Connect with us

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Marea Lojă Națională din România și Academia Română au anunțat câștigătorii Ediției a IX-a a Galei Premiilor MLNR

Published

on

© Calea Europeana/Zaim Diana

Marea Loja Naţională din România (MLNR) a organizat vineri, 21 iunie 2019, în parteneriat cu Academia Română, la Ateneul Român, cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor MLNR. 

Marea Lojă Națională din România și Academia Română au anunțat câștigătorii celor 6 domenii de referință:

Premiul Grigore Moisil științe exacte : dr. Radu Purice cercetător științific grad1 la Institutul de matematica Simion Stoilov

Premiul Henri Coandă pentru științe aplicate : dr. Volker Wollmann

Premiul Carol Davila medicina:Prof.univ.dr. Victor Jinga

Premiul Eugeniu Carada economie:Acad. Victor Axenciuc

Premiul Spiru Haret, educație, mediu,IT: prof.univ.dr. Anton Adamuț

Premiul Constantin Brâncuși arta, cultura: prof .dr. Octavian Lazar Cosma

 

Citiți și: Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu, la Gala Premiilor MLNR: „Societatea românească promovează un pact pentru o cale europeană”

 

CaleaEuropeană.ro a fost partener media și în acest an și a transmis live „Gala premiilor MLNR”:

Partea I 

Partea a II-a

Premiul Grigore Moisil științe exacte : dr. Radu Purice – cercetător științific grad1 la Institutul de matematica Simion Stoilov

”Mulțumesc Mari Loji Naționale pentru punerea în valoare a cercetării științifice și creativitaea românească. Mă simt onorat că o parte din rezultatele obținute de mine au fost apreciate de comisia de evaluare.”

Informații despre activitatea dr. Radu Purice: Cele două lucrări publicate în colaborare de domnul Radu Purice în anul 2018 în Communications in Partial Differential Equations (revistă cotata ISI în primele 10% pe domeniul Matematică) sunt parte a unui grup de cinci lucrări, dintre care una apărută la sfârşitul anului 2017 în Journal of Functional Analysis şi două apărute la începutul anului 2019 în Reviews in Mathematical Physics şi respectiv în Journal of Spectral Theory.

Metoda cuantificării Weyl magnetice şi respectiv calculul pseudodiferenţial magnetic, dezvoltate de Radu Purice împreună cu diferiţi colaboratori într-o serie de lucrări publicate începând din 2002, este utilizată pentru a extinde posibilităţile de descriere matematică riguroasă a unei clase de fenomene de transport cuantic în câmp magnetic, printre care şi bine-cunoscuta metodă din fizica solidului a substituţiei Peierls-Onsager.

Premiul Henri Coandă pentru științe aplicate : dr. Volker Wollmann cu Seria de Volume I-VII ale tratatului “Patrimoniul preindustrial si industrial in Romania”, apărute in perioada 2010 – 2018.

 

”Vă transmit înalte aprecieri pentru gestul pe care l-ați făcut. Onorată asistenă, iluminați ai acestui spațiu, ceea ce faceți dumneavoastră în această seară este cel mai inalt nivel al patriotismului. Vă mulțumim!”

Informații despre activitatea dr.Volker Wollmann:În literatura română există puţine cărţi care să trateze istoria tehnicii româneşti, acestea fiind scrise, în marea lor majoritate, de ingineri. Doar trei istorici au abordat înainte de 1989 acest subiect: Nicolae Iorga, C.C. Giurescu şi Ştefan Pascu. Dr. Volker Wollmann este cel de-al patrulea istoric care, dispunând de instrumentele moderne de cercetare, abordează o astfel de temă. Subiectul cercetărilor sale, Patrimoniului preindustrial şi industrial în România, este unul inedit, fiind prima abordare în România a unei astfel de teme.

Nici pe plan mondial un astfel de subiect de cercetare nu a fost abordat (cu câteva excepţii în Franţa şi Germania). Cunoştinţele din domeniu, metodele şi mijloacele moderne de investigare pe care le stăpâneşte, precum şi pasiunea pentru subiectul abordat, au făcut ca autorul să publice, într-o perioadă scurtă de timp (2010-2018), şapte volume ale tratatului intitulat Patrimoniului preindustrial şi industrial în România, însumând peste 2.500 de pagini. Bogatul material imagistic cuprins în cele şapte volume (peste 6.000 de fotografii), alese cu mult profesionalism şi de o calitate excepţională, sunt de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul industrial românesc. 

