Ce planuri are UE cu cele 12 milioane de locuri de munca din industria auto. Totul despre programul CARS 2020

Industria de automobile este vitală pentru prosperitatea Europei și creșterea pieței muncii, aceasta oferind, împreună cu domeniile conexe, 12 milioane de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să continue să dețină o industrie auto de talie mondială, care să producă automobilele cele mai eficiente din punct de vedere energetic și cele mai sigure din lume și să ofere milioane de locuri de muncă pentru personal cu înaltă calificare. Pentru ca acest lucru să devină realitate, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune CARS 2020, care vizează creșterea competitivității și îmbunătățirea sustenabilității industriei auto până în 2020.

Comisia propune un sprijin masiv în favoarea inovării, prin eficientizarea cercetării și inovării în cadrul Inițiativei europene privind automobilele ecologice.

Cooperarea cu Banca Europeană de Investiții va fi consolidată pentru a finanța intensificarea activităților de inovare și pentru a înlesni accesul IMM-urilor la credite.

Inovarea în industria de automobile va fi stimulată, de asemenea, printr-un pachet cuprinzător de măsuri de reducere a emisiilor de CO2, a altor emisii poluante și a poluării fonice, de îmbunătățire a nivelului de siguranță rutieră și de dezvoltare a unor sisteme inteligente de transport (ITS) pe bază de tehnologii avansate.

În paralel, Comisia propune totodată abordarea problemelor imediate din industria automobilelor. Ca reacție la scăderea cererii pe piețele de automobile din Europa și la anunțurile privind închiderea unor unități de producție, Comisia va convoca în luna noiembrie reprezentanții producătorilor de automobile și ai sindicatelor și miniștrii industriei, înainte de următorul Consiliu Competitivitate, în scopul unei analize a măsurilor avute în vedere pentru a face față crizei actuale într-o manieră coordonată. Industria auto este importantă pentru întreaga Europă, fiind prin urmare necesare acțiuni la nivel european. Aceste acțiuni trebuie să se concentreze asupra aspectelor privind supracapacitatea de producție, investițiile din domeniul social și tehnologic, precum și ajutoarele de stat și măsurile privind cererea de pe piață, după care trebuie să urmeze discuții la cel mai înalt nivel politic.

Planul de acțiune cuprinde propuneri concrete de inițiative strategice cu următoarele obiective:

1. Promovarea investițiilor în tehnologiile de vârf și în inovarea în domeniul automobilelor ecologice, de exemplu prin:

  • un pachet cuprinzător de măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2, a altor emisii poluante și a poluării fonice
  • luarea unor măsuri vizând siguranța rutieră, inclusiv implementarea sistemelor inteligente de transport
  • dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (energie electrică, hidrogen și gaze naturale)
  • un standard UE pentru interfețele de reîncărcare pentru automobilele electrice
  • o inițiativă europeană privind automobilele ecologice în cadrul programului Orizont 2020 pentru a promova investițiile în cercetare și inovare.

2.  Îmbunătățirea condițiilor de pe piață, de exemplu prin:

  • consolidarea pieței unice pentru automobile printr-un sistem îmbunătățit de omologare de tip, inclusiv prin supravegherea pieței, pentru combaterea concurenței neloiale
  • eficientizarea stimulentelor financiare pentru automobile ecologice
  • aplicarea consecventă a principiilor reglementării inteligente, inclusiv analizarea efectelor principalelor inițiative strategice asupra concurenței, în scopul evaluării impactului specific al acestora asupra industriei de automobile.

3. Sprijinirea industriei pentru a pătrunde pe piața mondială prin:

  •  încheierea de acorduri comerciale echilibrate, evaluarea atentă a efectelor cumulative ale acestor acorduri, precum și promovarea și perpetuarea dialogurilor bilaterale cu principalele țări terțe partenere și
  •  intensificarea lucrărilor de armonizare la nivel internațional a reglementărilor privind automobilele, urmărind scopul fundamental de a realiza un sistem internațional de omologare de tip pentru automobile și de a stabili cerințe de siguranță valabile la nivel mondial pentru automobilele electrice și bateriile aferente.

4.  Promovarea investițiilor în calificare și formare pentru a veni în întâmpinarea schimbărilor structurale și pentru a anticipa nevoile de pe piața muncii și nevoile în materie de calificări, de exemplu prin încurajarea utilizării în acest scop a Fondului social european (FSE).

Sursa: ec.europa.eu

Foto: freefoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.