Connect with us

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014

EUROPARLAMENTARE 2014. De ce nu MINT politicienii europeni. Care sunt grijile europenilor si ce au promis Schulz, Juncker si Verhofstadt in campanie. EXCLUSIV caleaeuropeana.ro

Published

on

Alegerile europarlamentare 2014 aduc Europei nu numai 751 de noi sau mai vechi eurodeputati, dar, pentru prima data, ocazia de a alege dintre Schulz, Juncker si Verhofstadt – principalii candidati-pe viitorul Presedinte al Comisiei Europene. Caleaeuropeana.ro va ofera in EXCLUSIVITATE o ANALIZA a solutiilor celor trei candidati la grijile europenilor. 

Doar câteva zile mai despart Europa de cele mai importante alegeri europarlamentare pe care Uniunea Europeană le-a cunoscut vreodată. În unele deja au început, altele sunt în fierbere, așteptând „marea zi”. Având în vigoare un tratat ce conferă cetățeanului mai multă putere ca oricând, în ceea ce privește deciziile luate la nivel european, Parlamentul European devine un adevărat punct de atracție – atât pentru cei interesați de nivelul politic decident, cât și pentru cei al căror interes se leagă mai mult de corelațiile ce pot fi efectuate între cele două nivele, cel decizional și cel cetățenesc. Miza este uriașă – am spus-o și în alte articole, o afirm și de această dată cu aceeași încredere. Parlamentul European este astăzi una dintre instituțiile cu cele mai sporite atribuții, în cadrul Uniunii Europene, și cu siguranță singura instituție ale cărui drepturi au crescut, odată cu trecerea timpului și semnarea tratatelor.

Cetățeanul este astăzi pus mai mult ca oricând în centrul intereselor Uniunii, iar candidații la șefia Comisiei Europene sunt primii care fac acest lucru. Pentru că votul vine de la aceștia, pentru că cetățenii europeni sunt cei care îl aleg, în mod indirect, pe viitorul Președinte al Comisiei – și pentru că, în cele din urmă, preocupările cetățenilor europeni trebuie să se regăsească în soluții gândite și implementate de-a lungul următorilor cinci ani.

Ultimul barometru lansat de Comisia Europeană, cu privire la opinia publică asupra Uniunii Europene, demonstrează faptul că cetățenii europeni sunt în primul rând îngrijorați de ceea ce ziua de mâine le aduce, fără a privi prea mult în perspectivă, cu planuri de bătaie pe lungă durată.

barometruÎn ordinea enunțării principalelor preocupări, cetățenii celor 28 de state-membre au ales cu precădere, ca principale probleme:

creșterea prețurilor și inflația (40%),

lipsa unui loc de muncă (20%),

situația economică a țării în care trăiesc (17%),

taxarea (17%),

situația financiară din propria casă (16%),

siguranța sănătății și cea socială (15%),

pensiile (13%),

sistemul de educație (10%),

deținerea unei locuințe (6%),

problemele legate de mediu, climă și energie (6%),

crima organizată (5%),

imigrația (3%)

și terorismul (1%).

De menționat este faptul că respondenții au avut libertatea de a alege două opțiuni dintre cele enumerate, astfel încât problemele enunțate să fie cât mai diversificate, pentru a acoperi o plajă cât mai largă de opțiuni. Privind, însă, la procentele indicate de barometru, observă că, într-o simplă clasificare pe domenii a acestor principale preocupări, pe primele locuri se situează preocupările legate de starea economică și financiară a individului, abia apoi venind preocupările legate de sănătate, sistem de educație, climă sau crimă organizată. Aceste opțiuni indică faptul că primul lucru ce afectează stabilitatea cetățeanului european sunt cele legate de dimensiunea economică și financiară a existenței sale. Astfel, acestea ajung să se clasifice în preocupări economice și financiare (creșterea prețurilor, inflația, lipsa locului de muncă, situația economică a statului-membru, taxarea, situația financiară din propria casă), preocupări sociale (siguranța sănătății și cea socială, pensiile, deținerea unei locuințe), preocupări educaționale (sistemul de educație), preocupări legate de mediu (probleme ale mediului, climei și energiei) și preocupări infracționale la nivel macro (crimă organizată, imigrație și terorism).

