Connect with us

ROMÂNIA

Guvernul a adoptat ordonanța pentru aplicarea directivei UE privind vânzarea de bunuri, inclusiv cele cu conținut și servicii digitale. Vânzătorii vor acorda garanție de doi și cinci ani, în funcție de durata de utilizare a produselor

Published

on

© European Union 2018

UPDATE

Guvernul României a adoptat marți un act normativ prin care transpune în legislația națională directiva europeană cu privire la vânzarea de bunuri, documentul stabilind între altele perioada de garanție pentru bunurile comercializate, inclusiv conținut și servicii digitale, informează executivul într-un comunicat.

Astfel, odată cu aprobarea ordonanței, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor, care se constată în termen de doi ani de la data respectivă. În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne.

Este o transpunere a Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și acoperă cele mai importante diferențe dintre normele naționale obligatorii de protecție a consumatorilor, ca urmare a transpunerii de către statele membre a normelor minime de armonizare prevăzute în Directiva 1999/44/CE; până acum statelor membre li s-a permis să prevadă standarde mai stricte decât cele ale Uniunii și să introducă sau să mențină norme care să asigure un nivel și mai ridicat de protecție a consumatorilor.

Dat fiind că vânzările online de bunuri constituie marea majoritate a vânzărilor transfrontaliere în Uniune, iar, pe de altă parte, evoluția tehnologică a condus la o piață a bunurilor care încorporează conținut digital sau servicii digitale sau sunt interconectate cu acestea, era nevoie de un nivel ridicat de protecție a consumatorului și de sporirea securității juridice a normelor aplicabile contractelor de vânzare a unor astfel de produse.

Prevederile ordonanței de urgență se aplică de la data de 1 ianuarie 2022, iar instituția publică responsabilă cu implementarea acesteia este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Știrea inițială

De la 1 ianuarie, România ar putea deveni singurul stat care acordă garanție standard de 5 ani prin transpunerea în legislația națională a directivei UE privind vânzarea de bunuri. 

Guvernul discută în ședința de astăzi, 28 decembrie, adoptarea unui proiect de OUG, prin care se asigură transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri care are scopul să îmbunătățească funcționarea pieței interne și să ofere răspunsuri adecvate la numeroasele provocări generate în prezent de o economie care se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologie.

Dacă proiectul de OUG este adoptat, o serie de elemente contractuale cheie vor fi modificate și îmbunătățite și se vor aplica și bunurilor cu conținut digital, după cum urmează:

Garanția legală de conformitate va fi extinsă considerabil

În prezent, orice produs vândut de un profesionist unui consumator trebuie să îndeplinească anumite cerințe de conformitate, conform Legii 449/2003. În vederea asigurării conformării cu obligațiile legale, vânzătorul este obligat să ofere o garanție de conformitate consumatorului.

Proiectul va duce la o extindere a perioadei în care vânzătorul este obligat să remedieze neconformitatea, dacă este ivită în termen de doi ani, la o obligație de remediere, dacă neconformitatea va apărea în cinci ani. Această prevedere se va aplica și bunurilor cu elemente digitale.

În majoritatea statelor membre, garanția obligatorie este asigurată pentru o perioadă de doi ani, acest termen fiind ori păstrat, ori extins la trei ani, la transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/771.

De exemplu, în Franța, durata garanției legale de conformitate a bunurilor rămâne fixată la 2 ani, cu o prezumție de anterioritate a defectului de 2 ani. Același lucru este valabil și pentru Finlanda și Germania.

În Finlanda, durata garanției legale va fi legată de durata de viață preconizată a (clasei) de produse, dar va fi de cel puțin 2 ani, sistemul fiind similar celui din Olanda.

În conformitate cu noua situație juridică, în Germania, pretențiile consumatorului datorate unui defect se prescriu după 2 ani de la predarea bunurilor către consumator. În această privință, nu se schimbă nimic în comparație cu situația juridică anterioară.

Pe de alte parte, în Grecia, Spania și Suedia, durata garanției legale de conformitate a fost extinsă la 3 ani.

Acest lucru se datorează faptului că, în ciuda clauzei de armonizare completă, directiva prevede o serie de excepții pentru statele membre, permițându-le o anumită flexibilitate în ceea ce privește armonizarea duratei garanției legale și a sarcinii probei, armonizând efectiv doar pe deplin criteriile de conformitate, căile de atac și unele elemente ale garanțiilor comerciale. 

