Connect with us

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Marea Lojă Națională din România și Academia Română au anunțat câștigătorii Ediției a IX-a a Galei Premiilor MLNR

Published

on

© Calea Europeana/Zaim Diana

Marea Loja Naţională din România (MLNR) a organizat vineri, 21 iunie 2019, în parteneriat cu Academia Română, la Ateneul Român, cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor MLNR. 

Marea Lojă Națională din România și Academia Română au anunțat câștigătorii celor 6 domenii de referință:

Premiul Grigore Moisil științe exacte : dr. Radu Purice cercetător științific grad1 la Institutul de matematica Simion Stoilov

Premiul Henri Coandă pentru științe aplicate : dr. Volker Wollmann

Premiul Carol Davila medicina:Prof.univ.dr. Victor Jinga

Premiul Eugeniu Carada economie:Acad. Victor Axenciuc

Premiul Spiru Haret, educație, mediu,IT: prof.univ.dr. Anton Adamuț

Premiul Constantin Brâncuși arta, cultura: prof .dr. Octavian Lazar Cosma

 

Citiți și: Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu, la Gala Premiilor MLNR: „Societatea românească promovează un pact pentru o cale europeană”

 

CaleaEuropeană.ro a fost partener media și în acest an și a transmis live „Gala premiilor MLNR”:

Partea I 

Partea a II-a

Premiul Grigore Moisil științe exacte : dr. Radu Purice – cercetător științific grad1 la Institutul de matematica Simion Stoilov

”Mulțumesc Mari Loji Naționale pentru punerea în valoare a cercetării științifice și creativitaea românească. Mă simt onorat că o parte din rezultatele obținute de mine au fost apreciate de comisia de evaluare.”

Informații despre activitatea dr. Radu Purice: Cele două lucrări publicate în colaborare de domnul Radu Purice în anul 2018 în Communications in Partial Differential Equations (revistă cotata ISI în primele 10% pe domeniul Matematică) sunt parte a unui grup de cinci lucrări, dintre care una apărută la sfârşitul anului 2017 în Journal of Functional Analysis şi două apărute la începutul anului 2019 în Reviews in Mathematical Physics şi respectiv în Journal of Spectral Theory.

Metoda cuantificării Weyl magnetice şi respectiv calculul pseudodiferenţial magnetic, dezvoltate de Radu Purice împreună cu diferiţi colaboratori într-o serie de lucrări publicate începând din 2002, este utilizată pentru a extinde posibilităţile de descriere matematică riguroasă a unei clase de fenomene de transport cuantic în câmp magnetic, printre care şi bine-cunoscuta metodă din fizica solidului a substituţiei Peierls-Onsager.

Premiul Henri Coandă pentru științe aplicate : dr. Volker Wollmann cu Seria de Volume I-VII ale tratatului “Patrimoniul preindustrial si industrial in Romania”, apărute in perioada 2010 – 2018.

 

”Vă transmit înalte aprecieri pentru gestul pe care l-ați făcut. Onorată asistenă, iluminați ai acestui spațiu, ceea ce faceți dumneavoastră în această seară este cel mai inalt nivel al patriotismului. Vă mulțumim!”

Informații despre activitatea dr.Volker Wollmann:În literatura română există puţine cărţi care să trateze istoria tehnicii româneşti, acestea fiind scrise, în marea lor majoritate, de ingineri. Doar trei istorici au abordat înainte de 1989 acest subiect: Nicolae Iorga, C.C. Giurescu şi Ştefan Pascu. Dr. Volker Wollmann este cel de-al patrulea istoric care, dispunând de instrumentele moderne de cercetare, abordează o astfel de temă. Subiectul cercetărilor sale, Patrimoniului preindustrial şi industrial în România, este unul inedit, fiind prima abordare în România a unei astfel de teme.

Nici pe plan mondial un astfel de subiect de cercetare nu a fost abordat (cu câteva excepţii în Franţa şi Germania). Cunoştinţele din domeniu, metodele şi mijloacele moderne de investigare pe care le stăpâneşte, precum şi pasiunea pentru subiectul abordat, au făcut ca autorul să publice, într-o perioadă scurtă de timp (2010-2018), şapte volume ale tratatului intitulat Patrimoniului preindustrial şi industrial în România, însumând peste 2.500 de pagini. Bogatul material imagistic cuprins în cele şapte volume (peste 6.000 de fotografii), alese cu mult profesionalism şi de o calitate excepţională, sunt de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul industrial românesc. 

