Connect with us

GENERAL

Beneficiile liberei circulatii in UE – intr-un singur an, 1.25 miliarde de calatorii turistice, PIB-ul UE a crescut cu 10 miliarde de euro

Published

on

Libera circulație a persoanelor între statele membre UE reprezintă unul dintre cele mai tangibile succese din ultimii 60 de ani de integrare europeană, aducând beneficii importante cetățenilor UE, statelor membre și economiei europene în ansamblul său. Potrivit Comisiei Europene, europenii profită în fiecare zi de dreptul lor la libera circulație: întreprind, ca turiști, aproximativ 1,25 miliarde de călătorii în scop turistic pe teritoriul UE în fiecare an. Impactul liberei circulatii este evident si sub aspect economic. În perioada 2004-2007, creșterea mobilității forței de muncă sub influența noilor țări care au aderat la UE a determinat o creștere a Produsului Intern Brut al UE cu aproximativ 40 de miliarde de euro.

Un sondaj recent a arătat că, pentru 48% dintre cetățenii europeni, dreptul la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană este cel mai important drept pe care îl au (a se vedeacomunicatul de presă nr. 14/2011).

Principalele problemele legate de transpunerea și punerea în aplicare incompletă sau incorectă se referă la trei aspecte principale:

* intrarea și șederea membrilor de familie, inclusiv a partenerilor;

* eliberarea vizelor și a permiselor de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților țărilor terțe; și

* garanțiile împotriva expulzărilor.

Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a declarat, recent, intr-un interviu la RFI ca spera ca Romania sa obtina un consens la Consiliul JAI din 22 septembrie, pentru aderarea “in doi pasi” la Spatiul Schengen.

Comisia Europeană este puternic angajată în aplicarea eficace a normelor UE în materie de liberă circulație în toate statele membre. Acesta este motivul pentru care Comisia adoptă o poziție fermă în ceea ce privește soluționarea problemelor legate de transpunerea în legislaţia naţională, de către statele membre, a Directivei UE din 2004 privind libera circulație a persoanelor (2004/38/CE), astfel încât cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Unele evenimentele care au avut loc anul trecut au scos la lumină probleme importante legate de respectarea garanțiilor procedurale și de fond prevăzute de Directiva UE privind libera circulație a persoanelor (a se vedea MEMO/10/384SPEECH/10/428IP/10/1207;MEMO/10/502). Prin urmare, Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că toate cele 27 de state membre respectă pe deplin drepturile la liberă circulație ale cetățenilor UE.

La un an de la adoptarea acestor măsuri, datorită presiunii politice constante, Comisia a obținut rezultate concrete: 16 state membre fie au oferit un răspuns la toate preocupările exprimate de Comisie, fie au elaborat modificări legislative pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor directivei. Pentru restul statelor membre, Comisia a inițiat sau are în vedere inițierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul tratatelor UE.

