Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană prezintă ”nouă dintre cele mai importante realizări din 2022, un an al unității și solidarității de nezdruncinat”

Published

on

© European Commission/ Facebook

Comisia Europeană a prezentat ”nouă dintre cele mai importante realizări din 2022, un an de unitate și solidaritate de nezdruncinat”.

1. Solidaritatea europeană cu poporul ucrainean

Uniunea Europeană amintește de ospitalitatea europenilor, care ”și-au deschis casele pentru milioane de refugiați ucraineni”. UE și țările sale membre au oferit 19,7 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, defalcate după cum urmează:

 • 7,3 miliarde de euro sub formă de granturi, împrumuturi și garanții, oferite de țările UE;
 • 7,2 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară;
 • 485 de milioane de euro, asistență umanitară;
 • 620 de milioane de euro, sprijin bugetar;
 • 1 miliard de euro, investiții prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);
 • 2,2 miliarde de euro, împrumuturi oferite de Banca Europeană de Investiții (BEI);
 • 830 de milioane de euro au luat forma unui alt fel de sprijin precum sprijinirea societății civile, reabilitarea școlilor; sprijinirea măsurilor de criză sau a securității cibernetice.

2.Sancțiuni severe împotriva Rusiei

Uniunea Europeană a acționat rapid și decisiv de când Putin a pornit războiul ilegal și brutal împotriva Ucrainei, impunând nouă runde de sancțiuni severe împotriva acestui stat, calificat de Parlamentul European drept unul care sponsorizează terorismul.

Cel mai recent impune noi controale și restricții ale exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de produse și tehnologii care pot contribui la consolidarea tehnologică a sectorului de apărare și securitate al Rusiei prin extinderea semnificativă a listei entităților asociate cu complexul militar și industrial al Rusiei cu încă 168 de entități vizate de măsuri sectoriale.

Acest lucru va asigura faptul că substanțele chimice esențiale, agenții neurotoxici, echipamentele pentru vedere pe timp de noapte și echipamentele de radionavigație, componentele electronice și informatice care ar putea fi utilizate de mașina de război rusă nu pot fi comercializate liber. Pentru a evita eludarea, sunt incluse pe listă și anumite entități controlate de Rusia cu sediul în Crimeea sau Sevastopol, anexate ilegal.

În plus, UE va extinde interdicția de export pentru produsele și tehnologiile din sectorul aviației și al industriei spațiale pentru a include motoarele de aeronave și piesele acestora.

Această interdicție se va aplica atât aeronavelor cu echipaj, cât și aeronavelor fără pilot la bord, ceea ce înseamnă că, de acum înainte, va exista o interdicție privind exporturile directe de motoare de drone către Rusia și către orice țară terță care ar putea furniza drone către Rusia.

3.REPowerEU – planul pentru o independență energetică a UE

La 18 mai 2022, Comisia Europeană a propus pachetul „REPowerEU”, menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia.

Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde, sporind în același timp reziliența sistemului energetic din UE. Planul se bazează pe:

 • Diversificare: UE colaborează cu partenerii internaționali pentru a găsi surse alternative de aprovizionare cu energie. Pe termen scurt, UE are nevoie, cât mai repede posibil, de aprovizionare alternativă cu gaz, petrol și cărbune, iar în viitor va avea nevoie și de hidrogen produs din surse regenerabile de energie;
 • Economisire: Economisirea energiei este modalitatea cea mai ieftină, mai sigură și mai curată de a reduce dependența UE de importurile de combustibili fosili din Rusia. Comisia Europeană amintește că noi toți – de la consumatori și întreprinderi la toate sectoarele industriale – ne putem implica ușor în reducerea consumului de energie;
 • Accelerarea trecerii la energie curată: REPowerEU va accelera tranziția verde și va stimula investițiile masive în energia din surse regenerabile.

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este instrumentul central în punerea în aplicare a planului REPowerEU, oferind finanțare suplimentară din partea UE. Statele membre vor trebui să adauge un capitol dedicat REPowerEU în cadrul planurilor lor de redresare și reziliență pentru a direcționa investițiile către obiectivele prioritare ale REPowerEU și pentru a întreprinde reformele necesare.

4.Coridoarele solidarității – rute de transport care sporesc securitatea alimentară globală

Instituția europeană subliniază că înainte de războiul cu Rusia, Ucraina producea suficiente produse alimentare pentru a hrăni 400 de milioane de oameni. Cu ajutorul coridoarelor de solidaritate, UE a ajutat la exportarea a 20 de milioane de tone de cereale și produse agricole ucrainene.