Volumele tratatului abordează cvasitotalitatea domeniilor privind patrimoniul tehnic în Romania: minele de metale şi nemetale, industria siderurgică, industria lemnului şi hârtiei, carierele de calcar şi piatră, industria sticlei, industria textilă, industria morăritului şi a prelucrării produselor agricole, construcţiile, căiile de comunicaţii, ceasurile publice din România, monumente funerare, etc.

Cariera profesională a Dr. Wollmann (profesor de istorie la Reşiţa, fondator şi director al Muzeului din Reşiţa, fondator al revistei Banatica, cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj Napoca precum şi la Muzeul German al Mineritului din Bochum, Director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim (Germania), profesor la Universitatea din Alba Iulia l-a condus spre alegerea unui astfel de subiect de cercetare.

A fost unul din primii istorici care a făcut cercetări sistematice şi riguroase în arealul Banatului Montan pentru descoperirea, cercetarea şi recuperarea artefactelor legate de activitatea minieră şi metalurgică din această zonă care reprezintă leagănul industrializării României.

Munca de căutare în arhivele marilor întreprinderi din România s-a împletit cu vizitele în teren pentru fotografierea unor site-uri ale industriei încă nedispărute şi cu documentarea sistematică în bibliotecile din ţară şi din străinătate (Austria, Ungaria, Germania).

Acum, în era internetului, când pentru documentarea unui subiect nu găsirea informaţiilor este principala problemă ci ierarhizarea valorică a acestora scoate în evidenţă valoarea deosebită a tratatului Dr. Wollmann pentru istoriografia românească.

Printr-un efort deosebit, atât intelectual cât şi fizic şi financiar, depus pentru recuperarea acestui tezaur, Dr. Wollmann a adus un extraordinar serviciu României, realizând de unul singur, printr-o muncă de o viaţă, ceea ce nu au realizat instituţii întregi.

Premiul Carol Davila medicina:Prof.univ.dr. Victor Jinga

”O stare de recunoștință te ajută să obți mai mult decât ai obținut, mulțumesc Academiei Române pentru nominalizare și Mari loji.  Obținerea acestui premiu, inseamnă un plus de incredere, un moment de innoire, o încurajare, o activitate ulterioară cu care să continuăm.”

Prof. Univ. Dr. Viorel JINGA cu studiul ”Randomized Phase II Study Evaluating Akt Blockade with Ipatasertib, in Combination with Abiraterone, in Patients with Metastatic Prostate Cancer with and without PTEN Loss”. Studiul a fost publicat in revista ”Clinical Cancer Research”, revista indexata ISI, de prestigiu, cu factor de impact peste 10.

Informații despre activitatea dr. Viorel Jinga: Activitatea știintifică, profesională și academică a domnului Prof. Univ. Dr. Viorel JINGA se remarcă în domeniul urologiei și uro-oncologiei. Proiectele sale de cercetare în domeniul uro-oncologiei au contribuit la o mai buna înțelegere a acestei patologii, în scopul diagnosticului, evaluării prognosticului, dar și a opțiunilor de tratament.

Cercetările efectuate în cadrul patologiei cancerului de prostată au fost axate pe markerii de diagnostic și prognostic, precum și pe opțiunile terapeutice. El și-a condus cercetările ca responsabil de proiect (din partea Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucuresti) într-unul din, probabil cele mai importante proiecte de cercetare internațională care s-a desfășurat și în Romania, intitulat “Genetic prostate cancer variants as biomarkers of disease progression”, sub acronimul ProMark, intre 2008 si 2013. Scopul proiectului care a inclus un lot de 1000 de pacienți cu cancer de prostată și 1000 de pacienți în lotul martor, a fost de a transpune ultimele descoperiri în materie de genetică a cancerului de prostată în biomarkeri cu utilitate clinică, care sa fie folosiți în prognosticul evoluției acestui tip de neoplazie. 

Premiul Eugeniu Carada economie:Acad. Victor Axenciuc

Victor AXENCIUC, Membru de onoare ala Academiei Romane cu lucrarea “Progresul economic al României. Serii statistice seculare 1860-2010 Agricultura, cuprinde 804 pagini, apărută în anul 2018 la Editura Academiei Romane.

