Ce pregateste Guvernul pentru romanii din afara tarii

Departamentul politici pentru relația cu românii de pretutindeni a lansat proiectul Strategiei Naționale a României privind Relația cu Românii de Pretutindeni pentru perioada 2013-2016.

Flag of RomaniaMAE consideră că românii de peste hotare sunt parte integrantă a poporului şi spiritualităţii române. În perioada următoare, relaţia cu statul înrudit trebuie să treacă la o etapă superioară, prin întărirea comunicării şi a parteneriatelor atât cu comunităţile românilor/ vlahilor/ aromânilor din ţările vecine şi Balcani, cât şi cu românii din emigraţie şi originarii din România, potrivit documentului.

Strategia are la bază principiul identificării unor soluţii specifice la problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor și are la bază doi  factori majori:

 • Nevoia de sprijin instituționalizat a românilor din afara frontierelor în vederea păstrării și afirmării identității lor etnice, lingvistice, culturale și religioase
 • Importanța pe care instituțiile europene o acordă problematicii respectării drepturilor omului si, în particular, respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității/ comunităților etnice

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, elaborează şi aplică politica guvernamentală în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore de politică externă ale României şi cu Programul de Guvernare.

Strategia națională privind relația cu românii de pretutindeni pentru perioada 2013-2016 vizează următoarele aspecte:

 • Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a românilor din statele vecine și emigrație;
 • Asigurarea pentru etnicii români atât a drepturilor consacrate de documentele europene în materie, cât și a celor ce derivă din aplicarea principiului reciprocității;
 • Stabilirea unui parteneriat cu organizațiile românești din vecinătate și emigrație;
 • Susținerea eforturilor de consolidare a statutului european al României;

Transpunerea în practică a Strategiei Naţională privind Relaţia cu Românii de Pretutindeni urmăreşte stabilirea unui parteneriat între România şi organizaţiile româneşti din vecinătate şi emigraţie, menit să contribuie la atingerea unor obiective pe termen lung:

 1. 1.  Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti

Obiectivul urmăreşte consolidarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi spirituale a comunităţilor româneşti din străinătate

 1. 2.  Promovarea imaginii României la nivel european şi internaţional

Obiectivul urmăreşte asigurarea unei prezenţe sporite a valorilor naţionale în spaţiul internaţional.

 1. 3.  Promovarea imaginii tuturor românilor şi a comunităţii româneşti în statele de domiciliu/reşedinţă

Obiectivul urmăreşte o mai bună cunoaştere a românilor şi îmbunătăţirea imaginii pe care aceştia şi comunităţile din care fac parte o au  în statele de domiciliu/reşedinţă.

 1. 4.  Promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti la nivelul opiniei publice din statele în care există comunităţi româneşti

Obiectivul vizează aducerea în spaţiul public din statul de reşedinţă a valorilor spiritualităţii şi culturii române.

 1. 5.  Consolidarea internă a comunităţilor româneşti şi sprijinirea acţiunilor de afirmare a valorilor identitare româneşti

Obiectivul vizează sprijinirea  eforturilor de coagulare a comunităţilor româneşti şi afirmarea unui profil identitar pozitiv.

 1. 6.  Întărirea legăturilor dintre autorităţile române şi personalităţile româneşti care trăiesc peste hotare

Obiectivul vizează cultivarea relaţiilor cu elitele româneşti şi promovarea acestora ca modele.

 1. 7.  Valorificarea potenţialului politic, economic, social şi cultural pe care îl au, prin dimensiunea şi dinamica lor, comunităţile româneşti în beneficiul României şi al tuturor românilor

Obiectivul urmăreşte promovarea imaginii unor comunităţi deschise, orientate spre dialogul intercultural.

 1. 8.  Consolidarea parteneriatului autorităţilor române cu organizaţiile româneşti din străinătate în vederea identificării soluţiilor adecvate pentru problemele cu care se confruntă românii în statele de domiciliu/reşedinţă

Obiectivul urmăreşte asigurarea unui cadru de dialog care să genereze soluţii pentru  problemele identificate.

 1. 9.  Punerea în valoare a potenţialului comunităţilor româneşti în vederea dezvoltării relaţiilor bilaterale cu statele de domiciliu/reşedinţă

Obiectivul vizează promovarea dialogului intercultural în societatea statului gazdă.

 1. 10.  Folosirea oportunităţilor care decurg din statutul României de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene în scopul promovării valorilor culturale româneşti şi consolidării comunităţilor româneşti din vecinătate şi emigraţie

Obiectivul urmăreşte stabilirea de parteneriate cu instituţii sau personalităţi din România, care pot aduce, prin activităţi de lobby, un aport important în promovarea  imaginii comunităţilor româneşti

 1. 11.  Încurajarea iniţiativelor comunităţilor româneşti care vizează manifestarea liberă şi necondiţionată a apartenenţei la românitate

Obiectivul urmăreşte sprijinirea demersurilor de exprimare a identităţii româneşti.

În document se menționează, printre altele, că, pentru o monitorizare integrată a diferitelor etape ale implementării Strategiei Naționale privind Relația cu Românii de Pretutindeni este necesară înființarea unui Comitet interministerial privind problematica românilor de pretutindeni, care va reuni instituțiile cu atribuții în domeniu și va reprezinta un organism consultativ, care va pune la dispoziția partenerilor cadrul necesar pentru operaționalizarea comunicării și a proceselor de lucru privind problematica românilor de pretutindeni.

Sursa:  http://www.dprp.gov.ro/strategia-nationala-privind-relatia-cu-romanii-de-pretutindeni-2013-2016/

Foto: freefoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.