Volumele tratatului abordează cvasitotalitatea domeniilor privind patrimoniul tehnic în Romania: minele de metale şi nemetale, industria siderurgică, industria lemnului şi hârtiei, carierele de calcar şi piatră, industria sticlei, industria textilă, industria morăritului şi a prelucrării produselor agricole, construcţiile, căiile de comunicaţii, ceasurile publice din România, monumente funerare, etc.

Cariera profesională a Dr. Wollmann (profesor de istorie la Reşiţa, fondator şi director al Muzeului din Reşiţa, fondator al revistei Banatica, cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj Napoca precum şi la Muzeul German al Mineritului din Bochum, Director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim (Germania), profesor la Universitatea din Alba Iulia l-a condus spre alegerea unui astfel de subiect de cercetare.

A fost unul din primii istorici care a făcut cercetări sistematice şi riguroase în arealul Banatului Montan pentru descoperirea, cercetarea şi recuperarea artefactelor legate de activitatea minieră şi metalurgică din această zonă care reprezintă leagănul industrializării României.

Munca de căutare în arhivele marilor întreprinderi din România s-a împletit cu vizitele în teren pentru fotografierea unor site-uri ale industriei încă nedispărute şi cu documentarea sistematică în bibliotecile din ţară şi din străinătate (Austria, Ungaria, Germania).

Acum, în era internetului, când pentru documentarea unui subiect nu găsirea informaţiilor este principala problemă ci ierarhizarea valorică a acestora scoate în evidenţă valoarea deosebită a tratatului Dr. Wollmann pentru istoriografia românească.

Printr-un efort deosebit, atât intelectual cât şi fizic şi financiar, depus pentru recuperarea acestui tezaur, Dr. Wollmann a adus un extraordinar serviciu României, realizând de unul singur, printr-o muncă de o viaţă, ceea ce nu au realizat instituţii întregi.

Premiul Carol Davila medicina:Prof.univ.dr. Victor Jinga

”O stare de recunoștință te ajută să obți mai mult decât ai obținut, mulțumesc Academiei Române pentru nominalizare și Mari loji.  Obținerea acestui premiu, inseamnă un plus de incredere, un moment de innoire, o încurajare, o activitate ulterioară cu care să continuăm.”

Prof. Univ. Dr. Viorel JINGA cu studiul ”Randomized Phase II Study Evaluating Akt Blockade with Ipatasertib, in Combination with Abiraterone, in Patients with Metastatic Prostate Cancer with and without PTEN Loss”. Studiul a fost publicat in revista ”Clinical Cancer Research”, revista indexata ISI, de prestigiu, cu factor de impact peste 10.

Informații despre activitatea dr. Viorel Jinga: Activitatea știintifică, profesională și academică a domnului Prof. Univ. Dr. Viorel JINGA se remarcă în domeniul urologiei și uro-oncologiei. Proiectele sale de cercetare în domeniul uro-oncologiei au contribuit la o mai buna înțelegere a acestei patologii, în scopul diagnosticului, evaluării prognosticului, dar și a opțiunilor de tratament.

Cercetările efectuate în cadrul patologiei cancerului de prostată au fost axate pe markerii de diagnostic și prognostic, precum și pe opțiunile terapeutice. El și-a condus cercetările ca responsabil de proiect (din partea Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucuresti) într-unul din, probabil cele mai importante proiecte de cercetare internațională care s-a desfășurat și în Romania, intitulat “Genetic prostate cancer variants as biomarkers of disease progression”, sub acronimul ProMark, intre 2008 si 2013. Scopul proiectului care a inclus un lot de 1000 de pacienți cu cancer de prostată și 1000 de pacienți în lotul martor, a fost de a transpune ultimele descoperiri în materie de genetică a cancerului de prostată în biomarkeri cu utilitate clinică, care sa fie folosiți în prognosticul evoluției acestui tip de neoplazie. 

Premiul Eugeniu Carada economie:Acad. Victor Axenciuc

Victor AXENCIUC, Membru de onoare ala Academiei Romane cu lucrarea “Progresul economic al României. Serii statistice seculare 1860-2010 Agricultura, cuprinde 804 pagini, apărută în anul 2018 la Editura Academiei Romane.

