Connect with us

ROMÂNIA DIGITALĂ

MAI: Ce beneficii va aduce pentru cetățenii români cartea electronică de identitate în relația cu autoritățile și cu mediul privat

Published

on

© Ministerul Afacerilor Interne

În conformitate cu reglementările dispuse de Uniunea Europeană, România va trebui să implementeze începând de la 2 august 2021 regulamentul european cu privire la securitatea cărților electronice. Astfel, începând cu data respectivă, cetățenilor români le va fi eliberată cartea electronică de identitate, care permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii. Mai mult, cartea electronică de identitate va respecta cerințele Comisiei Europene privind securizarea documentelor în contextul combaterii terorismului, al migrației ilegale, al traficului de droguri și de persoane, cărțile de identitate actuale fiind realizate cu tehnologie din  anii ’90.

CaleaEuropeană.ro a solicitat Ministerului Afacerilor Interne informații cu privire la aspecte ce ţin de efectele produse de punerea în aplicare a prevederilor ce vor institui cartea electronică de identitate, inclusiv stadiul procedurii de implementare și beneficiile pentru posesorii cărții de identitate electronice în relația cu autoritățile publice și cu mediul privat. Redăm integral răspunsul furnizat de MAI la solicitarea noastră:

“1. Cadrul normativ european care reglementează securizarea cărţilor electronice de identitate este reprezentat de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul ta libera circulaţie.

Regulamentul (UE) 2019/1157 se va aplica începând cu 2 august 2021. fiecare stat membru al Uniunii Europene având obligaţia de a asigura aplicarea acestuia la nivel naţional, în integralitatea sa.

2. Regimul juridic al actelor de identitate este reglementat, în mod expres, prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Reţine atenţia faptul că, dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar. în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013.

Totodată, precizăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 4 august 2020 a fost publicată Legea nr. 162/2020pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

În considerarea actului normativ enunţat mai sus, a fost elaborat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi a formei şi conţinutului actelor de identitate, ale aut o colant ului privind stabilirea reşedinţei, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil. care a fost supus procedurii de transparenţă decizională la 17 noiembrie 2020 şi care în prezent se află în procedura de avizare.

3. Cu privire la beneficiile aduse posesorului cărţii electronice de identitate în relaţia cu autorităţile publice şi cu mediul privat, menţionăm posibilitatea reglementată de dispoziţiile art.3 alin.10 din Regulamentul (UE) 2019/1157 de a introduce pe mediul de stocare electronic certificate digitale utilizate pentru autentificare în raport cu sistemele informatice de tip e- guvernare şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private.

De asemenea, urmare a modificării şi completării cadrului normativ intern, la momentul dezvoltării infrastructurii tehnice necesare vor putea fi realizate:

– autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private şi utilizarea semnăturii electronice bazate pe certificatul calificat; Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat;

– asigurarea premiselor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice on-line pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.). cu efecte majore privind simplificarea relaţiilor dintre cetăţean şi autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice;

– instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani, astfel că, opţional, la solicitarea părinţilor/reprezenţilor legali se poate elibera cartea de identitate minorului înainte de împlinirea vârstei de 14 ani;

– realizarea unor economii determinate de faptul că „funcţionalitatea’” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris într-un singur cip şi, pe cale de consecinţă, înlocuirea cardului de sănătate cu viitoml act electronic de identitate, astfel încât cetăţeanul nu va mai fi nevoit să deţină două documente (carte de identitate şi card de asigurări sociale de sănătate);

– simplificarea procedurilor de lucru cu cetăţenii români, la nivel guvernamental/ instituţional şi de colaborare între instituţiile implicate în procesul de emiterea actelor de identitate, astfel încât, documentele pe care cetăţeanul este obligat să le prezinte la solicitarea unui act de identitate, cum ar fi certificatele de stare civilă, vor fi necesare doar la eliberarea primului act de identitate electronic, ulterior aceste documente vor fi prezentate doar în cazul modificării datelor.