Dreptul la libera circulație este unul dintre drepturile cele mai apreciate de către cetățenii UE”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Doresc să mă asigur că toți cetățenii UE se pot bucura efectiv de acest drept. Evenimentele care au avut loc vara trecută au reprezentat un semnal de alarmă pentru Europa. Comisia nu va ezita să ia poziție în cazul în care statele membre nu aplică în mod corect acest drept fundamental, în special în ce priveşte garanțiile procedurale care protejează cetățenii UE de o decizie de expulzare arbitrară sau disproporționată. Mă declar mulțumită că majoritatea statelor membre au transpus integral normele UE în materie de liberă circulație. Sper ca şi celelalte țări să facă același lucru cât mai repede. Comisia Europeană va rămâne foarte vigilentă până ce toate statele membre vor răspunde pe deplin preocupărilor exprimate de Comisie în domeniul legislaţiei”.
Din vara anului 2010, au fost identificate de către Comisie, și discutate în cadrul reuniunilor bilaterale cu statele membre, 786 de probleme. Comisia a precizat că, în cazul în care acestea nu sunt soluționate, va fi inevitabilă demararea procedurilor de constatare a încălcării legislaţiei UE. Prin urmare, 711 probleme (aproximativ 90%) au fost soluționate prin dialog și/sau prin prezentarea de proiecte de modificări legislative de către statele membre. Numai 75 de probleme rămân nesoluționate și fac, la ora actuală, obiectul procedurii de constatare a încălcării legislaţiei UE. În cazul Franței, guvernul a adoptat la 16 iunie modificările legislative impuse de către Comisie pentru a asigura conformitatea cu Directiva privind libera circulație a persoanelor, inclusiv garanțiile care protejează cetățenii UE împotriva expulzărilor arbitrare sau a tratamentului discriminatoriu. Comisia continuă să colaboreze cu restul țărilor, pentru a soluționa problemele cărora nu li s-a găsit încă o rezolvare, cum ar fi intrarea și șederea membrilor de familie, permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, precum și garanțiile împotriva expulzărilor.

În perioade dificile din punct de vedere economic, unele state membre pot fi tentate să ia măsuri discriminatorii care îi afectează pe cetățenii UE sau pe membrii familiilor acestora. Directiva UE privind libera circulație a persoanelor oferă însă suficiente garanții pentru a se asigura că exercitarea de către cetățeni a dreptului lor la liberă circulație nu reprezintă o povară disproporționată pentru bugetul unui stat membru. Astfel, acțiunile naționale unilaterale în acest domeniu nu își au locul.

Comisia este hotărâtă să înlăture ultimele obstacole cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor, astfel cum se prevede în primulRaport UE privind cetățenia publicat în octombrie 2010. Întreprinderile și cetățenii au obținut avantaje importante pe măsură ce UE a înlăturat rând pe rând obstacolele interne din calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. În perioada 2004-2007, creșterea mobilității forței de muncă sub influența noilor țări care au aderat la UE a determinat o creștere a Produsului Intern Brut al UE cu aproximativ 40 de miliarde de euro. UE trebuie să construiască mai departe având la bază aceste realizări, astfel încât toată lumea – de la turiști și studenți la lucrători și proprietari de întreprinderi mici – să poată beneficia cu adevărat de un spațiu european de libertate, securitate și justiție.

Context

La 25 august 2010, vicepreședintele Reding a afirmat, referindu-se la situația drepturilor la liberă circulație ale cetățenilor UE: „Este evident că persoanele care încalcă legea trebuie să suporte consecințele. Și este, totodată, clar că nimeni nu ar trebui să fie expulzat doar pentru că este de etnie romă.” (a se vedea MEMO/10/384).

Situația transpunerii în legislaţia naţională a Directivei UE privind libera circulație

Până la sfârșitul anului 2010, Portugalia și Finlanda au răspuns preocupărilor Comisiei fie în cadrul unui dialog bilateral, furnizând un număr suficient de clarificări cu privire la problemele semnalate, fie prin intermediul adoptării de legi care asigură conformitatea cu dispozițiile directivei. 14 state membre (BulgariaDanemarcaEstoniaFranțaGreciaUngariaItaliaIrlandaLetoniaLuxemburgOlandaRomâniaSlovacia și Slovenia) au prezentat între timp proiecte de modificări legislative, inclusiv calendare precise pentru adoptarea și intrarea în vigoare rapidă a acestora, pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind libera circulație. Comisia examinează în prezent aceste documente, dar și detaliile măsurilor pe careDanemarca și Olanda le-au prevăzut sau le-au adoptat recent pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația UE. În ceea ce privește problemele rămase nerezolvate cu celelalte state membre, în perioada martie – iunie 2011, au fost demarate proceduri de constatare a încălcării legislaţiei UE împotriva AustrieiCipruluiRepublicii CeheGermanieiMalteiLituanieiSpanieiSuedieiPoloniei și Marii Britanii. Situația liberei circulații în Belgiaeste, în prezent, analizată de către Comisie.

