a acestuia la Convenția de la Aarhus, potrivit comunicatului oficial. 

Regulamentul Aarhus stabilește modul în care UE și statele sale membre pun în aplicare Convenția internațională de la Aarhus, al cărei obiectiv este de a garanta accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu. Acordul provizoriu este supus aprobării ambelor instituții, după care va fi adoptat în mod formal prin procedura legislativă ordinară.

„UE și statele sale membre și-au asumat un angajament ferm față de principiile Convenției de la Aarhus. Acordul la care s-a ajuns răspunde preocupărilor exprimate de Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus în cazul respectiv și ne oferă o bază solidă pentru a ne prezenta poziția unitară în cadrul reuniunii părților la Convenția de la Aarhus din octombrie 2021”, a declarat Tamara Weingerl Požar, reprezentant permanent adjunct al Sloveniei pe lângă UE.

„Scopul propunerii este de a se asigura că UE respectă pe deplin convenția în ceea ce privește dreptul publicului la revizuirea actelor administrative. Acestea sunt acte fără caracter legislativ adoptate de o instituție sau de un organ al UE, care au efecte juridice și externe și conțin dispoziții care, datorită efectelor lor, pot contraveni dreptului mediului”,  mai adăugat aceasta.

Negociatorii Consiliului și Parlamentului au convenit, printre altele:

  • să extindă calitatea procesuală activă în plus față de ONG-uri, permițând astfel altor membri ai publicului să solicite reexaminări interne ale actelor administrative în anumite condiții. Membrii publicului trebuie fie să demonstreze că presupusa încălcare a dreptului mediului afectează drepturile lor și că, în comparație cu publicul larg, sunt afectați în mod direct de o astfel de încălcare; fie să demonstreze existența unui interes public suficient și că cererea este susținută de cel puțin 4 000 de membri ai publicului care își au reședința sau sunt stabiliți în cel puțin 5 state membre, cu cel puțin 250 de membri ai publicului fiind rezidenți sau stabiliți în fiecare dintre statele membre respective. În ambele cazuri, membrii publicului sunt reprezentați de un ONG sau de un avocat;
  • să includă în domeniul actelor administrative dispozițiile actelor administrative care necesită măsuri de punere în aplicare la nivel național sau la nivelul Uniunii;
  • să nu se elimine din regulament exceptarea actelor administrative privind ajutoarele de stat (această chestiune de conformitate face obiectul unei alte cauze aflate pe rolul Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus);
  • să impună instituțiilor și organelor UE obligația de a publica cererile de reexaminare și deciziile cu privire la acestea.

Context și etapele următoare
UE pune în aplicare Convenția de la Aarhus prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006. Acest regulament permite persoanelor fizice și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) să inițieze proceduri în fața instanțelor europene împotriva deciziilor instituțiilor și organelor UE.

În urma unei plângeri depuse de un ONG în 2008, în care se susținea nerespectarea de către UE a Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus a concluzionat, în cauza C-32 pe 2017, că UE nu a respectat articolul 9 alineatele (3) și (4) din convenție referitor la accesul membrilor publicului la justiție.

În consecință, Consiliul a adoptat în 2018 o decizie prin care îi solicita Comisiei să prezinte un studiu privind opțiunile pe care le are Uniunea pentru a răspunde concluziilor Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus, precum și, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului, o propunere de modificare a Regulamentului Aarhus.

La 14 octombrie 2020, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă de modificare a Regulamentului Aarhus nr. 1367/2006 pentru a permite un control public mai bun al actelor UE care afectează mediul. Modificările propuse sunt menite să faciliteze procesul de solicitare a reexaminării unor astfel de acte de către instituțiile UE, în scopul unei mai bune asigurări a protecției mediului.

La 17 decembrie 2020, Consiliul a ajuns la o abordare generală cu privire la propunere, permițând președinției Consiliului să înceapă negocierile în cadrul trilogurilor cu Parlamentul European.

Textul acordului provizoriu, aprobat de ambasadorii statelor membre, urmează acum a fi transmis spre aprobare Comisiei pentru mediu a Parlamentului. Dacă va fi aprobat, în lunile următoare Parlamentul European și apoi Consiliul vor adopta textul în primă lectură fără amendamente.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Miniștrii competitivității din UE: Tranziția ecologică și digitală, o condiție prealabilă pentru consolidarea competitivității economiei UE

Published

on

© Government Communication Office - https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/

Miniștrii competitivității (industrie) ai UE au discutat ieri, 22 iulie, într-o reuniune informală la Brdo pri Kranju despre cum să creeze un viitor circular, creativ și inteligent, folosind ca model industriile textile și industriile mari consumatoare din Uniunea Europeană, se arată în comunicatul oficial.

„Una dintre principalele întrebări cu care ne confruntăm astăzi este cum să construim un viitor luminos pentru generațiile viitoare. Răspunsul se află în creșterea economică a UE, care permite UE să concureze pe piețele globale, fiind în același timp durabilă și utilizând cât mai eficient toate resursele sale”, a declarat Ministrul Zdravko Počivalšek, care a prezidat reuniunea.

