Connect with us

CONSILIUL UE

Pachetul ”Fit for 55”: Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și Fondul social pentru climă

Published

on

© European Union, 2018/ Source: EC - Audiovisual Service

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la propuneri legislative importante din cadrul pachetului ”Fit for 55”, care vor reduce și mai mult emisiile și vor aborda impactul social al acestora. Acordul este provizoriu în așteptarea adoptării formale în ambele instituții.

”Acordul privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și Fondul social p entru climă este o victorie pentru climă și pentru politica europeană în domeniul climei. Acesta ne va permite să îndeplinim obiectivele climatice în principalele sectoare ale economiei, asigurându-ne în același timp că cei mai vulnerabili cetățeni și microîntreprinderi sunt sprijiniți în mod eficient în tranziția climatică. Acum putem spune cu siguranță că UE și-a respectat promisiunile cu o legislație ambițioasă, iar acest lucru ne plasează în fruntea luptei împotriva schimbărilor climatice la nivel mondial”, a declarat Marian Jurečka, ministrul ceh pentru mediu, potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) reprezintă o piață a carbonului bazată pe pe un sistem de plafonare și comercializare a certificatelor de emisii pentru industriile mari consumatoare de energie și pentru sectorul producției de energie. Acesta este principalul instrument al UE în ceea ce privește reducerea emisiilor, acoperind aproximativ 40% din totalul emisiilor de CO2 ale UE. De la introducerea sa în 2005, emisiile UE au scăzut cu 41%. Acordul la care s-a ajuns astăzi face sistemul mai ambițios, pentru a reduce și mai mult emisiile.

Instalații ETS

Consiliul și Parlamentul au convenit să mărească la 62% ambiția globală de reducere a emisiilor până în 2030 în sectoarele acoperite de EU ETS.

Co-legislatorii au convenit asupra unei redimensionări a plafonului global de emisii pe o perioadă de doi ani de 90 și, respectiv, 27 de milioane de certificate și asupra creșterii ratei anuale de reducere a plafonului cu 4,3 % pe an între 2024 și 2027 și cu 4,4 între 2028 și 2030 (”factor de reducere liniară”).

Rezerva de stabilitate a pieței (RSM) va fi consolidată prin prelungirea dincolo de 2023 a ratei anuale crescute de absorbție a cotelor (24%) și prin stabilirea unui prag de 400 de milioane de cote.

Consiliul și Parlamentul au convenit să consolideze mecanismul privind fluctuațiile excesive ale prețurilor, inclusiv prin prevederea unei eliberări automate a cotelor din MSR pe piață.

Instalațiile care vor beneficia de alocări gratuite vor trebui să respecte cerințele de condiționalitate, inclusiv sub forma unor audituri energetice și, pentru anumite instalații, a unor planuri de neutralitate climatică. Alocații gratuite tranzitorii suplimentare pot fi acordate, în anumite condiții, sectorului de încălzire urbană în anumite state membre, pentru a încuraja investițiile în decarbonizarea acestui sector. Co-legislatorii au convenit să elimine derogarea pentru instalațiile de producere a energiei electrice și să transfere cotele rămase în Fondul de modernizare pentru a sprijini modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic.

Comisia va evalua și va prezenta un raport până la 31 decembrie 2026 cu privire la posibilitatea de a include sectorul incinerării deșeurilor municipale în ETS, în vederea includerii acestuia începând cu 2028 și a evaluării necesității unei posibilități de excludere voluntară până în 2031.

Sectoare vulnerabile la relocarea emisiilor de dioxid de carbon

În ceea ce privește sectoarele acoperite de mecanismul de ajustare la frontiera de carbon (CBAM) – ciment, aluminiu, îngrășăminte, producția de energie electrică, hidrogen, fier și oțel, precum și unii precursori și un număr limitat de produse din aval – Consiliul și Parlamentul au convenit să pună capăt cotelor gratuite pentru aceste sectoare, pe o perioadă de nouă ani, între 2026 și 2034. În această perioadă, CBAM se va aplica numai la proporția de emisii care nu beneficiază de cote gratuite în cadrul EU ETS, pentru a respecta pe deplin normele Organizației Mondiale a Comerțului.