4. Precizăm că Legea nr. 162/2020 a modificat şi a completat arhitectura şi conceptul de sistem avute în vedere la data adoptării Legii nr.235/20131 astfel încât urmează a fi implementate următoarele activităţi:

– dotarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor (s.p.c.e.p.) cu echipamente informatice necesare specifice, care să corespundă cerinţelor noului sistem; în prezent, infrastructura s.p.c.e.p. este neunitară şi depăşită tehnologic; aceasta a fost introdusă în anii ’90 şi, firesc, nu corespunde cerinţelor determinate de particularităţile cărţii electronice de identitate (cititor de amprentă, pad pentru semnătura titularului care se înscrie pe CEI, imprimantă multifuncţională pentru tipărirea cererii pentru eliberarea actului de identitate, precum şi pentru scanarea documentelor justificative etc.); 

– constituirea unui data-center la nivel central;

– achiziţionarea materialelor consumabile necesare emiterii CEI (materii prime, cip-uri, elemente de securitate); > dezvoltarea unor aplicaţii de data enrolment, personalizare. PKI şi asigurarea interfaţării cu sistemele actuale ale D.E.P.A.B.D.;

– personalizarea viitoarelor acte de identitate (cărţi de identitate, cărţi de identitate provizorii, dovezi de reşedinţă; dintre acestea, atât cărţile de identitate provizorii cât şi dovezile de reşedinţă vor fi emise în sistem informatizat).

În ceea ce priveşte termenul asumat pentru emiterea cărţii electronice de identitate, precizăm că procedurile aflate in derulare vizează respectarea termenului impus de Regulamentul (UE) 2019/1157 , respectiv, data de 2 august 2021. În context precizăm că, potrivit dispoziţiilor art.8, 8 A1 şi 8A2 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere in circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia abilitată de lege pentru implementarea proiectului cărţii electronice de identitate este Compania Naţională „Imprimeria Naţională’’ S.A.”

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

ROMÂNIA

Autoritatea pentru Digitalizarea României: Scăpăm de coada de la DRPCIV. Plăcuțele și numerele preferențiale pot fi achitate online prin Ghișeul.ro

Published

on

Persoanele care trebuie să achite contravaloarea plăcilor cu număr de înmatriculare sau doresc păstrarea numerelor de înmatriculare o vor putea face online, a anunțat președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea.

Aceste servicii pot fi plătite pe Ghișeul.ro, fără autentificare – de pe pagina principală a www.ghiseul.ro, dând click pe rubrica Plăți fără autentificare și, după completarea tuturor datelor, se va confirma plata pe adresa de mail indicată.

”Cu doar câteva click-uri, acum rezolvăm situații care înainte ne ocupau jumătate de zi. Iar pe Ghișeul.ro se pot achita și alte servicii conexe: taxele pentru permis, pentru certificatul de înmatriculare și pentru autorizația provizorie de circulație”, a mai spus președintele ADR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a interconenctat Ghișeul.ro cu platforme private care respectă standarde stricte de securitate cibernetică și protecție a datelor.

Documentele solicitate în procedura de interconectare cu Ghișeul.ro vizează următoarele aspecte:

  • audit de securitate al aplicației;
  • audit de conformitate cu Directiva NIS (UE) 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;
  • audit de conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Un proiect de interconectare a Ghișeul.ro cu o platformă lansată de dezvoltatori IT români a fost deja implementat.

Reprezentanții ADR continuă demersurile pentru interconectarea cu alte platforme și aplicații ce beneficiază de un număr mare de utilizatori.

Continue Reading

ROMÂNIA

Agenția Națională a Funcționarilor Publici lansează ”E-bugetar – baza de date cu toţi bugetarii din România”

Published

on

©Digital EU/ Twitter

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a lansat joi proiectul ”E-bugetar – baza de date cu toţi bugetarii din România” în cadrul unei conferințe desfășurate la Hotelul Intercontinental.

La eveniment au participat, Violeta Vijulie, preşedintele ANFP, Adrian-Gabriel Corpădean, decanul Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – partener în cadrul proiectului, Anicuța-Aura Trăistaru, director general, şef al Autorității de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă şi general-locotenent ing. Ionel-Sorin Bălan, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, dar și reprezentanţi ai instituțiilor și autorităților publice, precum și ai echipei de implementare a proiectului.