5.Pași importanți în procesul de extindere a familiei europene

Ucraina, Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina au primit în acest an statutul de țări candidate la UE, în vreme ce Uniunea Europeană a decis la mijlocul lunii iulie să demareze negocierile de aderare cu Albania și Macedoia de Nord.

6.Echilibrul de gen: Revizuirea plafonului de promovare la locul de muncă

Uniunea Europeană a adoptat o nouă legislație prin care sunt introduse proceduri transparente de recrutare în cadrul companiilor, astfel încât cel puțin 40% din posturile de director non-executiv sau 33% din toate posturile de director să fie ocupate de membri ai sexului sub-reprezentat până la sfârșitul lunii iunie 2026.

7.Asigurarea unor salarii echitabile în întreaga Europă

Uniunea Europeană a stabilit noi norme la nivelul UE care promovează salarii minime legale adecvate în Europa și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale angajaților din Europa.

Directiva, care va trebui transpusă de statele membre în legislația națională în termen de doi ani, stabilește noi norme UE privind:

 • proceduri pentru stabilirea și actualizarea gradului de adecvare al salariilor minime legale;
 • promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor;
 • accesul efectiv la protecția salariului minim pentru acei lucrători care au dreptul la un salariu minim în temeiul dreptului național.

8.Pachet legislativ privind egalitatea: Dacă ești părinte într-o țară, ești părinte în fiecare țară membră UE

Comisia Europeană a adoptat la începutul lunii decembrie o propunere de regulament care vizează armonizarea la nivelul UE a normelor de drept internațional privat referitoare la filiație. Propunerea se axează pe interesul superior al copilului și pe drepturile acestuia.

Ea va oferi claritate juridică pentru toate tipurile de familii care se află într-o situație transfrontalieră pe teritoriul UE, fie pentru că se deplasează dintr-un stat membru în altul pentru a călători sau a se stabili acolo, fie pentru că au membri de familie sau proprietăți într-un alt stat membru.

Unul dintre aspectele-cheie ale propunerii este faptul că filiația stabilită într-un stat membru al UE ar trebui să fie recunoscută în toate celelalte state membre, fără să se urmeze o procedură specială în acest sens.

9.Impunerea unei cote minime de impozitate de 15% a profitului multinaționalelor

Statele membre ale UE au convenit punerea în aplicare la nivelul UE a componentei impozitării minime, cunoscută sub denumirea de pilonul 2, a reformei OCDE privind impozitarea internațională. 

Punerea în aplicare efectivă a directivei va limita uniformizarea la un nivel inferior a cotelor impozitului pe profit. Profitul marilor grupuri sau întreprinderi multinaționale și naționale, a căror cifră de afaceri anuală combinată este de cel puțin 750 de milioane de euro, va fi impozitat la o cotă minimă de 15%.

Noile norme vor reduce riscul erodării bazei impozabile și al transferului profiturilor și vor asigura faptul că cele mai mari grupuri multinaționale plătesc cota minimă convenită la nivel mondial a impozitului pe profit.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

COMISIA EUROPEANA

Ajutor de stat: Comisia Europeană aprobă o schemă românească de 103 milioane de euro destinată dezvoltării instalațiilor de stocare a energiei electrice

Published

on

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutor de stat în valoare de 103 milioane de euro (512 milioane de lei) pentru sprijinirea construcției de instalații de stocare a energiei electrice în România.

Potrivit unui comunicat al instituției, măsura va fi finanțată parțial prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență (”RRF”), ca urmare a evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Obiectivul schemei este de a sprijini investițiile în instalații de stocare a energiei electrice în baterii, permițând o integrare fără probleme a energiei regenerabile provenite din surse eoliene și solare în sistemul energetic românesc.

În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unei subvenții directe pentru proiectele selectate în urma unui proces de licitație competitivă. Ajutorul pe beneficiar nu va depăși:

 • 100% din deficitul de finanțare al proiectului;
 • 167.000 de euro pe MWh de capacitate de stocare instalată sau
 • o sumă maximă de 15 milioane de euro. Proiectele vor fi selectate până la 31 decembrie 2023 și trebuie să fie finalizate până la 31 decembrie 2025.

Comisia a evaluat schema în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, precum și al Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie (CEEAG).

Comisia a constatat că schema românească este necesară și adecvată pentru a accelera investițiile în instalații de stocare a energiei electrice, contribuind astfel la obiectivele strategice ale UE legate de tranziția ecologică.