Cotele gratuite vor fi eliminate într-un ritm mai lent la început și într-un ritm accelerat la sfârșitul acestei perioade. Sprijinul pentru decarbonizarea acestor sectoare va fi posibil prin intermediul Fondului pentru inovare. În plus, o parte din alocațiile gratuite produse ca urmare a aplicării condiționalității va fi transferată statelor membre în vederea scoaterii la licitație pentru a aborda orice risc rezidual de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Înainte de 2026, Comisia va revizui impactul CBAM, inclusiv în ceea ce privește riscurile de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, și va vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Fondul de modernizare și Fondul de inovare

În ceea ce privește Fondul de modernizare, volumul acestuia va fi mărit prin scoaterea la licitație a unei cote suplimentare de 2,5 % din plafon, care trebuie să fie utilizată în proporție de 90 % pentru sprijinirea investițiilor prioritare. Trei state membre suplimentare vor fi eligibile pentru a primi finanțare (Grecia, Portugalia și Slovenia).

Deși proiectele de gaze naturale nu vor fi, în principiu, eligibile pentru finanțare, o măsură tranzitorie va permite actualilor beneficiari ai fondului să continue să finanțeze proiecte de gaze naturale cu durată limitată în anumite condiții.

Consiliul și Parlamentul au consolidat, de asemenea, Fondul de inovare. În comparație cu dimensiunea actuală a fondului, au fost adăugate 20 de milioane de certificate suplimentare provenite din extinderea domeniului de aplicare al EU ETS maritim la alte nave mari și includerea metanului și a nitroxizilor. În cadrul Fondului de inovare vor exista apeluri dedicate decarbonizării sectorului maritim.

EU ETS pentru clădiri și transport rutier și combustibili pentru sectoare suplimentare

Consiliul și Parlamentul au convenit asupra creării unui nou sistem separat de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul clădirilor și al transportului rutier și a combustibililor pentru sectoare suplimentare, pentru a asigura reduceri de emisii eficiente din punct de vedere al costurilor în aceste sectoare care au fost dificil de decarbonizat până în prezent. Noul sistem se va aplica distribuitorilor care furnizează combustibili pentru clădiri, transport rutier și alte sectoare. O parte din veniturile obținute în urma licitațiilor vor fi utilizate pentru a sprijini gospodăriile și microîntreprinderile vulnerabile prin intermediul unui fond social dedicat pentru climă.

Co-legislatorii au convenit că sistemul va începe în 2027. Traiectoria de reducere a emisiilor și factorul de reducere liniară au fost stabilite la 5,10 din 2024 și la 5,38 din 2028. Consiliul și Parlamentul au convenit să scoată la licitație un procent suplimentar de 30% din volumul de licitație pentru primul an de la lansarea sistemului, astfel încât acesta să funcționeze fără probleme (“frontloading”).

Acordul extinde domeniul de aplicare al sistemului la combustibilii utilizați în anumite sectoare industriale. În consecință, s-a convenit să se mărească în mod corespunzător dimensiunea Fondului social pentru climă.

Co-legislatorii au convenit asupra unei posibilități temporare pentru statele membre de a scuti furnizorii de restituirea cotelor până în decembrie 2030, în cazul în care aceștia fac obiectul unei taxe pe carbon la nivel național, al cărei nivel este echivalent sau mai mare decât prețul de licitație pentru cotele din noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii.

Vor exista cerințe simplificate de monitorizare, raportare și verificare pentru micii furnizori de combustibil.

În cazul în care prețurile la energie vor fi excepțional de ridicate, începerea noului sistem ETS va fi amânată până în 2028.

După ce sistemul va fi demarat, dacă prețul cotelor va depăși 45 de euro într-o anumită perioadă de timp, se vor elibera cote suplimentare care vor crește oferta pe piață.