“Scrierea proiectului și semnarea contractului de finanțare au fost realizate sub conducerea mea, în primul mandat de președinte al ANFP. Am obţinut prin POCA un buget de 12,221,760.00 lei pentru modernizarea sectorului public. Împreună cu echipa ANFP schimbăm paradigma în administrația publică: realizăm baza date cu toți bugetarii, operaționalizăm concursul naţional de recrutare în funcția publică, bazat exclusiv pe principii de transparență și performanță și instruim personalul din administrația publică pentru implementarea reformei”, a transmis Violeta Vijulie, președintele ANFP, potrivit unui comunicat al instituției.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile principale ale proiectului:

1. Dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public – E-bugetar (SENEOSP): realizarea bazei de date cu peste 1,3 milioane de angajaţi din sectorul public;

2. Concursul național pentru funcționarii publici: dezvoltarea conceptului, operaționalizare şi pilotare;

3. Instruirea personalului din administraţia publică: dezvoltarea competenţelor în domeniile managementul resurselor umane şi digitalizare pentru7.300 persoane, din care 7.200 vor fi formate în sistem e-learning şi 100 în sistem clasic, prezență față în față.

Continue Reading

ROMÂNIA

Președintele ADR invită reprezentanții industriei IT ”să aducă îmbunătățiri unuia dintre cele mai importante proiecte de digitalizare ale statului român, HUB-ul de servicii publice al MMPS”

Published

on

© Octavian Oprea/ Facebook

Beneficiarul proiectului HUB de servicii MMPS, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a publicat pe site-ul instituției caietul de sarcini pentru soluția informatică prevăzută în proiect. Aceasta este o etapă importantă în procesul de achiziție publică, prin care vor putea fi integrate în caietul de sarcini al sistemului informatic observații, completări sau recomandări formulate de companiile din piața IT. Consultarea publică asupra caietului de sarcini se încheie în 7 zile, arată Autoritatea pentru Digitalizarea României într-un comunicat

„De-a lungul timpului, industria IT din România a criticat modul în care s-au scris caietele de sarcini pentru marile proiecte de digitalizare a administrației. Însă acest lucru s-a întâmplat mereu în momentul în care caietele de sarcini erau deja în procedura de licitație publică. Reprezentanții industriei IT au acum ocazia de a contribui cu propuneri și de a aduce îmbunătățiri unuia dintre cele mai importante proiecte de digitalizare ale statului român – HUB-ul de servicii publice al MMPS. Consultarea publică a caietului de sarcini este un instrument de transparentizare și de actualizare a proiectului tehnic, care prevede specificațiile minimale ale soluției informatice”, a declarat Octavian Oprea, președintele ADR.

Caietul de sarcini pus în consultare publică este disponibil la adresa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6397-anunt-implementare-sistem-informatic-integrat-01092021.

Propunerile pot fi transmise la adresele de email: licitatii@mmuncii.gov.rocarmen.tinta@mmuncii.gov.ro și cristina.burnar@mmuncii.gov.ro.

Termenul limită pentru acest proces este 21 septembrie.

Soluția informatică din proiect va crea un singur punct de contact al cetățeanului cu instituțiile beneficiare, prin care vor fi posibile:

  • depunerea online a cererilor de beneficii și de servicii sociale
  • consultarea online a dosarelor de către orice cetățean sau companie
  • realizarea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale
  • optimizarea și modernizarea activității asistenților sociali, prin implementarea unui modul de management de caz, care va permite și introducerea datelor prin terminale mobile (pentru ancheta socială, de pildă)
  • verificări încrucișate care să asigure mecanisme de prevenție, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă
  • interoperabilitatea sistemelor informatice în plan intern, național și european

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de partener, împreună cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează proiectul „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySmis 130963.

Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programul Operațional Competivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Bugetul total al proiectului este 133.136.679,70 lei din care 20.613.613,22 lei este co-finanțarea eligibilă.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
POLITICĂ12 hours ago

Florin Cîțu este noul președinte al Partidului Național Liberal: Acest vot mă onorează și mă responsabilizează. Vă promit că voi fi președintele tuturor liberalilor

INDIA13 hours ago

Liderii SUA, Japoniei, Indiei și Australiei pledează pentru o regiune indo-pacifică ”fără a fi intimidată de presiuni” și își asumă să ”își dubleze eforturile pentru a fi o forță pentru securitatea regională”

MAREA BRITANIE14 hours ago

MAE: De la 1 octombrie, românii nerezidenți vor putea intra în Regatul Unit exclusiv în baza pașaportului valabil

U.E.14 hours ago

Premierul Viktor Orban apreciază că Balcanii vor reprezenta ”următoarea mare oportunitate” pentru Uniunea Europeană: Progresul economic al UE va veni din această regiune

CONSILIUL EUROPEAN16 hours ago

Charles Michel critică de la tribuna ONU ”actele de război împotriva mediului înconjurător”: Omenirea trebuie să semneze ”un tratat de pace cu planeta noastră”

INTERNAȚIONAL16 hours ago

Criza submarinelor: Boris Johnson încearcă să redreseze relațiile franco-britanice și îi propune lui Emmanuel Macron o ”restabilire a cooperării”. Președintele Franței, răspuns glacial: Aștept propunerile

Dacian Cioloș17 hours ago

Conferința privind viitorul Europei: Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, consideră că UE are nevoie de un președinte ales de cetățenii europeni: Va avea mai multă legitimitate în reprezentarea UE

POLITICĂ19 hours ago

Criza submarinelor: Președintele PMP, Cristian Diaconescu: O criză comercială, cum este cea provocată de Franța, nu poate declanșa așteptări geopolitice

S&D20 hours ago

Miniștrii muncii din PES: Uniunea Europeană trebuie să combată dezechilibrele sociale. Bunăstarea este un indicator vital pentru politici de succes

GENERAL21 hours ago

România a găzduit prima ediție a Săptămânii Mondiale a Francofoniei Științifice. Ministrul Sorin Cîmpeanu, ales președinte al celei mai mari organizații academice internaționale, Agenția Universitară a Francofoniei

POLITICĂ12 hours ago

Florin Cîțu este noul președinte al Partidului Național Liberal: Acest vot mă onorează și mă responsabilizează. Vă promit că voi fi președintele tuturor liberalilor

ONU3 days ago

În primul discurs la ONU, Maia Sandu cere retragerea trupelor Rusiei din Transnistria și anunță că a început curățarea Republicii Moldova de regimurile corupte

Dragoș Pîslaru3 days ago

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: Cel mai optimist scenariu pentru aderarea României la zona euro ar fi în 2028

ONU4 days ago

Klaus Iohannis, la ONU: România susține rolul de lider al Uniunii Europene în materie de schimbări climatice

INTERVIURI4 days ago

INTERVIU Președinta Fondului de Investiții al celor Trei Mări: Înființarea fondului, posibilă prin cooperarea cu România. Este esențial să prezentăm investitorilor întreaga regiune prin fiecare țară în parte

ONU4 days ago

Klaus Iohannis, de la tribuna ONU: Valorile democratice și ordinea bazată pe reguli, fundamente ale unui viitor mai bun. Conflictele prelungite din vecinătatea României continuă să amenințe securitatea Europei

INTERNAȚIONAL4 days ago

Joe Biden invocă, în primul său discurs la ONU, “alianța sacră NATO” și “parteneriatul fundamental cu UE”: Suntem în zorii unui deceniu decisiv. Începem o nouă eră de diplomaţie neobosită

INTERVIURI6 days ago

INTERVIU Ministrul adjunct de externe al Poloniei: România și Polonia sunt liderii principali ai Inițiativei celor Trei Mări. Trebuie să fim o parte mai puternică a UE

INTERVIURI1 week ago

Comisarul European Adina Vălean, despre rolul tinerilor în Conferința pentru Viitorul Europei: Ideile lor reprezintă o valoare adăugată

INTERVIURI1 week ago

INTERVIU Comisarul european pentru transporturi Adina Vălean: Proiectele europene necesită o guvernanță stabilă

Team2Share

Trending