În plus, Comisia a concluzionat că schema este proporțională, deoarece ajutorul va fi limitat la minimul necesar și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și comerțului în UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema românească în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia Europeană evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutoare de stat cuprinse în planurile naționale de redresare și a oferit îndrumare și sprijin statelor membre în fazele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita desfășurarea rapidă a Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană plătește Ucrainei a doua tranșă de 1,5 miliarde de euro din asistența macrofinanciară pentru 2023 astfel încât Kievul să mențină în funcțiune serviciile esențiale

Published

on

© Administrația Prezidențială ucraineană

Comisia Europeană a achitat marți o a doua tranșă de 1,5 miliarde de euro din pachetul de asistență financiară destinat Ucrainei, a cărui valoare totală se ridică la 18 miliarde de euro prin care Uniunea Europeană urmărește să ajute Kievul să-și acopere nevoile imediate de finanțare în 2023.

Conform unui comunicat al instituției, acest sprijin va ajuta Ucraina să continue să plătească salariile și pensiile și să mențină în funcțiune serviciile publice esențiale, cum ar fi spitalele, școlile și locuințele pentru persoanele relocate.

De asemenea, va permite Ucrainei să asigure stabilitatea macroeconomică și să restabilească infrastructura critică distrusă de Rusia în războiul său de agresiune, cum ar fi infrastructura energetică, sistemele de apă, rețelele de transport, drumurile și podurile.

”Cea de-a doua tranșă plătită astăzi Ucrainei, în valoare de 1,5 miliarde de euro, demonstrează sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. Țara a înregistrat progrese importante în ceea ce privește reformele transformatoare, precum cele privind statul de drept. Acest lucru va facilita, de asemenea, efortul internațional de reconstrucție și va sprijini Ucraina pe calea sa europeană”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Plata de marți are loc după ce Comisia a constatat că Ucraina a înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a condițiilor de politică convenite și a respectat cerințele de raportare, care vizează asigurarea utilizării transparente și eficiente a fondurilor.

Ucraina a înregistrat progrese importante în ceea ce privește consolidarea statului de drept prin numirea unui nou șef al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei. Stabilitatea financiară este consolidată datorită progreselor înregistrate în direcția unei mai bune supravegheri a băncilor de stat. Funcționarea sistemului de gaze va fi îmbunătățită datorită selecției unui consiliu de supraveghere al Naftogaz și va exista un climat de afaceri mai bun datorită simplificării cerințelor de acordare a licențelor și autorizațiilor.

O primă tranșă de 3 miliarde de euro în cadrul acestui pachet a fost achitată în luna ianuarie a acestui an. Comisia Europeană va continua să acorde sprijin financiar Ucrainei până la finalul acestui an prin deblocarea unor tranșe lunare de 1,5 miliarde de euro.

Citiți și
UE trimite Ucrainei prima tranșă de 3 miliarde de euro din ajutorul pentru 2023. Acesta este prima plată din cele 18 miliarde de euro destinate Kievului

Sprijinul total care a luat forma de asistență macrofinanciară, inclusiv plata de astăzi, destinat Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei a ajuns la 11,7 miliarde de euro. Fondurile au fost puse la dispoziția Ucrainei sub formă de împrumuturi extrem de avantajoase.

În total, de la începutul războiului, sprijinul acordat Ucrainei și ucrainenilor se ridică la aproximativ 67 de miliarde de euro.

Aceasta include sprijinul financiar, umanitar, bugetar de urgență și militar acordat Ucrainei de către UE, statele membre și instituțiile financiare europene, precum și resursele puse la dispoziție pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor ucrainenilor care fug de război în UE.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Comisia Europeană sprijină în acest an 14 proiecte de reformă în România în vederea consolidării rezilienței și competitivității

Published

on

Comisia Europeană a aprobat o nouă rundă de 151 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini toate statele membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a până la 326 de reforme de ultimă oră în 2023.

Proiectele sprijinite răspund unei nevoi de reformă exprimate de statele membre, fiind în același timp puternic aliniate la prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește administrațiile publice moderne și eficiente, strategiile de creștere durabilă și economiile reziliente.

Potrivit unui comunicat al instituției, multe proiecte de reformă sunt, de asemenea, legate de provocările Planurilor de Redresare și Reziliență și ale Planului REPowerEU.

