Connect with us

ROMÂNIA

Exclusiv: Interviu cu dl Sorin Caian, președinte AMCOR, privind piața de consultanță în România și UE

Published

on

Calea Europeana a realizat în exclusivitate un interviu cu președintele AMCOR, dl Sorin Caian, căruia îi mulțumim pentru răspunsurile acordate. Temele abordate au fost problemele pieței de consultanță în management în România, soluțiile pentru acestea, dar și posibile evoluții la nivel internațional pe perioada crizei financiare.

Urmăriți mai jos interviul integral:

Calea Europeană: Începând din luna noiembrie a anului 2011, ştim că aţi devenit preşedintele Asociaţiei Consultanţilor în Management în România. Având în vedere că dvs. sunteţi direct implicat în mediul privat (în cadrul unui important prestator de servicii de consultanţă), care credeţi că sunt avantajele primare ale afilierii unei firme la o asociaţie profesională?

S.C.: Piaţa românească de consultanţă se află într-o etapă de consolidare iar în unele situaţii „reinventăm roata” prin eforturi destul de mari. Posibilitatea de a participa în cadrul unui forum de discuţii care vizează problematica profesiei, definirea şi aderarea la un cod etic al profesiei, precum şi oportunitatea unei voci comune a profesiei sunt elemente oferite de apartenenţa la o asociaţie profesională adecvată.

Deşi în viaţa de zi cu zi suntem competitori pe o piaţă din ce in ce mai dificilă, AMCOR ne oferă posibilitatea de a ne împărtăşi experienţele profesionale şi de a identifica acele căi şi mijloace care pot conduce la consolidarea pieţei şi într-un fel la educarea acesteia. Problema este cu atât mai acută cu cât ne referim la componenta publică a activităţilor de consultanţă.

Calea Europeană: Ştim că în ultimul trimestru al anului 2011, AMCOR a organizat o conferinţă care a încercat să identifice rolul consultantului în management pe piaţa de consultanţă din România. În acest context socio-profesional, ne puteţi spune care au fost concluziile acestei activităţi?

S.C.: Conferinţa a beneficiat de o participare generoasă atât din partea membrilor AMCOR cât şi a reprezentanţilor unor entităţi a căror activitate este legată de  domeniul consultanţei cum ar fi autorităţi de management, instituţii financiare, unităţi de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai mediului economic. Discuţiile purtate, într-un format ce a asigurat participarea activă şi de substanţă a celor prezenţi, au scos în evidenţă o serie de nemulţumiri ale părţilor implicate în activitatea de consultanţă.

Pe de o parte consultanţii au deplâns faptul că în anumite situaţii organizaţiile-client (cu accent pe cei publici dar şi pe cei privaţi de dimensiuni mici) privesc aceste servicii ca pe un „rău necesar”, în timp ce aceştia se plâng de lipsa de eficienţă sau chiar de inutilitatea activităţii de consultanţă precum şi de lipsa suportului concret pentru activitatea lor.

Depăşind aceste discuţii, inerente într-o astfel de dezbatere, participanţii au convenit asupra rolului benefic al unei consultanţe profesionale şi etice, insistându-se asupra beneficiilor şi eficienţei generate de către consultant prin activitatea sa precum şi a transferului de experienţă creator de sinergii şi generator de siguranţă în luarea deciziilor. În plus s-a convenit ca utilizarea adecvată a consultanţilor experimentaţi în implementarea diverselor proiecte, cum sunt cele legate de absorbţia fondurilor comunitare, subiect atât de discutat în aceste zile, reprezintă o garanţie a succesului.

Nu pot încheia acest subiect fără a sublinia, în cunoştinţă de cauză, consecinţele celor peste 20 de ani de consultanţă în management din România, de creştere semnificativă a experienţei, a pregătirii şi a performanţelor consultanţilor români, reflectate prin activitatea acestora atât în ţară cât şi în străinătate.

Este remarcabil câte „urme” ale consultanţilor români pot fi întâlnite în zone diverse ale lumii!

Calea Europeană: Care au fost  soluţiile  propuse la  problemele identificate pe piaţa de consultanţă în management din România?

S.C.: Desigur, pe durata conferinţei s-a discutat mult despre adaptarea serviciilor de consultanţă la nevoile în continuă schimbare ale organizaţiilor-client, despre mobilitate şi flexibilitatea consultanţilor, despre expertiza şi experienţa lor şi nu în ultimul rând despre adecvarea onorariilor şi performanţa în consultanţa în management. În principiu, răspunsul la nevoile de pe piaţa de consultanţă din România este dat pe de o parte de profesionalismul şi comportamentul etic al consultantului, iar din partea beneficiarilor de nivelul de „educaţie” al acestora.