Fondul social pentru climă

Consiliul și Parlamentul au convenit să instituie un Fond social pentru climă pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile, microîntreprinderile și utilizatorii de mijloace de transport să facă față impactului prețurilor unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii pentru clădiri și transport rutier și a combustibililor pentru sectoare suplimentare.

Consiliul și Parlamentul au convenit ca fondul să facă parte din bugetul UE și să fie alimentat din venituri externe alocate până la o sumă maximă de 65 de miliarde de euro. Această arhitectură bugetară permite fondului să beneficieze de o serie de garanții legate de bugetul european, fără a redeschide cadrul financiar multianual al UE.

Fondul ar urma să fie înființat în perioada 2026-2032, cu eligibilitatea cheltuielilor începând cu 1 ianuarie 2026 pe baza licitării a 50 de milioane de certificate în 2026 pentru a permite acordarea de sprijin la începutul fondului (”frontloading”), în timp ce noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii ar urma să asigure finanțarea fondului începând cu 2027.

Fondul va fi utilizat de statele membre pentru a finanța măsuri și investiții pentru a aborda impactul prețurilor la carbon asupra cetățenilor vulnerabili și a microîntreprinderilor.

Fiecare stat membru ar urma să prezinte Comisiei un ”plan social privind clima”, care să conțină măsurile și investițiile pe care intenționează să le întreprindă pentru a atenua impactul noului sistem de comercializare a certificatelor de emisii asupra gospodăriilor vulnerabile. Astfel de măsuri ar putea include creșterea eficienței energetice a clădirilor, renovarea clădirilor, decarbonizarea încălzirii și răcirii în clădiri și adoptarea mobilității și a transportului cu emisii zero și cu emisii reduse, precum și măsuri care să ofere sprijin direct pentru venituri în mod temporar și limitat.

Consiliul și Parlamentul au decis să aplice un plafon de 37,5% din costurile totale estimate ale planurilor sociale privind schimbările climatice pentru posibilitatea ca statele membre să ofere un sprijin direct și temporar pentru venit.

Consiliul și Parlamentul au convenit că toate statele membre vor beneficia de acest fond și au păstrat metoda de alocare propusă de Comisie, mărind totodată cota minimă din fond pentru fiecare stat membru.

Statele membre vor contribui la nivel național, din bugetele proprii, la măsurile întreprinse (cofinanțare 25%). În ceea ce privește metoda de gestionare a fondului, Consiliul și Parlamentul au convenit asupra unei gestiuni directe a performanțelor combinate cu elemente de gestiune partajată. Statele membre vor avea posibilitatea de a primi asistență tehnică până la 2,5% pentru punerea în aplicare a măsurilor planului, iar 15% din resurse ar putea fi utilizate în cadrul programelor politicii de coeziune.

Prezentat de Comisia Europeană la 14 iulie 2021, pachetul ”Fit for 55” va permite Uniunii Europene să își reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 față de nivelurile din 1990 și să atingă neutralitatea climatică în 2050.

La 29 iunie 2022, Consiliul a adoptat abordarea sa generală privind propunerile legate de mediu din pachetul ”Fit for 55”.

Acordul politic la care s-a ajuns astăzi este provizoriu, în așteptarea aprobării formale. Parlamentul și apoi Consiliul vor adopta actele legislative, după care acestea vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

CONSILIUL UE

UE dublează ajutorul financiar pentru R. Moldova, la 295 de milioane de euro. Decizia, anunțată în ajunul summitului Comunității Politice Europene de la Chișinău

Published

on

© European Union, 2023 - Source: EP

Statele membre ale Uniunii Europene au decis marți, cu două zile înainte de summitul Comunității Politice Europene de la Chișinău, să sporească de aproape de două ori valoarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, pe care au convenit să o acorde cu un an în urmă.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene, în aprilie 2022, cu o zi înainte ca România, Germania și Franța să lanseze platforma de sprijin pentru Republica Moldova, instituția care grupează statele membre ale Uniunii adoptase legislația care permite UE să ajute financiar Moldova cu 150 de milioane de euro. Astăzi, în ajunul summitului CPE de la Chișinău, Consiliul a majorat această sumă cu 145 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că Moldova va avea la dispoziție în total 295 de milioane de euro.

