Conectarea Europei: Noua reţea centrală de transport a UE

Comisia a adoptat astăzi o propunere pentru a transforma mozaicul actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi şi canale europene într-o reţea unificată de transport (TEN-T). Noua reţea centrală va înlătura blocajele, va moderniza infrastructura şi va eficientiza operaţiunile transfrontaliere de transport pentru călători şi pentru companii în întreaga UE. Ea va îmbunătăţi conexiunile dintre diferitele moduri de transport şi va contribui la obiectivele UE privind schimbările climatice prin reducerea emisiilor de CO2 generate de mijloacele de transport.
Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisarul responsabil cu transporturile, a declarat: „Transportul este fundamental pentru o economie eficientă a UE, însă în prezent lipsesc unele conexiuni vitale. Căile ferate ale Europei trebuie să utilizeze 7 ecartamente diferite şi doar 20 de aeroporturi principale şi 35 de porturi majore sunt conectate direct la reţeaua feroviară. Fără conexiuni bune Europa nu va creşte şi nu va prospera”.

Noua politică a fost elaborată în urma unui proces de consultare de doi ani şi stabileşte o reţea centrală de transport care urmează să fie instituită până în 2030 pentru a reprezenta coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieţei unice. Propunerile de finanţare publicate astăzi (pentru perioada 2014-2020) concentrează de asemenea fondurile UE din domeniul transporturilor cu preponderenţă către această reţea centrală de transport, completând verigile lipsă la nivel transfrontalier, înlăturând blocajele şi transformând-o într-o reţea mai inteligentă.

Noua reţea TEN-T centrală va fi susţinută de o reţea cuprinzătoare de rute la nivel regional şi naţional care aduc trafic în reţeaua centrală. Aceasta din urmă va fi în mare parte finanţată de statele membre, cu câteva posibilităţi de finanţare UE şi regionale din fonduri destinate transporturilor, inclusiv noi instrumente de finanţare inovatoare. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetăţenilor şi a companiilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute de reţeaua-„afluent”.

Luată în ansamblu, noua reţea de transport va oferi:

– călătorii mai sigure şi mai puţin aglomerate;

– călătorii mai fluente şi mai rapide.

Cele 31,7 miliarde de euro alocate transporturilor în cadrul facilităţii „Conectarea Europei” a CFM (cadrul financiar multianual) vor servi în practică drept „capital iniţial” pentru stimularea investiţiilor suplimentare din partea statelor membre în vederea finalizării conexiunilor şi legăturilor transfrontaliere dificile, care altfel nu ar fi probabil construite. Fiecare 1 milion de euro cheltuit la nivel european va genera 5 milioane de euro din partea guvernelor statelor membre şi 20 de milioane de euro de la sectorul privat.

Mai multe detalii legate de subiect găsiți pe site-ul Comisiei Europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.