Menţinerea cadrului concurenţial, împreună cu recunoaşterea valorii şi a performanţei sunt condiţii fără de care serviciile de consultanţă nu vor putea să îşi atingă obiectivele, iar beneficiarii nu vor avea nici pe departe efectele scontate.

Calea Europeană: După cum bine ştiţi, în ultimii trei ani, România şi implicit firmele care îşi deşfăsoară activitatea pe plan local au fost afectate de criza economică, în mod special pe plan financiar. În acest context economic, ce ne puteţi spune despre evoluţia şi oportunităţile actuale ale firmelor care activează în domeniul consultanţei în management?

S.C.: Este de subliniat faptul că manifestarea crizei a avut şi efectul unui „duş rece” asupra celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul domeniului consultanţei manageriale. Ceea ce părea că se dezvolta de la sine, într-un mediu în care „laptele si mierea” ajungeau pentru toată lumea, s-a trezit brusc în situaţia de a lupta pentru un număr de misiuni aflate într-o cădere liberă, uneori în condiţii de concurenţă alterată (dacă ar fi să ne gândim numai la unele preţuri extrem de scăzute practicate în procesul de achiziţii). Pe de altă parte, consultanţii au învăţat, uneori cu un cost extrem de ridicat, că pentru a avea succes, trebuie să poată dovedi foarte clar care sunt beneficiile clientului, cu bune şi cu rele.

Situaţia nu este nici pe departe încheiată, dar sunt convins că cei care vor menţine un standard profesional şi vor reuşi să prevadă noile nevoi ale consumatorilor vor reuşi să treacă cu bine prin criză şi chiar să iasă din ea întăriţi. Acesta pare să fie momentul diversificării în detrimentul specializării excesive, precum şi al reinventării serviciilor.

 

Calea Europeană: Am văzut în ultima perioadă în apariţiile AMCOR din presa on-line un accent pus asupra aplicării unor standarde internaţionale (ca de exemplu Standardul EN16114). Ce ne puteţi spune, strict referitor la domeniul consultanţei în management despre profesionalizarea domeniului?

S.C.: Standardul român Servicii de consultanţă în management a fost aprobat de directorul general al ASRO în data de 31 octombrie 2011 şi reproduce în totalitate standardul european EN 16114:2011, Management consultancy services publicat de CEN.
AMCOR, în calitate de asociaţie naţională a firmelor de consultanţă în management, a fost permanent consultată, prin intermediul ICMCI şi FEACO, pe parcursul procesului de elaborare a standardului.

Acest standard, fără a avea rolul de a reglementa profesia, prin esenţa sa una liberală, va constitui un pas important în promovarea profesiei, dând un etalon în măsurarea performaţei şi fiind, fără teama de a greşi, un instrument de promovare a profesiei de consultant în management. În plus, adoptarea standardului ar trebui să fie un semnal şi pentru utilizatorii de servicii de consultanţă în ceea ce priveşte aşteptările şi modul de evaluare a serviciilor ai căror beneficiari sunt.

Calea Europeană: Revenind la discuţiile şi concluziile din cadrul conferinţei Rolul consultantului în management, ce ne puteţi spune despre  tendinţa recentă a personalului calificat de a migra din sectorul public spre cel privat? Cum se poate împiedica această tendinţă?

S.C.: Nu cred că este vorba despre impiedicarea „migraţiei” forţei de muncă, ci despre retenţia personalului. Era de aşteptat ca o parte dintre cei ce lucrează în mod direct cu programele de asistenţă tehnică din partea autorităţilor publice să se reorienteze către partea cealaltă, a mesei, în mod special din motive materiale. Cererea de personal cu experienţă (chiar şi limitată) în domeniul public a crescut foarte mult şi automat furnizorii de servicii s-au orientat către resursele umane din cadrul sectorului public. Problema retenţiei este cu siguranţă a autorităţilor publice şi nu văd de ce acestea ar fi scutite de o problemă cu care mediul privat s-a confruntat din plin şi în faţa căreia a învăţat să găsească soluţii.

Aş mai menţiona că simpla trecere din zona publică în cea privată nu transformă un funcţionar public în consultant în management, deşi cunoştinţele profesionale pot să nu îi lipsească. Este nevoie de mai mult pentru a deveni consultant, fiind vorba despre o cultură profesională ce se construieşte şi se întreţine.

Calea Europeană:  Am observat că în ultima perioadă, firmele din domeniul consultanţei în management s-au axat pe conceperea şi implementarea proiectelor cu fonduri europene. Care ar fi  sugestia/sugestiile dvs.  pentru o mai bună utilizare a fondurilor publice?