Asistența macrofinanciară a Uniunii are ca scop sprijinirea stabilizării economice și a agendei de reforme structurale a Republicii Moldova, suplimentând resursele puse la dispoziție în cadrul acordului financiar cu FMI.

“Moldova poate continua să se bazeze pe UE. Vom continua să sprijinim Moldova, inclusiv din punct de vedere financiar. Având în vedere circumstanțele actuale, este oportun să dublăm fondurile pe care le punem la dispoziția Moldovei”, a declarat Elisabeth Svantesson, ministrul de finanțe al Suediei.

Din suma maximă de 295 de milioane de euro, UE va oferi până la 220 de milioane de euro sub formă de împrumuturi și până la 75 de milioane de euro sub formă de granturi. Asistența va contribui la acoperirea necesităților balanței de plăți a Moldovei, așa cum au fost identificate în programul FMI.

Există efecte negative considerabile ale războiului Rusiei din Ucraina asupra economiei moldovenești. Având în vedere că există în continuare un deficit rezidual semnificativ de finanțare externă în balanța de plăți a Moldovei pentru 2023, în plus față de resursele furnizate de FMI și de alte instituții multilaterale, Consiliul a considerat că este necesar să se majoreze asistența macrofinanciară a Uniunii acordată Moldovei. Această majorare este, în circumstanțele excepționale actuale, considerată a fi un răspuns adecvat la solicitarea Moldovei de sprijin pentru stabilizarea sa economică, în conjuncție cu programul FMI.

Prezenta decizie va intra în vigoare în a treia zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

UE și statele sale membre sunt unite în sprijinul lor neclintit pentru Moldova.

Moldova a primit statutul de țară candidată la UE în iunie 2022. Încă înainte de a i se acorda statutul de candidat la UE, Moldova a primit asistență financiară din partea UE în cadrul Instrumentului european de vecinătate. Această asistență este acum în creștere.

UE ajută Moldova în paralel cu programul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Moldova din 20 decembrie 2021, în cadrul mecanismului extins de creditare/mediu extins de creditare. În mai 2022, ca urmare a nevoilor de finanțare în creștere care decurg în mare parte din efectele războiului din Ucraina asupra economiei moldovenești, FMI a adoptat, de asemenea, o decizie de a crește sprijinul financiar acordat Moldovei.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Ungaria contestă un demers al Parlamentului European care îi pune la îndoială capacitatea de a exercita președinția semestrială a Consiliului UE, ce urmează să o preia la jumătatea lui 2024

Published

on

© European Union, 2021

Ungaria nu va permite Parlamentului European să-i blocheze dreptul de exercitare a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va deține în cea de-a doua jumătate a anului viitor, a susținut joi ministrul ungar al Justiției, Judit Varga, amintind că instituția legislativă europeană nici nu are competențe în această chestiune, informează presa ungar, citată de EFE, conform Agerpres.

”Parlamentul European vrea încă o dată să-i ia ceva Ungariei. Săptămâna viitoare va vota din nou o rezoluţie împotriva Ungariei, prin care vor să blocheze preşedinţia ungară” a Consiliului UE, a anunțat Judit Varga, care a completat că Guvernul de la Budapesta ”nu va permite” acest lucru.

Reacția acesteia răspunde astfel relatărilor din presa internațională conform cărora mai multe grupuri politice din Parlamentul European vor cere printr-o rezoluție pe care o vor prezenta să fie inclusă și o mențiune care să pună la îndoială capacitatea Ungariei de a exercita această președinție, aducând în discuție încălcarea principiului statului de drept de către premierul Viktor Orban.

Oficialul de la Budapesta a amintit că statele membre, în Consiliul UE, și nu Parlamentul European, decid cu unanimitate de voturi asupra președinției rotative.

La mijlocul lunii decembrie, statele membre UE au dat undă verde Planului Național de Redresare și Reziliență al Ungariei, cu o alocare de 5,8 milioane de euro sub formă de granturi, însă, în egală măsură, ambasadorii țărilor UE au aprobat suspendarea a 6,3 miliarde de euro din fondurile europene destinate Budapestei, ca urmare a încălcării principiului statului de drept.

