Connect with us

CONSILIUL EUROPEAN

Ultimul Consiliu European al anului: Crearea unei forțe frontaliere UE, înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, negocierea TTIP, noi discuții privind Brexit și finalizarea pieței interne

Published

on

În cadrul reuniunii din decembrie, liderii UE s-au axat pe tema migrației, combaterea terorismului, raportul celor cinci președinți privind uniunea economică și monetară, finalizarea pieței unice și planurile Regatului Unit cu privire la organizarea unui referendum. De asemenea, aceștia au adoptat concluzii privind Siria, anunță un comunicat oficial transmis CaleaEuropeana.ro.

consiliul european 17 18 decembrie

Criza migrației: Liderii statelor membre au agreat înființarea unei forțe frontaliere în Uniunea Europeană

Liderii statelor Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles în cadrul Consiliului European de iarnă, s-au pronunțat pentru crearea rapidă a unei forțe frontaliere a UE, în vederea ținerii mai eficiente sub control a fenomenului migrației.

Până la jumătatea anului viitor, statele membre ar urma să stabilească detaliile noii forțe, a cărei creare a fost propusă de Comisia Europeană anterior în cursul acestui an.

La finalul primei zile a summitului UE, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că, în pofida strategiei decise de liderii statelor membre în ultimele luni pentru a limita fluxul de migranți către Europa, încă există un deficit în privința implementării măsurilor adoptate.

Totodată, Consiliul European și-a propus să remedieze deficiențele de funcționare a punctelor de acces (hotspots), inclusiv prin asigurarea capacității de primire necesare pentru atingerea obiectivelor lor; să convină fără întârziere asupra unui calendar precis pentru ca noi puncte de acces (hotspots) să devină operaționale; să se asigure că Frontex și EASO dispun de expertiza și de echipamentele necesare.

Consiliul ar trebui să își continue lucrările vizând mecanismul de transfer în caz de criză, acordând atenția cuvenită experiențelor acumulate, și să își stabilească rapid poziția cu privire la lista țărilor de origine sigure. Liderii statelor membre au  invitat Consiliul să analizeze rapid situația cu privire la Afganistan și propunerile Comisiei din 15 decembrie privind paza europeană de frontieră și de coastă, Codul frontierelor Schengen, un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat, precum și privind documentele de călătorie pentru returnări.

Consiliul ar trebui să își adopte poziția privind paza europeană de frontieră și de coastă în cursul mandatului președinției neerlandeze. Comisia va prezenta fără întârziere evaluarea sistemului Dublin; până atunci, normele existente trebuie puse în aplicare. De asemenea, aceasta va prezenta în curând o propunere revizuită privind frontierele inteligente.

Nu în ultimul rând, Președinția, Comisia și Înaltul Reprezentant vor prezenta un raport privind progresele înregistrate înaintea reuniunii Consiliului European din februarie.

Combaterea terorismului: Liderii UE au decis înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex

Potrivit Consiliului European, atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015 nu au făcut decât să ne întărească hotărârea de a continua combaterea neabătută a terorismului și de a exploata pe deplin toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cooperarea strânsă cu parteneri-cheie, precum Statele Unite. Măsurile prevăzute în declarația șefilor de stat sau de guvern din 12 februarie 2015, inclusiv cele detaliate în concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2015, trebuie puse în aplicare de urgență. Consiliul European va monitoriza periodic situația.

Șefii de stat și de guvern consideră că este esențială consolidarea schimbului de informații relevante, în special în ceea ce privește:

a) asigurarea introducerii sistematice de date privind luptătorii teroriști străini în Sistemul de informații Schengen II;

b) asigurarea schimbului sistematic de informații cu privire la cazierele judiciare ale persoanelor asociate cu terorismul (și cu criminalitatea organizată și gravă) și extinderea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) astfel încât acesta să acopere și resortisanții țărilor terțe;

c) asigurarea interoperabilității bazelor de date relevante sub aspectul verificărilor de securitate;

d) îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile statelor membre implicate în combaterea terorismului, sprijinirea activității noului Centru european de combatere a terorismului din cadrul Europol

e) înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex la bazele de date relevante.

Nu în ultimul rând, acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la propunerea de directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave deschide calea către adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acesteia, ceea ce va reprezenta un pas esențial în combaterea terorismului. Consiliul European reamintește angajamentul tuturor statelor membre de a folosi PNR în cazul zborurilor din interiorul UE, precum și în cazul operatorilor care nu sunt transportatori aerieni, precum agențiile de voiaj și operatorii de turism.

Liderii au însărcinat Consiliul să examineze rapid propunerile Comisiei referitoare la combaterea terorismului și la armele de foc, în special cele vizând armele semiautomate de mare putere. Statele membre ar trebui să pună în aplicare integral Regulamentul privind precursorii de explozivi. Totodată, Consiliul și Comisia vor lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile identificate de Consiliul din 20 noiembrie; în special în privința înghețării activelor și a altor măsuri restrictive, ar trebui acordată prioritate consolidării și, dacă este cazul, extinderii măsurilor existente pentru a contracara activitățile legate de ISIL/ Daʼesh pe întreg teritoriul UE.

UE își va intensifica rapid cooperarea în domeniul combaterii terorismului cu partenerii din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Turcia și Balcanii de Vest. 

Uniunea Economică și Monetară: Consiliul European susține reprezentarea externă a zonei euro

Ca urmare a raportului celor cinci președinți privind finalizarea uniunii economice și monetare solicitat de Consiliul European din decembrie 2014, Consiliul European își confirmă angajamentul de a depune eforturi în vederea finalizării uniunii economice și monetare, cu respectarea deplină a pieței interne și într-o manieră deschisă și transparentă.

Potrivit liderilor statelor membre, lucrările ar trebui să avanseze rapid în ceea ce privește: o guvernanță economică și fiscală mai eficace, pentru a impulsiona competitivitatea, convergența și sustenabilitatea; reprezentarea externă a zonei euro, pentru a reflecta cu mai mare fidelitate ponderea acesteia în economia mondială; uniunea bancară, pentru a îmbunătăți stabilitatea financiară în zona euro. 

Statele membre din zona euro au discutat în prealabil luna trecută posibilitatea ca zona euro să dețină un loc comun în cadrul Fondului Monetar Internațional.

Piața internă: creștere economică, competitivitate, piața digitală și încheierea TTIP

Piața internă este principalul vector de creștere economică și de creare de locuri de muncă al Europei, reprezentând o soluție pentru investiții și pentru sporirea competitivității europene. Pentru a profita de toate avantajele pe care le oferă, este esențial ca legislația aferentă să fie transparentă, simplă și să se bazeze pe cele mai eficiente instrumente, precum armonizarea și recunoașterea reciprocă. Aceasta ar trebui, de asemenea, să fie pusă în aplicare în mod eficace și pe deplin și să fie respectată în practică, cu adaptarea sa simultană la noile provocări și minimizarea sarcinilor ce revin actorilor economici.

Consiliul European a solicitat punerea în aplicare a foii de parcurs vizând îndeplinirea angajamentelor Strategiei privind piața unică, pentru a asigura instaurarea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile a bunurilor și serviciilor în toate domeniile-cheie. Totodată, liderii statelor membre au cerut instituțiilor UE să accelereze punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, atât în interesul consumatorilor, cât și în cel al sectorului de afaceri.

Parlamentul și Consiliul trebuie să ajungă la un acord rapid privind acțiunile inițiale, inclusiv în ceea ce privește securitizarea, mai spun șefii de stat și de guvern.

Consiliul European a subliniat și importanța pe care o acordă încheierii cu succes a negocierilor privind TTIP. Acesta îndeamnă toate părțile să își intensifice eforturile în vederea încheierii unui acord ambițios, cuprinzător și reciproc avantajos cât mai curând posibil în vederea exploatării întregului potențial al economiei transatlantice.

Uniunea energetică și schimbările climatice: investiții, eficiență energetică și surse regenerabile

În ceea ce privește rezultatul istoric de la Paris, unde comunitatea internațională a adoptat, în premieră mondială, un acord global și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, cu scopul de a menține încălzirea globală mult sub 2° C și de a continua eforturile de a o limita la 1,5° C, Consiliul European a cerut Comisiei și Consiliului să evalueze rezultatele COP 21 până în martie 2016, în special în perspectiva cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030.

Liderii au reiterat necesitatea punerii în aplicare deplină a legislației privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea oportunităților în materie de investiții, pentru a îndeplini obiectivul 2020; elaborarea unei strategii integrate vizând cercetarea, inovarea și competitivitatea; și să respecte pe deplin cel de al treilea pachet privind energia și alte acte legislative aplicabile ale UE, precum și obiectivele uniunii energetice.

BREXIT: noi discuții la Consiliul European din februarie 2016

Consiliul European a purtat un schimb de opinii politic pe tema planurilor Regatului Unit referitoare la organizarea unui referendum (cu privire la rămânerea sau la ieșirea din UE). În urma dezbaterii substanțiale și constructive de astăzi, membrii Consiliului European au convenit să coopereze îndeaproape pentru a identifica, cu ocazia reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016, soluții reciproc satisfăcătoare în toate cele patru domenii.

Relații externe: UE, ferm angajată în cadrul negocierilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al eforturilor coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh

Consiliul European susține pe deplin eforturile Grupului internațional de sprijin pentru Siria, care urmăresc stoparea conflictului din Siria prin intermediul unui proces politic conform cu Comunicatul de la Geneva din 2012, precum și eforturile depuse de coaliția globală în vederea înfrângerii amenințării reprezentate de ISIL/Daʼesh la nivel regional și mondial. În Siria nu poate exista o pace durabilă sub actualul regim.

UE se angajează să își continue implicarea activă în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh.

Consiliul European așteaptă cu interes Conferința privind Siria care urmează să fie organizată în comun de Germania, Norvegia, Kuweit, Regatul Unit și ONU la 4 februarie 2016, mai precizează concluziile reuniunii.

La 17-18 decembrie a avut loc ultimul Consiliu European al anului, perioadă în care liderii statelor membre s-au întâlnit atât în sesiunile programate, cât și în sesiuni extraordinare ca urmare a crizei financiare din Grecia, a crizei migrației și a celei generate de pericolul terorist.

.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul reasigurării strategice a NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community în cadrul World Economic Forum și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute.

Continue Reading
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Donald Tusk respinge orice proiect energetic ruso-german: North Stream II nu contribuie la reducerea dependenței energetice | caleaeuropeana.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONSILIUL EUROPEAN

Donald Tusk anunță primul summit UE-Ucraina după ce ucrainienii și-au ales un nou președinte în persoana lui Volodimir Zelenski

Published

on

Foto: Donald Tusk- Consilium/ Volodimir Zelenski- @zeteam_official Twitter

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat după primul apel telefonic pe care l-a avut cu noul președinte al Ucrainei că în luna iulie va avea loc Summit-ul UE-Ucraina.

Totodată, în mesajul său de pe Twitter, Donald Tusk l-a asigurat pe Volodimir Zelenski de sprijinul ferm pe care Uniunea Europenă îl va acorda Ucrainei.

„În primul rând, am avut un apel telefonic bun cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski. L-am asigurat de sprijinul ferm pe care UE îl va acorda Ucrainei. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră și Summit-ul UE-Ucraina din iulie.”

Dorința Bruxelles-ului de a-l primi pe noul președinte al Ucrainei în „capitala” UE a fost exprimată și în scrisoarea comună a celor doi președinți, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, trimisă luni președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski: „așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la cea mai apropiată dată convenită de comun acord.”

Citiți și: Donald Tusk și Jean-Claude Juncker îl felicită pe noul președinte al Ucrainei: Puteți conta pe sprijinul puternic al Uniunii Europene

FOTO: European Commission/ Facebook

În calitate de președinte al Ucrainei, puteți conta pe sprijinul puternic al UE pentru calea reformelor Ucrainei, inclusiv consolidarea statului de drept, combaterea corupției, menținerea stabilității macrofinanciare și continuarea reformei esențiale a sectorului energetic. Suntem convinși că implementarea în continuare a Acordului de asociere de către UE și Ucraina, inclusiv zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, poate fi un instrument crucial în acest sens. Puteți, de asemenea, să vă bazați pe sprijinul continuu și constant al UE pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”, au transmis Juncker și Tusk în scrisoarea remisă CaleaEuropeană.ro.

 

Continue Reading

#RO2019EU

Ieșirea Marii Britanii din UE, amânată până cel târziu la 31 octombrie. Președintele Klaus Iohannis a susținut acordarea prelungirii și un parteneriat viitor ”cuprinzător și ambițios” între UE și Regatul Unit

Published

on

© Administrația Prezidențială

Preşedintele Klaus Iohannis a participat miercuri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European (Art. 50) pe tema retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE), context în care a susţinut acordarea prelungirii suplimentare a Brexit pentru a permite ratificarea acordului cu UE în Parlamentul britanic, astfel încât să aibă loc o retragere ordonată a acestei ţări care să asigure certitudine pentru cetăţeni, companii şi mediul de afaceri.

Preşedintele României a susţinut acordarea prelungirii suplimentare pentru a permite ratificarea acordului în Parlamentul britanic din perspectiva necesităţii de a avea o retragere ordonată, care să asigure certitudine pentru cetăţenii europeni din Regatul Unit şi pentru cei britanici din UE, dar şi pentru companii şi mediul de afaceri“, a informat Administraţia Prezidenţială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Şeful statului s-a pronunţat şi pentru un parteneriat viitor “cuprinzător şi ambiţios” între Uniunea Europeană şi Marea Britanie, care să cuprindă atât aspecte economice şi comerciale, cât şi aspectele privind securitatea, apărarea şi relaţiile externe.

Citiți și Liderii europeni acceptă amânarea Brexit până la cel târziu 31 octombrie 2019: ”Nu pierdeți timpul”. Emmanuel Macron își asumă responsabilitatea blocării unui extinderi mai lungi în numele ”binelui colectiv”

Discuţiile în Consiliul European au vizat solicitarea adresată de premierul britanic, Theresa May, cu privire la acordarea unei prelungiri până la data 30 iunie. Liderii europeni, în format UE 27, au decis să acorde o prelungire suplimentară până la data de 31 octombrie. Această prelungire va fi una flexibilă, astfel încât să permită, în situaţia în care Acordul de Retragere va fi ratificat de Parlamentul britanic mai devreme, retragerea Marii Britanii din UE în prima zi calendaristică a lunii imediat următoare momentului ratificării. În situaţia în care Acordul de Retragere nu va fi ratificat până la data de 22 mai, Regatul Unit va trebui să organizeze alegeri pentru Parlamentul European. Dacă Marea Britanie nu va respecta această obligaţie, retragerea acesteia din UE ar urma să aibă loc la data de 1 iunie.

Liderii europeni au acordat această prelungire suplimentară în baza angajamentului Regatului Unit de a acţiona de o manieră constructivă şi responsabilă în toată această perioadă, în conformitate cu principiul cooperării sincere, şi de a nu bloca deciziile care se vor lua la nivelul Uniunii în acest timp.

De asemenea, conform Concluziilor Consiliului European (Art. 50) adoptate de liderii europeni, Acordul de Retragere nu poate fi redeschis, iar, în timpul perioadei de prelungire suplimentară acordată, nu vor putea începe negocierile privind relaţiile viitoare. În egală măsură, şefii de stat şi de guvern au reiterat disponibilitatea de a reevalua Declaraţia Politică, în cazul în care poziţia britanică se va modifica pe acest subiect.

Acordul de retragere, negociat între Uniunea Europeană şi partea britanică, rămâne cel mai bun instrument pentru garantarea retragerii ordonate. Pe baza acestui acord, vor putea fi asigurate drepturile cetăţenilor, vor fi rezolvate aspectele legate de contribuţia Marii Britanii la bugetul UE şi va fi asigurată o soluţie optimă pentru frontiera cu Irlanda de Nord. Pe de altă parte, ratificarea acordului de retragere va permite demararea discuţiilor pentru următoarea etapă a relaţiilor viitoare între UE şi Marea Britanie. 

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Liderii europeni acceptă amânarea Brexit până la cel târziu 31 octombrie 2019: ”Nu pierdeți timpul”. Emmanuel Macron își asumă responsabilitatea blocării unui extinderi mai lungi în numele ”binelui colectiv”

Published

on

Liderii statelor membre ale UE-27 au ajuns miercuri noaptea spre joi dimineața la un consens pentru a prelungi, din nou, termenul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană până cel târziu la data 31 octombrie 2019, data la care actuala Comisie Europeană își încheie mandatul. Premierul Theresa May a acceptat imediat noua amânare, afirmând că, în pofida acesteia, Regatul Unit încă poate părăsi Uniunea Europeană la 22 mai.

