Consiliul Ministerial OSCE a adoptat o declaraţie privind conflictul din Republica Moldova

corlatean

În perioada 5-6 decembrie 2013 a avut loc, la Kiev, reuniunea Consiliului Ministerial OSCE. Delegația română a fost condusă de ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean, potrivit unui comunicat MAE.

În cadrul Consiliului Ministerial de la Kiev a fost adoptată o Declaraţie ministerială privind Procesul Helsinki+40, prin care este încurajată continuarea eforturilor Statelor participante vizând realizarea unei Comunităţi de Securitate Euro-atlantice şi Euro-asiatice în perspectiva aniversării, în 2015, a 40 de ani de la adoptarea Actului Final de la Helsinki.

Un rezultat important în contextul Consiliului Ministerial a fost adoptarea Declaraţiei ministeriale pe tema negocierilor privind soluţionarea conflictului din Republica Moldova în formatul 5+2, care a reconfirmat sprijinul OSCE pentru soluţionarea conflictului, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Din punctul de vedere al României, este necesara transpunerea în practică a prevederilor acestei declaraţii ministeriale, inclusiv prin demararea negocierilor cu privire la aspectele de fond ale reglementării conflictului – chestiunile politice şi de securitate.

În ceea ce priveşte dimensiunea politico-militară a OSCE, reuniunea de la Kiev a prilejuit adoptarea unei Decizii privind activităţile OSCE în domeniul armelor de calibru mic şi armament uşor, precum şi o Decizie privind actualizarea principiilor OSCE care guvernează neproliferarea.

În privinţa aspectelor non-militare ale securităţii, Consiliul Ministerial de la Kiev a marcat un progres important prin agrearea unui prim set de măsuri de creştere a încrederii în domeniul securităţii cibernetice.

Potrivit MAE, România a avut un rol activ în promovarea acestor noi angajamente, atât în calitate de responsabil de dosar în cadrul UE, precum şi în virtutea semnificaţiei speciale pentru ţara noastră a Planului de Acţiune pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Roma şi Sinti, a cărui elaborare şi adoptare a fost condusă de România în urmă cu 10 ani.

‘Este regretabil faptul că nu a fost posibilă adoptarea de noi angajamente politice în OSCE referitoare la protecţia jurnaliştilor, din cauza lipsei de consens a Statelor participante’, declară MAE.

Consiliul Ministerial a adoptat şi un important set de angajamente cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane, în completarea Planului de Acţiune al OSCE în acest domeniu.

În contextul evoluţiilor recente din Ucraina, discuţiile din cadrul Consiliului Ministerial OSCE de la Kiev au prilejuit evidenţierea, de către numeroase state participante, a importanţei cruciale a respectării, de către Ucraina, a angajamentelor internaţionale şi în cadrul OSCE, inclusiv cu privire la respectarea deplină a dreptului la liberă întrunire şi a libertăţii de expresie, fiind încurajată intensificarea eforturilor pentru identificarea unei soluţii paşnice şi restabilirea dialogului între toate părţile implicate.

Reuniunea de la Kiev a marcat încheierea Preşedinţiei-în-Exerciţiu ucrainene a OSCE. De la 1 ianuarie 2014, Preşedinţia-în-Exerciţiu a OSCE va fi preluată de Elveţia.

Consiliul Ministerial al OSCE este principalul eveniment anual al Organizaţiei, în cadrul căruia miniştrii de externe din cele 57 de State participante ale OSCE evaluează evoluțiile înregistrate în spațiul OSCE în anul în curs, identifică prioritățile pentru perioada următoare şi adoptă decizii şi declarații pe teme de actualitate aflate pe agenda celor trei dimensiuni ale OSCE – politico-militară, economică şi de mediu, respectiv umană.

Sursa: MAE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.