„Trebuie să returnez societății, comunității în care am trăit și trăiesc, rezultatele activității mele. Vă mulțumesc.”

Informații despre activitatea lui Victor Axenciuc: Este născut la 12 februarie 1928, în Vlăsinești, județul Botoșani. După absolvirea Academiei de Studii Economice (1951), a desfășurat timp de peste o jumătate de veac activitate didactică, pe întregul parcurs de la asistent la profesor universitar și conducător științific de doctorat. Din 1980, ca cercetător la Institutul de Economie Națională, a inițiat și condus cercetări în domeniul istoriei economiei naționale. Cercetarea structurilor de ramură, a nivelului, a profilului și stadiului economiei naționale au constituit obiective prioritare dezvoltate de profesorul Victor Axenciuc.

Peste 30 de volume de mari dimensiuni însumând zeci de mii de pagini, contribuții generoase la lucrări colective, mai mult de 290 de studii și cercetări apărute în reviste de prestigiu din țară și străinătate alcătuiesc o carte de vizită impresionantă pe care niciun biograf de bună credință nu ar putea-o cuprinde într-un crâmpei de Laudatio sau de caracterizare a savantului – în toată deplinătatea cuvântului – Victor Axenciuc.

Dintre lucrările sale mai recente menționăm: „Legiferarea și instituționalizarea economiei moderne în România. 1856-1914” (2006); „Formarea sistemului industrial modern în România. 1939-1914” (2008); „Economia națională a României în perioada 1859-1939” (2008); „Produsul Intern Brut în România. 1862-2000. Serii statistice seculare și argumente metodologice” (2 volume, 2011).

Premiul Spiru Haret, educație, mediu,IT: prof.univ.dr. Anton Adamuț

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ cu lucrarea : Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski , Institutul European, Iași, 2018.

Premisa de la care pleacă această carte Sub este forma în care verbul se odihnește. Lucrurile simple sunt necesare, iar cele complicate nu sunt necesare.Dacă ar fi să vă intreb unde se află adevărul, mi-ați spune că la mijloc, dar după ce am scris această carte, adevărul nu se află la mijloc. Vreau să mulțumesc Mari Loji Naționale din România, Academiei Române și universităților care au făcut posibilă această gală.”

Informații despre activitatea dr. Anton Adămuț: Autorul probează o exelentă cunoaştere a celor mai rafinate doctrine filosofice, a stoicismului, scepticismului, a lui Homer, Socrate, Platon şi Aristotel, a doctrinelor de inspiraţie orientală, a misticilor religioşi, a Evangheliilor, a Faptelor, dar şi a pământenilor noştri, (care sunt prea mulţi pentru a-i enumera aici) în ceea ce priveşte acest loc comun al spusei: Amicus Plato sed magis amica veritas.

Autorul lucrării, Prof. Univ. Dr. Anton Adămuț este Licențiat în Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, 1986, Licențiat în Teologie, Facultatea de Teologie Româno-Catolică, Universitatea din București, 2000. Doctor în Filosofie din 1995 și Prodecan al Facultății de Filosofie și Știinte Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

Premiul Constantin Brâncuși arta, cultura: prof .dr. Octavian Lazar Cosma

Prof. dr. Octavian Lazăr Cosma, cu lucrarea : Pagini din istoria muzicii românești. Partea I. Cristalizări. Partea a II-a. Afirmări

”Sunt foarte surprins de invitația care mi s-a înmânat de a fi prezent la această manifestație. Nu mă așteptam la un premiu și mulțumesc celor care m-au nominalizat, pentru că  interesul către muzicologie este destul de modest în general.”

Informații despre activitatea despre prof.univ. dr. Octavian Lazăr Cosma: Este o personalitate recunoscută a muzicologiei românești, membru titular al Secției de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române, fost președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, doctor honoris cauza al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj și al Universității de Arte ”George Enescu” din Iași, binecunoscut în plan național și internațional prin activitatea de peste 50 de ani în domeniile cercetării muzicologice și învățământului muzical universitar, având discipoli în întreaga lume.