Disputele guvernului conservator al lui Orban cu Bruxellesul asupra statului de drept ţin de numeroase teme, printre acuzaţiile Comisiei Europene la adresa Ungariei numărându-se deficienţele în funcţionarea independentă a justiţiei, corupţia, neregulile în atribuirea contractelor publice, afectarea independenţei presei, contestarea întâietăţii dreptului UE asupra celui naţional, nerespectarea drepturilor migranţilor şi ale persoanelor LGBT.

Continue Reading

CONSILIUL UE

Bogdan Aurescu a participat la reuniunea grupului de prieteni inițiat de Germania și Franța pentru reforma regulilor de vot ale UE în politica externă și de securitate

Published

on

© European Union, 2023

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat luni că a participat în aceeași dimineață, la Bruxelles, la un mic dejun de lucru al “Grupului de prieteni pentru votul cu majoritate calificată”, un format alcătuit de nouă state ale UE, în frunte cu Franța și Germania, care își propun să reformeze regulile de vot în materie de politică externă pentru a restrânge aplicarea dreptului de veto.

“Am participat deja, în această dimineață, la un mic dejun de lucru al Grupului de prieteni pentru votul cu majoritate calificată, care a fost convocat și prezidat de colega noastră germană, dna Baerbock. Acest grup de prieteni intenționează să realizeze un proces de reflecție cu privire la modul de eficientizare a procesului decizional în cadrul Uniunii Europene, în cadrul tratatelor actuale”, a spus Aurescu, în cadrul unor declarații de presă susținute la Bruxelles.

Șeful diplomației române a precizat că intenția nu este aceea de a modifica tratatele actuale ale UE.

“Este vorba doar despre votul prin majoritate calificată în cadrul politicii externe și de securitate comună. Așadar, aștept cu nerăbdare rezultatele acestui grup”, a subliniat el.

Un grup de nouă țări ale Uniunii Europene, în frunte cu Franța și Germania, și-au unit forțele pentru a reforma regulile de vot care se aplică în prezent deciziilor de politică externă și de securitate ale blocului, care sunt guvernate de unanimitate și care adesea cad victime dreptului de veto al unui singur stat membru.

Țările au susținut că invazia Rusiei în Ucraina și schimbările geopolitice tectonice pe care aceasta le-a declanșat sunt motive suficient de puternice pentru a lansa această revizuire și pentru a trece treptat de la unanimitate la majoritatea calificată, cerință care se aplică în marea majoritate a domeniilor de politică ale UE, cum ar fi acțiunea climatică, normele digitale, piața unică și migrația.

“Politica externă a UE are nevoie de procese și proceduri adaptate pentru a consolida UE ca actor de politică externă Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor este, de asemenea, esențială pentru ca UE să fie pregătită pentru viitor”, au scris cele nouă țări într-o scurtă declarație publicată la începutul lunii mai. 

“Grupul de prieteni privind votul cu majoritate calificată” nou format este format din Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovenia și Spania, și este deschis și altor țări care doresc să se alăture.

Amintim că Parlamentul European a adoptat în iunie 2022 o rezoluție prin care solicită liderilor UE să declanșeze convenția de revizuire a tratatelor, iar eliminarea dreptului de veto se regăsește printre modificările dorite de eurodeputați.

Anterior, tot Parlamentul European a adoptat rezoluție de susținere a modificării tratatelor, iar la evenimentul de încheiere a Conferinței privind viitorul Europei, din 9 mai 2022, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele francez Emmanuel Macron s-au declarat în favoarea acestei idei.

Printre care care susțin eliminarea dreptului de veto, deci a regulii unanimității, în chestiuni de politică externă și de politică fiscală se numără și cancelarul german Olaf Scholz.

