Ultimul Consiliu European al anului: Crearea unei forțe frontaliere UE, înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, negocierea TTIP, noi discuții privind Brexit și finalizarea pieței interne

În cadrul reuniunii din decembrie, liderii UE s-au axat pe tema migrației, combaterea terorismului, raportul celor cinci președinți privind uniunea economică și monetară, finalizarea pieței unice și planurile Regatului Unit cu privire la organizarea unui referendum. De asemenea, aceștia au adoptat concluzii privind Siria, anunță un comunicat oficial transmis CaleaEuropeana.ro.

consiliul european 17 18 decembrie

Criza migrației: Liderii statelor membre au agreat înființarea unei forțe frontaliere în Uniunea Europeană

Liderii statelor Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles în cadrul Consiliului European de iarnă, s-au pronunțat pentru crearea rapidă a unei forțe frontaliere a UE, în vederea ținerii mai eficiente sub control a fenomenului migrației.

Până la jumătatea anului viitor, statele membre ar urma să stabilească detaliile noii forțe, a cărei creare a fost propusă de Comisia Europeană anterior în cursul acestui an.

La finalul primei zile a summitului UE, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că, în pofida strategiei decise de liderii statelor membre în ultimele luni pentru a limita fluxul de migranți către Europa, încă există un deficit în privința implementării măsurilor adoptate.

Totodată, Consiliul European și-a propus să remedieze deficiențele de funcționare a punctelor de acces (hotspots), inclusiv prin asigurarea capacității de primire necesare pentru atingerea obiectivelor lor; să convină fără întârziere asupra unui calendar precis pentru ca noi puncte de acces (hotspots) să devină operaționale; să se asigure că Frontex și EASO dispun de expertiza și de echipamentele necesare.

Consiliul ar trebui să își continue lucrările vizând mecanismul de transfer în caz de criză, acordând atenția cuvenită experiențelor acumulate, și să își stabilească rapid poziția cu privire la lista țărilor de origine sigure. Liderii statelor membre au  invitat Consiliul să analizeze rapid situația cu privire la Afganistan și propunerile Comisiei din 15 decembrie privind paza europeană de frontieră și de coastă, Codul frontierelor Schengen, un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat, precum și privind documentele de călătorie pentru returnări.

Consiliul ar trebui să își adopte poziția privind paza europeană de frontieră și de coastă în cursul mandatului președinției neerlandeze. Comisia va prezenta fără întârziere evaluarea sistemului Dublin; până atunci, normele existente trebuie puse în aplicare. De asemenea, aceasta va prezenta în curând o propunere revizuită privind frontierele inteligente.

Nu în ultimul rând, Președinția, Comisia și Înaltul Reprezentant vor prezenta un raport privind progresele înregistrate înaintea reuniunii Consiliului European din februarie.

Combaterea terorismului: Liderii UE au decis înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex

Potrivit Consiliului European, atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015 nu au făcut decât să ne întărească hotărârea de a continua combaterea neabătută a terorismului și de a exploata pe deplin toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cooperarea strânsă cu parteneri-cheie, precum Statele Unite. Măsurile prevăzute în declarația șefilor de stat sau de guvern din 12 februarie 2015, inclusiv cele detaliate în concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2015, trebuie puse în aplicare de urgență. Consiliul European va monitoriza periodic situația.

Șefii de stat și de guvern consideră că este esențială consolidarea schimbului de informații relevante, în special în ceea ce privește:

a) asigurarea introducerii sistematice de date privind luptătorii teroriști străini în Sistemul de informații Schengen II;

b) asigurarea schimbului sistematic de informații cu privire la cazierele judiciare ale persoanelor asociate cu terorismul (și cu criminalitatea organizată și gravă) și extinderea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) astfel încât acesta să acopere și resortisanții țărilor terțe;

c) asigurarea interoperabilității bazelor de date relevante sub aspectul verificărilor de securitate;

d) îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile statelor membre implicate în combaterea terorismului, sprijinirea activității noului Centru european de combatere a terorismului din cadrul Europol

e) înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, precum și asigurarea accesului Europol și al Frontex la bazele de date relevante.

Nu în ultimul rând, acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la propunerea de directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave deschide calea către adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acesteia, ceea ce va reprezenta un pas esențial în combaterea terorismului. Consiliul European reamintește angajamentul tuturor statelor membre de a folosi PNR în cazul zborurilor din interiorul UE, precum și în cazul operatorilor care nu sunt transportatori aerieni, precum agențiile de voiaj și operatorii de turism.

Liderii au însărcinat Consiliul să examineze rapid propunerile Comisiei referitoare la combaterea terorismului și la armele de foc, în special cele vizând armele semiautomate de mare putere. Statele membre ar trebui să pună în aplicare integral Regulamentul privind precursorii de explozivi. Totodată, Consiliul și Comisia vor lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile identificate de Consiliul din 20 noiembrie; în special în privința înghețării activelor și a altor măsuri restrictive, ar trebui acordată prioritate consolidării și, dacă este cazul, extinderii măsurilor existente pentru a contracara activitățile legate de ISIL/ Daʼesh pe întreg teritoriul UE.

UE își va intensifica rapid cooperarea în domeniul combaterii terorismului cu partenerii din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Turcia și Balcanii de Vest. 