Principalele problemele legate de transpunerea și punerea în aplicare incompletă sau incorectă se referă la trei aspecte principale:

* intrarea și șederea membrilor de familie, inclusiv a partenerilor;

* eliberarea vizelor și a permiselor de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților țărilor terțe; și

* garanțiile împotriva expulzărilor.

Etapele următoare

Comisia va urmări îndeaproape modul în care statele membre care au anunțat că vor adopta proiecte legislative își onorează angajamentele. În cursul anului 2012, Comisia va evalua transpunerea și punerea în aplicare a dispozițiilor directivei în toate statele membre, obținând astfel informații pentru redactarea, în 2013, a unui raport cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind libera circulație, care va fi transmis Parlamentului European și Consiliului.

Situația actuală a integrării romilor

La data de 5 aprilie 2011, Comisia a propus un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/400MEMO/11/216). Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru sprijinirea eforturilor de integrare. Cadrul se axează pe patru domenii prioritare: accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naționale specifice de integrare a romilor, care să reflecte dimensiunea populației lor rome și situația actuală a politicilor lor de integrare. Pentru a susține eforturile naționale, sunt disponibile fonduri UE și un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Cu ocazia adoptării cadrului UE, vicepreședintele Reding a declarat: „Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca statele membre să contribuie la garantarea faptului că toți copiii romi termină cel puțin școala primară.

În ultimul an, Comisia a continuat să lucreze în strânsă colaborare cu statele membre pentru a facilita folosirea fondurilor structurale, în special a Fondului Social European (FSE), pentru sprijinirea incluziunii romilor. În Ungaria, Bulgaria, Slovacia și România au fost organizate seminarii bilaterale care au permis schimbul de expertiză şi bune practici în ceea ce privește proiecte FSE de succes.

La data de 24 iunie 2011, Consiliul European a adoptat cadrul UE propuse de Comisia Europeană pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/789). Toate cele 27 de guverne naționale trebuie să prezinte Comisiei, până la sfârșitul anului 2011, strategiile lor naționale de integrare a romilor. Comisia, cu sprijinul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, va evalua aceste planuri și va prezenta un raport în acest sens în primăvara anului viitor.

În vara acestui an, proiectul „Colorful but colorblind” – cofinanțat de Uniunea Europeană și menit să combată prin creaţii cinematografice stereotipurile referitoare la romi – a primit un prestigios premiu din partea Societății Jurnaliștilor Profesioniști din SUA (a se vedea IP/11/978).

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Pagini Utile

  • Sala de presă a Direcției Generale pentru Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  • Pagina de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană convoacă pe 30 noiembrie primul Forum Schengen pentru consolidarea guvernanței spațiului de liberă circulație

Published

on

© European Communities, 1990/Source: EC - Audiovisual Service

Luni, 30 noiembrie, Comisia Europeană va convoca primul Forum Schengen organizat vreodată, reunind membri ai Parlamentului European și miniștri ai afacerilor interne și urmărind să încurajeze cooperarea concretă și dialogul politic pentru a aborda provocările actuale și pentru a construi un spațiu Schengen mai rezilient, informează un comunicat

Discuțiile vor influența Strategia pentru un spațiu Schengen mai puternic, care urmează să fie prezentată la jumătatea anului 2021 și vor aborda următoarele teme:

  • consolidarea guvernanței spațiului Schengen și îmbunătățirea mecanismului de evaluare a punerii în aplicare a normelor Schengen, pe baza experienței acumulate în urma pandemiei de coronavirus
  • rolul spațiului Schengen în etapa de redresare economică post-coronavirus
  • găsirea unei căi de urmat în ceea ce privește revizuirea Codului frontierelor Schengen
  • utilizarea mai eficientă a măsurilor alternative la reintroducerea controalelor la frontieră
  • o mai bună gestionare a frontierelor externe ale UE
  • consolidarea cooperării polițienești și a schimbului de informații.