A publicat 23 de cărți și peste 200 de studii și articole consacrate creației muzicale autohtone, din care menționăm Hronicul muzicii românești, 9 volume, Hronicul Operei Române din București, 4 volume, Oedipul enescian și peste 80 de articole în New Growe Dictionary of Music. În 1990 a deschis linia de doctorat la Conservatorul din București unde are peste 30 de doctori atestați

Este membru al American Musicological Society, membru în comitetul editorial al revistei Musicological Research și a susținut conferințe și manifestări științifice internaționale. Prin activitatea sa de excepție în diferite foruri și comisii naționale precum Comisia Națională UNESCO și Consiliul Institutului Cultural Român, a fost distins printre altele cu Premiul Academiei Române și Ordinul ”Meritul Cultural” în rang de comandor.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu, la Gala Premiilor MLNR: „Societatea românească promovează un pact pentru o cale europeană”

Published

on

© Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România

Marea Loja Naţională din România (MLNR) a organizat vineri, 21 iunie 2019, în parteneriat cu Academia Română, la Ateneul Român, cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor MLNR. 

În deschiderea Galei, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din Romania, Doctor Universitar, Radu Balanescu, „încărcat de optimism” a transmis un mesaj celor prezenți. 


”Pentru a IX-a oară ne întâlnim sub cupola Ateneului român pentru a aduce recunoștință celor care și-au dedicat viața cercetării și științei și care fac din România un nume extraordinar de important pe harta Europei și a lumii. Vin încărcat de optimism, în sfârșit societatea românească promovează dialogul, promovează prin factori decidenți extremi de importanți un pact pentru o cale europeană, pentru că România face parte din Europa și noi trebuie să promovăm cu toții acest lucru. Dialogul promovează un pact pentru o continuare la cote cât mai înalte pentru un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, pentru că avem nevoie de acest lucru și pentru că este normal să o facem din poziția noastră geostrategică. Sunt optimist pentru că în sfârșit vedem foarte multă lume reunită pentru binele României și pentru  progres.” 

CaleaEuropeană.ro a fost partener media și în acest an și a transmis live „Gala premiilor MLNR”:

Partea

Partea a II-a

Marea Lojă Națională din România și Academia Română au anunțat câștigătorii celor 6 domenii de referință:
 • Premiul Grigore Moisil științe exacte : dr. Radu Purice cercetător științific grad1 la Institutul de matematica Simion Stoilov
 • Premiul Henri Coandă pentru științe aplicate : dr. Volker Wollmann
 • Premiul Carol Davila medicina:Prof.univ.dr. Victor Jinga
 • Premiul Eugeniu Carada economie:Acad. Victor Axenciuc
 • Premiul Spiru Haret, educație, mediu,IT: prof.univ.dr. Anton Adamuț
 • Premiul Constantin Brâncuși arta, cultura: prof .dr. Octavian Lazar Cosma

Continue Reading

GALA PREMIILOR MARII LOJI

MLNR organizează, vineri, 21 iunie, a IX-a ediție a Galei Premiilor MLNR

Published

on

Marea Loja Naţională din România (MLNR) organizează, vineri, 21 iunie a.c., în parteneriat cu Academia Română, la Ateneul Român, cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor MLNR. Calea Europeană este partener media al Galei și va transmite  LIVE evenimentul pe platforma caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană, începând cu ora 19.00.

La eveniment vor participa reprezentanţi din mediul academic, universitar, cultural, bancar, diplomatic şi politic din România.

Partea I

Partea a II a

 

Marea Loja Nationala din România va decerna in cadrul festivității organizate la Ateneul Român, 7 premii a câte 5.000 Euro fiecare, pentru urmatoarele domenii de referință:

 • Premiul GRIGORE MOISIL pentru Științe Exacte;
 • Premiul HENRI COAND` pentru Științe Aplicate;
 • Premiul CAROL DAVILA pentru Medicină;
 • Premiul EUGENIU CARADA pentru Economie;
 • Premiul NICOLAE TITULESCU pentru Diplomație și Politologie;
 • Premiul SPIRU HARET pentru Educație, Mediu, IT;
 • Premiul CONSTANTIN BRÂNCUȘI pentru Artă și Cultură.