S.C.: Acesta este un domeniu în care numărul specialiştilor a crescut foarte mult si nu cred că pot intra într-o discuţie amănunţită pe acest subiect fără a stârni opinii pro şi contra. Aş vrea să fac o mică observaţie însă pe care o consider fundamentală. De foarte multe ori proiectele sunt scrise ca să se ia puncte cât mai multe, uitându-se sau fiind foarte puţin atenţi la sustenabilitatea reală, performanţa economică şi utilitatea efectivă a acestora. Mă întreb, citind presa, cum pot să stea condiţiile de piaţă neschimbate timp de minimum doi ani pentru a aştepta aprobarea unei finanţări ce ar trebui să crească performanţa în nişte ipoteze complet schimbate.

O mai bună aplecare asupra acestei componente ar imbunătăţi atât absorbţia cât şi utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Calea Europeană:  Care sunt aşteptările pieţei de la consultantul în management şi cum răspunde acesta provocărilor reale, în contextul crizei?

S.C.: Piaţa românească, atât componenta publică cât şi cea privată, trece printr-un proces de maturizare, care va mai dura o perioadă. Cred că utilizatorii aşteaptă soluţii concrete, performanţă şi transfer de know how din partea consultanţilor. În plus inovaţia şi adaptabilitatea, de care au atâta nevoie în lupta cu încercările vremii, sunt aşteptări din partea consultantului. Acesta nu poate să răspundă corespunzător aşteptărilor fără o pregatire profesională solidă şi actualizată, fără o experienţă personală relevantă şi diversificată precum şi fără un comportament etic. În afară de acestea mai trebuie spus că utilizatorii serviciilor de consultanţă sunt tentaţi să plătească doar pentru performanţa dovedită, ceea ce face competiţia şi mai interesantă.

Personal mă aştept ca atât piaţa cât şi consultanţa în management să iasă întărite din această confruntare, câştigul cel mai important fiind creşterea profesionalismului (şi implicit recunoaşterea acestuia de către piaţă) precum şi îmbunătăţirea climatului concurenţial.

Calea Europeană: Care sunt principalele proiecte vizate pentru viitor pe care Asociaţia le va întreprinde?

S.C.: Printre obiectivele noastre strategice pentru perioada 2012-2013 se numără atragerea de noi membri,  atingerea numărului minim de 90 de firme care au ca domeniu de activitate consultanţa în management. Asociaţia trebuie să devină până la jumătatea anului 2013 (adică într-un orizont de 18 luni) reprezentativă la nivel naţional, prin creşterea numărului de membri de la 10% din totalul firmelor care desfăşoară activităţi de consultanţă şi training în management la 15% (atât firme mici cât şi mari jucători de pe piaţă).

Un al doilea proiect, prin care AMCOR vine să sprijine piaţa de consultanţă în management este elaborarea standardului ocupaţional pentru COR 244107-Consultant în management. Dorim ca pe parcursul acestui an, să demarăm procedurile pentru semnarea unui parteneriat cadrul cu Guvernul României şi cu Autorităţile de Management al cărui scop să fie construcţia unui cadru de colaborare eficient pentru a veni în sprijinul acestora cu know-how-ul necesar în elaborarea documentelor ce stau la baza absorbţiei fondurilor nerambursabile alocate ţării noastre. Pe partea de comunicare ne propunem să ne creştem numărul de parteneri media şi din mediul academic. În momentul de faţă avem un acord de colaborare cu programul de Master Managementul Proiectelor din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, sub coordonarea Facultăţii de Management şi a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. O campanie de promovare a titlului de Certified Management Consultant CMC atât în rândul membrilor AMCOR cât şi în rândul firmelor de consultanţă este preconizată că va fi lansată în acest an.

CMC este standardul de calitate în consultanţă recunoscut global în 47 de ţări, inclusiv cele mai mari pieţe: SUA, UK, Germania, China, Japonia, Australia dar şi în cea mai mare parte a ţărilor din UE, inclusiv în noile ţări membre. Mai exact, titlul de CMC este recunoscut în toate ţările a căror institute naţionale de consultanţă sunt membre ICMCI, International Council of Management Consultants Institutes.

Titlul de CMC reprezintă o garanţie a respectării celor mai înalte standarde de profesionalism şi etică în consultanţa în management.

AMCOR îşi propune în acelaşi timp să continue tradiţia, prin elaborarea şi publicarea Studiului “Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2011-2012”, Asociaţia Consultanţilor în Management din România fiind singura entitate care desfăşoară o cercetare de acest tip.

