Studiu. Una din cinci persoane din populația activă a României pleacă pe termen lung în străinătate

În prezent în afara României se află 2.578.540 de persoane, acestea fiind plecate pentru o perioadă mai mare de 1 an. Numărul lor a crescut constant, îndeosebi odată cu aderarea României la UE, conform unui infografic al Monitorului Social.

Sursă: Monitorul Social

După domiciliu, România are 22.222.894 de cetățeni, iar după rezidență 19.644.350 în 2017.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât o cincime din populația activă este plecată în afara granițelor țării. La această categorie sunt incluse persoanele cu vârte între 25-39 de ani.

Diferența dintre emigrarea pe lungă durată la nivel rural și urban este de aproxiamtiv 10% deoarece 15,9% aleg să plece din mediul urban, pe când din mediul rural 6,1% iau această decizie pe termen lung. Conform studiului, persoanele din mediul rural lucrează mai degrabă sezonier, pe contracte cu perioadă limitată.

Monitorul Social, proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, a lansat un nou infografic despre dimensiunile şi structura emigraţiei de lungă durată (peste un an) din România.

Emigraţia de lungă durată este măsurată ca diferență între populația cu domiciliul si cea cu reședința în România. Mai mult de 2,5 milioane din cetățenii români cu domiciliul permanent în România sunt plecați din țară pentru mai mult de un an. Numărul lor a crescut constant, îndeosebi după 2007.

Dacă la nivel național fenomenul reprezintă “numai” 12% din populație, la grupele de vârstă 25-39 de ani (perioada cea mai activă, atât din punctul de vedere al forței de muncă, cât și al fertilității) incidența este dubla: unul din cinci cetățeni de această vârstă este plecat din țară pentru mai mult de un an.

Regiunile din care se pleacă cel mai mult sunt Nord-Est  (Moldova) și Sud-Est (Oltenia). Fenomenul este caracteristic localităților urbane (probabil, în rural predomină migrația sezonieră).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.