Premiile poartă numele unor personalități reprezentative pentru domeniul de referință și care au aparținut celei mai respectabile confrerii din lume – masoneria.
Gala Premiilor M.L.N.R., aflată la a noua editie, își propune să promoveze și să recompenseze spiritul creator, inovator și inventiv al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

 

Continue Reading

EVENIMENTE

Cea de-a VI-a Ediție a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România și-a desemnat câștigătorii la Ateneul Român

Published

on

Marea Loja Naţională din România (MLNR) a organizat, marți, 21 iunie a.c., în parteneriat cu Academia Română, la Ateneul Român, cea de-a VI-a ediţie a Galei Premiilor MLNR.

DSC_9684aLa eveniment au participat reprezentanţi din mediul academic, universitar, cultural, bancar, diplomatic şi politic din România, informează un comunicat remis CaleaEuropeana.ro. În cadrul Galei, au fost decernate şapte premii în valoare de 5.000 euro fiecare.

DSC_9708a5”Iată-ne, reuniți pentru cea de-a șasea oară la Gala premiilor Marii Loji Naționale din România, un eveniment deja devenit tradiție în ceea ce înseamnă promovarea excelenței, a inteligenței românești, a valorii. Probabil că cea mai mare bucurie pentru mine și pentru noi toți este faptul că reușim în fiecare an să adunăm forțe extrem de importante din mediul academic din mediul politic, din cadrul întregii societăți românești în jurul unui proiect de promovare a României, de promovare a inteligenței acestui popor. Cred că reușim împreună să dăm încredere tinerilor, reușim împreună să oferim certitudinea unei recompense, în primul rând morale, pentru cei care muncesc în acest domeniu al științei, cercetării și cred că reușim, împreună, să facem ceva extrem de pozitiv pentru România. Vă mulțumesc o dată în plus în această seară pentru că ne sunteți alături și sper să petrecem împreună un moment extrem de plăcut!” a declarat, în cadrul Galei, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, profesor universitar doctor Radu Bălănescu(foto) .

Președintele Academiei Române, academicianul Ionel Valentin Vlad, a transmis, în mesajul său către participanții la cea de-a șasea ediție a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România, aprecierile instituției pentru aceasta inițiativă de promovare a culturii:

”Academia Română apreciază foarte mult faptul că Marea Lojă Națională a României acordă premii substanțiale valorilor aceste țări (…) După cum s-a menționat, sunt șapte domenii- o frumoasă reprezentare a cercetării din țară. Colegii noștri din comisiile de evaluare care au folosit criterii compatibile cu cele mai înalte standarde naționale și internaționale au făcut o serie de propuneri și, mai mult decât atât, au stabilit laureații acestei Gale a Marii Loji Naționale din România. Academia Română nu poate decât să mulțumească, în acest an important pentru noi – este anul celei de-a 150-a aniversări a Academiei Române- pentru efortul făcut.”

Câștigătorii celei de-a șasea ediții a Galei Premiilor Marii Loji Naționale a României:

1. PREMIUL GRIGORE MOISIL PENTRU ȘTIINȚE EXACTE

Laureat: Dr. Apolodor Aristotel RĂDUȚĂ. Lucrare: “Nuclear Structure with Coherent States” Editura SPRINGER, 2015

2. PREMIUL HENRI COANDĂ PENTRU ȘTIINȚE APLICATE

Laureat: Ion BOLDEA. Lucrare:“Synchronous Generators“CRC Press

3. PREMIUL CAROL DAVILA PENTRU MEDICINĂ

Laureați: Mircea GRIGORESCU, Alexandru IRIMIE, Mircea BEURAN. Lucrare: “Tratat de Oncologie”

4. PREMIUL EUGENIU CARADA PENTRU ECONOMIE

Laureat: Cezar MEREUȚĂ. Lucrare: “Unele repere microeconomice în procesul de tranziție din România”

5.PREMIUL NICOLAE TITULESCU PENTRU DIPLOMAȚIE ȘI POLITOLOGIE

Laureați:

-Prof. Univ. Dr. Vasile PUȘCAȘ Lucrare: “Negocieri pentru parteneriate;

Excelența Sa Alexandru Victor MICULA pentru “Funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Ungaria, în anul 2015”.