 

Jean-Claude Juncker

jeanclaudejuncker_1La o primă privire a programului politic al lui Juncker, prezentat pe pagina sa de web, juncker.epp.eu, principalele priorități enunțate sunt legate de crearea și creșterea numărului locurilor de muncă, alături de crearea unei legislații pentru protecția datelor în mediul digital / online, sporirea importanței energetice a Uniunii Europene prin independența acesteia față de gazul livrat de Est, întărirea parteneriatului strategic cu vechiul aliat al Europei, Statele Unite ale Americii, reforma monedei unice și, astfel, întărirea ei, prin aceasta înțelegând stabilitatea zonei euro și, inclusiv, a Uniunii Europene, în general, și răspunsul oferit Marii Britanii, în concordanță cu cerințele acesteia. Imigrația reprezintă, în urma actualizării programului politic expus pe pagina sa de web, o abordare distinctă de-a lungul priorităților sale, prin identificarea a cinci pași esențiali în politica acestuia, ca posibil viitor Președinte al Comisiei Europene: implementarea unui Sistem de Azil European Comun, grăbirea pașilor de acordare a asistenței din partea Biroului de Sprijin European Comun, sporirea cooperării cu țările din lumea a treia, în special cu cele din Africa de Nord, imigrația legală și securitatea granițelor europene. Secțiunea politicii externe ocupă și ea o parte distinctă în programul prezentat de Juncker pe pagina sa de web, denotând de aici importanța acordată acestui sector în cadrul politicii sale, ca potențial viitor președinte al Comisiei Europene. Astfel, principalele priorități stabilite pentru partea afacerilor externe sunt legate de rolul Înaltului Reprezentant, ca real Ministru al Afacerilor Externe pentru Uniunea Europeană, cooperarea structurată permanentă în materie de apărare și oprirea, pentru moment, a extinderii Uniunii. Crearea unor job-uri digitale constituie o secțiune aparte, fiind totodată un criteriu important al politicii lui Juncker, acesta susținând că doar așa Uniunea poate face un pas înainte, dată fiind viteza pe care domeniul informaticii și mediul online le cunosc, astăzi.

jeanclaudejuncker_2Având în paralel cele două tipuri de priorități, prioritățile cetățenilor europeni, pe de-o parte, și pe cele ale candidatului PPE la Președinția Comisiei Europene, pe de altă parte, observăm că acestea ajung să se intersecteze, ca ordonare pe lista priorităților, doar în ceea ce privește necesitatea creării locurilor de muncă. Dacă, pentru cetățenii europeni, primordiale sunt problema creșterii prețurilor și inflația, situația economică din țara lor și siguranța financiară, punctele esențiale prezente pe lista lui Juncker sunt, după cea a creării locurilor de muncă, în mediul digital sau nu, cea a independenței Uniunii Europene din punct de vedere energetic, locul 10 în lista cetățenilor europeni, cu o opțiune de 6% și cea a combaterii crimei organizate, imigrației și terorismului, locurile 11, 12 și 13 în lista cetățenilor europeni, cu 5%, 3% și 1%. Problemele abordate de Juncker, în ceea ce privește SUA și Marea Britanie, nu sunt prezente pe listele cetățenilor, așa cum nu se regăsește nici politica acestuia privind întărirea ariei destinate politicii externe a UE.

 

Martin Schulz

martinsSchulz_1Programul lui Martin Schulz, candidatul S&D pentru Președinția Comisiei Europene, este unul dintre cele mai simpliste, ca aspect și ca formă, dintre cele prezentate pe pagina de web a unui candidat. Enunțate sub forma a 10 priorități pentru viitorul Uniunii Europene, acestea debutează cu grija pentru întărirea economică a Europei, alături de justețea socială, crearea de locuri de muncă menite să asigure egalitatea de gen, reducerea drastică a numărului de neangajați în rândul tinerilor, întărirea monedei unice, pentru păstrarea competitivității UE pe scena globală, combaterea de taxe și de evaziune fiscală, preocuparea pentru climă și mediu înconjurător prin promovarea resurselor regenerabile, întărirea drepturilor consumatorilor și protejarea datelor cetățenilor, sporirea democrației și a participării publice în Europa, respectarea diversității și a dreptului statelor de a decide în nume propriu, Uniunea intervenind doar acolo unde statele nu se pot ajuta singure, și reiterarea valorilor europene, de pace și de securitate în relațiile acesteia cu alți actori.

