Cum se împart banii între partidele din UE

European-parliament-strasbourg-insideDin anul 2004, partidele politice europene au avut posibilitatea de a primi fonduri anuale din partea Parlamentului European, din bugetul public european.

Finanțarea se face sub formă de subvenție de funcționare. Aceasta poate acoperi 85% din cheltuielile eligibile ale partidului, în timp ce restul cheltuielilor trebuie să fie acoperite din resurse proprii, precum cotizațiile membrilor şi donațiile.

Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper), structură ce pregăteşte lucrările Consiliului UE, a aprobat miercuri, 5 martie, un draft de regulament prin care partidele politice europene pot primi bani europeni.

Proiectul de regulament prevede statutul juridic la nivelul UE pentru partidele politice europene şi reprezintă o precondiţie de a primi fonduri publice de la bugetul UE, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.

Noul draft de regulament nu afectează suma finanţată de bugetul UE pentru partidele politice, suma ridicându-se în anul 2013 la aproximativ 33, 9 milioane euro.

Astfel, Alianța Democraților și Liberalilor pentru Europa (ALDE) a primit, în 2012, subvenţii în valoare de 1.950.344 euro, în timp ce Partidul Popularilor Europeni a primit peste 6.482.700 euro din banii publici, potrivit ultimelor date publicate de Parlamentul European (noiembrie 2013).

Partidul European al Verzilor a utilizat, în acelaşi an, aprox 1,4 milioane euro, în timp ce social-democraţii au folosit peste 4, 3 milioane de euro granturi din bugetul Uniunii.

Pentru ce sunt folosiţi banii europeni?

euro moneySubvențiile pot fi folosite pentru a acoperi cheltuielile legate direct de obiectivele stabilite în programul partidului politic. Acestea pot fi: reuniuni şi conferințe, publicații, studii şi publicitate, cheltuieli administrative, de personal şi de deplasare, cheltuieli de campanie pentru alegerile europene şi constituie cheltuielile eligibile.

Normele de finanțare sunt stabilite într-un regulament adoptat de Consiliu şi de Parlament, iar normele de aplicare sunt adoptate de Biroul Parlamentului European.

Pentru a primi subvenții din partea Parlamentului, un partid politic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să aibă personalitate juridică în statul membru în care şi are sediul;

-să fie reprezentat, în cel puțin un sfert dintre statele membre, de către deputați în Parlamentul European sau de către membri ai parlamentelor naționale, regionale sau ai adunărilor regionale;

-să respecte principiile libertății şi democrației, drepturile omului şi libertățile fundamentale şi statul de drept;

-să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European sau să-şi fi exprimat intenția de a participa.

 

După evaluarea şi aprobarea cererilor, fondurile sunt distribuite între aceste partide astfel:

-15% se distribuie în mod egal,

– 85% se distribuie între acele partide din rândul cărora au fost aleşi deputați în Parlamentul European, proporțional cu numărul deputaților respectivi.

O primă rată, care reprezintă 80% din totalul subvenției acordate, este plătită în principiu până la sfârşitul primului trimestru al fiecărui an.

Noul regulament propus de COREPER va trebui să fie adoptat de către Parlamentul European şi de către Consiliu în următoarele luni, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

 

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.