Teste de rezistență la centralele nucleare ale UE: evaluări obligatorii la fiecare șase ani

EU FlagSiguranța producției de energie nucleară este vitală pentru toți europenii. Dispozițiile stricte de siguranță contribuie la garantarea faptului că în Europa nu vor avea loc accidente de tipul celui de la Fukushima. Acestea garantează, de asemenea, cel mai eficient răspuns în cazul în care o situație de urgență nucleară s-ar produce totuși. Prin această propunere, care modifică directiva privind siguranța nucleară din 2009, Comisia Europeană stabilește, în întreaga UE, obiective de siguranță pentru a reduce semnificativ riscurile și pentru a proteja cetățenii și mediul. Prin introducerea unui sistem european de evaluări inter pares periodice, creșterea transparenței în ceea ce privește aspecte legate de siguranța nucleară și consolidarea competențelor autorităților naționale de reglementare, directiva vizează o îmbunătățire continuă a siguranței nucleare în UE.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „Este de competența statelor membre să decidă dacă doresc să producă energie nucleară sau nu. La momentul actual, există 132 de reactoare nucleare în funcțiune în Europa. Sarcina noastră, în cadrul Comisiei, este de a garanta că siguranța reprezintă cea mai mare prioritate în fiecare dintre acestea.”

Noua directivă prevede:

  • Un obiectiv de siguranță: Statele membre se asigură că, în cazul unui accident, emisiile radioactive în mediu sunt practic inexistente.
  • Teste de rezistență la centralele nucleare ale UE la fiecare șase ani: Statele membre vor aproba de comun acord temele specifice și metodologia comună a evaluărilor efectuate de echipe multinaționale. Statele membre sunt responsabile, de asemenea, de punerea în aplicare a recomandărilor. În cazul unor întârzieri sau în cazul în care recomandările nu sunt aplicate, Comisia Europeană poate organiza o misiune de verificare în statul membru.
  • Evaluări naționale: Fiecare centrală nucleară face obiectul unei evaluări periodice a siguranței cel puțin o dată la 10 ani și al unei evaluări specifice, în cazul unei posibile prelungirii a duratei sale de viață
  • Centrale nucleare noi: Toate centralele nucleare noi sunt concepute într-un mod care să garanteze că, în cazul în care zona activă a reactorului este avariată, acest lucru nu va avea consecințe în afara centralei;
  • Măsuri de pregătire și intervenție la fața locului pentru situații de urgență: Fiecare centrală nucleară trebuie să aibă un centru de asistență pentru situații de criză care este protejat împotriva radioactivității și a cutremurelor sau inundațiilor și să pună în aplicare orientări stricte privind gestionarea accidentelor.

Detalii AICI.

Sursa: ec.europa.eu
Foto: freefoto.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.