Uniunea Economică și Monetară: Consiliul European susține reprezentarea externă a zonei euro

Ca urmare a raportului celor cinci președinți privind finalizarea uniunii economice și monetare solicitat de Consiliul European din decembrie 2014, Consiliul European își confirmă angajamentul de a depune eforturi în vederea finalizării uniunii economice și monetare, cu respectarea deplină a pieței interne și într-o manieră deschisă și transparentă.

Potrivit liderilor statelor membre, lucrările ar trebui să avanseze rapid în ceea ce privește: o guvernanță economică și fiscală mai eficace, pentru a impulsiona competitivitatea, convergența și sustenabilitatea; reprezentarea externă a zonei euro, pentru a reflecta cu mai mare fidelitate ponderea acesteia în economia mondială; uniunea bancară, pentru a îmbunătăți stabilitatea financiară în zona euro. 

Statele membre din zona euro au discutat în prealabil luna trecută posibilitatea ca zona euro să dețină un loc comun în cadrul Fondului Monetar Internațional.

Piața internă: creștere economică, competitivitate, piața digitală și încheierea TTIP

Piața internă este principalul vector de creștere economică și de creare de locuri de muncă al Europei, reprezentând o soluție pentru investiții și pentru sporirea competitivității europene. Pentru a profita de toate avantajele pe care le oferă, este esențial ca legislația aferentă să fie transparentă, simplă și să se bazeze pe cele mai eficiente instrumente, precum armonizarea și recunoașterea reciprocă. Aceasta ar trebui, de asemenea, să fie pusă în aplicare în mod eficace și pe deplin și să fie respectată în practică, cu adaptarea sa simultană la noile provocări și minimizarea sarcinilor ce revin actorilor economici.

Consiliul European a solicitat punerea în aplicare a foii de parcurs vizând îndeplinirea angajamentelor Strategiei privind piața unică, pentru a asigura instaurarea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile a bunurilor și serviciilor în toate domeniile-cheie. Totodată, liderii statelor membre au cerut instituțiilor UE să accelereze punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, atât în interesul consumatorilor, cât și în cel al sectorului de afaceri.

Parlamentul și Consiliul trebuie să ajungă la un acord rapid privind acțiunile inițiale, inclusiv în ceea ce privește securitizarea, mai spun șefii de stat și de guvern.

Consiliul European a subliniat și importanța pe care o acordă încheierii cu succes a negocierilor privind TTIP. Acesta îndeamnă toate părțile să își intensifice eforturile în vederea încheierii unui acord ambițios, cuprinzător și reciproc avantajos cât mai curând posibil în vederea exploatării întregului potențial al economiei transatlantice.

Uniunea energetică și schimbările climatice: investiții, eficiență energetică și surse regenerabile

În ceea ce privește rezultatul istoric de la Paris, unde comunitatea internațională a adoptat, în premieră mondială, un acord global și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, cu scopul de a menține încălzirea globală mult sub 2° C și de a continua eforturile de a o limita la 1,5° C, Consiliul European a cerut Comisiei și Consiliului să evalueze rezultatele COP 21 până în martie 2016, în special în perspectiva cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030.

Liderii au reiterat necesitatea punerii în aplicare deplină a legislației privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea oportunităților în materie de investiții, pentru a îndeplini obiectivul 2020; elaborarea unei strategii integrate vizând cercetarea, inovarea și competitivitatea; și să respecte pe deplin cel de al treilea pachet privind energia și alte acte legislative aplicabile ale UE, precum și obiectivele uniunii energetice.

BREXIT: noi discuții la Consiliul European din februarie 2016

Consiliul European a purtat un schimb de opinii politic pe tema planurilor Regatului Unit referitoare la organizarea unui referendum (cu privire la rămânerea sau la ieșirea din UE). În urma dezbaterii substanțiale și constructive de astăzi, membrii Consiliului European au convenit să coopereze îndeaproape pentru a identifica, cu ocazia reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016, soluții reciproc satisfăcătoare în toate cele patru domenii.

Relații externe: UE, ferm angajată în cadrul negocierilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al eforturilor coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh

Consiliul European susține pe deplin eforturile Grupului internațional de sprijin pentru Siria, care urmăresc stoparea conflictului din Siria prin intermediul unui proces politic conform cu Comunicatul de la Geneva din 2012, precum și eforturile depuse de coaliția globală în vederea înfrângerii amenințării reprezentate de ISIL/Daʼesh la nivel regional și mondial. În Siria nu poate exista o pace durabilă sub actualul regim.

UE se angajează să își continue implicarea activă în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria și al coaliției globale împotriva ISIL/Daʼesh.

Consiliul European așteaptă cu interes Conferința privind Siria care urmează să fie organizată în comun de Germania, Norvegia, Kuweit, Regatul Unit și ONU la 4 februarie 2016, mai precizează concluziile reuniunii.

La 17-18 decembrie a avut loc ultimul Consiliu European al anului, perioadă în care liderii statelor membre s-au întâlnit atât în sesiunile programate, cât și în sesiuni extraordinare ca urmare a crizei financiare din Grecia, a crizei migrației și a celei generate de pericolul terorist.

.

One Response to Ultimul Consiliu European al anului: Crearea unei forțe frontaliere UE, înmulțirea contribuțiilor statelor membre la bazele de date ale Europol, negocierea TTIP, noi discuții privind Brexit și finalizarea pieței interne

  1. Pingback: Donald Tusk respinge orice proiect energetic ruso-german: North Stream II nu contribuie la reducerea dependenței energetice | caleaeuropeana.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.