Acesta a subliniat importanța economiei circulare: „Aceasta ne oferă oportunități de a schimba modul în care funcționează economia noastră și de a crea produse care sunt durabile și care pot fi reparate, reutilizate sau reciclate. Acest lucru este valabil și pentru industria textilă și alte industrii mari consumatoare, care reprezintă un pilon important al economiei UE, dar avem nevoie de un răspuns coordonat și de o foaie de parcurs la nivelul UE pentru a facilita tranziția acestor două ecosisteme către neutralitatea climatică.”

Directorul general al DG pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene, Kerstin Jorna, a subliniat că Uniunea Europeană este un lider în domeniul tehnologiilor verzi, deoarece le-a adoptat mai devreme decât alte continente: „Trebuie să ne asigurăm că tehnologia verde continuă să se dezvolte în Uniunea Europeană și că suntem capabili să o sprijinim în mod corespunzător. Este important să creăm ecosisteme care să îmbrățișeze o tranziție ecologică și digitală în domeniul materiilor prime și al energiei. Electrificarea ar putea fi o soluție bună pentru industriile energointensive.”

Comisia Europeană va elabora opțiuni pentru viitoarele căi de tranziție, care vor constitui un punct de plecare pentru o reflecție ulterioară. Discuția de astăzi este o contribuție excelentă în acest sens, a conchis Jorna.

În cadrul discuțiilor, miniștrii au subliniat că o strategie industrială revizuită reprezintă calea corectă pentru redresare. Împreună cu pachetul “Fit for 55” și cu conceptul de economie circulară, aceasta oferă un cadru important.

Miniștrii au evidențiat faptul că tranziția ecologică și digitală este o condiție prealabilă pentru consolidarea competitivității economiei UE, care trebuie să se concentreze în primul rând pe dezvoltarea de noi tehnologii și pe inovare.

Tranziția pentru industriile mari consumatoare de energie trebuie să fie echitabilă, deoarece costurile de gestionare și de producție ale tranziției vor fi ridicate, în timp ce problema scurgerii emisiilor de dioxid de carbon trebuie, de asemenea, abordată în mod corespunzător. Aceste industrii depind de importul de materii prime esențiale, prin urmare este esențial să se asigure disponibilitatea materiilor prime și aceleași condiții la nivel global. Ar fi necesar să se combine sectorul tradițional cu noi sectoare inovatoare și să se asigure că forța de muncă a fost recalificată și că dispune de competențele adecvate, atât în cazul industriei textile, cât și în cazul industriilor energointensive.

În ceea ce privește industria textilă, a fost subliniată necesitatea unor norme și standarde tehnice pentru a reduce amprenta ecologică, precum și necesitatea de a se concentra pe regionalizarea lanțurilor valorice. În plus, ar fi necesar să se stimuleze investițiile în reciclarea de înaltă calitate în Uniunea Europeană, o bună bază pentru aceasta putând fi reprezentată de planurile naționale de redresare și reziliență.

A fost subliniată necesitatea de a revizui sistemul de comercializare a emisiilor și taxa de ajustare la frontiera de carbon, care trebuie să fie în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului.

În cadrul reuniunii au participat, de asemenea, patru vorbitori invitați din comunitatea de afaceri slovenă, care au prezentat exemple practice de industrii textile circulare, creative și inteligente și de industrii energointensive: Matea Benedetti de la Benedetti Life, Giulio Bonazzi, director al Aquafil Group, Dr. Daniela Zavec, inginer textilist, și Peter Čas, director al Steklarna Hrastnik.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
U.E.33 mins ago

Polonia trimite o echipă de salvare în Germania: Îi ajutăm pe vecinii noștri să facă față consecințelor inundațiilor tragice

Gheorghe Falcă2 hours ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Fabrica de construcții metalice din Arad, rol determinant în construirea celor 433 de km de autostradă din PNRR

Dragoș Pîslaru2 hours ago

Garanția pentru Copii: Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a discutat cu ministrul dezvoltării despre implementarea și finanțarea prin PNRR a programului de construire de creșe

NATO18 hours ago

Noul ambasador al României în SUA, Andrei Muraru, în vizită la Baza Mihail Kogălniceanu: Suplimentarea efectivelor de militari americani în România reprezintă o prioritate

FONDURI EUROPENE19 hours ago

România achiziționează cu fonduri europene două avioane destinate situațiilor de urgență, capabile să transporte pacienți în stare critică pe o rază de 2.000 km

COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Comisia Europeană solicită companiei Google să fie mai transparentă: Consumatorii UE nu trebuie induși în eroare

CHINA19 hours ago

Prima vizită a unui înalt oficial al administrației Biden la Beijing: SUA salută concurența acerbă cu China. Ne vom consolida propria forță competitivă, dar nu căutăm un conflict

REPUBLICA MOLDOVA20 hours ago

Ministrul transporturilor Cătălin Drulă anunță îmbunătățirea legăturilor de infrastructură dintre România și Republica Moldova: Avem cinci proiecte în derulare

U.E.20 hours ago

Comisarul european pentru Sănătate îl asigură pe eurodeputatul Dan Motreanu că secvențierea genomului SARS-CoV-2 este o prioritate a Comisiei Europene

EDUCAȚIE20 hours ago

Raport UNICEF: În România, accesul limitat la internet și la echipamente IT reprezintă principalele bariere în furnizarea serviciilor în educație în contextul COVID-19

COMISIA EUROPEANA3 days ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL3 days ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA4 days ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA4 days ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA5 days ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI5 days ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA6 days ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA7 days ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA7 days ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending