Connect with us

CONSILIUL EUROPEAN

Ultimul Consiliu European al anului: Crearea unei forțe frontaliere UE, înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, negocierea TTIP, noi discuții privind Brexit și finalizarea pieței interne

Published

on

În cadrul reuniunii din decembrie, liderii UE s-au axat pe tema migrației, combaterea terorismului, raportul celor cinci președinți privind uniunea economică și monetară, finalizarea pieței unice și planurile Regatului Unit cu privire la organizarea unui referendum. De asemenea, aceștia au adoptat concluzii privind Siria, anunță un comunicat oficial transmis CaleaEuropeana.ro.

consiliul european 17 18 decembrie

Criza migrației: Liderii statelor membre au agreat înființarea unei forțe frontaliere în Uniunea Europeană

Liderii statelor Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles în cadrul Consiliului European de iarnă, s-au pronunțat pentru crearea rapidă a unei forțe frontaliere a UE, în vederea ținerii mai eficiente sub control a fenomenului migrației.

Până la jumătatea anului viitor, statele membre ar urma să stabilească detaliile noii forțe, a cărei creare a fost propusă de Comisia Europeană anterior în cursul acestui an.

La finalul primei zile a summitului UE, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că, în pofida strategiei decise de liderii statelor membre în ultimele luni pentru a limita fluxul de migranți către Europa, încă există un deficit în privința implementării măsurilor adoptate.

Totodată, Consiliul European și-a propus să remedieze deficiențele de funcționare a punctelor de acces (hotspots), inclusiv prin asigurarea capacității de primire necesare pentru atingerea obiectivelor lor; să convină fără întârziere asupra unui calendar precis pentru ca noi puncte de acces (hotspots) să devină operaționale; să se asigure că Frontex și EASO dispun de expertiza și de echipamentele necesare.

Consiliul ar trebui să își continue lucrările vizând mecanismul de transfer în caz de criză, acordând atenția cuvenită experiențelor acumulate, și să își stabilească rapid poziția cu privire la lista țărilor de origine sigure. Liderii statelor membre au  invitat Consiliul să analizeze rapid situația cu privire la Afganistan și propunerile Comisiei din 15 decembrie privind paza europeană de frontieră și de coastă, Codul frontierelor Schengen, un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat, precum și privind documentele de călătorie pentru returnări.

Consiliul ar trebui să își adopte poziția privind paza europeană de frontieră și de coastă în cursul mandatului președinției neerlandeze. Comisia va prezenta fără întârziere evaluarea sistemului Dublin; până atunci, normele existente trebuie puse în aplicare. De asemenea, aceasta va prezenta în curând o propunere revizuită privind frontierele inteligente.

Nu în ultimul rând, Președinția, Comisia și Înaltul Reprezentant vor prezenta un raport privind progresele înregistrate înaintea reuniunii Consiliului European din februarie.

Combaterea terorismului: Liderii UE au decis înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex

Potrivit Consiliului European, atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015 nu au făcut decât să ne întărească hotărârea de a continua combaterea neabătută a terorismului și de a exploata pe deplin toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cooperarea strânsă cu parteneri-cheie, precum Statele Unite. Măsurile prevăzute în declarația șefilor de stat sau de guvern din 12 februarie 2015, inclusiv cele detaliate în concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2015, trebuie puse în aplicare de urgență. Consiliul European va monitoriza periodic situația.

Șefii de stat și de guvern consideră că este esențială consolidarea schimbului de informații relevante, în special în ceea ce privește:

a) asigurarea introducerii sistematice de date privind luptătorii teroriști străini în Sistemul de informații Schengen II;

b) asigurarea schimbului sistematic de informații cu privire la cazierele judiciare ale persoanelor asociate cu terorismul (și cu criminalitatea organizată și gravă) și extinderea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) astfel încât acesta să acopere și resortisanții țărilor terțe;

c) asigurarea interoperabilității bazelor de date relevante sub aspectul verificărilor de securitate;

d) îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile statelor membre implicate în combaterea terorismului, sprijinirea activității noului Centru european de combatere a terorismului din cadrul Europol

e) înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex la bazele de date relevante.

Nu în ultimul rând, acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la propunerea de directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave deschide calea către adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acesteia, ceea ce va reprezenta un pas esențial în combaterea terorismului. Consiliul European reamintește angajamentul tuturor statelor membre de a folosi PNR în cazul zborurilor din interiorul UE, precum și în cazul operatorilor care nu sunt transportatori aerieni, precum agențiile de voiaj și operatorii de turism.

Liderii au însărcinat Consiliul să examineze rapid propunerile Comisiei referitoare la combaterea terorismului și la armele de foc, în special cele vizând armele semiautomate de mare putere. Statele membre ar trebui să pună în aplicare integral Regulamentul privind precursorii de explozivi. Totodată, Consiliul și Comisia vor lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile identificate de Consiliul din 20 noiembrie; în special în privința înghețării activelor și a altor măsuri restrictive, ar trebui acordată prioritate consolidării și, dacă este cazul, extinderii măsurilor existente pentru a contracara activitățile legate de ISIL/ Daʼesh pe întreg teritoriul UE.

UE își va intensifica rapid cooperarea în domeniul combaterii terorismului cu partenerii din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Turcia și Balcanii de Vest. 

Uniunea Economică și Monetară: Consiliul European susține reprezentarea externă a zonei euro

Ca urmare a raportului celor cinci președinți privind finalizarea uniunii economice și monetare solicitat de Consiliul European din decembrie 2014, Consiliul European își confirmă angajamentul de a depune eforturi în vederea finalizării uniunii economice și monetare, cu respectarea deplină a pieței interne și într-o manieră deschisă și transparentă.

Potrivit liderilor statelor membre, lucrările ar trebui să avanseze rapid în ceea ce privește: o guvernanță economică și fiscală mai eficace, pentru a impulsiona competitivitatea, convergența și sustenabilitatea; reprezentarea externă a zonei euro, pentru a reflecta cu mai mare fidelitate ponderea acesteia în economia mondială; uniunea bancară, pentru a îmbunătăți stabilitatea financiară în zona euro. 

Statele membre din zona euro au discutat în prealabil luna trecută posibilitatea ca zona euro să dețină un loc comun în cadrul Fondului Monetar Internațional.

Piața internă: creștere economică, competitivitate, piața digitală și încheierea TTIP

Piața internă este principalul vector de creștere economică și de creare de locuri de muncă al Europei, reprezentând o soluție pentru investiții și pentru sporirea competitivității europene. Pentru a profita de toate avantajele pe care le oferă, este esențial ca legislația aferentă să fie transparentă, simplă și să se bazeze pe cele mai eficiente instrumente, precum armonizarea și recunoașterea reciprocă. Aceasta ar trebui, de asemenea, să fie pusă în aplicare în mod eficace și pe deplin și să fie respectată în practică, cu adaptarea sa simultană la noile provocări și minimizarea sarcinilor ce revin actorilor economici.

Consiliul European a solicitat punerea în aplicare a foii de parcurs vizând îndeplinirea angajamentelor Strategiei privind piața unică, pentru a asigura instaurarea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile a bunurilor și serviciilor în toate domeniile-cheie. Totodată, liderii statelor membre au cerut instituțiilor UE să accelereze punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, atât în interesul consumatorilor, cât și în cel al sectorului de afaceri.

Parlamentul și Consiliul trebuie să ajungă la un acord rapid privind acțiunile inițiale, inclusiv în ceea ce privește securitizarea, mai spun șefii de stat și de guvern.

Consiliul European a subliniat și importanța pe care o acordă încheierii cu succes a negocierilor privind TTIP. Acesta îndeamnă toate părțile să își intensifice eforturile în vederea încheierii unui acord ambițios, cuprinzător și reciproc avantajos cât mai curând posibil în vederea exploatării întregului potențial al economiei transatlantice.

Uniunea energetică și schimbările climatice: investiții, eficiență energetică și surse regenerabile

În ceea ce privește rezultatul istoric de la Paris, unde comunitatea internațională a adoptat, în premieră mondială, un acord global și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, cu scopul de a menține încălzirea globală mult sub 2° C și de a continua eforturile de a o limita la 1,5° C, Consiliul European a cerut Comisiei și Consiliului să evalueze rezultatele COP 21 până în martie 2016, în special în perspectiva cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030.

Liderii au reiterat necesitatea punerii în aplicare deplină a legislației privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea oportunităților în materie de investiții, pentru a îndeplini obiectivul 2020; elaborarea unei strategii integrate vizând cercetarea, inovarea și competitivitatea; și să respecte pe deplin cel de al treilea pachet privind energia și alte acte legislative aplicabile ale UE, precum și obiectivele uniunii energetice.

BREXIT: noi discuții la Consiliul European din februarie 2016

Consiliul European a purtat un schimb de opinii politic pe tema planurilor Regatului Unit referitoare la organizarea unui referendum (cu privire la rămânerea sau la ieșirea din UE). În urma dezbaterii substanțiale și constructive de astăzi, membrii Consiliului European au convenit să coopereze îndeaproape pentru a identifica, cu ocazia reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016, soluții reciproc satisfăcătoare în toate cele patru domenii.

Relații externe: UE, ferm angajată în cadrul negocierilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al eforturilor coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh

Consiliul European susține pe deplin eforturile Grupului internațional de sprijin pentru Siria, care urmăresc stoparea conflictului din Siria prin intermediul unui proces politic conform cu Comunicatul de la Geneva din 2012, precum și eforturile depuse de coaliția globală în vederea înfrângerii amenințării reprezentate de ISIL/Daʼesh la nivel regional și mondial. În Siria nu poate exista o pace durabilă sub actualul regim.

UE se angajează să își continue implicarea activă în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh.

Consiliul European așteaptă cu interes Conferința privind Siria care urmează să fie organizată în comun de Germania, Norvegia, Kuweit, Regatul Unit și ONU la 4 februarie 2016, mai precizează concluziile reuniunii.

La 17-18 decembrie a avut loc ultimul Consiliu European al anului, perioadă în care liderii statelor membre s-au întâlnit atât în sesiunile programate, cât și în sesiuni extraordinare ca urmare a crizei financiare din Grecia, a crizei migrației și a celei generate de pericolul terorist.

.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul reasigurării strategice a NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community în cadrul World Economic Forum și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute.

Continue Reading
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Donald Tusk respinge orice proiect energetic ruso-german: North Stream II nu contribuie la reducerea dependenței energetice | caleaeuropeana.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

#RO2019EU

Brexit: De la München, președintele Klaus Iohannis avertizează că ”ceasul ticăie” și că 29 martie este data limită

Published

on

© Administrația Prezidențială

Corespondență de la München

Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat convingerea că viitoarea relație între Uniunea Europeană și Marea Britanie va fi una bună, însă a avertizat că lucrurile au devenit mai complicate decât UE s-ar fi așteptat în privința Brexit-ului și a unei retrageri ordonate a Regatului Unit din marea familie europeană.

Lucrurile au devenit mai complicate decât ne așteptam. (…) Nimeni nu are un răspuns acum cum se va produce ieșirea Marii Britanii din UE, dar toți am prefera o retragere ordonată, o aprobare a Acordului, care este cel mai bun Acord posibil (…) Aceste chestiuni vor fi clarificate în următoarele săptămâni pentru că ceasul ticăie – 29 martie este data limită – și trebuie să avem un răspuns până atunci”, a afirmat Iohannis, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la Conferința de Securitate de la München, unde a participat sâmbătă în calitate de reprezentant al președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

”Dacă vom avea o retragere ordonată sau fără un acord vom vedea, dar relațiile viitoare sunt extrem de importante pentru noi toți și aici toți suntem de acord că vom avea relații bune în viitor cu Marea Britanie”, a mai completat președintele.

Șeful statului a participat, alături de președintele Egiptului și cancelarul Germaniei, la sesiunea de deschidere a celei de-a doua zi a Conferinței, în calitate de reprezentant al președinției române a Consiliului Uniunii Europene, transmițând că adaptarea Europei la noile realități își găsește răspunsul în coeziune.

Președintele Klaus Iohannis ia parte la cea de-a 55-a ediție a prestigiosului forum care a debutat vineri sub semnul unor schimbări epocale care ar putea culmina cu sfârșitul ordinii internaționale liberale și la care iau parte peste 100 de șefi de stat și de guvern, miniștri de Externe și miniștri ai Apărării și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Regruparea pieselor pe arena internațională și debutul unei noi competiții strategice globale având în avangardă SUA, China și Rusia, iar în plan secund democrațiile liberale precum Franța, Germania, Marea Britanie sau Japonia, sunt elementele rezonante care reies din raportul anual al Conferinței de Securitate de la Münchenun raport ce portretizează lumea într-un ”mare puzzle” și influențate de dilema ”cine va aduna piesele” în urma unei reașezări impredictibile a scenei internaționale.

Puteți urmări corespondența specială CaleaEuropeană.ro aici.

Continue Reading

#RO2019EU

Ministrul Eugen Teodorovici va prezida a doua reuniune a Consiliului UE pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)

Published

on

Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, participă luni, 11 februarie, la Bruxelles, la reuniunea Eurogrup în format extins, unde va fi discutată propunerea privind instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate.

Mâine, 12 februarie Eugen Teodorovici prezidează a doua reuniune a Consiliului UE pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), potrivit comunicatului oficial, remis Calea Europeană. Pe agendă figurează adoptarea propunerii de compromis a Președinției române a Consiliului pe Pachetul privind Sistemul European de Supraveghere Financiară (ESFS) și a concluziilor Raportului privind Sustenabilitatea Fiscală, descărcarea de gestiune bugetară pentru execuția aferentă anului 2017 și orientările privind construcția bugetului UE din 2020.

De asemenea, Comisia Europeană va prezenta comunicarea „Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE”. Documentul propune o foaie de parcurs pentru o tranziție progresivă de la unanimitate la sistemul de vot cu majoritate calificată în anumite domenii ale politicii fiscale a UE.

Propunerea va fi și principala temă a discuției bilaterale pe care ministrul Teodorovici o va avea luni, 11 februarie, cu domnul Pierre MOSCOVICI, comisar european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Reamintim că, în data de  22 ianuarie, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezidat prima reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare (Ecofin) din programul Președinției României la Consiliul UE , unde a prezentat totodată prioritățile României din acest domeniu, acestea fiind:

InvestEU, Semestrul european, Supravegherea financiară, Summitul euro din decembrie: miniștrii vor discuta despre măsurile luate ca urmare a acestei reuniuni, Consolidarea Uniunii Economice și Monetare și a Uniunii Bancare și dezvoltarea în continuare a Uniunii Piețelor de Capital  Impozitare corectă și efectivă, Asigurarea coordonării politicilor economice la nivel european, în vederea îmbunătățirii performanțelor și a consolidării rezistenței economiilor:

Citiți și:

Ministrul Eugen Teodorovici înainte de Consiliul ECOFIN: ,,Invest EU este un dosar la care România își va aduce cu siguranță contribuția”

Continue Reading

#RO2019EU

Donald Tusk despre statul de drept din România după întâlnirea cu Viorica Dăncilă : Continui să cred că este responsabilitatea judecătorilor și nu a politicienilor să decidă cine este vinovat și cine nu

Published

on

Preșesintele Consiliului European, Donald Tusk a abordat problema statului de drept din România  în cadrul discuțiilor de astăzi cu premierul Viorica Dăncilă și a subliniat că ,,este responsabilitatea judecătorilor și nu a politicienilor să decidă cine este vinovat și cine nu.”

Potrivit comunicatului oficial, agenda discuțiilor celor doi oficiali a cuprins subiecte de actualitate ale agendei europene. Prim-ministrul României a apreciat implicarea activă a președintelui Consiliului European în dezbaterile privind viitorul Europei și angajamentul său pentru consolidarea proiectului european și conturarea viitoarei agende strategice a Uniunii. Demnitarul român a reiterat sprijinul României pentru o Europă puternică și unitară în toate dimensiunile sale – politică, economică și socială – fără diviziuni între membrii săi.

A fost evidențiat faptul că motto-ul Preşedintiei la Consiliul UE – „Coeziunea – o valoare comună europeană”, reflectă pe deplin această prioritate, care trebuie să ghideze deopotrivă acțiunea statelor membre şi a instituțiilor europene.

Unitatea la nivel european este mesajul pe care trebuie să îl transmită Summit-ului informal de la Sibiu, ce va avea loc la 9 mai 2019, a menționat Donald Tusk.

În context, premierul român a reiterat sprijinul Guvernului României pentru organizarea în cele mai bune condiții a Summit-ului de la Sibiu, pentru care e asigurată și alocarea bugetară.

În ceea ce privește procesul Brexit, premierul român a precizat că Președinția României la Consiliul UE va urmări în mod special continuarea respectării drepturilor cetățenilor după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

În contextul discuțiilor privind acțiunea UE în vecinătatea estică, demnitarul român a reafirmat sprijinul pentru menținerea unei implicări consistente a Uniunii în raport cu partenerii săi care au exprimat opțiunea dezvoltării în continuare a relațiilor cu UE.

De asemena, Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a apreciat eforturile României în avansarea agendei europene și a asigurat România și Consiliul UE de sprijinul Consiliului European pentru obiectivele Președinției române vizând consolidarea Uniunii Europene de o manieră incluzivă, generatoare de rezultate concrete pentru cetățeni.

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Advertisement

Trending