Pe plan intern, ne propunem să elaborăm un Ghid despre ce înseamnă să fii membru AMCOR şi să dezvoltăm un newsletter, cu frecvenţă trimestrială, adresat membrilor Asociaţiei. Iar pentru a fi mai aproape de jucătorii de pe piaţă, atât de actualii cât şi de potenţialii membri ai AMCOR din teritoriu, intenţionăm să organizăm Conferinţe regionale în principalele regiuni ale României. Un astfel de eveniment va fi organizat la Cluj-Napoca, pe data de 14 mai 2012.

CONSILIUL EUROPEAN

Klaus Iohannis a solicitat, în Consiliul European, aderarea “cât mai curând” a României la spațiul Schengen: Este un obiectiv strategic pentru întreaga UE

Published

on

© European Union 2021

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care a reiterat solicitarea României de a deveni cât mai curând stat membru al Spaţiului Schengen, argumentând că acest obiectiv este “unul strategic, nu numai pentru România, dar şi pentru întreaga Uniune”.

La finalul summitului încheiat cu concluzii privind COVID-19relațiile externecreșterea prețurilor la energiemigrație și agenda digitală a UE, Administrația Prezidențială a precizat într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că șeful statului a adresat mulțumiri statelor UE care au acordat sprijin României în lupta împotriva COVID-19 și a solicitat, între altele, includerea energiei nucleare și a gazelor naturale în actul delegat complementar privind regulile de finanţare sustenabilă pentru o economie prietenoasă cu mediul înconjurător.

Administraţia Prezidenţială arată că, în ceea ce priveşte pandemia de COVID-19, concluziile Consiliului European adoptate de liderii UE reflectă progresele semnificative înregistrate ca urmare a campaniilor de vaccinare, menţionând că în unele state membre situaţia rămâne preocupantă. Se evidenţiază, de asemenea, nevoia de intensificare a eforturilor pentru reducerea reticenţei faţă de vaccinare, inclusiv prin combaterea dezinformării, în special pe platformele social-media.

Concluziile Consiliului European subliniază şi importanţa continuării coordonării pentru facilitarea liberei circulaţii în interiorul şi din afara UE. În vederea consolidării rezilienţei Uniunii în faţa crizelor sanitare, Consiliul European a solicitat finalizarea negocierilor pachetului legislativ privind Uniunea Sănătăţii şi asigurarea unei implicări adecvate a statelor membre în guvernanţa Autorităţii europene pentru pregătire şi răspuns în caz de urgenţă sanitară (HERA).

Citiți și Klaus Iohannis: România a primit sprijin de la opt state europene. De ce trebuie să dăm ascultare la unii care vorbesc prostii și vă fac să nu vă vaccinați ca să ajungeți la spital și la terapie intensivă?

“Preşedintele Klaus Iohannis s-a referit la criza pe care o traversează România în ceea ce priveşte incidenţa crescută a cazurilor de COVID-19 şi a adresat mulţumiri statelor membre UE pentru sprijinul acordat României prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene”, indică Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, şeful statului a pledat pentru intensificarea eforturilor privind combaterea reticenţei legate de vaccinare şi a dezinformării, care reprezintă una dintre principalele cauze pentru rata scăzută de vaccinare anti-COVID.

Liderii europeni au discutat pe larg evoluţiile recente survenite pe fondul creşterii preţurilor la energie. Prin concluziile adoptate, Consiliul European invită statele membre să utilizeze urgent şi eficient măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a proteja, pe termen scurt, consumatorii cei mai vulnerabili şi pentru a sprijini companiile europene. De asemenea, Comisia Europeană şi Consiliul UE sunt invitate să ia în calcul şi măsuri pe termen mediu şi lung care să asigure energie la preţuri accesibile pentru consumatori şi companii, să crească rezilienţa sistemului energetic şi a pieţei interne a energiei, să asigure securitatea aprovizionării şi să sprijine tranziţia către neutralitate climatică. Consiliul European solicită Comisiei Europene să studieze funcţionarea pieţelor europene ale gazului, electricităţii şi carbonului şi să analizeze dacă anumite practici de tranzacţionare, inclusiv în legătură cu preţurile certificatelor de emisii de CO2, necesită măsuri de reglementare suplimentare. Subiectul va rămâne în atenţia Consiliului European, care va reveni asupra discuţiei la următoarea reuniune, din decembrie.

Citiți și Klaus Iohannis, poziție tranșantă la Bruxelles: România va dezvolta centralele pe energie nucleară și rețeaua de gaze naturale. Am insistat ca acestea să fie finanțabile prin bani europeni

Preşedintele Iohannis a menţionat preocuparea majoră faţă de creşterea preţurilor la energia electrică şi gaze, având în vedere impactul asupra cetăţenilor, întreprinderilor şi, în special, asupra consumatorilor vulnerabili.

