Raportul Comisiei privind ”starea de sănătate” a spațiului Schengen: În 3 luni au avut loc 23 000 de treceri neregulamentare ale frontierei

În cel de-al doilea raport al Comisiei Europene privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, care a avut în vedere și situația la frontierele spațiului Schengen, se arată că în perioada aprilie-iunie 2012 au fost detectate aproximativ 23.000 de treceri neregulamentare ale frontierei. Este precizat faptul că această cifră reprezintă o scădere de 44 % în comparație cu aceeași perioadă a anului 2011, când se afla în plină desfășurare „Primăvara arabă”.

Cu toate acestea, s-a raportat o creștere cu 29 % a cazurilor detectate la frontierele terestre dintre Grecia și Turcia. 56 % din numărul total de cazuri au fost detectate la această secțiune a frontierei, care rămâne principalul punct de intrare pentru migrația neregulamentară în UE. De la realocarea, în august 2011, a unor efective de aproximativ 1 800 de polițiști de frontieră (operațiunea „Shield”), controalele la această secțiune a frontierei s-au îmbunătățit considerabil, autoritățile elene raportând o scădere accentuată a cazurilor de treceri neregulamentare ale frontierei detectate în regiunea Evros.

De asemenea, s-au depus eforturi pentru a îmbunătăți colectarea informațiilor privind fluxurile de migrație în spațiul Schengen. Comisia va continua să caute modalități de îmbunătățire suplimentară a colectării datelor și a analizei mișcărilor migratorii neregulamentare.

„Libertatea de circulație în spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări europene. Pentru menținerea unui spațiu fără controale la frontierele interne este necesar ca toți membrii săi să depună eforturi și să se implice în mod continuu. Este nevoie de încredere reciprocă, de un cadru european adecvat, de dezbateri transparente și o cooperare constructivă. În vederea consolidării spațiului Schengen trebuie să îmbunătățim evaluarea și monitorizarea. Invit Consiliul și Parlamentul European să facă progrese în cadrul negocierilor în curs privind propunerile Schengen”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.

Pe 23 noiembrie, Comisia a adoptat cel de al doilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea acestuia.

Raportul descrie cu claritate starea spațiului Schengen pentru a asigura, în rândul tuturor țărilor care participă la acesta, interpretări și puneri în aplicare coerente ale normelor comune.

Citiți mai multe aici: ec.europa.eu

Foto: wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.