Comparând aceste 10 priorități ale candidatului S&D cu cele ale cetățenilor europeni, de această dată punctele comune identificate, ca puncte principale, sunt două, în ceea ce privește creșterea prețurilor și inflația (locul 1 – 40%) și crearea locurilor de muncă, respectiv neangajarea (20%). Următoarea, ca loc ocupat pe lista cetățenilor, se află problema taxării (17%), menționată și de Schulz pe lista priorităților sale. Discrepanțele sunt observabile din nou, date fiind locurile ocupate pe lista lui Schulz, respectiv cea a cetățenilor europeni, de problema mediului, a crimei organizate, a imigrației și a terorismului: 6%, 5%, 3% și 1%. Din nou, nimic în lista cetățenilor europeni legat de prioritățile enunțate de Schulz, privind egalitatea de gen, întărirea monedei unice, creșterea competitivității UE pe scena globală sau respectarea diversității și a dreptului statelor de a decide în nume propriu.

 

Guy Verhofstadt

Programul propus de Guy Verhofstadt pentru președinția Comisiei Europene pentru următorii cinci ani este unul axat în principal pe combaterea crizei economice și a efectelor profund marcante pe care aceasta le-a lăsat, după cinci ani de recesiune.

guyverhofstadt_1Astfel, principalele sale preocupări sunt legate strict de stabilizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă, prin lărgirea și completarea uniunii bancare, unificarea piețelor de capital și extinderea obligațiunilor, pentru posibilitatea extinderii liniilor de creditare pe diferite proiecte, crearea unei Comunități Energetice Europene, unificarea pieței digitale, sprijinul mobilității muncii în alte state-membre UE și implementarea unui model nou de guvernanță economică.

Pe secțiunea dedicată protecției drepturilor civile și libertăților cetățenești, prioritățile enunțate sunt protecția datelor la nivelul secolului XXI, crearea unei legislații europene anti-discriminatorii și a unei politici comune în privința imigrației, înființarea unei procuraturi europene împotriva crimei organizate și dezvoltarea conceptului de Comunitate Europeană pentru Apărare.

guyverhofstadt_2În fine, cea de-a treia secțiune a programului politic enunțat de Guy Verhofstadt se referă la guvernarea reală a Comisiei Europene, din postura de guvern pe care o joacă în cadrul UE, prin folosirea pe deplin a dreptului de inițitivă legislativă, folosirea unui singur sediu drept sediu al Uniunii Europene, pentru diminuarea costurilor prin transportul între cele trei puncte de lucru și remodelarea Comisiei în funcție de domeniile, departamentele și prioritățile acesteia.

Din nou, aceleași tipuri de priorități sunt identice atât pe lista lui Verhofstadt, cât și pe cea alcătuită de cetățenii europeni, în funcție de exprimarea opțiunilor lor. Criza locurilor de muncă este cea semnalată ca fiind prioritară pentru viitorului Uniunii Europene, având un loc fruntaș pe ambele liste. În ceea ce privește celelalte opțiuni, acestea se repetă, cu observația că discrepanțele sunt aceleași între cele două liste: în timp ce grija pentru climă, mediul înconjurător, crima organizată, imigrația și terorismul ocupă locuri fruntașe în prioritățile exprimate de Verhofstadt, acestea au obținut procente mici în sondajele cetățenilor europeni, de 6%, 5%, 3% și 1%.

 

Concluziile noastre

In afară de problema șomajului, prezentă pe lista principalilor trei candidați la șefia Comisiei Europene, nu există o altă preocupare a cetățenilor care să se înscrie în programul politic propus de aceștia. Într-adevăr, există problema mediului, a crimei organizate, a imigrației și a terorismului, însă acestea sunt percepute în mod diferit de cele două paliere: în timp ce pentru candidați, sunt probleme esențiale, primordiale, pe-a căror rezolvare Uniunea trebuie să se axeze cu precădere, cetățenii sunt preocupați doar în mici proporții de aceste fenomene – fără îndoială, răspunsurile venind de la cei care se confruntă cu aceste dificultăți, fie la granițele Uniunii, fie în interiorul Europei centrale, în țările prospere, cu o gestiune a crizei economice ceva mai bune, devenite pentru europeni raiul pe pământ în această perioadă.

La o primă vedere, am fi tentați să spunem că cele două planuri sunt complet desprinse de realitate; că una e ceea ce îi preocupă pe cetățenii europeni, cu totul altceva e ceea ce le oferă candidații; că problemele ivite în viața cetățeanului nu-și au rezolvare în soluțiile identificate de cei trei potențiali președinți ai Comisiei Europene.

banner_programeversuseurobarometreCu ce ar putea independența energetică a UE sau întărirea zonei euro ajuta sistemul medical sau educațional dintr-un stat-membru, spre exemplu? Răspunsurile oferite Marii Britanii nu asigură de nicio manieră crearea locurilor de muncă, așa cum nici o Comisie restructurată, care să funcționeze ca un adevărat Guvern al Uniunii Europene, ale cărui prerogative le are deja, nu ar putea asigura, în mod direct, protecția datelor personale în mediul online. Într-o manieră simplistă, total lipsită de implicații și detaliere a acestor domenii și subiecte, lucrurile ar putea să pară astfel. Doar că răspunsurile oferite pe aceste probleme punctate sunt pe două dimensiuni.

1.Iar primul dintre ele se referă la faptul că Uniunea Europeană, în sine, nu are competențe pe multe dintre domeniile identificate de cetățeni ca fiind probleme majore, prioritare ale existenței lor. Rata de neangajare într-un stat membru nu ține în mod direct de Uniunea Europeană, la fel cum nici situația economică a unui stat nu poate fi direct coordonată de la nivelul Bruxelles-ului. Politicile pe domeniul educației și sănătății se află în directa gestiune a guvernelor statelor naționale, la fel și pensiile și sistemul de locuințe. Abia ultimele patru elemente menționate de cetățenii europene, cele legate de mediul înconjurător și climă, crimă organizată, imigrație și terorism, se regăsesc, în mod explicit spuse, și pe listele de priorități ale celor patru candidați – și aceasta pentru că sunt probleme, domenii ce se află în mod direct pe lista competențelor Uniunii Europene, acolo unde Uniunea poate și trebuie să dezvolte politici, pentru bunăstarea cetățenilor europeni, la nivel macro.

2. Și astfel ne îndreptăm spre a doua dimensiune a răspunsului identificat la discrepanțele apărute între preocupările cetățenilor de zi cu zi și alternativele oferite de candidații la Președinția Comsiei Europene.

Prioritățile Uniunii Europene acoperă o plajă largă de interese: de la domeniul economic, prin întărirea zonei euro și fortificarea sistemului economic european, la nivel general, lucru ce va atrage indubitabil după sine și prosperitatea celorlalte state, cele non-euro, până la aspectul social, cel legat de crearea de locuri de muncă, în mediul digital sau nu, cel al afacerilor externe și chiar cel legat de organizarea internă a Comisiei, toate acestea sunt domenii a căror prosperitate și bună funcționare atrag după sine și rezolvarea problemelor interne, problemelor de detaliu, a celor de zi cu zi ale cetățenilor europeni. Securitatea frontierelor și combaterea fenomenului imigrației sunt lucruri de bază, esențiale pentru o bună funcționare a întregului sistem al Uniunii Europene. Iar Ucraina este actualmente cel mai bun exemplu oferit Europei pentru a-i demonstra faptul că este nevoie de coeziune la nivel economic și social, este nevoie de asociere și este nevoie de o bună și strânsă colaborare între statele-membre pentru a se asigura prosperitatea la nivel general a celor 28 de state. Discrepanțe au existat, și discrepanțe vor exista încă; 50 de ani de Uniune Europeană nu pot șterge mai bine de 1 000 de ani de conflicte și războaie interne duse pentru supremație și pentru putere, pe teritorii care acum se doresc prietene și partenere.

Contrar gândirii americane, în care fiecare dintre cele 50 de state are rolul său în prosperitatea SUA, proiectul european nu s-a format așa – ci a fost nevoie de două războaie mondiale devastatoare, cu consecințe inimaginabile la debutul conflagrațiilor, înfruntate cu ideologii extremiste de stânga sau de dreapta, pentru a conștientiza că o Europă divizată nu poate exista în termeni pașnici și pe o lungă durată, caracterizată prin pace și prosperitate. Astăzi, Uniunea Europeană este răspunsul acestor două mari conflagrații mondiale, iar candidatura celor trei mari potențiali ocupanți ai poziției de Președinte al Comisiei Europene se traduce exact prin ceea ce Europa dorea: mai multă integrare, mai multă cooperare. Este nevoie mai întâi de o rezolvare a problemelor macro ale continentului, ale Uniunii Europene, pentru că doar prin rezolvarea acestora Europa poate ajunge și la răspunsurile corecte și, cel mai important aspect, de lungă durată, ca perioadă de timp, pentru probleme cu care astăzi se confruntă cetățenii europeni.