Perioada în care se consideră că bunul livrat a fost neconform de la livrare va fi extinsă

La acest moment, dacă neconformitatea apare în termen de șase luni de la momentul livrării, există o prezumție (se consideră) că acea neconformitate a existat la momentul livrării bunului. Din 2022, însă, această prezumție va fi extinsă la doi ani. 

Aici va fi introdusă o excepție – pentru produsele cu conținut/servicii digitale, unde vânzătorul promite furnizarea de asemenea conținut/servicii pentru o perioadă fixă, prezumția durează atât timp cât este promisă furnizarea.

În majoritatea statelor membre care au transpus normele UE în legislația națională, perioada de conformitate este fie de un an, fie de doi ani. 

Vânzătorul va putea să efectueze reparația sau înlocuirea bunului neconform, în baza garanției comerciale, în cel mult 15 zile

Acest termen de 15 zile este activat din momentul în care vânzătorul va fi informat de către consumator cu privire la neconformitate. În prezent, nu există un termen în care vânzătorul este obligat să repare/înlocuiască bunul, dacă o face în temeiul garanției comerciale și nu a celei legale (care e de 15 zile și va rămâne la fel și din 2022).

Extinderea criteriilor de conformitate a unui produs

Sunt introduse criteriile compatibilității și a interoperabilității produselor (foarte importante pentru produsele pe bază de software, de exemplu) ca cerințe de conformitate, dacă ele vor fi prevăzute ca fiind compatibile cu anumite suporturi sau produse/tehnologii sau nu sau vor fi prevăzute ca având un anumit grad de interoperabilitate.

Necesitatea transpunerii Directivei (UE) 2019/771

Normele Uniunii aplicabile vânzărilor de bunuri sunt încă fragmentate, deși a fost deja realizată o armonizare deplină a normelor referitoare la condițiile de livrare și, în cazul contractelor la distanță sau a contractelor negociate în afara spațiului comercial, a cerințelor de informare precontractuală, precum și a dreptului de retractare prin Directiva 2011/83/UE. Alte elemente contractuale esențiale, cum ar fi criteriile de conformitate, măsurile corective în caz de neconformitate cu contractul și principalele modalități de punere în aplicare a acestora fac în prezent obiectul unei armonizări minime în conformitate cu Directiva 1999/44/CE.

Prezenta directivă prevede norme care se aplică vânzărilor de bunuri, inclusiv bunuri cu elemente digitale, numai în ceea ce privește principalele elemente contractuale necesare pentru a depăși obstacolele legate de dreptul contractelor în cadrul pieței interne. În acest scop, ar trebui să fie pe deplin armonizate normele privind cerințele de conformitate, măsurile corective aflate la dispoziția consumatorilor în cazul în care bunurile nu sunt conforme cu contractul și principalele modalități de punere în aplicare a acestor măsuri corective, iar nivelul de protecție a consumatorilor ar trebui sporit față de cel oferit până acum.

Disparitățile existente pot avea un efect negativ asupra întreprinderilor și consumatorilor

În conformitate cu normele actuale, întreprinderile care își direcționează activitățile către consumatorii din alte state membre trebuie să țină seama de normele obligatorii în materie de contracte de consum din țara de reședință a consumatorului. Întrucât aceste norme diferă de la un stat membru la altul, întreprinderile se pot confrunta cu costuri suplimentare. În consecință, multe întreprinderi ar putea prefera să își continue activitatea pe piața internă sau să exporte numai către unul sau două state membre. Această alegere a minimizării expunerii la costurile și riscurile asociate cu tranzacțiile transfrontaliere duce la pierderea unor oportunități de expansiune comercială și de economii de scară. 

Legat de consumatori, aceștia se bucură actualmente de un nivel ridicat de protecție atunci când fac cumpărături din străinătate, însă fragmentarea juridică afectează în mod negativ și nivelul de încredere al consumatorilor în tranzacțiile transfrontaliere. Iar incertitudinea cu privire la principalele drepturi contractuale ocupă un loc important între preocupările consumatorilor.

De asemenea,  reglementările diferite în materia contractelor îi afectează și pe comercianții cu amănuntul care utilizează canale de vânzări la distanță și pe vânzătorii cu amănuntul care efectuează vânzări „față în față” și îi împiedică să se extindă în afara frontierelor naționale. 

Existența unor norme pe deplin armonizate privind o serie de elemente esențiale ale dreptului contractelor de consum le-ar facilita întreprinderilor, în special IMM-urilor, posibilitatea de a își oferi produsele în alte state membre. Consumatorii ar beneficia de un nivel ridicat de protecție și de creșterea nivelului de bunăstare prin armonizarea deplină a normelor esențiale.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

ROMÂNIA

Dezvoltare durabilă: Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea acordului de împrumut de 600 milioane de euro dintre România și BIRD

Published

on

© Guvernul României

Guvernul a aprobat, miercuri, 10 august, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut în valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 24 milioane de euro dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care reprezintă prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă, a anunțat purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de guvern.