„Trebuie să returnez societății, comunității în care am trăit și trăiesc, rezultatele activității mele. Vă mulțumesc.”

Informații despre activitatea lui Victor Axenciuc: Este născut la 12 februarie 1928, în Vlăsinești, județul Botoșani. După absolvirea Academiei de Studii Economice (1951), a desfășurat timp de peste o jumătate de veac activitate didactică, pe întregul parcurs de la asistent la profesor universitar și conducător științific de doctorat. Din 1980, ca cercetător la Institutul de Economie Națională, a inițiat și condus cercetări în domeniul istoriei economiei naționale. Cercetarea structurilor de ramură, a nivelului, a profilului și stadiului economiei naționale au constituit obiective prioritare dezvoltate de profesorul Victor Axenciuc.

Peste 30 de volume de mari dimensiuni însumând zeci de mii de pagini, contribuții generoase la lucrări colective, mai mult de 290 de studii și cercetări apărute în reviste de prestigiu din țară și străinătate alcătuiesc o carte de vizită impresionantă pe care niciun biograf de bună credință nu ar putea-o cuprinde într-un crâmpei de Laudatio sau de caracterizare a savantului – în toată deplinătatea cuvântului – Victor Axenciuc.

Dintre lucrările sale mai recente menționăm: „Legiferarea și instituționalizarea economiei moderne în România. 1856-1914” (2006); „Formarea sistemului industrial modern în România. 1939-1914” (2008); „Economia națională a României în perioada 1859-1939” (2008); „Produsul Intern Brut în România. 1862-2000. Serii statistice seculare și argumente metodologice” (2 volume, 2011).

Premiul Spiru Haret, educație, mediu,IT: prof.univ.dr. Anton Adamuț

Prof.univ.dr. Anton Adămuţ cu lucrarea : Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski , Institutul European, Iași, 2018.

Premisa de la care pleacă această carte Sub este forma în care verbul se odihnește. Lucrurile simple sunt necesare, iar cele complicate nu sunt necesare.Dacă ar fi să vă intreb unde se află adevărul, mi-ați spune că la mijloc, dar după ce am scris această carte, adevărul nu se află la mijloc. Vreau să mulțumesc Mari Loji Naționale din România, Academiei Române și universităților care au făcut posibilă această gală.”

Informații despre activitatea dr. Anton Adămuț: Autorul probează o exelentă cunoaştere a celor mai rafinate doctrine filosofice, a stoicismului, scepticismului, a lui Homer, Socrate, Platon şi Aristotel, a doctrinelor de inspiraţie orientală, a misticilor religioşi, a Evangheliilor, a Faptelor, dar şi a pământenilor noştri, (care sunt prea mulţi pentru a-i enumera aici) în ceea ce priveşte acest loc comun al spusei: Amicus Plato sed magis amica veritas.

Autorul lucrării, Prof. Univ. Dr. Anton Adămuț este Licențiat în Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, 1986, Licențiat în Teologie, Facultatea de Teologie Româno-Catolică, Universitatea din București, 2000. Doctor în Filosofie din 1995 și Prodecan al Facultății de Filosofie și Știinte Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

Premiul Constantin Brâncuși arta, cultura: prof .dr. Octavian Lazar Cosma

Prof. dr. Octavian Lazăr Cosma, cu lucrarea : Pagini din istoria muzicii românești. Partea I. Cristalizări. Partea a II-a. Afirmări

”Sunt foarte surprins de invitația care mi s-a înmânat de a fi prezent la această manifestație. Nu mă așteptam la un premiu și mulțumesc celor care m-au nominalizat, pentru că  interesul către muzicologie este destul de modest în general.”

Informații despre activitatea despre prof.univ. dr. Octavian Lazăr Cosma: Este o personalitate recunoscută a muzicologiei românești, membru titular al Secției de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române, fost președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, doctor honoris cauza al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj și al Universității de Arte ”George Enescu” din Iași, binecunoscut în plan național și internațional prin activitatea de peste 50 de ani în domeniile cercetării muzicologice și învățământului muzical universitar, având discipoli în întreaga lume.

A publicat 23 de cărți și peste 200 de studii și articole consacrate creației muzicale autohtone, din care menționăm Hronicul muzicii românești, 9 volume, Hronicul Operei Române din București, 4 volume, Oedipul enescian și peste 80 de articole în New Growe Dictionary of Music. În 1990 a deschis linia de doctorat la Conservatorul din București unde are peste 30 de doctori atestați

Este membru al American Musicological Society, membru în comitetul editorial al revistei Musicological Research și a susținut conferințe și manifestări științifice internaționale. Prin activitatea sa de excepție în diferite foruri și comisii naționale precum Comisia Națională UNESCO și Consiliul Institutului Cultural Român, a fost distins printre altele cu Premiul Academiei Române și Ordinul ”Meritul Cultural” în rang de comandor.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Cine sunt câștigătorii celei de-a X-a ediții a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România, eveniment de referință care premiază excelența din România

Published

on

© Calea Europeana/ Zaim Diana (Arhivă)

Marea Loja Naţională din România (MLNR) a organizat miercuri, 21 iunie 2023, la Ateneul Român, cea de-a X-a ediţie a Galei Premiilor MLNR, în parteneriat cu Ministerul Culturii, eveniment în cadrul căruia șapte personalități de excepție a fost premiate pentru contribuția lor inovatoare în șapte domenii de activitate. CaleaEuropeană.ro, partener media al evenimentului, a transmis LIVE acest moment.

La începutul Galei, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu, a ținut un discurs în care a precizat că evenimentul “își propune să sprijine excelența, să sprijine valoarea, să aducă în prim plan o dată în plus, ceea ce cred că noi știm foarte bine și anume inteligența poporului român”.

“Gale în care este premiată excelența din România au loc în mai multe orașe din țară, pentru că societatea civilă din România își dorește și consideră că este normal să aducă în prim plan aceste valori, oameni care muncesc de ani de zile, unii de zeci de ani, unii care poate până în ultima perioadă nu au fost băgați în seamă atât de mult cât merită, copii excepționali, care iată câștigă medalii de aur pentru țara noastră la olimpiade internaționale. Toți aceștia merită felicitați și sprijiniți”, a mai transmis Radu Bălănescu. 

El a precizat că Gala reprezintă sprijin pentru educație, pentru cultură, pentru inteligența și pentru spiritul inovativ al poporului român. 

“Eu mă bucur să traversăm o perioadă cu un climat mult mai liniștit care poate să asigure un suport foarte important pentru dezvoltarea domeniilor mai sus amintite și de asemenea, mă bucur, fără a face politică, de a putea să spun că citind programul de guvernare existent în acest moment am văzut o preocupare intensă pentru ceea ce înseamnă educație, sănătate, cultură, domenii de activitate pe care Marea Lojă Națională din România și le-a asumat în a le sprijini în societatea civilă. Este un lucru foarte important pentru noi toți că aceste lucruri se întâmplă în aceste momente”, a mai adăugat Marele Maestru al MLNR.

În cadrul Galei, au fost acordate șapte premii, constând într-un trofeu realizat de maestrul Alexandru Ghilduș și câte 10.000 de euro, următoarelor personalități.

Premiul Grigore Moisil pentru Știinte Exacte

Acad. GABRIELA MARINOSCHI – Directorul Institutului de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române – pentru Monografia “Dual Variational Approach to Nonlinear Diffusion Equations” – Birkhauser, Springer Nature Switzerland, 2022;

Premiul Henri Coandă pentru Știinte Aplicate:

Prof. univ. dr. SERGIU NEDEVSCHI – de la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca – pentru rezultatele obținute si publicate in domeniul sistemelor avansate de conducere autonoma a autovehiculelor utilizate de firmele Volkswagen si Bosch din Germania precum si in domeniul sistemelor autonome utilizate pentru asistenţă umanitară şi ajutor în caz de dezastre de firma Lockheed Martin din USA;

Premiul Carol Davila pentru Medicină:

Prof. univ. dr. OCTAVIAN BUCUR – Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din București – pentru lucrarea ”Nanoscale imaging of clinical specimens using conventional and rapid-expension pathology”, publicata in Nature Protocols, 2020. În prezent, este cercetător la Viron Molecular Medicine Institute, Boston, MA, USA, unde lucrează la o metoda revoluționară de tratare a cancerului.

Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură:

NICHITA DANILOV – pentru romanul “Omul din eprubeta” aparut la Editura Polirom in 2021

Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie:

Prof.univ.dr. DAN DUNGACIU – Directorul Institutului de Științe Politice și Relatii Internationale al Academiei Romane “Ion I. C. Bratianu” si Președintele Fundației Universitare a Mării Negre Mircea Malița, pentru volumul “Geopolitical Encyclopedia of the Black Sea, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020

Premiul Eugeniu Carada pentru Economie:

Prof. univ. dr. TUDOREL ANDREI, Academia de Studii Economice, Facultatea de cibernetica, statistica si informatica Economica – pentru volumul “ Comertul exterior al Romaniei cu produse agroalimentare 1990 – 2020”, Editura Academiei Romane, 2022.

Premiul Spiru Haret pentru Educație, Mediu, IT:

SABIN DIMA – CEO si fondator Humans.ai – pentru dezvoltarea primei tehnologii blockchain din lume cu model de validare biometrică și pentru crearea soluției “ION”, primul consilier guvernamental din lume bazat pe inteligență artificială.

Gala Premiilor oferite de Marea Lojă Națională din România (MLNR) are ca obiectiv promovarea cercetării originale și creșterea capacității de inovare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a economiei si cercetării românești. 

Premiile se acordă personalităților care, în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenție sau inovație, au emis o teorie, teoremă, ecuație, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau prin exercitarea profesiei ori a demnității publice au adus importante servicii ori beneficii țării.

Marea Lojă Națională din România este continuatoarea legitimă a Marii Loji a Ordinului Masonic Român, întemeiată la 8 septembrie 1880. Încă de la înființarea primei Loji, din 1734 la Galați și până în prezent, masoneria română s-a manifestat plenar ca un modelator și moderator social.

Continue Reading

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Remus Borza: Gala Premiilor MLNR reprezintă un veritabil Nobel românesc. Suntem datori să creăm o Românie educată, europeană și prosperă

Published

on

Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România, eveniment ajuns la a X- a ediție, a devenit datorită anvergurii, notorietății și respectabilității un proiect identitar, nu doar pentru masonerie ci însăși pentru societatea românească în ansamblul ei, a declarat Remus Borza, producătorul Galei și Mare Maestru de Onoare Ad Vitam al M.L.N.R.

“Este un proiect de excepție, unic în complexitate și abordare ce reunește toate forțele creatoare de valoare ale mediului universitar, academic si cultural. Din acest motiv, încă de acum zece ani, îndrăzneam să spun despre Gală, că reprezintă un veritabil Nobel românesc. Sper ca după aceasta ediție, să fim de acord cu toții, că așa stau lucrurile”, a subliniat Borza, într-o declarație remisă în avanpremiera Galei.

Citiți și Marea Lojă Națională din România organizează cea de-a X-a ediție a Galei Premiilor MLNR în cadrul căreia șapte români de excepție vor fi premiați

“În fiecare an, ne străduim să premiem excelența în 7 domenii vitale pentru destinul nostru colectiv. Să recunoaștem și să recompensăm cercetarea originală, actul de creație și devoțiunea în slujba patriei, onorându-i așadar pe acei români care creează valoare, care inspiră și motivează tinerele generații, care modelează destine și vieți. În această Gală, recunoaștem și prețuim munca asiduă pe care nominalizații și cei premiați au depus-o în parcursul lor profesional. Reprezintă veritabile modele pentru noi toți în efortul asumat de a redefini limitele cunoașterii. Fiecare dintre premianți reprezintă o poveste de succes unică, plină de sacrificii, dedicare și perseverență. Acești oameni nu s-au complăcut în mediocritate ci au demonstrat că cercetarea, studiul și implicit cunoașterea, nu au limite. Ei au avut curajul să-și urmeze visurile, deplini conștienți că prin ceea ce fac, creează o lume mai bună pentru noi toți. Desigur cercetarea nu are limite, dar nici granițe. Ne bucură faptul că în marile universități, laboratoare și institute de cercetare ale lumii, regăsim români de excepție, citim despre ei în revistele de specialitate. O parte dintre ei sunt prezenți astăzi la Ateneul Român ca nominalizați și premianți. Ei nu au uitat nicio clipă că sunt români, că o parte din succesul lor se datorează și școlii românești. De aceea, suntem cu toții datori, printr-un efort asumat la nivel politic, social și mental, să creăm o nouă Românie, o Românie a elitelor, a meritocrației, a formatorilor de conștiințe și identitate națională. O Românie educată, europeană și prosperă”, a mai adăugat acesta.

Continue Reading

GALA PREMIILOR MARII LOJI

Marea Lojă Națională din România organizează cea de-a X-a ediție a Galei Premiilor MLNR în cadrul căreia șapte români de excepție vor fi premiați

Published

on

© Calea Europeana/ Zaim Diana

Marea Loja Naţională din România (MLNR) organizează, miercuri, 21 iunie a.c., la Ateneul Român, cea de-a X-a ediţie a Galei Premiilor MLNR, în parteneriat cu Ministerul Culturii, eveniment în cadrul căruia șapte personalități de excepție vor fi premiate pentru contribuția lor inovatoare în șapte domenii de activitate. CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului și va transmite LIVE acest moment.

© Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România

Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România este cel mai important eveniment pe care Masoneria Regulară îl organizează, din dorința de oferi o deschidere reală către societatea civilă. Această Gală nu este un simplu eveniment, înseamnă, în primul rând, un parteneriat cu mediul academic și universitar iar, începând din acest an, și cu Ministerul Culturii. Premiile de 10.000 euro fiecare, reprezintă o recunoaștere a valorii pentru șapte români care, anul trecut, au realizat ceva deosebit pentru România în unul dintre cele șapte domenii premiate. Și în acest an, la cea de-a zecea Ediție a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România, ne onorează cu prezența personalități marcante ale mediului academic, universitar, cultural, bancar, diplomatic și politic, care, prin participarea lor, legitimează necesitatea și anvergura acestui proiect. Ca și la edițiile sale anterioare, Gala și-a propus să promoveze și să recompenseze spiritul creator și inovator al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv și să repună în drepturi adevăratele personalități ale României. Evenimentul a devenit o sărbătoare anuală a minților strălucite și a talentului românesc. Este o idee comună, generoasă, de aducere în prim plan a valorii și inteligenței românești, care contribuie cu ceva concret pentru dezvoltarea țării. Sărbătorim și premiem, astăzi, inteligența ajunsă la maturitate“, a declarat Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România.

Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România, eveniment ajuns la a X-a ediție, a devenit datorită anvergurii, notorietății și respectabilității un proiect identitar, nu doar pentru masonerie ci însăși pentru societatea românească în ansamblul ei. Este un proiect de excepție, unic în complexitate și abordare ce reunește toate forțele creatoare de valoare ale mediului universitar, academic si cultural. Din acest motiv, încă de acum zece ani, îndrăzneam să spun despre Gală, că reprezintă un veritabil Nobel românesc. Sper ca după aceasta ediție, să fim de acord cu toții, că așa stau lucrurile. În fiecare an, ne străduim să premiem excelența în 7 domenii vitale pentru destinul nostru colectiv. Să recunoaștem și să recompensăm cercetarea originală, actul de creație și devoțiunea în slujba patriei, onorându-i așadar pe acei români care creează valoare, care inspiră și motivează tinerele generații, care modelează destine și vieți. În această Gală, recunoaștem și prețuim munca asiduă pe care nominalizații și cei premiați au depus-o în parcursul lor profesional”, a subliniat și Remus Borza, Mare Maestru de Onoare Ad Vitam al MLNR.

CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului și va transmite LIVE acest moment. Gala Premiilor MLNR va fi prezentată de Dan Cărbunaru, directorul CaleaEuropeană.ro.

Prin acest eveniment, MLNR își propune să promoveze și să recompenseze spiritul creator al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

Premiile anuale ale MLNR sunt acordate după o selecție făcută de jurii de specialitate formate din academicieni, specialiști și oameni de cultură.

Astfel, vor fi acordate:

Premiul Grigore Moisil pentru Știinte Exacte;
Premiul Henry Coandă pentru Știinte Aplicate;
Premiul Carol Davila pentru Medicină;
Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură;
Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie;
Premiul Eugeniu Carada pentru Economie;
Premiul Spiru Haret pentru Educatie, Mediu, IT;

Gala Premiilor oferite de Marea Lojă Națională din România (MLNR) are ca obiectiv promovarea cercetării originale și creșterea capacității de inovare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a economiei si cercetării românești. 

Premiile se acordă personalităților care, în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenție sau inovație, au emis o teorie, teoremă, ecuație, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau prin exercitarea profesiei ori a demnității publice au adus importante servicii ori beneficii țării.