După mai bine de opt ore de discuții, prelungite ca urmare a refuzului președintelui Franței de a identifica un consens mai rapid, principalele elemente agreate de liderii europeni vizează extinderea articolului 50 până la 31 octombrie 2019, participarea Marii Britanii la alegerile europene dacă acordul de retragere nu va fi ratificat până la data de 22 mai 2019, imposibilitatea de a renegocia acordul de retragere și aplicarea principiului sincerei cooperări cu Regatul Unit.

Mai mult, printre principalele concluzii ale summit-ului remise CaleaEuropeană.ro se află și prevederea unei retrageri imperative la 1 iunie 2019 dacă Marea Britanie, în baza neratificării acordului de retragere, nu respectă obligația de a organiza alegeri pentru Parlamentul European. O altă prevedere cheie este cea potrivit căreia liderii europeni vor evalua progresul făcut de Marea Britanie în direcția ratificării acordului la Consiliul European din 22-23 iunie 2019.

Donald Tusk, către britanici: Nu pierdeți timpul/ Jean-Claude Juncker: Decât un Brexit fără acord, prefer un acord fără Brexit

“Aceasta înseamnă şase luni în plus pentru ca Regatul Unit să găsească ca mai bună soluţie”, afirmat Donald Tusk, președintele Consiliului European, la finalul summit-ului extraordinar, admițând că există posibilitatea ca Marea Britanie să poată solicita și o treia extindere.

”Această extindere este la fel de flexibilă cum mă așteptam și puțin mai scurtă decât mă așteptam, dar este suficient să găsim cea mai bună soluție posibilă. Nu pierdeți timpul”, a mai completat Tusk

De cealaltă parte, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a declarat încrezător că va exista o retragere a Marii Britanii din UE până la 31 octombrie, ultima zi a mandatului său.

”Decât un Brexit fără acord, prefer un acord fără Brexit”, a mai adăugat el, într-o declarație caracteristică, relatează Politico Europe.

Theresa May: ”Încă putem ieși la 22 mai”

© Donald Tusk/ Facebook

Într-o conferință presă susținută în cursul nopţii de miercuri spre joi Theresa May s-a declarat optimistă că Marea Britanie încă ar mai putea părăsi UE până la 22 mai, pentru a nu fi nevoită să participe la alegerile europene, argumentând prin alternativele pe care le-a propus liderilor europeni, inclusiv dialogul pe care l-a început cu liderul opoziției Jeremy Corbyn pentru a aproba acordul de retragere în Parlament.

”Continui să cred că trebuie să părăsim UE, cu o înțelegere cât mai curând posibil. Și în mod vital, UE a fost de acord că extinderea poate fi încheiată odată cu ratificarea acordului de retragere – ceea ce a fost solicitarea mea principală. De exemplu, aceasta înseamnă că dacă vom reuși să aprobăm acordul în primele trei săptămâni ale lunii mai, nu va trebui să participăm la alegerile europene și vom părăsi oficial UE în ziua de sâmbătă, 1 iunie”, a afirmat premierul britanic, potrivit The Guardian.

Emmanuel Macron își asumă responsabilitatea blocării unei extinderi mai lungi

Preşedintele francez, cel care s-a opus unor discuții mai rapide și mai facile, a salutat joi acordul celor 27 la Bruxelles privind amânarea Brexitului pentru 31 octombrie ca fiind “cel mai bun compromis posibil”, care a “permis păstrarea unităţii celor 27”, scriu AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Emmanuel Macron a declarat că și-a asumat responsabilitatea de a bloca o lungă întârziere a Brexit-ului și de ai convinge pe alți lideri ai Uniunii Europene să fie de acord cu o extindere mai scurtă, spunând că a făcut acest lucru “pentru binele colectiv”.