Reuniunea va începe, prin videoconferință, la ora 9.00 CET, cu un mesaj din partea președintelui Ursula von der Leyen cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a spațiului Schengen. Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, va prezenta observații cu privire la tematica evenimentului tot în deschidere, urmate de un discurs special al comisarului pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Tanja Fajon, președinta Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European, va avea, de asemenea, un discurs. 

Continue Reading

GENERAL

Germania a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu obiectivul de a lucra pentru o „Europă mai pașnică, mai dreaptă și mai tolerantă”

Published

on

© Ambasada Germaniei la București

Germania a preluat joi, 19 noiembrie, de la Grecia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu obiectivul de a lucra pentru o „Europă mai pașnică, mai dreaptă și mai tolerantă” în următoarele șase luni de mandat, informează Ambasada Germaniei la București. 

Având sediul la Strasbourg, Consiliul Europei este organizația principală a continentului în privința drepturilor omului și numără 47 de state membre, inclusiv cele 27 ale Uniunii Europene.

„Visul unei Europe mai pașnice, mai drepte și mai tolerante nu se va împlini de la sine. Este o provocare zilnică pentru fiecare dintre noi”, a declarat ministrul federal al Afacerilor Externe, Heiko Maas.

În următoarele șase luni de președinție, Germania va avea în vedere trei teme principale: respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept; modelarea viitorului ținând cont de noile tehnologii și pericolele pe care acestea le reprezintă; apropierea cetățenilor de Europa și valorile sale.

Germania deține în acest moment și președinția Consiliului Uniunii Europene, mandat început la 1 iulie și care se va încheia la sfârșitul lunii decembrie, când mandatul va fi preluat de Portugalia. 

Continue Reading

GENERAL

Atac terorist la Viena. PES este alături de ”poporul austriac”: Europa nu va capitula niciodată în fața urii

Published

on

© PES/Facebook

Partidul Socialiștilor Europeni și-a exprimat ”profunda tristețe” în urma atacului terorist care a avut loc aseară în Viena, soldat cu moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a altora 15.

”Europa nu va capitula niciodată în fața urii. Teroarea nu va reuși niciodată să dezbine comunitățile noastre. PES este alături de poporul austriac și de ceilalți din Europa care au fost afectați de recentul val de terorism extremist islamic”, este precizat într-un comunicat al PES.

”Acesta este un atac îngrozitor împotriva oamenilor inocenți care se bucurau de o ultimă seară înainte de a intra în vigoare măsurile restrictive. Gândurile noastre se îndreaptă către aceștia și către familiilor lor. (…) Ura nu trebuie să învingă niciodată. Teroarea nu trebuie niciodată să dezbine comunitățile noastre. Trebuie să fim ca unul, ca europeni uniți de valorile noastre comune precum respectul, diversitatea și libertatea”, a transmis președintele PES, Serghei Stanișev, lăudând, în același timp, ”intervenția rapidă a forțelor de ordine și a echipelor medicale din Viena, care au reacționat rapid, cu curaj”.

Citiți și:
Atacul de la Viena: Liderii UE, Franța și Germania, mesaj de solidaritate cu Austria și de unitate europeană împotriva urii și terorismului
Președintele Klaus Iohannis condamnă cu „fermitate” actul „de teroare atroce” de la Viena și exprimă solidaritatea României cu Austria
Cancelarul Sebastian Kurz îi asigură pe austrieci că terorismul islamist nu va diviza Austria

Patru persoane au fost ucise și mai multe rănite în atacul terorist de luni noaptea, din Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei. Unul dintre atacatori, un tânăr de 20 de ani condamnat în trecut pentru implicare într-o organizaţie teroristă și eliberat condiționat din închisoare, a fost ucis de forțele de ordine. Alți patru au fost arestați, iar unul ar fi încă în libertate și este căutat de polițiști.