Marea Lojă Națională din România este continuatoarea legitimă a Marii Loji a Ordinului Masonic Român, întemeiată la 8 septembrie 1880. Încă de la înființarea primei Loji, din 1734 la Galați și până în prezent, masoneria română s-a manifestat plenar ca un modelator și moderator social.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
COMISIA EUROPEANA8 mins ago

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind legislația UE de protecție a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului

COMISIA EUROPEANA21 mins ago

Guvernul britanic respinge ideea de a readera la UE după ce Ursula von der Leyen a sugerat că generația mai tânără va putea “repara” greșeala Brexit

INTERNAȚIONAL41 mins ago

A murit Henry Kissinger, figură marcantă a diplomației SUA și fost secretar de stat și consilier pentru securitate națională. Veteranul diplomat avea 100 de ani

COMISIA EUROPEANA17 hours ago

Comisia Europeană propune crearea unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea și consolidarea drepturilor călătorilor care achiziționează pachete de servicii

U.E.17 hours ago

UE are un „interes strategic” pentru dezvoltarea unui cadru de dialog actualizat cu Turcia, bazat pe „relații de cooperare mai bune și reciproc avantajoase” (raport)

COMISIA EUROPEANA18 hours ago

Dana Spinanț, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei von der Leyen, a fost numită director general al Direcției Generale pentru Comunicare a Comisiei Europene

ROMÂNIA18 hours ago

Ministrul de Interne explică: Aderarea României și Bulgariei la Schengen nu este discutată la Consiliul JAI din 4-5 decembrie pentru că viitorul guvern din Olanda nu și-a exprimat oficial poziția față de Bulgaria

NATO18 hours ago

Generalul Gheorghiță Vlad va fi învestit joi în funcția de șef al Statului Major al Apărării, în prezența președintelui Klaus Iohannis

NATO19 hours ago

Consiliul NATO-Ucraina a discutat despre reformele Kievului în vederea aderării la Alianță: România susține ca summitul de la Washington din 2024 să marcheze un pas înainte

NATO19 hours ago

Trebuie ”să creăm o zonă euro-atlantică a industriilor de apărare” pentru a satisface nevoile Ucrainei în materie de muniție, susține Dmitro Kuleba: Am primit o treime din proiectilele promise de UE

NATO3 days ago

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe NATO, Stoltenberg reafirmă sprijinul aliaților pentru Ucraina: România a deschis un centru de pregătire F-16 pentru piloții ucraineni. Germania și Olanda au promis sprijin de 10 miliarde de euro

ROMÂNIA3 days ago

Ministrul Mediului îndeamnă „să începem hora reciclării”: Lansarea sistemului de garanție-returnare, „o investiție care folosește cele mai noi tehnologii”

ROMÂNIA3 days ago

Marcel Ciolacu: Lansarea sistemului de garanție-returnare va poziționa România pe o poziție de leadership european în protecția mediului și gestionarea ambalajelor, fiind al doilea cel mai mare astfel de sistem după cel din Germania

ROMÂNIA6 days ago

Rareș Burlacu, președintele ARICE, constată o schimbare a paradigmei economice în rândul investitorilor: Se observă o îngemănare între acțiunile unui guvern și forța economică degajată de sectorul privat

ROMÂNIA7 days ago

Klaus Iohannis, la finalul turneului politico-diplomatic în Africa: Am repus România pe radarul african. Neglijarea relației cu Africa, o eroare strategică în politica externă românească

PARLAMENTUL EUROPEAN7 days ago

Eurodeputata PPE Pernille Weiss evidențiază potențialul României de a atrage investiții în domeniul farmaceutic prin crearea unui mediu propice pentru inovatori și IMM-uri

ROMÂNIA1 week ago

Președintele Senatului consideră că ”mediul de afaceri are nevoie de încredere şi predictibilitate” pentru a se dezvolta astfel încât orice situaţie de criză să poată fi depăşită

REPUBLICA MOLDOVA1 week ago

Volodimir Zelenski, Maia Sandu și Charles Michel afirmă “calea europeană” a Ucrainei și Moldovei la zece ani de la EuroMaidan: Aderarea va întări frontiera estică a UE

ROMÂNIA1 week ago

Premierul Marcel Ciolacu: Prin centrele de zi destinate sprijinirii copiilor expuși riscului de a fi separați de familie ne asigurăm că toți copiii au șanse egale de a-și dezvolta potențialul

ROMÂNIA2 weeks ago

Tanzania poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor cu UE, îi transmite Klaus Iohannis președintei țării africane

Trending