Ambele aferente primei finanțări programatice pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă cele două acorduri au fost semnate la Bucureşti la 19 iulie anul curent, în baza aprobării lor anterioare la nivelul Guvernului și președintelui României, finanțările urmând să asigură implementarea unor acțiuni asociate reformelor urmărite în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și pentru gestionarea crizei umanitare generată de agresiunea militară rusă din Ucraina.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, finanțările sunt grupate pe doi piloni și anume, consolidarea incluziunii și administrării fiscale, incluzând acțiuni care implică răspunzi la criza umanitară în domenii precum sănătate, educație, asistență socială, locuire, ocupare, reforma pensiilor, eficientizarea cheltuielilor și reforma fiscală.

Totodată, vor asigura finanțarea susținerii decarbonizării și rezilienței climatice, incluzând o serie de acțiuni legate de domenii precum energie regenerabilă, creșterea eficienței energetice a clădirilor și păduri.

De asemenea, printr-un memorandum s-a luat decizia de introducere a schemei de ajutor de minimis care sprijină dezvoltarea durabilă a întreprinderilor care activează în industria producătoare și a recuperării materialelor, pentru a crește astfel competitivitatea produselor realizate în România.

Continue Reading

ROMÂNIA

Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor săi să colaboreze cu MIPE în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

Published

on

© Guvernul României

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut, miercuri, miniștrilor din guvernul său să continue colaborarea și coordonarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. 

„Este foarte important ca în continuare, prin colaborarea și coordonarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, să asigurăm un grad cât mai mare de absorbție. Deja sunt aprobate o serie întreagă de programe și avem obligația să ne coordonăm cu toți responsabilii în domeniu, astfel încât să putem să folosim cât mai eficient acești bani, pe de-o parte”, a afirmat șeful Guvernului. 

Citiți și MIPE va lansa până la sfârșitul anului 2023 toate apelurile majore de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027: Avem o șansă istorică pe care nu putem să o ratăm

De asemenea, Nicolae Ciucă a făcut referire și la monitorizarea investițiilor din bugetul de stat pentru ca guvernanții să se asigure că echilibrul economic și financiar este menținut. 

„Pe de altă parte, este important să continuăm să asigurăm atenția cuvenită investițiilor din bugetul propriu. Să nu uităm că ne-am asumat asigurarea unui buget consistent, a celui mai consistent buget de investiții din bugetul de stat și fiecare minister are obligația și responsabilitatea să monitorizeze și să se asigure că investițiile se derulează, fiind singura soluție în actualul context prin care putem să asigurăm echilibrul economic și financiar și, desigur, protejarea locurilor de muncă, fiind cât se poate de evident, din cifrele pe care le avem până în acest moment, că măsurile pe care le-am luat s-au dovedit a fi eficiente, în sensul în care putem să constatăm că am avut atât o creștere economică, cât și creștere la bugetul de stat, rectificarea fiind una pozitivă”, a mai afirmat premierul României.

Continue Reading

ROMÂNIA

Premierul Nicolae Ciucă: Nu există date care să justifice niciun fel de îngrijorare cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie

Published

on

© Guvernul României

Premierul Nicolae Ciucă susține că până în acest moment nu există date care să justifice niciun fel de îngrijorare cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie. 

„În ultimele zile, pe fondul evenimentelor din Ucraina, din zona centralei nucleare de la Zaporojie, au existat o serie întreagă de date și informații referitoare la pericolul pe care îl poate reprezenta un eveniment la această centrală. Până în acest moment, vreau să asigur și să dau, de asemenea, garanții cetățenilor că nu avem date care să justifice niciun fel de îngrijorare. Monitorizăm permanent toate datele legate de mediu și suntem în permanentă legătură cu autoritățile europene de specialitate, precum și cu partenerii noștri din Ucraina. De asemenea, pot să spun că instituțiile statului au luat măsuri și sunt pregătite permanent să informeze în timp util și avem luate toate măsurile pentru protejarea populației”, a precizat prim-ministrul înaintea ședinței de Guvern de azi. 

De asemenea, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, „condamnă ferm acțiunile militare ale forțelor ruse din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie”.

