Ministerul fondurilor europene învață beneficiarii cum să acceseze fondurile europene

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că va lansa, la inițiativa AM POIM, o campanie de informare în București și în țară pentru a facilita accesarea fondurilor europene, aceasta beneficiind de sprijinul Băncii Europene de Investiții.

Cele două instituții vor prezenta tuturor celor interesați într-un limbaj cât mai accesibil, principalele cerințe privind realizarea cererilor de finanțare, conform ghidurilor solicitantului.

Evenimentele se vor desfășura în următoarele locații: Craiova – 29 mai, hotel Europeca (strada Pietăţii, nr. 9-11-13); Bacău – 31 mai, hotel Dumbrava (strada Dumbrava Roșie, nr.2); Cluj – 5 iunie, hotel Paradis (strada Ciocârliei nr. 47); Brașov – 7 iunie, hotel Golden Time (Calea București, nr.99); București – 12 iunie, hotel Golden Tulip Times (bulevardul Decebal, nr. 19).

Toți cei care vor să participe pot consulta agenda evenimentelor disponibilă pe site-ul www.fonduri-ue.ro și se pot înscrie completând chestionarul.

Potrivit MFE, alocarea financiară pentru Axa Prioritară 6 a POIM este de 232 de milioane de euro, dintre care 197 de milioane contribuție a UE.

“În cadrul apelurilor de proiecte deschise pe obiectivele 6.1, 6.2 și 6.4, cu o alocare totală de aproximativ 174 milioane euro, se finanțează următoarele activități: 

– realizare şi/sau modernizare a capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităților de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală, precum și investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării Sistemului Electric Național (OS 6.1)

– implementare a sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS. 6.2)

– realizare / modernizare a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural şi biomasă și a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale (OS. 6.4)”, se arată în comunicatul de presă remis Calea Europeană.

Ministerul anunță și cine poate depune proiecte pentru accesarea fondurilor:

-Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT), subdiviziunile administrativ-teritoriale și Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu;

-Societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării;

-Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie (OS. 6.1)

-Societăţile cu personalitate juridică din industrie mari consumatori de energie care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. (OS. 6.2)

-Societăţile din industrie și reprezentanții desemnați ai unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tone echivalent petrol/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an (OS. 6.4).

Valorile maxime ale granturilor sunt următoarele: 

15 mil. euro pentru realizarea/ modernizarea centralelor electrice de cogenerare (OS 6.4), și pentru realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală (6.1 producție),

5 mil. euro pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice (OS 6.1 distributie)

200.000 euro pentru sistemele de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS 6.2)

MFE beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru promovarea obiectivelor specifice 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și 6.4 – Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență și în analiza proiectelor aferente acestora, prin coordonarea unui grup de experți în probleme tehnice și financiare. În acest context, cele două instituții (MFE și BEI) apreciază că intensificarea dialogului și o mai buna informare a potențialilor beneficiari pentru POIM, din cadrul unităților administrativ teritoriale și din industrie/sectorul privat, este un factor esențial în creșterea capacității de utilizare a fondurilor europene.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.