6. PREMIUL SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, MEDIU, SOCIAL

Laureați: Prof. Radu-Emil PRECUP și Dr. Ing. Mircea Bogdan RĂDAC. Lucrare: ”Grup de cinci lucrări privind tehnicile de învățare pentru sistemele de conducere automată.”

7. PREMIUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ

Laureat: Prof. Univ. Dr. Aurel VLAD

.

Continue Reading

Facebook

U.E.1 hour ago

Miniștrii de finanțe din zona euro vor discuta despre modul în care pot fi modificate regulile fiscale ale UE, astfel încât guvernele să le respecte

CHINA2 hours ago

Forumul de la Davos: Președintele Chinei atrage atenția că o confruntare globală ”nu rezolvă problemele” și ar putea avea ”consecințe catastrofale”

U.E.2 hours ago

UE: Procesul de reformă pentru consolidarea sistemului judiciar din Serbia trebuie să continue dincolo de referendumul din 16 ianuarie

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Comisia Europeană lansează o cerere de proiecte în valoare de 1 milion de euro adresată facultăților de jurnalism din UE

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Raport: Prețurile gazelor naturale în UE au crescut la niveluri record în al treilea trimestru din 2021, influențate de piețele globale de gaze

NATO3 hours ago

Un detașament de 30 de militari de la Brigada Multinațională de la Craiova, dislocat de România la misiunea UE din Bosnia și Herțegovina

COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Uniunea Europeană alocă 1,5 miliarde de euro în 2022 pentru a răspunde crizelor umanitare din întreaga lume

RUSIA4 hours ago

La un an de la arestarea sa, Aleksei Navalnîi declară că ”nu regretă nicio secundă” că a revenit în Rusia pentru a continua lupta împotriva Kremlinului

NATO4 hours ago

România are un nou ambasador la NATO: Secretarul de stat Dan Neculăescu, numit în funcție de președintele Klaus Iohannis

RUSIA5 hours ago

Ministrul german de externe întreprinde vizite la Kiev și Moscova pentru a promova calea diplomatică, fără a face compromisuri privind inviolabilitatea frontierelor Ucrainei și dreptul acesteia de a-și alege alianțele

CHINA2 hours ago

Forumul de la Davos: Președintele Chinei atrage atenția că o confruntare globală ”nu rezolvă problemele” și ar putea avea ”consecințe catastrofale”

SUA3 days ago

SUA sunt pregătite atât pentru discuții, cât și pentru represalii față de Rusia, nefiind clar că Moscova a decis „în mod categoric” să întreprindă o acțiune militară în Ucraina

NATO5 days ago

Klaus Iohannis reafirmă obiectivul creșterii prezenței militare SUA în România în contextul tensiunilor cu Rusia: Punerea sub semnul întrebării a arhitecturii de securitate europene este inacceptabilă

ROMÂNIA5 days ago

Klaus Iohannis: Finalizarea aderării României la Spaţiul Schengen este “deosebit de importantă”. Finalizarea MCV, o altă prioritate majoră

FONDURI EUROPENE3 weeks ago

Premierul Nicolae Ciucă va prelua monitorizarea operaționalizării PNRR: La începutul lui 2022 urmează să intre în contul statului încă 1,9 miliarde de euro, prefinanțare din împrumutul acordat României

ROMÂNIA3 weeks ago

Guvernul lucrează la un plan de acțiune din bani europeni care să transforme România într-un lider regional pentru dezvoltare durabilă până în 2030

ROMÂNIA3 weeks ago

Nicolae Ciucă, prima întâlnire cu reprezentanții AmCham România: Stimularea investițiilor străine și atragerea de fonduri europene prin PNRR și CFM, soluții pentru prosperitate și bunăstare

ROMÂNIA3 weeks ago

Prim-ministrul Nicolae Ciucă, mesaj de Crăciun: Să ne gândim la sănătatea noastră și a celor din jur, cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celorlalți

ROMÂNIA3 weeks ago

Klaus Iohannis, mesaj de Crăciun: La finalul unui an foarte dificil, să ne reîntoarcem la semnificațiile acestei sărbători

NATO4 weeks ago

Nicolae Ciucă, la NATO: Actuala comasare de trupe rusești este nejustificată. Confirmă nevoia de a întări acţiunile de descurajare a ameninţărilor şi de apărare pe flancul estic şi la Marea Neagră

Advertisement

Team2Share

Trending