Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE: Cetăţenii trebuie protejaţi împotriva încălcării protecției datelor

Cetățenii din întreaga Uniune Europeană au devenit victime ale încălcării protecției datelor ca urmare a utilizării pe scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor de către organismele publice și private. Activitățile pe internet, marketingul direct și supravegherea video reprezintă sursele celor mai multe cazuri de încălcare a protecției datelor. Cel mai recent raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), intitulat „Access to data protection remedies in the EU Member States” („Accesul la căile de atac privind protecția datelor în statele membre ale UE”), arată o lipsă de înțelegere și de informare în rândul victimelor cu privire la protecția datelor și la autoritățile care le pot ajuta în acest domeniu. Constatările raportului subliniază, de asemenea, nevoia stringentă ca normele reformate ale UE privind protecția datelor să intre în vigoare.

morten kjaerum FRAÎn ziua de astăzi a devenit mult prea simplu să colectezi datele personale ale cetățenilor europeni și să abuzezi de ele. Această încălcare a drepturilor poate avea un efect profund asupra victimelor încălcării protecției datelor” declară Morten Kjaerum, directorul FRA. „Acum este momentul să acordăm autorităților de protecție a datelor prerogativele necesare pentru a le ajuta să contracareze aceste încălcări, astfel încât victimele să dispună de reparaţii adecvate.

În Uniunea Europeană, protecţia datelor este un drept fundamental. Trebuie să ne asigurăm că acest drept este protejat şi că cetăţenii se pot bucura de el”, afirmă vicepreşedintele Comisiei Europene, dna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiţie. După cum arată raportul FRA, „în ziua de azi, mulţi cetăţeni nu ştiu unde să se adreseze dacă datele lor au fost utilizate în mod abuziv. Această situaţie nu ne mulţumeşte. Propunerile Comisiei de reformă în domeniul protecţiei datelor le vor face cetăţenilor viaţa mai uşoară: va exista un ghişeu unic pentru cetăţeni, adică aceştia se vor putea adresa întotdeauna autorităţii locale pentru protecţia datelor. Cetăţenii nu vor mai avea nevoie să ia avionul pentru a depune o plângere – indiferent de ţara din Uniunea Europeană în care are sediul firma care le prelucrează datele. Fac apel la miniştri să urmeze exemplul Parlamentului European de a pune repede în aplicare reforma privind protecţia datelor care va îmbunătăţi drepturile cetăţenilor.

Interviurile cu victimele încălcărilor au arătat că cele mai multe dintre acestea se adresează autorităților de protecție a datelor.Adesea, intenția lor este mai degrabă să prevină repetarea unor astfel de încălcări decât să obțină compensații financiare.Numai în cazuri excepționale, victimele își continuă demersurile în instanță. Procedurile judiciare au fost considerate prea complicate, costisitoare și îndelungate. Drept motive de îngrijorare au fost menționate, de asemenea, lipsa asistenței juridice și a specialiștilor în domeniul protecției datelor, precum și insuficiența resurselor de care dispun autoritățile de protecție a datelor și organizațiile intermediare. În plus, s-a constatat că informațiile referitoare la procedurile de protecție a datelor și la căile de atac sunt insuficiente.

Raportul arată că, în statele membre ale UE, autoritățile de protecție a datelor pot emite ordine pentru corectarea încălcărilor și pot impune sancțiuni diverse, de la avertismente și amenzi până la revocarea licențelor. Totuși, amploarea și durata sancțiunilor pot varia semnificativ de la o țară la alta. În aproape toate statele membre pot fi impuse și sancțiuni penale, sub formă de amendă sau privare de libertate, însă există diferențe mari între state în ceea ce privește durata sentinței și valoarea amenzii.

Activitățile pe internet, marketingul direct și supravegherea video care utilizează camere cu circuit închis reprezintă sursele celor mai multe cazuri de încălcare a protecției datelor. Cel mai adesea, se fac vinovate de aceste încălcări organismele guvernamentale, instituțiile de aplicare a legii, instituțiile financiare și cele medicale. Drept urmare, victimele se confruntă cel mai frecvent cu sentimente de nesiguranță, compromiterea reputației sau suferinţă emoțională.

Reforma propusă a normelor UE de protecție a datelor ar trebui să contribuie la atenuarea acestor probleme. Pe baza constatărilor raportului, FRA recomandă:

  • sensibilizarea publicului cu privire la mecanismele de depunere a plângerilor, inclusiv la existența și rolul autorităților naționale de protecție a datelor;
  • formarea practicienilor în domeniul dreptului cu privire la protecția datelor, astfel încât serviciile de consultanță oferite să se bazeze pe o gamă mai amplă de informații;
  • consolidarea independenței autorităților de protecție a datelor;
  • punerea la dispoziție a resurselor adecvate și acordarea de prerogative autorităților de protecție a datelor în vederea remedierii încălcărilor;
  • finanțarea organizațiilor societății civile și a organismelor independente pentru a ajuta victimele să solicite reparaţii;
  • optimizarea normelor privind sarcina probei, îndeosebi în cazurile online, pentru a simplifica demersurile persoanelor fizice de sesizare a tribunalelor sau a autorităților de supraveghere.

Raportul conține o prezentare generală a cadrului juridic și a procedurilor pe care cetățenii le pot utiliza în cazurile de încălcare a protecției datelor. De asemenea, raportul oferă exemple de experiențe reale ale victimelor și ale persoanelor care se ocupă de încălcarea protecției datelor, în vederea identificării elementelor care pot fi îmbunătățite în ceea ce privește accesul la căile de atac privind protecția datelor.

Pentru a clarifica aspectele legate de protecția datelor, FRA va publica, mâine, un manual privind jurisprudența europeană în materie de protecție a datelor. Manualul, elaborat în colaborare cu Consiliul Europei, este destinat practicienilor în domeniul dreptului și organizațiilor neguvernamentale care nu sunt specializate în protecția datelor.

Pentru consultarea raportului, a se vedea: Access to data protection remedies in EU Member States („Accesul la căile de atac privind protecția datelor în statele membre ale UE”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.