Administraţia Prezidenţială menţionează că măsurile propuse de Comisia Europeană pentru gestionarea consecinţelor multiple generate de creşterea preţurilor la energie sunt un prim pas spre identificarea de soluţii.

Şeful statului s-a pronunţat pentru identificarea urgentă de soluţii eficiente pe termen scurt, direcţionate, în primul rând, către protejarea consumatorilor vulnerabili şi evitarea sărăciei energetice. El a pledat şi pentru o abordare responsabilă pe termen mediu şi lung, care să nu afecteze competitivitatea economiilor europene şi să ofere predictibilitate mediului de afaceri.

“Preşedintele României a evidenţiat importanţa utilizării tuturor resurselor energetice sustenabile ale Uniunii, în vederea reducerii dependenţei energetice actuale de furnizori terţi. Preşedintele Klaus Iohannis a insistat asupra faptului că securitatea energetică europeană depinde de utilizarea unui mix echilibrat de tehnologii şi surse energetice, care să includă gazul natural şi energia nucleară, direcţii care trebuie să orienteze politicile europene în privinţa taxonomiei”, arată sursa citată.

În acest context, şeful statului a solicitat Comisiei Europene publicarea, cât mai curând posibil, a Actului delegat complementar privind regulile de finanţare sustenabilă care să includă energia nucleară şi gazul natural.

Citiți și UE dă curs solicitărilor lui Klaus Iohannis de a include energia nucleară și gazele pe lista investițiilor “verzi”: Avem nevoie de o sursă stabilă, nucleară, și de gaze naturale

Discuţiile din Consiliul European au vizat şi obiectivul transformării digitale a Europei şi subiectul privind tendinţa în creştere a activităţilor cibernetice maliţioase, care au scopul de a submina valorile democratice şi securitatea societăţii europene. În acest sens, prin concluziile adoptate se reafirmă angajamentul UE pentru un spaţiu cibernetic deschis, liber, stabil şi sigur, statele lumii fiind încurajate să adere şi să contribuie la consolidarea acestor norme. Liderii europeni au subliniat, în context, importanţa dezvoltării cadrului european de gestionare şi răspuns la criminalitatea cibernetică şi a întăririi cooperării cu statele partenere, inclusiv în forurile internaţionale.

Pe agenda discuţiilor s-a aflat şi problematica conectivităţii digitale, fiind evocată dezvoltarea şi promovarea unui model european, bazat pe valorile UE, încredere, transparenţă şi responsabilitate, precum şi faptul că parteneriatele cu statele care împărtăşesc aceeaşi viziune au un rol central în avansarea intereselor şi valorilor Uniunii în plan global.

Discuţiile privind migraţia au fost centrate pe dimensiunea externă a acestui fenomen, fiind analizate progresele obţinute în linie cu concluziile Consiliului European în acest domeniu din luna iunie. În acest context, Consiliul European solicită Comisiei Europene să avanseze de urgenţă soluţii financiare pentru susţinerea acţiunilor pe toate rutele de migraţie. De asemenea, Consiliul European subliniază că nu va accepta nicio tentativă de instrumentalizare a migraţiei de către state terţe în scopuri politice şi condamnă toate atacurile hibride recente de la frontierele Uniunii, arătând că se va răspunde pe măsură. Se evidenţiază, totodată, că Uniunea rămâne hotărâtă să asigure controlul eficient al frontierelor sale externe. Consiliul European arată şi că trebuie consolidate eforturile de reducere a mişcărilor secundare, precum şi să se asigure un echilibru corect între responsabilitate şi solidaritate între statele membre.

Preşedintele României a reiterat solicitarea ţării noastre de a deveni cât mai curând membru al Spaţiului Schengen, acest obiectiv fiind unul strategic, nu numai pentru România, dar şi pentru întreaga Uniune. Preşedintele Klaus Iohannis a arătat că în cei peste 10 ani de când România ar fi trebuit să devină parte a spaţiului Schengen, ţara a acţionat de facto ca un stat membru Schengen, responsabil şi eficient“, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Pe palierul relaţiilor externe, în perspectiva Summitului UE-Asia (ASEM), Consiliul European a exprimat sprijinul pentru Strategia UE pentru cooperare în regiunea Indo-Pacifică, pronunţându-se pentru implementarea rapidă a acesteia. În ceea ce priveşte Summitul Parteneriatului Estic din luna decembrie, textul concluziilor Consiliului European menţionează că relaţiile cu această regiune rămân de importanţă strategică majoră.