În schimb, România s-a numărat pe 9 mai 2022 printre cele 13 state membre ale Uniunii Europene care nu susțin revizuirea tratatelor de funcționare ale UE, conform unei scrisori de poziție dată publicității de Ziua Europei, în aceeași zi în care a avut loc ceremonia de încheiere a lucrărilor Conferinței privind viitorul Europei, între ale cărei recomandări se numără și reformarea tratatelor.

Continue Reading

Facebook

ROMÂNIA6 hours ago

MAE marchează Ziua Tratatului de la Trianon printr-o expoziție dedicată rolului diplomației române la Conferința de Pace de la Paris 1919-1920

COMISIA EUROPEANA10 hours ago

UE ”este foarte îngrijorată” de stabilirea unei comisii poloneze de anchetă privind influența rusă, care ”ar putea fi folosită pentru a limita posibilitatea persoanelor de a candida pentru funcții publice”

U.E.11 hours ago

UE dublează flota de stingere a incendiilor rescEU pentru vara anului 2023. România va contribui cu pompieri în Franța, Grecia sau Portugalia

EDUCAȚIE11 hours ago

Klaus Iohannis, consultări cu sindicaliștii: Șeful statului, dispus să garanteze un acord politic între Guvern și sindicate pentru reluarea procesului educațional

U.E.12 hours ago

UE solicită sârbilor și kosovarilor ”să dezamorseze tensiunile imediat şi necondiţionat”

NATO13 hours ago

Miniștrii de externe din NATO se întrunesc la Oslo pentru a găsi un numitor comun privind viitoarea aderare a Ucrainei și succesorul lui Jens Stoltenberg

ROMÂNIA13 hours ago

eMAG a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 7,1 miliarde de lei și cu un profit de 123,7 milioane de lei

U.E.13 hours ago

Banca Națională a Bulgariei: Ne aflăm pe ultima porțiune a drumului către zona euro

U.E.13 hours ago

Germania pune la îndoială capacitatea Ungariei de a exercita președinția Consiliului UE în 2024

SUA14 hours ago

SUA, ”preocupate” de înființarea comisiei poloneze de anchetă privind influența rusă, care ”ar putea fi folosită în mod abuziv pentru a interfera cu alegerile libere și corecte” din toamnă

REPUBLICA MOLDOVA18 hours ago

VIDEO Summitul CPE din R. Moldova: “Ne-am obișnuit să credem că suntem mici și că de noi nu depinde nimic, dar pe 1 iunie, Europa va veni la noi acasă”

NATO6 days ago

“Drumul către summitul de la Vilnius”: Jens Stoltenberg afirmă că aderarea Ucrainei la NATO “în mijlocul unui război nu este pe ordinea de zi”

POLITICĂ6 days ago

Ziua Eroilor. Klaus Iohannis: Prin lupta pentru desăvârșirea unității naționale, înaintașii noștri au acționat decisiv pentru conectarea României la spațiul politic european

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă a apreciat reiterarea de către președintele federal Steinmeier a sprijinului Berlinului pentru aderarea României la Spațiul Schengen

POLITICĂ7 days ago

Klaus Iohannis cere coaliției ca rotația guvernamentală să se desfășoare “sticlă”: Oamenii trebuie să vadă că nu este vorba de tras sfori. Numai de instabilitate nu avem nevoie

ROMÂNIA7 days ago

Steinmeier l-a asigurat pe Iohannis că Germania se va implica pentru aderarea României la Schengen: Cancelarul Scholz și miniștrii de externe și interne vor aduce argumente Austriei și Olandei

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

Eurodeputatul Victor Negrescu a înregistrat în Parlamentul European petiția pentru sprijinirea satelor românești și a fermierilor români

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Adunarea Națională “Moldova Europeană”. Maia Sandu: Calea aleasă de Moldova, calea europeană. Trebuie să aderăm la UE până în 2030

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Dorin Recean: La Chişinău încă nu cad rachete, asta datorită ucrainenilor, dar Republica Moldova este atacată hibrid

ROMÂNIA2 weeks ago

Marcel Ciolacu: Regiunea Mării Negre are potențialul de a deveni un centru internațional de oportunități prin extinderea și modernizarea surselor de energie

Team2Share

Trending