Comisia Europeană a lansat patru proceduri de infringement împotriva României

european-commissionComisia Europeană a lansat, miercuri, patru proceduri de infringement împotriva României, care nu a transpus legislaţia europeană în cea naţională în domeniul mediului, al mării şi al controalelor importurilor de sare.

Comisia Europeană cere “de urgență” Italiei, României și Sloveniei să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind depozitarea mercurului metalic considerat deşeu este pusă în aplicare în legislația lor națională. Cele trei statele membre nu au respectat termenul limită inițial – 15 martie 2013 – de transpunere a legislaţiei europene în cea naţională, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere acordând statelor membre două luni pentru a răspunde. “Întrucât nu s-a primit niciun răspuns, Comisia trimite un aviz motivat (infringement)”, precizează Executivul european, într-un comunicat.

Totodată, Comisia Europeană solicită României să transpună Directiva privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice în legislația sa națională, întrucât aceasta are drept scop “reducerea la minimum a utilizării animalelor în experimente și impune utilizarea de alternative, acolo unde este posibil, asigurându-se, în același timp, că cercetarea în UE rămâne la un nivel de vârf”.

Directiva trebuia să fie adoptată în legislația națională până la 10 noiembrie 2012. Întrucât România a depășit termenul limită, la 30 ianuarie 2013 a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. “România a răspuns că transpunerea a fost imanentă, dar Comisia nu a primit încă nicio notificare oficială că legislația a fost adoptată. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat și, în cazul în care România nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE care poate impune sancțiuni financiare”, se arată în comunicat.

Un alt infringement vizează controlul importurilor de sare în ţări care nu sunt membre ale UE, precum Ucraina şi Belarus.

Potrivit CE, “sistemul de control implică controale fizice sistematice (100 %) şi impune cerința unui certificat de analiză privind nivelul de contaminare radioactivă (confirmarea faptului că radioactivitatea se încadrează în anumite limite), ca o condiție pentru completarea procedurii de import a fiecărui vagon, ceea ce, în absența unei evaluări adecvate a riscurilor, este în contradicție cu obligațiile” în Regulamentul CE nr. 882/2004 referitor la controalele oficiale.

Comisia atrage atenţia asupra faptului că România nu a furnizat “dovezi ale contaminării radioactive a sării importate (nu au existat rezultate pozitive în eșantioane) și că evaluarea riscurilor efectuată de România nu este adecvată”. CE consideră că controlul fizic sistematic al sării importate din același loc de origine din Ucraina și Belarus este “disproporționat” și nu poate fi justificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

De asemenea, Comisia cere României să asigure schimbul electronic direct de informații relevante în domeniul pescuitului cu alte state membre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.