Noul termen, “31 octombrie, ne protejează”, pentru că este “o dată cheie, înainte de instalarea unei noi Comisii Europene”, a explicat şeful statului francez, în condițiile în care presa a relatat asupra faptului că o condiție cheie impusă de Macron în aceste negocieri a fost ca, în cazul unei prelungiri mai lungi, Marea Britanie să își piardă portofoliul de comisar european.


Textul integral al concluziilor summit-ului special din 10 aprilie

1. Consiliul European ia act de scrisoarea prim-ministrului Theresa May din 5 aprilie 2019 prin care se solicită o nouă prelungire a termenului menționat la articolul 50 alineatul (3) din TUE.

2. În replică, Consiliul European convine asupra unei prelungiri pentru a permite ratificarea Acordului privind retragerea. Această prelungire ar trebui să dureze numai atât cât este necesar și, în niciun caz, nu ar trebui să depășească data de 31 octombrie 2019. Dacă Acordul privind retragerea este ratificat de ambele părți înainte de această dată, retragerea va avea loc în prima zi a lunii următoare.

3. Consiliul European subliniază că nu se poate permite ca această prelungire să submineze funcționarea normală a Uniunii și a instituțiilor sale. Dacă Regatul Unit va fi încă stat membru al UE la 23-26 mai 2019 și dacă nu va ratifica Acordul privind retragerea până la 22 mai 2019, atunci acesta trebuie să organizeze alegeri pentru Parlamentul European în conformitate cu dreptul Uniunii. Dacă Regatul Unit nu respectă această obligație, retragerea va avea loc la 1 iunie 2019.

4. Consiliul European reiterează faptul că nu este posibilă o repunere în discuție a Acordului privind retragerea și că orice angajament, orice declarație sau orice alt act, emis(ă) în mod unilateral ar trebui să fie compatibil(ă) cu litera și spiritul Acordului privind retragerea și nu trebuie să constituie un obstacol în calea punerii în aplicare a acestuia.

5. Consiliul European subliniază că o astfel de prelungire nu poate fi folosită pentru a începe negocieri privind viitoarele relații. Cu toate acestea, în cazul în care poziția Regatului Unit ar suferi o schimbare, Consiliul European este pregătit să reexamineze Declarația politică privind viitoarele relații în conformitate cu pozițiile și principiile stabilite în orientările și în declarațiile sale, inclusiv în ceea ce privește domeniul de aplicare teritorială al viitoarelor relații.

6. Consiliul European precizează că, pe perioada prelungirii, Regatul Unit va rămâne stat membru cu drepturi și obligații depline, în conformitate cu articolul 50 din TUE, precum și că Regatul Unit are dreptul să își revoce notificarea în orice moment.

7. Consiliul European ia act de angajamentul asumat de Regatul Unit de a acționa în mod constructiv și responsabil pe toată durata prelungirii, în conformitate cu obligația de cooperare loială, și se așteaptă ca Regatul Unit să îndeplinească acest angajament și obligația prevăzută în tratat într-un mod care să reflecte situația sa de stat membru aflat în proces de retragere. În acest sens, Regatul Unit va facilita îndeplinirea atribuțiilor Uniunii și nu va recurge la niciun fel de măsură care ar putea periclita atingerea obiectivelor Uniunii, în special atunci când participă la procesele decizionale ale Uniunii.

8. În plus față de reuniunile în temeiul articolului 50 din TUE, cele 27 de state membre și Comisia, împreună cu alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii dacă este cazul, vor continua să se întâlnească separat, la toate nivelurile, pentru a discuta chestiuni legate de situația care va urma retragerii Regatului Unit.

9. Consiliul European va continua să se ocupe de această chestiune și va analiza progresele înregistrate în cadrul reuniunii sale din iunie 2019.


Un summit extraordinar al Consiliului European, atât în prezența premierului britanic Theresa May, cât și în format Brexit (articolul 50), a avut loc miercuri seară până spre joi dimineața la Bruxelles, caracterul crucial și decisiv fiind starea de ordine care a descris reuniunea la care liderii europeni au prelungit din nou termenul pentru ieșirea Marii Britanii din UE.

Deznodământul acestei ”tragedii la care nici măcar Shakespeare nu s-ar fi putut gândi” se prelungește, astfel, până cel târziu la 31 octombrie 2019.

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Advertisement

Trending