Preşedintele Iohannis a arătat că Parteneriatul Estic rămâne una dintre politicile cheie ale UE în vecinătatea sa imediată, fiind de importanţă “majoră” definirea unei viziuni strategice pe termen lung.

“Preşedintele Klaus Iohannis a pledat pentru adoptarea unei declaraţii comune a Summitului UE – Parteneriatul Estic, care va avea loc în luna decembrie la Bruxelles, cu un nivel de ambiţie ridicat, concomitent cu aprofundarea cooperării cu statele partenere avansate, pe baza performanţelor acestora. Preşedintele României a subliniat necesitatea sprijinirii de către Uniunea Europeană, prin măsuri concrete, a celor trei ţări partenere din cadrul Parteneriatului Estic care doresc consolidarea relaţiei cu Uniunea”, a indicat Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului a arătat că România susţine o implicare mai activă a UE în sprijinirea eforturilor ţărilor din Parteneriatul Estic pentru a face faţă conflictelor prelungite şi pentru a combate ameninţările hibride în vederea consolidării rezilienţei acestora. El s-a pronunţat pentru dezvoltarea cooperării şi a dialogului pe probleme de securitate cu ţările Parteneriatului Estic.

În cadrul reuniunii, liderii europeni au avut şi o discuţie privind statul de drept în contextul evoluţiilor din Polonia şi o dezbatere strategică cu privire la viitorul politicii comerciale europene, fără a fi însă adoptate concluzii ale Consiliului European privind aceste subiecte. 

Continue Reading

POLITICĂ

Liderul PMP Cristian Diaconescu salută noul plan de apărare al NATO: Noi structuri aliate, de reacție rapidă, pentru securitatea României

Published

on

© Cristian Diaconescu/ Facebook

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, salută decizia NATO de a crea un plan general de apărare a Alianței Nord-Atlantice, în situații de criză și conflict.

Hotărârea miniștrilor de Apărare din cadrul NATO vine ca o măsură de prevenție în fața provocărilor lansate de noua geopolitică, trasată de conflictele hibrid, din ultima perioadă, mai ales la granița de Est a Europei, se arată într-o postare a formațiunii politice.

În acest context, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a subliniat, din nou că ”Marea Neagră are o importanță strategică pentru Alianța Nord-Atlantică.

Cristian Diaconescu a precizat că factorii de decizie din NATO au avut în vedere crearea unor structuri militare, care să reacționeze la locul potrivit, la momentul potrivit, ca răspuns la amenințarea sistemelor de rachete din Rusia.

Președintele PMP apreciază rolul implicării active a Pentagonului în construirea acestor capacități de apărare la granițele de Est ale NATO, care cuprind îmbunătățiri semificative ale apărării antiaeriene și antirachetă ale Alianței.

“Vizita șefului Pentagonului în România demonstrează întărirea relațiilor strategice cu SUA și NATO, care intră într-o nouă etapă de adâncire a interoperabilității militare în cadrul Alianței și care generează noi structuri de securitate la Marea Neagră”, conchide sursa citată.

Miniștrii apărării din cele 30 state membre ale NATO au aprobat joi un nou plan general de apărare a Alianței Nord-Atlantice în situații de criză și de conflict, a anunțat secretarul general Jens Stoltenberg după prima zi a reuniunii miniștrilor apărării aliați, care se desfășoară joi și vineri la Bruxelles. Întrebat, în context, despre turneul secretarului american al apărării în țările din regiunea Mării Negre, inclusiv în România, Stoltenberg a răspuns că “Marea Neagră are o importanță strategică pentru NATO”.

Această decizie, anunțată cu o zi în urmă, a fost luată “pentru a ne asigura că vom continua să avem forțele potrivite la locul potrivit, la momentul potrivit” și “pentru a ne proteja cei un miliard de oameni de orice amenințare”, a punctat el.

“Miniștrii au convenit, de asemenea, asupra obiectivelor de capacitate ale NATO. Acest lucru face parte din procesul de planificare a apărării NATO, iar aceste obiective contribuie la asigurarea faptului că dispunem de capacitățile necesare pentru o descurajare și o apărare credibile”, a precizat Stoltenberg.

Miniștrii apărării au analizat, de asemenea, progresele înregistrate în răspunsul alianței la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele de rachete ale Rusiei.

Potrivit Pentagonului, acest pachet include îmbunătățiri semnificative ale apărării antiaeriene și antirachetă a Alianței. De asemenea, prevede consolidarea capacităților convenționale cu avioane de generația a cincea, adaptarea exercițiilor și a serviciilor de informații, precum și îmbunătățirea pregătirii și eficienței descurajării nucleare.