de Andra AVRAM

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014

STUDIU Parlameter 2014: Doua treimi dintre europeni NU se simt bine informati in legatura cu Parlamentul European

Published

on

O majoritate a cetățenilor europeni apreciază rolul pe care Parlamentul European l-a jucat în alegerea noului președinte al Comisiei, spune sondajul Parlameter, 2014 publicat vineri. Mai mulți europeni simt acum că vocea lor contează în luarea deciziilor la nivelul UE. Peste jumătate dintre respondenți au declarat că aderarea la UE este un lucru bun.

rp_European-parliament-strasbourg-inside-e1397734605729.jpg

Sondajul realizat în urma alegerilor europene din mai la UE și a inaugurării ulterioare a Comisiei Europene conduse de Jean-Claude Juncker, a reflectat o conștientizare sporită în rândul cetățenilor, atât față de afacerile europene cât și față de Parlamentul European. Nivelul de cunoștiințe cu privire la Parlamentului European rămâne totuși slab.

Principalele constatări (modificări față de iunie 2013)

58% dintre respondenți au auzit recent despre Parlamentul European (+11 de puncte), în timp ce 40% (-10 puncte) nu.
– Imaginea Parlamentului a fost pozitivă în procent de 30% stabil, 43% neutru (+ 1 punct) și 23% negativ (-2 puncte).
67% nu se simt bine informați cu privire la activitatea Parlamentului (+ 1 punct față de noiembrie 2011).
63% au fost de acord ca, luând în considerare rezultatele alegerilor și alegerea președintelui Comisiei reprezintă un progres democratic, în timp ce 18% nu sunt de acord și 19% nu s-au pronunțat.
41% au considerat că vocea lor contează în Uniunea Europeană (+2 puncte).
– Principalele priorități politice ale UE au fost combaterea sărăciei și a excluziunii sociale 54% (+3 puncte), economia, coordonarea bugetară și politica de impozitare 31% (+1 punct), protecția consumatorilor și a sănătății 30% (-3 puncte), și combaterea terorismului și respectarea libertății individuale 29% (+4 puncte).
54% (+4 puncte) consideră că aderarea la UE este un lucru bun, 14% (-3%) sunt de părere că este un lucru rău, în timp ce 29% (-2 puncte) nu au apreciat acest aspect.

Context

Eurobarometrul Parlamentului European – Parlameter 2014 a fost comandat de către PE. La sondaj au participat 27801 de cetățeni, între 29 noiembrie și 9 decembrie 2014 care au răspuns unor întrebări privind percepțiile și cunoașterea instituției și a Uniunii Europene în ansamblu, precum și a domeniilor de politică. Acest studiu anual oferă rezultate atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre.

.

Continue Reading

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014

Europarlamentarul Monica Macovei a câştigat un proces intentat fostului ministru Dan Şova

Published

on

Europarlamentarul Monica Macovei a anunţat, marţi, că a câştigat, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, procesul intentat lui Dan Şova, care a susţinut că tatăl acesteia ar fi fost “general de Securitate” şi “şeful Securităţii Giurgiu”.macovei_monica

”Am câştigat procesul cu Şova şi la Curtea de Apel. Minciunile lui Şova despre tatăl meu au fost demontate. Curtea de Apel Bucureşti a decis că Dan Şova a minţit atunci când a spus că tatăl meu ar fi fost «general de securitate» şi «şeful Securităţii Giurgiu»”, se arată într-un comunicat remis presei.

Monica Macovei aminteşte că, anterior, şi Tribunalul Bucureşti a decis că Şova ”a minţit” când a făcut aceste acuzaţii mincinoase în legătură cu tatăl său şi a admis, în octombrie 2013, acţiunea depusă de ea şi de mama sa, prin care îi solicita dovezi lui Şova.

“Dan Şova nu a avut şi nu are nicio dovadă, a minţit cu bună ştiinţă”, arată Macovei.

Monica Macovei mai precizează că hotărârea din decembrie 2014 a Curţii de Apel din Bucureşti este definitivă şi executorie şi că o va executa.

Potrivit unei postări anterioare făcută pe blogul personal, Monica Macovei arăta că a solicitat în acţiunea depusă la Tribunalul Municipiului Bucureşti ca Dan Şova să îşi ceară public scuze şi să plătească daune morale în valoare de 700.000 lei.

 

.

 

 

.

Continue Reading

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014

Curiozitățile Parlamentului European. Cine este cel mai tânăr eurodeputat și ce delegație națională și-a schimbat întreaga componență

Published

on

Anul ce tocmai s-a încheiat a constituit unul în care Parlamentul European a început legislatura cu o componență politică și a încheiat-o cu alta. Acest lucru se întâmplă o dată la cinci când au loc alegerile europene.

Deși au o importanță diferită în fiecare stat, alegerile europarlamentare sunt adesea European-parliament-brusselsconsiderate alegeri de rang secund, iar componența Parlamentului generează de multe ori un interes doar din perspectiva propriului stat (cine sunt europarlamentarii care mă reprezintă). În campania electorală europeană (prima în care am avut și confruntări directe între pretendenții la șefia Comisiei Europene) s-a pus accent problemele economice, criza locurilor de muncă, pericolul extremismului, dar și egalitatea de gen în politica europeană. Printre temele de campanie s-a numărat și angajabilitatea tinerilor, o problemă serioasă pentru statele membre dar și pentru Bruxelles.

Între 22-25 mai 2014 s-a schimbat componența Parlamentului European. V-ați întrebat ce aduce diferit noul legislativ european?

În primul rând, avem o diferență de 65 de ani între cel mai tânăr euro-deputat, danezul Anders Primdahl Vistisen (12.11.1987, 27 de ani) și cel mai vârstnic, grecul Emmanouil Glezos (9.09.1922, 92 de ani).

Problematica egalității de gen la cel mai înalt nivel european este un subiect sensibil pe agenda de la Bruxelles, fie că vorbim despre Comisie sau Parlament. În urma alegerilor noului Parlament din totalul membrilor săi 36.88% sunt femei. Cele mai multe provin din Malta (66,67%). Cu un procent semnificativ în această direcție contribuie și România (28.12%; procentul s-a modificat o dată cu numirea doamnei Corina Crețu în calitate de comisar european).

Dacă ne gândim că o dată la cinci ani au loc alegeri iar tranziția dinspre un Parlament spre altul este dificilă, rezultatele din 2014 ne contrazic. Avem un total de 50.6% deputați realeși, în timp ce 49.4% sunt deputați noi. Cu alte cuvinte, în 2014 am legitimat un Parlament European care este pe jumătate identic cu cel din perioada 2009-2014.

La nivelul delegațiilor regăsim cifre interesante. Germania este țara cu cei mai mulți deputați realeși (69.79%) în timp ce Grecia este statul cu cei mai mulți deputați noi, un procent impresionant de 100%. La fel de impresionant este și numărul partidelor politice naționale, care prin intermediul euro-deputaților sunt prezente în PE: 186.

Totodată, să nu uităm că alegerile europene din 2014 sunt primele ce se desfășoară sub aplicabilitatea Tratatului de la Lisabona, iar în urma acestora Parlamentul European a revenit la componența prevăzută de Tratat – 751 de membri. În acest context, România a trecut de la 33 de membri în PE, la 32.

.

.

Continue Reading

Facebook

Advertisement
COMISIA EUROPEANA1 week ago

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept

INTERNAȚIONAL1 week ago

Emmanuel Macron, aflat la Tokyo pentru Jocurile Olimpice, a discutat cu premierul japonez despre lupta împotriva schimbărilor climatice și despre o regiune ”indo-pacifică liberă”

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Republica Moldova: Bogdan Aurescu a anunțat un nou sprijin de 300.000 euro pentru societatea civilă și presa independentă

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Vizita lui Bogdan Aurescu la Chișinău: România va fi mereu alături de Maia Sandu. R. Moldova poate deveni un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a UE

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu apreciază că viteza cu care România va face tranziția la o economie verde va fi diferită de cea a altor țări UE: Partenerii europeni trebuie să ne sprijine mai mult

IMAGINEA ZILEI1 week ago

IMAGINEA ZILEI Militari ai Forțelor Aeriene SUA ajută localnicii afectați de inundațiile devastatoare din Germania

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu: Se vor construi trei centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Florin Cîțu: Recunoștință și respect față de militarii români care au participat la acțiunile din Afganistan. Sunt eroi ai României

ROMÂNIA2 weeks ago

România: CE constată o îmbunătățire a cadrului general privind situația statului de drept în 2021, dar subliniază necesitatea desființării SIIJ și modificarea codurilor penale

COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană publică al doilea raport privind situația statului de drept în toate țările membre UE: Progresele au fost neuniforme și există motive serioase de îngrijorare determintate de mai multe țări

Team2Share

Trending