Pentru 2023, Comisia a aprobat următoarele 14 proiecte de sprijinire a reformei pentru România:

 • Profesionalizarea personalului în domeniul achizițiilor publice – promovarea metodologiilor strategice, a integrității și a transparenței;
 • Consolidarea capacității Ministerului Public de investigare a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Intervenții pentru reducerea sărăciei și creșterea echității prin utilizarea serviciilor comunitare integrate, parteneriate durabile și consolidarea comunităților locale;
 • Punerea în aplicare a schemei de sprijin pentru energia regenerabilă din România;
 • Îmbunătățirea mediului de afaceri prin punerea în aplicare a unei reforme simplificate în materie de acordare a licențelor;
 • Sprijin tehnic pentru autoritățile române în vederea implementării investiției eID în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Țara noastră este parte a unor proiecte multinaționale:

 • PACE – Mobilitatea funcționarilor publici;
 • PACE – Schimburi de cooperare între România și alte state membre în domenii cheie de interes;
 • Academia UE de supraveghere în domeniul finanțelor digitale;
 • Consolidarea reformelor strategice ale administrației fiscale prin intermediul instrumentului de evaluare a diagnosticului administrației fiscale în România;
 • Cadrul de gestionare a riscurilor ESG pentru sectorul financiar;
 • Cartografierea competențelor autorităților naționale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive ale UE. Cele mai bune practici și recomandări legislative;
 • Demonstrarea conceptului de modele de inteligență artificială în monitorizarea abuzurilor de piață;
 • Comunicarea către publicul larg a beneficiilor planurilor de redresare și reziliență.

Din 2017 până în prezent, România a beneficiat de 79 de proiecte finanțate prin Instrumentul de sprijin tehnic sau prin predecesorul acestuia, Programul de sprijin pentru reforme structurale.

© European Commission

Sprijinul a vizat o gamă largă de politici, 10 la număr, inclusiv în administrația publică, o mai bună reglementare, cheltuielile publice, educația financiară, asistența medicală și educația. Un accent deosebit a fost pus pe digitalizare atât în sectorul public, cât și în cel privat.

© European Commission

Intensificarea cooperării între administrațiile publice din statele membre

În această nouă rundă de proiecte pentru 2023, IST va continua să se concentreze în mod deosebit pe îmbunătățirea capacității operaționale și a eficienței administrațiilor publice din statele membre. În acest context, va fi lansată o nouă inițiativă – Bursa de Cooperare între Administrațiile Publice (PACE) – pentru a promova învățarea reciprocă și cele mai bune practici între funcționarii publici din diferite state membre, în vederea consolidării capacității administrative, precum și a competențelor de elaborare și punere în aplicare a politicilor.

Pe parcursul acestui an, IST va consolida, de asemenea, cooperarea între statele membre prin intermediul celui mai mare număr de proiecte transnaționale, cu 33 de proiecte de reformă multinaționale și 10 proiecte multiregionale.

Comisia Europeană va sprijini statele membre în abordarea provocărilor comune, prin promovarea învățării reciproce și prin dezvoltarea unor abordări comune, oferind în același timp un sprijin personalizat pentru fiecare stat membru sau regiune.

Menținerea atenției asupra reformelor legate de prioritățile-cheie comune

Proiectele din cadrul IST 2023 vor continua să sprijine statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor în vederea realizării tranziției ecologice și digitale. 32 % dintre proiectele din cadrul STI 2023 se concentrează pe punerea în aplicare a obiectivelor privind Pactul verde european, iar 40 % pe tranziția digitală și pe inovare.

Pentru a consolida solidaritatea cu Ucraina și pentru a fi mai eficace în utilizarea setului nostru de instrumente, IST va sprijini statele membre în punerea în aplicare a sancțiunilor împotriva Rusiei.

De exemplu, pentru a îmbunătăți înghețarea activelor, sprijinul va fi direcționat către identificarea proprietății sau a controlului efectiv al unei societăți. Sprijinul acordat de IST va contribui, de asemenea, la monitorizarea tranzacțiilor cripto pentru a preveni eludarea sancțiunilor, precum și la cartografierea competențelor autorităților naționale pentru punerea în aplicare a sancțiunilor.

În contextul Anului european al competențelor, IST a sprijini, de asemenea, mai multe state membre în elaborarea strategiei naționale privind competențele pentru a depăși deficitul de competențe și inadecvarea acestora.

Promovarea intensă a proiectelor emblematice IST

O treime din reforme implică proiecte emblematice în domeniul energiei, administrației publice, finanțelor publice, integrării migranților și asistenței medicale.

De exemplu, inițiativa emblematică privind îngrijirea integrată vizează statele membre care doresc să elaboreze și să pună în aplicare reforme menite să îmbunătățească interoperabilitatea și digitalizarea sistemelor de sănătate.