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Reprezentanța Comisiei Europene în România și 20 de ambasade la București, declarație comună pentru combaterea violenței împotriva femeilor: Pandemia face această cauză și mai importantă

Published

on

© Comisia Europeană/Twitter

Este foarte important ca autoritățile să formuleze și să implementeze politici și strategii specifice pentru a proteja și ajuta supraviețuitoarele violenței de gen, subliniază 20 de misiuni diplomatice acreditate la București, printre care Ambasada SUA, Franței, Regatului Unit, dar și Reprezentanța Comisiei Europene în România într-un mesaj dat publicității în preambulul marcării Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

”Violența împotriva femeilor și fetelor există în toate țările și la toate nivelurile societății.  Fiecare stat are o responsabilitate fundamentală ce ține de drepturile omului să ofere protecție împotriva acestui tip de violență. Aceasta nu reprezintă o chestiune privată. În preajma Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, ce are loc pe data de 25 Noiembrie, în lumea întreagă se desfășoară numeroase inițiative pentru conștientizarea acestei probleme existente la nivel global”, este precizat în mesaj.

În acesta este specificat că ”în România se depun eforturi semnificative de către Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor (VIF), care cuprinde 25 de organizaţii ale societăţii civile implicate în promovarea drepturilor femeilor, protecţia supravieţuitoarelor violenţei de gen şi combaterea discriminării pe criterii de gen”.

Conform acestora, VIF îşi va concentra eforturile de ridicare a gradului de conştientizare asupra unei campanii online – #togetherforwomenssafety – în perioada premergătoare Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

Cu acest prilej, reprezentanții ambasadelor au anunțat că se alătură ”Rețelei VIF în condamnarea fermă a tuturor formelor de violență împotriva fetelor și femeilor”, această cauză devenind și mai importantă în contextul pandemiei.

”Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cere statelor semnatare să implementeze politici comprehensive și coordonate împotriva acestui tip de violență. Drepturile supraviețuitoarelor trebuie să se regăsească în centrul tuturor măsurilor. Activitatea societății civile trebuie să fie încurajată și susținută”, mai este subliniat în mesaj.

Implementarea Convenției de la Istanbul privind combaterea violenței împotriva femeilor reprezintă o etapă importantă pentru a ajunge la egalitate și pace, protejând drepturile a milioane de femei și fete, transmitea acum un an președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va prezenta în luna decembrie o propunere de combatere a violenței bazate pe gen, potrivit programului de lucru al instituției

Printre aceste drepturi se regăsește și egalitatea de șanse, evocată și de președintele Consiliului European, Charles Michel, care consideră că ”omenirea nu-și poate permite luxul de a se lipsi de jumătate din talentul umanității.” 

Într-un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană, Uniunea Europeană are un angajament de lungă durată în ceea ce privește egalitatea de gen, dar cu toate acestea, au fost luate prea puține măsuri pentru a integra egalitatea de gen, pentru a promova în mod sistematic și activ egalitatea de gen în elaborarea politicilor și în cheltuirea bugetului UE, informează un raport realizat de Curtea de Conturi Europeană

Comisia Europeană a acordat puțină atenție analizelor de gen ale politicilor și programelor UE și a utilizat foarte puțin datele și indicatorii defalcați pe sexe. De exemplu, auditorii au constatat că doar 4 din cele 58 de programe de cheltuieli pentru perioada 2014-2020 aveau obiective explicite legate de gen și doar 5 programe de cheltuieli aveau indicatori de gen.

Cu toate acestea, au constatat că, în domeniile în care cerințele legale au fost stabilite în detaliu, acest lucru a facilitat încorporarea egalității de gen în programe.

O sumă semnificativă din fondurile UE va fi cheltuită în cadrul instrumentului Next Generation EU (NGEU) și al noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, iar auditorii formulează o serie de recomandări specifice pentru a ajuta UE să își respecte angajamentul de a integra dimensiunea de gen.

De asemenea, aceștia au remarcat faptul că, deși noua Strategie privind egalitatea de gen 2020-2025 a intensificat angajamentul Comisiei în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, lipsesc în continuare condiții prealabile fundamentale și acțiuni specifice.

În cadrul fondului de redresare Next Generation EU, există un angajament de a lua în considerare egalitatea de gen în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență, cea mai mare parte a instrumentului. Planurile naționale de redresare și de reziliență vor trebui să explice modul în care se așteaptă ca măsurile propuse să contribuie la egalitatea de gen.

Cu toate acestea, auditorii subliniază faptul că lipsa unor indicatori comuni va îngreuna monitorizarea rezultatelor, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.

