Cea de-a doua reuniune a Task Force-ului România – SUA

SUA RomaniaMinisterul Afacerilor Externe a organizat, joi, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, cea de-a doua reuniune a Task Force-ului pentru implementarea „Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii”, adoptată la Washington, la cel mai înalt nivel, la 13 septembrie 2011, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

La reuniune au participat, reprezentanţi ai instituţiilor româneşti cu responsabilităţi în Task Force, ai Ambasadei SUA la Bucureşti, ai Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham) şi, în premieră, membrii celei de-a doua misiuni economice în România a Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO).

Reuniunea a debutat cu o sesiune plenară, care a inclus alocuţiunile introductive ale secretarului de stat pentru afaceri strategice din MAE, Bogdan Aurescu, şi însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei SUA la Bucureşti, Duane C. Butcher.

În cadrul intervenţiei sale, secretarul de stat Bogdan Aurescu a remarcat semnificaţia deosebită a contextului politic în care are loc cea de-a doua reuniune a Task Force-ului, reconfirmând atât caracterul privilegiat al relaţiilor bilaterale, cât şi dorinţa comună a părţilor de aprofundare, extindere şi diversificare a Parteneriatului Strategic. „La momentul actual, relaţiile bilaterale româno-americane, definite de Parteneriatul Strategic bilateral, consacrat prin „Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii”, se află la cel mai înalt nivel calitativ din istorie, obiectivul nostru comun fiind acela de a transforma Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite într-unul cuprinzător şi echilibrat. Am stabilit ca orizont de ambiţie să aducem celelalte dimensiuni ale Parteneriatului Strategic, mai ales cel economic şi al contactelor interumane, cel puţin la nivelul de excelenţă al Parteneriatului Strategic în domeniul politico-militar. Dorim mai multe investiţii americane în România, dorim intrarea cât mai rapidă a României în programul Visa Waiver”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Sesiunea de deschidere a fost urmată de patru sesiuni de lucru interactive, desfăşurate în paralel, în formatul grupurilor de lucru deja existente în cadrul Task Force-ului (pe teme economice şi comerciale, pe tema securităţii energetice, pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor), precum şi o sesiune de lucru consacrată cooperării politice, militare şi de securitate.

În cadrul reuniunii, reprezentanţii instituţiilor româneşti participante la Task Force, precum şi cei ai Ambasadei SUA la Bucureşti, au realizat un schimb de vederi pe marginea principalelor proiecte de cooperare bilaterală circumscrise fiecăruia dintre domeniile explicit menţionate în textul Declaraţiei Comune, evidenţiindu-se interesul ambelor părţi pentru valorificarea oportunităţilor geo-strategice şi investiţionale ale României.

Reuniunea a reconfirmat caracterul de excelenţă al dialogului pe dimensiunea politică, militară şi de securitate a Parteneriatului Strategic, care reprezintă pilonul de bază al interacţiunii bilaterale. Task Force-ul a salutat începerea lucrărilor principale de construcţie la Facilitatea antirachetă din cadrul Bazei Militare Deveselu şi, în acest context, au fost remarcate progresele înregistrate în aplicarea „Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România” din 13 septembrie 2011. S-a degajat consensul părţilor privind continuarea, de o manieră dinamicăşi susţinută, a dialogului politic bilateral, inclusiv prin materializarea unei agende de contacte politice, la toate nivelurile.

Reuniunea a relevat interesul constant, în creştere, al companiilor americane pentru piaţa românească. Din discuţii a reieşit dorinţa părţilor de aprofundare şi extindere a relaţiilor economice şi comerciale bilaterale, fiind remarcate oportunităţile de cooperare în domeniul energetic, al infrastructurii strategice, în sectorul IT, dar şi angajamentul autorităţilor române privind asigurarea unui mediu propice investiţiilor americane în România. Discuţiile au evidenţiat susţinerea României pentru încheierea unui „Parteneriat Transatlantic privind Comerţul şi Investiţiile” (TTIP), cu accent pe oportunităţile pe care un asemenea acord le-ar putea genera în context UE, inclusiv în planul cooperării bilaterale. A fost reiterat rolul semnificativ care revine „Grupului de lucru bilateral pe probleme economice şi comerciale” din cadrul Task Force-ului în identificarea ariilor de interes comun în domeniul economic şi facilitarea interacţiunii directe între partenerii români şi americani. O contribuţie importantă la discuţiile economice a fost adusă de reprezentanţii AMRO şi AmCham.

Discuţiile au reconfirmat interesul părţilor de a coopera pe linia creării premiselor necesare pentru accesul României în programul Visa Waiver, precum şi satisfacţia faţă de activitatea „Grupului de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor” din cadrul Task Force-ului. În acest sens, a fost realizat un schimb de informaţii cu privire la ultimele evoluţii înregistrate în domeniile circumscrise problematicii vizelor, inclusiv din perspectiva potenţialei modificări de către Congresul SUA a cadrului legislativ al programului Visa Waiver. De asemenea, a fost remarcată cooperarea bilaterală foarte bună în domeniul judiciar şi al aplicării legii.

Informaţii suplimentare:

La 13 septembrie 2011, la Washington D.C., a fost adoptată, la cel mai înalt nivel, „Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii”. Declaraţia Comună reprezintă primul document politic bilateral care consacră, în scris, Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA, fixând cadrul general şi liniile prioritare ale interacţiunii bilaterale, pe coordonatele componentelor principale ale acestuia: componenta politică; componenta economică; componenta militară şi de securitate; componenta relaţiilor interumane; componenta ştiinţifică şi tehnologică, de cercetare, educaţională, culturală.

În contextul adoptării Declaraţiei Comune, a fost decisă constituirea unui Task Force pentru implementarea „Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii”. Prima reuniune a Task Force-ului a avut loc la 31 octombrie 2012. Misiunea principală a Task Force-ului o reprezintă stabilirea măsurile necesare pentru extinderea şi aprofundarea cooperării bilaterale în cadrul tuturor cele zece domenii explicit menţionate în textul Declaraţiei Comune.

La momentul actual, în cadrul Task Force-ului sunt operaţionale două grupuri bilaterale de lucru: Grupul de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor (coordonat de MAE, cu reuniuni organizate la 31 ianuarie, 25 aprilie şi 9 august 2013), respectiv Grupul de lucru pe probleme economice şi comerciale (coordonat de Ministerul Economiei, cu o primă reuniune la 5 iunie 2013). A fost, de asemenea, creat un Subgrup de lucru dedicat securităţii energetice, aflat sub coordonarea ambasadorului Mihnea Constantinescu, Reprezentantul Special al Guvernului României pentru securitatea energetică.

Din Task Forcefac parte reprezentanţi ai unor instituţii româneşti (Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Apărării Naţionale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Economiei; Ministerul Justiţiei; Ministerul pentru Societatea Informaţională; Ministerul Culturii; Ministerul Educaţiei Naţionale; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Transporturilor; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Serviciul Român de Informaţii; Oficiul Român pentru Adopţii; Departamentul pentru Energie; Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism; Departamentul pentru Infrastructură şi Investiţii Strategice), respectiv ai Ambasadei SUA şi agenţiilor guvernamentale americane reprezentate la Bucureşti. Camera de Comerţ Americană din România (AmCham) şi Consiliul de Afaceri SUA-România (AMRO) pot fi invitate, de asemenea, să participe la reuniunile Task Force-ului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.