Instrumentul de sprijin tehnic (IST) este programul UE care oferă expertiză tehnică adaptată statelor membre ale UE pentru a elabora și a pune în aplicare reforme. Bugetul acestuia se ridică la 864 milioane de euro pentru perioada 2021-2027 (la prețurile actuale) Sprijinul se acordă la cerere și nu necesită cofinanțare din partea statelor membre.

Continue Reading

Facebook

G714 hours ago

Premierul Japoniei a vizitat orașul-martir Bucea în cadrul unei vizite ”istorice” în Ucraina pentru a arăta ”respectul său pentru curajul şi perseverenţa poporului care îşi apăra patria”

INTERNAȚIONAL15 hours ago

Klaus Iohannis, primit de vicepreședintele și premierul Emiratelor Arabe Unite. Șeful statului a invitat companiile din Dubai la Forumul de Afaceri al celor Trei Mări

ROMÂNIA15 hours ago

Ministerul Justiției lansează procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat în România. Persoanele interesate îşi pot depune candidatura până la data de 3 aprilie inclusiv

NATO16 hours ago

MApN: Un contingent de militari din Luxemburg a fost integrat în grupul de luptă al NATO din România

COMISIA EUROPEANA17 hours ago

Ajutor de stat: Comisia Europeană aprobă o schemă românească de 103 milioane de euro destinată dezvoltării instalațiilor de stocare a energiei electrice

COMISIA EUROPEANA18 hours ago

Comisia Europeană plătește Ucrainei a doua tranșă de 1,5 miliarde de euro din asistența macrofinanciară pentru 2023 astfel încât Kievul să mențină în funcțiune serviciile esențiale

COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Comisia Europeană sprijină în acest an 14 proiecte de reformă în România în vederea consolidării rezilienței și competitivității

U.E.19 hours ago

Șeful diplomației UE: Pregătim o misiune civilă în R. Moldova pentru a consolida capacitatea țării împotriva amenințărilor hibride

ROMÂNIA20 hours ago

Premierul Nicolae Ciucă: Traficul de persoane este un flagel global față de care Guvernul are toleranță zero. România susţine activ măsurile propuse de UE pentru combaterea acestui fenomen

COMISIA EUROPEANA21 hours ago

După România, Comisia Europeană lansează un proiect-pilot și cu Bulgaria pentru o mai bună protecție a frontierelor externe ale UE

NATO5 days ago

Războiul Rusiei în Ucraina, “semnal de alarmă” pentru industria de armament din Europa. MBDA, grupul care produce sistemul MAMBA amplasat de Franța în România, lansează un apel la cooperare europeană

ROMÂNIA6 days ago

Nicolae Ciucă, la semnarea proiectului privind gazoductul Tuzla-Podişor: Un pas decisiv, penultimul în seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră în perimetrul Neptun Deep

POLITICĂ6 days ago

Premierul Nicolae Ciucă: Este necesară elaborarea unui plan comun de acțiune în țările francofone contra dezinformărilor Rusiei

MAREA BRITANIE6 days ago

R. Moldova va primi un nou sprijin de 10 milioane de lire sterline pentru modernizare din partea Regatului Unit

ROMÂNIA6 days ago

”România, stat-far al Francofoniei”. Klaus Iohannis: Ne propunem să transformăm România într-un centru regional de formare în limba franceză a diplomaților și funcționarilor publici din țările francofone

Eugen Tomac6 days ago

Eugen Tomac a cerut Comisiei Europene să vină cu un plan concret pentru a sprijini R. Moldova în fața încercărilor de destabilizare din partea Rusiei

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI7 days ago

Rareș Bogdan le cere liderilor UE ”să decidă plata unor compensații” pentru fermierii români care ”au pierdut enorm după declanșarea invaziei ruse în Ucraina”

INTERNAȚIONAL1 week ago

AUKUS: De pe coasta Pacificului, liderii SUA, Regatului Unit și Australiei au lansat programul submarinelor cu propulsie nucleară pentru a garanta securitatea globală

U.E.2 weeks ago

Israelul vrea să accelereze ”livrările de gaz către Europa prin Italia”, anunță Benjamin Netanyahu după discuții cu Giorgia Meloni

Cristian Bușoi2 weeks ago

Cristian Bușoi prezintă contribuția comisiei pe care o prezidează în PE la măsurile adoptate de UE în domeniul energetic în contextul războiului rus din Ucraina: Lumea, așa cum o știam, s-a schimbat

Team2Share

Trending