UE a adoptat primul instrument juridic pentru integrarea romilor

Viviane RedingUniunea Europeană adoptă primul instrument juridic pentru integrarea romilor, statele membre angajându-se să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică şi socială a comunităţilor de romi.

Recomandarea Consiliului a fost adoptată în unanimitate de miniștrii reuniți în cadrul Consiliului. Prin adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației, informează Comisia Europeană într-un comunicat remis redacției.

„Acordul de azi este un semnal puternic arătând că statele membre sunt dispuse să abordeze direct sarcina dificilă a integrării romilor. Miniștrii și-au exprimat angajamentul unanim de a îmbunătăți practic situația comunităților de romi”, a declarat vicepreședinta Viviane Reding  (foto), comisarul UE pentru justiție. „Instrumentele principale de integrare a romilor se află acum în mâinile statelor membre și este important ca vorbele să fie transpuse în fapte. Nu vom ezita să le reamintim țărilor UE angajamentele asumate și ne vom asigura că le vor respecta.”

„Adoptarea recomandării demonstrează în mod clar angajamentul comun al statelor membre de a spori investițiile în capitalul uman și eficacitatea acestora pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale populației de etnie romă din întreaga Europă”, a declarat László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. „Nu ne putem permite să îi dezamăgim. Este necesar ca statele membre să aloce fonduri europene substanțiale în perioada 2014-2020, precum și fonduri naționale, pentru a ajuta comunitățile rome să își valorifice pe deplin potențialul, și, de asemenea, să demonstreze voință politică la toate nivelurile pentru a asigura cheltuirea judicioasă a fondurilor.”

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre conține orientări specifice pentru a ajuta statele membre să își intensifice și să își accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre, stabilind condițiile unei integrări efective a populației de etnie romă din statele membre.

Bazându-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situația romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii în care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor în Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor: accesul la educație, la locuri de muncă, la servicii de sănătate și la locuințe. Pentru realizarea acțiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale și din sectorul terțiar – un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea sa de anul trecut a strategiilor naționale ale statelor membre .

În plus, recomandarea oferă statelor membre orientări privind politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea implementării strategiilor la nivel local, asigurarea respectării normelor împotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investiții sociale, asigurarea protecției copiilor și femeilor de etnie romă și identificarea de soluții pentru reducerea sărăciei.

Sursa: Comisia Europeana
Foto: ec.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.