Consiliul de Securitate al ONU va discuta despre bombardamentele vizând centrala nucleară ucraineană din regiunea Zaporojie în estul ţării, informează miercuri DPA și Agerpres

Rusia a solicitat marţi o întâlnire a celui mai puternic organism al ONU pentru joi după-amiază la New York.

Consiliul de 15 membri va fi informat de Rafael Grossi, director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), cu privire la situaţia de la centrala electrică Zaporojie.

Centrala nucleară din oraşul Energodar în regiunea Zaporojie a fost bombardată în mod repetat în weekend şi a suferit unele pagube, dar infrastructura critică este considerată a fi intactă.

Liderii europeni s-au arătat îngrijorați de ultimele evenimente ce au avut loc în apropierea centralei nucleare. 

Cu prilejul unei discuții telefonice cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, Charles Michel, a descris situația ca fiind ”alarmantă”.

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a punctat că ”orice atac asupra unei centrale nucleare este un act sinucigaș”, astfel că a solicitat ca inspectorii internaționali să aibă acces la centrala nucleară de la Zaporojie pentru a efectua verificări imparțiale, mesaj dublat și de directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Citiți și: Președintele Consiliului European, îngrijorat cu privire la starea centralei nucleare Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa

Continue Reading

Facebook

INTERNAȚIONAL7 mins ago

ONU: După semnarea acordului internațional de la Istanbul, primele exporturi de grâu din Ucraina sunt așteptate săptămâna viitoare

COMISIA EUROPEANA29 mins ago

Sancțiuni europene împotriva Rusiei: Embargoul UE asupra cărbunelui rusesc a intrat oficial în vigoare

INTERNAȚIONAL17 hours ago

Miniștrii de externe ai G7 și UE solicită Rusiei să restituie imediat autorităților ucrainene controlul deplin aspura centralei nucleare de la Zaporojie

U.E.17 hours ago

Premierul Poloniei cere o ”reformă profundă care să readucă egalitatea printre principiile fundamentale” ale UE

ROMÂNIA17 hours ago

Dezvoltare durabilă: Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea acordului de împrumut de 600 milioane de euro dintre România și BIRD

ROMÂNIA18 hours ago

Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor săi să colaboreze cu MIPE în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

U.E.20 hours ago

Atena închide ”un capitol dificil” și ”nu va mai fi o excepție în zona euro”. După 12 ani, Grecia va ieși de sub supravegherea extinsă a Comisiei Europene

ROMÂNIA20 hours ago

Premierul Nicolae Ciucă: Nu există date care să justifice niciun fel de îngrijorare cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie

ROMÂNIA21 hours ago

Marcel Boloș: În ultimele trei luni am lansat măsuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediului de afaceri

ROMÂNIA21 hours ago

Președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud a discutat cu Marcel Ciolacu despre exportul de reactoare nucleare şi despre cooperare în domeniul sănătății

ROMÂNIA18 hours ago

Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor săi să colaboreze cu MIPE în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

INTERNAȚIONAL7 days ago

Azerbaidjan a lansat operațiunea „Răzbunarea” împotriva forțelor armene din Nagorno-Karabah

ROMÂNIA1 week ago

Guvernul aprobă contractul de finanțare dintre România și BEI privind Spitalul Regional Craiova

ROMÂNIA1 week ago

România este ”peste graficul asumat în fața Comisiei Europene” privind stocurile de gaze naturale. Virgil Popescu: Există un grad de umplere de peste 59%, peste ținta pentru septembrie

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

R. Moldova dorește să reducă consumul de gaze pentru a diminua dependența de Gazprom. Vicepremierul Andrei Spînu: O alternativă o reprezintă păcura, care ar putea fi livrată de România

ROMÂNIA1 week ago

Nicolae Ciucă a dat asigurări că bugetul din 2023 va putea susține noile prevederi privind educația, iar țința de 15% pentru învățământ va fi atinsă până în 2027

U.E.1 week ago

Premierul spaniol, turneu în Balcanii de Vest: Locul acestei regiuni este în Uniunea Europeană

ROMÂNIA2 weeks ago

Klaus Iohannis, la Săptămâna Haferland: Dialogul intercultural, sursă a prosperității. România va continua să apere drepturile și interesele minorităților sale

ROMÂNIA2 weeks ago

Nicolae Ciucă, la Săptămâna Haferland: Transilvania reprezintă la nivel european un model de toleranță și de bună conviețuire interetnică

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Republica Moldova dorește ”să cumpere gaze din România”. Președinta Maia Sandu: Acest lucru este critic pentru a ne asigura că oamenii noștri nu vor îngheța la iarnă

Team2Share

Trending