De altfel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că ”pandemia a scos la iveală fragilitatea societăților în ceea ce privește egalitatea și drepturile femeilor” și că misiunea UE este să promoveze o societate mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat la 5 martie 2020 Strategia UE privind egalitatea de gen care conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari.

Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații.

Ideea este ca toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Obiectivele-cheie ale acesteia sunt:

  • încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen;
  • eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă;
  • asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei;
  • eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile;
  • eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică.

Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice. 

Continue Reading

Facebook

Advertisement
NATO3 hours ago

Franța, către NATO și SUA: Nu vă fie teamă! Apărarea europeană nu este construită în opoziţie cu Alianța Nord-Atlantică

NATO4 hours ago

Joe Biden și Emmanuel Macron au discutat despre “consolidarea Europei apărării în complementaritate cu NATO”

CONSILIUL EUROPEAN5 hours ago

Emmanuel Macron își ia rămas bun de la Angela Merkel rememorând data adoptării planului de redresare a UE: Va mărturisi pentru totdeauna angajamentul tău pentru Europa noastră

CONSILIUL EUROPEAN5 hours ago

Angela Merkel, pentru ultima oară la un summit UE: Părăsesc Uniunea Europeană într-o situație care mă îngrijorează. Trebuie să ieşim din această spirală a confruntării

CONSILIUL EUROPEAN10 hours ago

Klaus Iohannis a solicitat, în Consiliul European, aderarea “cât mai curând” a României la spațiul Schengen: Este un obiectiv strategic pentru întreaga UE

CONSILIUL EUROPEAN10 hours ago

UE dă curs solicitărilor lui Klaus Iohannis de a include energia nucleară și gazele pe lista investițiilor “verzi”: Avem nevoie de o sursă stabilă, nucleară, și de gaze naturale

CONSILIUL EUROPEAN11 hours ago

Polonia, luată în colimator la summitul UE de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen: “Nicio țară europeană nu se poate considera europeană dacă judecătorii nu sunt independenți”

CONSILIUL EUROPEAN11 hours ago

Consiliul European reiterează obiectivul transformării digitale a Europei ca instrument pentru stimularea creșterii economice

CONSILIUL EUROPEAN11 hours ago

Consiliul European propune opt planuri de acțiune privind migrația pentru a reduce presiunea asupra frontierelor europene

CONSILIUL EUROPEAN12 hours ago

Angela Merkel, ovaționată și comparată cu un “monument” la ultimul ei Consiliu European: “Fără Angela, summiturile vor fi ca Roma fără Vatican sau Parisul fără Turnul Eiffel”

NATO16 hours ago

NATO: România, între cele 17 aliate fondatoare ale primului fond de inovare din istoria Alianței Nord-Atlantice

CONSILIUL EUROPEAN17 hours ago

Klaus Iohannis, poziție tranșantă la Bruxelles: România va dezvolta centralele pe energie nucleară și rețeaua de gaze naturale. Am insistat ca acestea să fie finanțabile prin bani europeni

POLITICĂ2 days ago

Klaus Iohannis îl desemnează pe ministrul apărării Nicolae Ciucă drept candidat la funcția de prim-ministru

Marian-Jean Marinescu2 days ago

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu speră ca ”viitorul apropiat să ne arate că Dunărea va contribui la Green Deal și la dezvoltarea economică a tuturor” statelor străbătute de acest fluviu

Cristian Bușoi2 days ago

Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru industrie și energie din PE, atrage atenția Comisiei Europene: Companiile din România și din întrega UE au nevoie de sprijin pentru captarea metanului

Cristian Bușoi2 days ago

Eurodeputatul Cristian Bușoi, intervenție în Parlamentul European: COP26, un moment în care să arătăm că ”Green Deal nu este doar o strategie de mediu, ci și o strategie trigger pentru o UE modernă”

Cristian Bușoi3 days ago

Criza energetică: Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru energie, cere din Parlamentul European adoptarea, cât mai repede, a ”taxonomiei pentru gazele naturale și energia nucleară”

NATO3 days ago

Klaus Iohannis l-a primit pe șeful Pentagonului: SUA sunt hotărâte să își mențină angajamentul ferm în regiunea Mării Negre și salută contribuţia majoră a României în cadrul NATO

COMISIA EUROPEANA3 days ago

Ursula von der Leyen: UE va veni la COP26 cu cel mai înalt nivel de ambiție privind accelerarea tranziției climatice. O facem pentru toate generațiile viitoare!

COMISIA EUROPEANA3 days ago

Criza energetică: Ursula von der Leyen anunță că va prezenta la începutul lui 2022 o strategie pentru dialog internațional privind domeniul energiei: UE trebuie să-și diversifice furnizorii

Team2Share

Trending