Continue Reading

Facebook

Europe Talks 2020 – Survey

COMISIA EUROPEANA5 mins ago

Comisia Europeană convoacă pe 30 noiembrie primul Forum Schengen pentru consolidarea guvernanței spațiului de liberă circulație

PARLAMENTUL EUROPEAN8 mins ago

Parlamentul European pledează pentru sancțiuni dure împotriva Turciei cu privire la acțiunile ilegale pe care le desfășoară în Cipru

CONSILIUL UE13 mins ago

Ministrul de finanțe al Germaniei cere Uniunii Europene o decizie rapidă privind introducerea monedei euro digitale

ROMÂNIA37 mins ago

Ministrul economiei susține digitalizarea masivă a procesului de absorbție a fondurilor europene

ROMÂNIA44 mins ago

CNAIR ar putea încheia un protocol de cooperare cu compania omoloagă din Spania, în perspectiva celebrării, în 2021, a 140 de ani de relaţii diplomatice între România și Spania

MAREA BRITANIE1 hour ago

Brexit: Uniunea Europeană și Regatul Unit reiau negocierile în format fizic la Londra, în încercarea de a depăși aceleași ”divergențe fundamentale”

ROMÂNIA2 hours ago

Eurostat: România, țara din Uniunea Europeană care investește cel mai puțin în cercetare

ROMÂNIA2 hours ago

Adrian Teban, primarul orașului Cugir, a fost ales președinte al Asociației Orașelor din România

Dragoș Pîslaru2 hours ago

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru vrea să convingă guvernele din UE să sprijine generațiile viitoare în planurile naționale de redresare și reziliență

EDITORIALE2 hours ago

Op-ed | Înaltul Reprezentant al UE Josep Borrell, la 25 de ani la lansarea cooperării euro-mediteraneene: Putem fi mai puternici numai dacă rămânem împreună

ROMÂNIA22 hours ago

Premierul Ludovic Orban: În următoarea perioadă, România va beneficia de finanțări extrem de importante de la nivel european

EVENIMENTE2 days ago

Coaliția “Votez pentru Sănătate” organizează dezbaterea “De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sănătate?” (LIVE, 26 noiembrie, ora 11:00)

Dacian Cioloș2 days ago

Dacian Cioloș: Europa este ținută ostatică de două țări, iar Bruxelles-ul trebuie să arate că știe să ia decizii ferme pentru a apăra libertatea și democrația

U.E.5 days ago

Președinția Germaniei la Consiliul UE patronează proiectul fotografic ”Faces of Europe”, un tablou despre toleranță și conviețuirea în pace

Marian-Jean Marinescu5 days ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Bugetul politicii de transport nu a fost mărit de Parlamentul European, ceea ce este în detrimentul țărilor din Est

ROMÂNIA5 days ago

Președintele Klaus Iohannis: Voi sprijini solicitările pentru fonduri europene pentru a începe reconstrucția Institutului Clinic Fundeni

Marian-Jean Marinescu6 days ago

Marian-Jean Marinescu: Parlamentul European cere o foaie de parcurs privind trecerea de la motoare cu combustie la cele bazate pe resurse nepoluante pentru a proteja producătorii și consumatorii

Gheorghe Falcă6 days ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Administrațiile locale trebuie să acorde prioritate studiilor pentru reabilitarea termică a clădirilor pentru a primi rapid finanțare europeană

ROMÂNIA6 days ago

MFE a organizat prima dezbatere publică privind reforma sistemului de sănătate, care poate atrage investiții de 6 mld. euro

ROMÂNIA7 days ago

Premierul Ludovic Orban: Comisia Europeană a aprobat acordul România-SUA, care permite construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă cu parteneri strategici din Statele Unite și UE

Advertisement
Advertisement

Trending